WiadomościWiadomości

Premier Li Qiang – pierwsza podróż zagraniczna, cel: Niemcy, Francja (cz.2)

Francja była drugim etapem pierwszej zagranicznej podróży premiera Li Qinga.

W Paryżu oprócz spotkań bilateralnych premier Li wziął udział w zorganizowanej przez prezydenta Emmanuel Macrona konferencji „Global Finance Compact Summit”. W programie wizyty była również robocza kolacja z przedstawicielami biznesu francuskiego.  

Premier Li w czasie spotkania z prezydentem Macronem powiedział, że Chiny i Francja, jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, mają wspólną strategiczną i holistyczną perspektywę sytuacji międzynarodowej. Chiny, Francja oraz Europa mają swoje mocne strony i muszą dalej wzmacniać współpracę w takich tradycyjnych obszarach, jak energia jądrowa, przestrzeń kosmiczna i lotnictwo, wykorzystywać potencjał współpracy w takich wschodzących obszarach, jak ochrona środowiska, gospodarka cyfrowa, sztuczna inteligencja i zaawansowana produkcja. Poza tym strona chińska zachęca swoje przedsiębiorstwa do inwestowania we Francji, a francuskie firmy są mile widziane w Chinach, gdzie mogą korzystać z możliwości jakie daje rozwój Chin.

Emmanuel Macron poprosił premiera Li o przekazanie prezydentowi Xi JinPingowi szczerych pozdrowień oraz podziękowania za gościnę, której prezydent Francji doświadczył w Chinach w czasie swojej kwietniowej wizyty. Macron powiedział, że z radością przyjmuje Li we Francji i dziękuje za jego udział w szczycie „Global Finance Compact Summit”. Oświadczył, że Francja przywiązuje dużą wagę do stosunków z Chinami i przestrzega polityki jednych Chin.

Francja jest gotowa współpracować z Chinami w celu wzmocnienia strategicznego partnerstwa gospodarczego i finansowego, pogłębienia relacji w takich dziedzinach jak lotnictwo, przestrzeń kosmiczna, energia jądrowa, rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe.

Prezydent Macron zaprosił chińskie firmy do inwestowania we Francji, szczególnie w nowych obszarach, takich jak ochrona środowiska, czy nowa energia. W świecie pełnym wyzwań Francja i Chiny powinny działać na rzecz multilateralizmu, promować międzynarodową solidarność, ulepszać globalne zarządzanie.

Nie zabrakło wymiany poglądów na temat kryzysu na Ukrainie oraz innych kwestii międzynarodowych.

Podczas kolacji z ponad 100 przedstawicielami francuskiego biznesu premier Li wygłosił przemówienie, w którym zaznaczył, że współzależność państw jest nieuniknionym skutkiem globalizacji gospodarczej, a solidne wzajemne zaufanie polityczne między Chinami i Francją, pozwala obu krajom dostrzec w ich współzależnościach – zamiast zagrożeń – stabilność, pewność, wspólne możliwości rozwoju. Premier ChRL wyraził uznanie dla rządu francuskiego za przeciwstawienie się konfrontacji bloków, za opór wobec koncepcji „decouplingu”, “oddzielenia się” od Chin, zerwania łańcuchów dostaw. Premier Li wyraził nadzieję, że chińscy i francuscy przedsiębiorcy będą zdecydowanie wspierać globalizację gospodarczą, podejmować działania na rzecz otwartej i korzystnej dla wszystkich współpracy oraz razem utrzymywać stabilność i odporność na ewentualne zakłócenia powiązań.

Li Qiang powiedział, że w ostatnich latach chińsko-francuska wymiana technologiczna w dziedzinie medycyny, baterii, energii odnawialnych, półprzewodników, etc. przyniosła wiele innowacyjnych osiągnięć. Dodał, że patrząc w przyszłość, przed obiema stronami nadal rysuje się ogromny potencjał współpracy m.in. w takich obszarach jak wysoko wyspecjalizowana produkcja, nowoczesne branże usług, zielona transformacja i gospodarka cyfrowa. Obie strony powinny wzmocnić innowacje i współpracę technologiczną między przedsiębiorstwami, co wytworzy nową siłę rozwoju obu państw.

Premier Li zapewnił francuskich przedstawicieli biznesu, że Chiny będą konsekwentnie pogłębiać reformy, rozszerzać otwarcie na świat i w dalszym ciągu ułatwiać dostęp do swojego rynku w sektorze nowoczesnych usług oraz w innych dziedzinach. Będą stale promować otwarcie instytucjonalne, które obejmuje zasady, przepisy, zarządzanie i standardy. Zwiększą ochronę praw własności intelektualnej, będą wspierać środowisko biznesowe oparte na urynkowieniu, praworządności i międzynarodowych standardach oraz będą chronić prawa i interesy zagranicznych firm działających w Chinach. Li Qiang wyraził nadzieję, że strona francuska utrzyma również otwarcie swojego rynku i zbuduje uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla chińskich firm we Francji.

Podczas swojego pobytu w Paryżu premier Li spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

W trakcie tych rozmów premier Li wyraził gotowość Chin do współpracy z Unią Europejską w obszarze ekologii, gospodarki i handlu, cyfryzacji i innych dziedzinach oraz otwarcia nowych pól dla rozwoju wzajemnych stosunków. Wyraził nadzieję na zorganizowane nowego spotkania przywódców Chiny-UE. Zaznaczył, że rozwój Chin przynosi światu szanse a nie zagrożenia, przynosi też stabilność globalnego łańcucha  dostaw. Zwrócił uwagę, że strona unijna powinna postrzegać współpracę z Chinami obiektywnie i racjonalnie.

Li Qiang podkreślił, że pomiędzy Chinami a Unią Europejską nie zachodzi konflikt interesów, strony korzystają z wzajemnego rozwoju, przy czym przestrzegają strategicznej autonomii i multilateralizmu oraz mają szeroki konsensus w kwestiach globalnych, takich jak zmiany klimatu. Powinny zatem wzmacniać wzajemne zaufanie oraz rozwiewać wątpliwości poprzez współpracę.

Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że UE przestrzega polityki jednych Chin i jest gotowa wzmocnić komunikację i współpracę z ChRL, rozwijać wielopoziomowe relacje, promować konsolidację i wzmocnienie stosunków UE-Chiny, wspólnie rozwiązywać globalne problemy oraz budować otwarty i wielobiegunowy świat.

Rozwój Chin jest korzystny dla UE i świata, a UE nie ma zamiaru utrudniać rozwoju Chin.

Według oświadczenia Charlesa Michela UE sprzeciwia się “nowej zimnej wojnie” i konieczności opowiadania się po jednej ze stron. Unia wyraża nadzieję, że nowy szczyt UE-Chiny przyniesie pozytywne rezultaty. Wymieniono poglądy na temat sytuacji na Ukrainie.

Francja jest czwartym największym partnerem Chin w Unii Europejskiej. Wartość wzajemnych obrotów handlowych w 2022 roku wyniosła 72,95 mld EUR (ok. 323,29 mld PLN).

Podsumowując pierwszą zagraniczną wizytę premiera Chin:

Chiny mogą liczyć w Europie na istotnych partnerów, czyli Niemcy i Francję. Zwłaszcza na polu gospodarczym.

I to był główny cel wizyty: upewnienie biznesu niemieckiego i francuskiego, że zawirowania polityczne nie mają wpływu na chińską recepcję aktywności biznesowej. Polityka to jedno, biznes, to biznes.

Czy cel wizyty został osiągnięty? Dowiemy się za kilka miesięcy. Przekonani już dziś zwiększają inwestycje w Chinach.

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button