Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (10/19),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

Tydzień 10/2019 (04.03. – 10.03.2019)

 

POLITYKA – Sprawy Bieżące

Najważniejszym wydarzeniem dziesiątego tygodnia 2019 roku w Chinach były bez wątpienia podwójne, równoległe obrady dwóch najważniejszych organów konstytucyjnych ChRL – rozpoczęte 3 marca obrady Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej (odpowiednik PRL-owskiego Frontu Jedności Narodu) i zainaugurowana 5 marca coroczna sesja parlamentu – Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.  Te dwie oddzielne, ale równoległe sesje są w Chinach najważniejszym politycznym i społecznym wydarzeniem roku. W tym roku szczególną uwagę skupiano na raporcie z prac rządu w 2018 roku oraz projekcji zadań dla tegoż rządu na rok bieżący. Informacje te zostały przedstawione parlamentowi oczywiście przez szefa chińskiego rządu, premiera Li KeQianga.  Najważniejsze kwestie poruszone w przemówieniu premiera Li to:

– założenie osiągniecia w 2019 roku wzrostu gospodarczego na poziomie 6.0-6.5% PKB (po raz pierwszy zakłada się aż tak szeroki margines wzrostu, dotychczas „widełki” zawierały się w granicach 0.1%, a to oznacza większą niepewność, nieprzewidywalność bieżącego roku dla gospodarki);

– CPI (wskaźnik wzrostu cen – inflacji) – ok. 3% (bez zmian w stosunku do 2018);

– stworzenie w miastach 11 mln nowych miejsc pracy;

– utrzymanie poziomu bezrobocia w miastach w granicach 4.5%;

– zwiększenie deficytu budżetowego o 0.2% w porównaniu z 2018 rokiem, do 2.8% PKB, czyli 2.76 bln RMB (ok.1. 583 bln PLN) – w tym 1.83 bln RMB (ok. 1.048 bln PLN) deficyt budżetowy rządu centralnego, a 930 mld RMB (ok. 535 mld PLN) – deficyty budżetowe rządów lokalnych;

– dalsza reforma podatków, w tym VAT – zapowiedziano obniżenie tego ostatniego z 16% dla sfery produkcyjnej do 13%, dla transportu i budownictwa z 10 na 9%  – łącznie cięcia podatków i opłat dla firm, ocenia się nawet na 2 bln RMB (ok.1.146 bln PLN) – kwota większa niż 1.3 bln RMB (ok.745 mld PLN) cięć podatkowych w roku 2018; wszystko by wspomóc wzrost gospodarczy;

– rządy lokalne wyemitują specjalne obligacje wartości 2.15 bln RMB (ok. 1.232 bln PLN), a środki pozyskane dzięki nim  przeznaczone będą na projekty infrastrukturalne;

– o 10% zostaną zmniejszone ceny energii elektrycznej dla przemysłu, o 15% obniżone opłaty za korzystanie z Internetu przez firmy, a połączenia komórkowe dla osób indywidualnych stanieją o 20%;

– rząd zamierza przywiązać znacznie większą wagę do wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości – banki zostaną zobowiązane do zwiększenia kredytowania tego typu firm o minimum 30 %;

– budżet na obronność zmniejszy się procentowo z 8.1% w 2018 do 7.5% w br. Ale wartościowo nieznacznie wzrośnie z 1.11 bln RMB (ok.627 mld PLN) do 1.19 bln RMB (ok.682 mld PLN); w 2018 roku wydatki tego typu stanowiły tylko 1.3% PKB Chin;

– na edukację Chiny przeznaczą w 2019 r. 4% PKB;

