Wiadomości

Polski projekt edukacyjny w Hong Kongu

koncepcja STEM z polską charakterystyką

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do współpracy w obszarze edukacji przez instytucję publiczną z Hong Kongu. Tym razem Hong Kong Institute of Vacational Education zwróciła się do nas (czyli do polskiej firmy VR Dialog współpracującej z Instytutem Badań Chin Współczesnych) o opracowanie i poprowadzenie specjalistycznego kursu dla nauczycieli IT w zakresie VR (rzeczywistości wirtualnej). Zaproszenie to ma swoje źródło w powodzeniu wcześniej zorganizowanych szkoleń w dziedzinie Holographic Mixed Reality, które realizowaliśmy w ramach współpracy z prywatnymi szkołami z Hong Kongu. Obecne, w pełni autorskie szkolenie, pierwsze tego typu na rynku hongkońskim, jest skierowane do nauczycieli, którzy chcą w ramach prowadzonych przez siebie zajęć z dziećmi i młodzieżą uczyć je…tworzenia gier dla urządzeń VR. Przy czym nie chodzi tu wyłącznie o okulary VR, ale przede wszystkim interaktywne, ruchome fotele, kierownice, drążki sterownicze, kabiny symulatorów samochodów, motocykli i samolotów. STEM

Hong Kong Institute of Vacational Education oczywiście dysponuje tego rodzaju sprzętem.

Program szkoleń przygotował i prowadzi Arnold Adamczyk, szef VR Dialog i członek Rady Instytutu Badań Chin Współczesnych. W pracy ze studentami i nauczycielami w Hong Kongu czerpie między innymi z doświadczenia nauczyciela akademickiego, którym był przez 8 lat na Politechnice Gdańskiej. STEM

Hong Kong pod względem standardów edukacyjnych przoduje na świecie. Przekłada się to na presję na tutejszych nauczycieli, którzy muszą nieustannie doskonalić się w wiodących technologiach, nadążać za dynamicznie zmieniającą się technologicznie rzeczywistością. W tym celu instytucje odpowiedzialne za edukację hongkońską ściągają do Hong Kongu zagranicznych ekspertów posiadających szeroką wiedzę wspartą realizacją realnych projektów komercyjnych. Przykład VR Dialog pokazuje, że polscy specjaliści i eksperci zajmujący się nowymi technologiami nie pozostają w tyle, co więcej dzięki swej aktywności w Hong Kongu i Chinach zaczynają budować rozpoznawalną markę Polski, jako źródła wiedzy i innowacji.

Udane wejście polskiej firmy na rynek edukacyjny Hong Kongu ma związek z rosnącą tu popularnością edukacji zgodnej z koncepcją STEM. STEM to akronim, który powstał od pierwszych liter słów Science, Technology, Engineering, Mathematics, czyli nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Termin ten używany jest zwykle w odniesieniu do polityki edukacyjnej i wyboru programów nauczania w szkołach, w zakresie rozwoju nauki i technologii, czego efektem ma być wzrost wartości absolwentów szkół, a poprzez to wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy. STEM ma między innymi wpływ na rozwój siły roboczej, kwestie bezpieczeństwa narodowego i politykę imigracyjną (pozyskiwanie talentów). Systemy edukacyjne i szkoły funkcjonujące według koncepcji STEM odgrywają kluczową rolę w określaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przedmiotami technicznymi. Koncepcja STEM promuje ideę zapewnienia równych szans dostępu do wysokiej jakości edukacji w zakresie STEM i czerpania z niej odpowiedniej korzyści. Według koncepcji STEM nauczanie musi odbywać się poprzez eksperyment i musi dotyczyć praktycznych zastosowań nauki, nawet jeśli będą to zastosowania i rozwiązania futurystyczne. STEM

Polska wiedza i doświadczenie praktyczne dały podstawy do rozwijania tej koncepcji w kompletne programy edukacyjne i treningi w dziedzinie hi-tech kierowane głownie dla nauczycieli chcących realizować STEM w szkołach i uczelniach Hong Kongu.

Koncepcja STEM cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem władz edukacyjnych Chin. A to oznacza ogromne perspektywy rozwoju dla firm takich jak VR Dialog i inne polskie firmy zajmujące się nowoczesną edukacją, a skłonnych do podjęcia ryzyka i podjęcia próby zdobycia przyczółków na rynku ChRL. STEM

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button