Wiadomości

Premier Wen: Prywatyzacja? 3 x TAK!

Władze miasta Tianjin ogłosiły, że wpłyną na firmy państwowe działające w tym okręgu municypalnym, aby wycofały się z działania w aż 15 różnych gałęziach działalności przemysłowo-gospodarczej. W ten sposób chcą spowodować napływ prywatnego kapitału do tych zmonopolizowanych przez państwo gałęzi gospodarki zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Radę Państwa wspierającą w ostatnim czasie prywatnych inwestorów.

Chińskie władze różnego szczebla zmieniły swoją strategię dotyczącą polityki ekonomicznej po aferze związanej z osobą Bo Xilai'a, byłego już szefa partii z Chongqing, który ponad tydzień temu został odwołany ze wszystkich zajmowanych stanowisk.

Podczas niedawnej konferencji prasowej premier ChRL Wen Jiabao wezwał aparat partyjny i administracyjny do "agresywnych reform politycznych, które pozwolą stawić czoła lewicowemu skrzywieniu reprezentowanemu przez Bo Xilai'a".

Dziennik Guangming, pekiński organ prasowy KPCh opublikował artykuł, w którym stwierdza się, że Chiny w chwili obecnej powinny skoncentrować się na systematycznych reformach, które pozwolą wykorzystać "kolektywny potencjał" narodu i społeczeństwa.

Xia Bin, dyrektor Instytutu Badań nad Finansami działającego pod auspicjami Rady Państwa ChRL powiedział w tym samym czasie, że Chiny powinny promować ideę prywatyzacji i rozpocząć sprzedaż własności państwowej na wolnym rynku.

Według premiera Wen'a Chiny muszą złamać państwowe monopole otwierając rynek i wspierając zjawisko zdrowej konkurencji. Prywatyzacja będzie wielkim krokiem w historii chińskiej gospodarki zdominowanej przez ostatnie dziesięciolecia przez model centralnego zarządzania. Premier Wen oświadczył, że uruchomienie prywatyzacji jest dla niego kluczowym zadaniem, które chce wykonać zanim odejdzie z zajmowanego stanowiska. Nowi liderzy państwa rozpoczną urzędowanie po 18 Zjeździe Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, który będzie miał miejsce jesienią bieżącego roku, ale Wen Jiabao będzie zajmował się sprawą prywatyzacji co najmniej do 2013 roku.

Postawa Pekinu wobec Bo Xilai'a potwierdza porzucenie przez władze ChRL radykalnej lewicowości, która była cechą partii niemalże od początków jej istnienia, czyli od roku 1921. Wen przyznał podczas konferencji, że prywatyzacja i złamanie państwowych monopoli będzie najbardziej krytycznym momentem reform ekonomicznych kraju. To prawda. Powodzenie reform i wejście prywatnego kapitału do takich sektorów jak finanse, energia, transport, opieka społeczna wesprze zarówno ogólną ekonomię państwa, ale również poszczególne przedsiębiorstwa i przedsiębiorców. Wen podkreślił, że jeśli zalecenia Rady Państwa nie zostaną wprowadzone w życie, zaangażowanie prywatnego kapitału w rozwój kraju będzie niezwykle trudne.

Po 30 latach centralnego sterowania ekonomią premier Wen i jego współpracownicy świadomi są, że model gospodarki planowej utrudnia rozwiązywanie problemów stojących na drodze do dalszego rozwoju gospodarki i państwa w przyszłości. Dwiema najważniejszymi drogami do określonego celu jest wspieranie mikro przedsiębiorstw i umożliwienie rozszerzania wpływów prywatnym firmom. Istnienie państwowych firm mających wyłączność na wsparcie państwa w rozwoju, w dostępie do finansowania i wszelkich ułatwień stwarza niesprawiedliwą nierównowagę pomiędzy takimi organizacjami a firmami prywatnymi. Co więcej chronione firmy państwowe są często źródłem afer korupcyjnych i miejscem zatrudniania osób niekompetentnych i nieefektywnych. To właśnie firmy państwowe najczęściej nie są w stanie wprowadzać nowych regulacji dotyczących stosunków pracy oraz przepisów fiskalnych. To najlepszy dowód ich niekompetencji. Według premiera Wen'a trzeba wziąć pod uwagę fakt, że generatorami zysków, a zatem i podatków dla państwa są w Chinach głównie firmy zagraniczne, przedsiębiorstwa prywatne oraz ciężko pracujący robotnicy. Zatem to im należy się wsparcie i ochrona państwa, nie zaś molochom, które nie wnoszą nic dla wspólnego dobra Chińczyków.

Źródło: WCT

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button