Blog importeraWiadomości

Nowe opłaty dla samochodów ciężarowych

W dniu 1 lipca br. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. wprowadzające w Polsce system elektronicznego poboru opłat oraz określające wysokość stawek tych opłat (Dz.U. 2011 nr 80 poz. 433) dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

(także autobusów), który zastąpi dotychczasowy system opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej (system winietowy).

System będzie wprowadzany etapami. Od 1 lipca systemem zostanie objęte ok. 1565 km dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w tym 579 km autostrad, ok. 554 km dróg ekspresowych i ok. 432 km dróg krajowych. Docelowo system będzie stosowany na  ok. 2 tysiącach  km autostrad, 5 tysiącach km dróg ekspresowych i 600 km dróg krajowych.

Stawki opłaty za przejazd będą wynosić od 0,20 zł do 0,53 zł za kilometr za przejazd autostradami i drogami ekspresowymi oraz od 0,16 zł  do 0,42 zł za kilometr dla pozostałych dróg krajowych, przy czym wysokość stawki zależeć będzie od wielkości pojazdu i klasy jego silnika.

Wprowadzenie nowego systemu będzie skutkować rozlicznymi konsekwencjami dla gospodarki polskiej, zwłaszcza dla przedsiębiorstw transportu drogowego. Mimo zróżnicowanych ocen skutków zarówno przez przedstawicieli nauki jak i przedsiębiorców są oni zgodni co do jednego, że wprowadzenie nowego mechanizmu zwiększy koszty funkcjonowania firm transportowych, czego polski transport drogowy nie będzie w stanie samodzielnie udźwignąć zwłaszcza wobec utrzymującej się tendencji wzrostu cen paliwa. Może to oznaczać wzrost stawek przewozowych już od 01.07.11 co należy uwzględnić w swoich kalkulacjach handlowych.

Źródło: Alfa Forwarding Gdynia

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button