GospodarkaWiadomości

Ożywienie na rynku frachtów morskich: przyczyny i konsekwencje

 

 

W branży frachtów morskich widać niewielkie ożywienie, spowodowane raczej względami politycznymi i regulacyjnymi, niż rzeczywistym wzrostem zapotrzebowania na przewozy. Bez względu na charakter tych zmian, gwarancją sukcesu w biznesie pozostaje dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy o rynku.

 

Jednym z najważniejszych problemów firm transportujących towary drogą morską jest nieustanna zmienność stawek frachtowych. Notowane przez długi czas spadki opłat na głównych trasach mogły uśpić czujność wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy nie kontrolują ich poziomu na bieżąco. Tymczasem, zgodnie z zapowiedziami ekspertów, w ostatnich dniach nastąpił wzrost popytu i cen, widoczny szczególnie w połączeniach handlowych z Azją. Zmiany te są w dużej mierze wynikiem trwającej destabilizacji rynku frachtów i niepokoju wywołanego nadchodzącymi regulacjami oraz politycznymi decyzjami. Przyjrzyjmy się bliżej czynnikom, które wpłynęły na zwiększone zainteresowanie przewozami kontenerowymi.

Po pierwsze, jest to przedłużający się kryzys w branży armatorów, który prowadzi do nasilenia tendencji konsolidacyjnych. Przewoźnicy, chcąc zrekompensować poniesione do tej pory straty, wchodzą w alianse, zmniejszając tym samym konkurencyjność rynku oraz wpływając na wzrost cen. Ponadto, rosną obawy o skutki regulacji wprowadzającej obowiązkową weryfikację wagi kontenerów, która ma wejść w życie od 1 lipca br. Brytyjscy importerzy martwią się także o możliwe następstwa czerwcowego referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej – ewentualny Brexit oznacza bowiem osłabienie funta i znaczny wzrost kosztów transportu.

Dodatkowo, należy wymienić jeszcze szereg innych czynników kształtujących ostatni wzrost popytu na usługi frachtu morskiego, czyli wszechobecną praktykę slow steamingu i kurczącą się przestrzeń ładunkową okrętów, w tym w handlu dalekowschodnim. Przewoźnicy wycofują największe jednostki z eksploatacji (np. decyzja CMA-CGM o opóźnieniu wprowadzenia nowej floty megastatków), a także zawieszają i odwołują niektóre połączenia (CKYHE, G6 Alliance). W obliczu takich przetasowań, wiele firm zdecydowało się na uzupełnienie magazynów jeszcze przed tradycyjnym szczytem zakupowym, przewidując coraz większe utrudnienia w transporcie i wzrost opłat.

Nawet niewielkie zmiany na rynku są istotne dla przedsiębiorstw korzystających z usług frachtu morskiego – każda z nich oznacza koszty, których można uniknąć, posiadając dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych, takich jak www.mlog.com.pl . Aplikacja ta automatyzuje i upraszcza czasochłonne czynności związane z transportem towarów drogą morską, budując przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button