Wiadomości

Ograniczenia w zakupach nieruchomości przez obcokrajowców

PEKIN – Chińskie Ministerstwo Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego Wsi ogłosiło dzisiaj, że możliwości zakupu nieruchomości na terenie ChRL przez obcokrajowców jak również przez firmy zagraniczne będą mocno ograniczone lub całkowicie zniesione. Według informacji ministerstwa decyzja ma służyć zahamowaniu napływu obcego kapitału na chiński rynek nieruchomości. Obecne, liberalne przepisy w tym zakresie sprzyjają spekulacjom dokonywanym przez firmy zagraniczne, w efekcie czego ceny nieruchomości w Chinach rosną w sposób nieuzasadniony.

Zakupy nieruchomości przez obcokrajowców w sytuacjach dopuszczanych przez nowe przepisy maja zostać usystematyzowane, tak, aby tworzyły spójny, jednolity system regulacji obowiązujących w całym kraju wszystkich obcokrajowców i firmy zagraniczne.

Na mocy nowych przepisów obcokrajowcy będą mogli nabywać wyłącznie jedną nieruchomość, wyłącznie na własny użytek, przy czym podstawą do wydania zezwolenia będzie dostarczony przez obcokrajowca dokument potwierdzający zatrudnienie w Chinach przez czas nie krótszy niż 1 rok przed zakupem nieruchomości.  Obcokrajowiec będzie musiał również złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest właścicielem żadnej innej nieruchomości na terenie ChRL.

Przepisy te będą obowiązywać również obywateli chińskich mieszkających na stałe w Makao, Hong Kongu i na Tajwanie. Nowe regulacje są uzupełnieniem przepisów obowiązujących od 2006 roku. Przepisy w starej wersji nie określały szczegółowo liczby nieruchomości w Chinach, które mogą być własnością osoby lub firmy z zagranicy.

Firmy zagraniczne działające w Chinach będą mogły nabywać wyłącznie nieruchomości o charakterze komercyjnym, nie nadające się do mieszkania jak powierzchnie biurowe, magazyny, fabryki, etc.

Ogłoszone zmiany w przepisach są kolejnym sygnałem, że władze w Pekinie obawiają się bardzo poważnie dalszego rozrostu “bańki mieszkaniowej” i jej nieuchronnego pęknięcia bez stanowczych ruchów ze strony rządu ChRL.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button