– pod zatwierdzenie parlamentu przedłożono nowe prawo o inwestycjach zagranicznych w Chinach ( projekt w języku angielskim): m.in. uległa skróceniu lista dziedzin gospodarczych, w których firmy zagraniczne nie mogły dotychczas brać udziału; zwiększono ochronę własności intelektualnej i zabroniono zmuszania inwestorów zagranicznych do przekazywania technologii chińskim partnerom; inwestorzy z Hong Kongu, Makao, czy Taiwanu zdefiniowano jako inwestorów zagranicznych, nadając im te same prawa jakimi cieszyć się będą inni inwestorzy zagraniczni (to ciekawe w kontekście politycznego zacietrzewienia w kwestii jedności Chin…, jak widać biznes jest biznes);

W raporcie rządu wyraźne zauważalna jest zmiana nastawienia do przedsiębiorczości i przedsiębiorców. Dużo miejsca poświęcono tu strategii rozwoju sektora produkcyjnego (szczególnie wysokich technologii), sztucznej inteligencji oraz innowacyjności. Nie nazywano jej programem „Made in China 2025”, tak krytykowanym nie tylko przez Stany Zjednoczone. Budzące złe emocje hasło zniknęło, ale program pozostał. Wszystko wskazuje na to, że rząd chiński nie tylko chce podtrzymać rozwój gospodarczy (wzrost PKB), ale zamierza wzmacniać nowe dziedziny napędu gospodarki. Premier Li ostrzegał, że rok 2019 będzie trudny, pełen niepewności, przeszkód w realizacji reform, w transformacji gospodarki. Pomimo to delegaci wypowiadający się w mediach tchną optymizmem co do stanu obecnego i przyszłości chińskiej ekonomii. Kto ma rację? Przestrzegający premier czy delegaci? Prawda, chyba jak zwykle, leży pośrodku.

 

Foto: Getty Images: Prezydent Xi JinPing i Premier Li KeQiang.

BIZNES & GOSPODARKA

Premier Li chyba jednak wie, co mówi. Spada bowiem nie tylko wskaźnik PMI (indeks aktywności) dla chińskiego przemysłu, ale spadek odnotowywany jest także w usługach, które do tej pory trzymały się mocno. W lutym Caixin China General Services Business Activity Index spadł do 51.1 z poziomu 53.6 w styczniu. Choć wciąż utrzymuje się powyżej 50 pkt, co oznacza rozwój tej gałęzi gospodarki. Jednak tendencja jest oczywista. Póki co, informacja ta przegrywa z wiadomościami dotyczącymi „dwóch sesji”. Te informacje mają oczywisty priorytet.

Trudno również doszukać się na pierwszych stronach paortali i gazet informacji Głównego Urzędu Celnego o wynikach handlu zagranicznego za luty. To akurat nie budzi zdziwienia – wyniki nie są zbyt optymistyczne. Według urzędu celnego pogorszenie danych dotyczących wymiany handlowej ChRL ma związek z długim okresem obchodów Chińskiego Nowego Roku. Handel zagraniczny w lutym zanotował obroty niższe o 9.4% do 1.81 bln RMB (ok.1.031 bln PLN) w porównaniu ze styczniem. Eksport skurczył się o… 16.6% do 922.76 mld RMB (ok. 525.72 mld PLN), a  import o 0.3% do 888.3 mld RMB (ok. 506.092 PLN). Jeśli zsumować wyniki dwóch pierwszych miesięcy 2019 roku, to wyniki robią nieco lepsze wrażenie. Wartość ogólna wymiany handlowej Chin wzrosła o 0.7% do 4.54 bln RMB (ok. 2.58 bln PLN), w tym eksport o 0.1% – 2.42 bln RMB (ok.1.378 PLN), a import o 1.5% do 2.2 bln RMB (ok.1.208 bln PLN). Ale już bilans handlu zagranicznego, choć wciąż dodatni (308.678 mld RMB, ok.176 mld PLN), to jednak spadł o 8.7% w stosunku do tego samego okresu ubr. Zwraca uwagę wymiana handlowa ze Stanami Zjednoczonymi: w okresie od stycznia do lutego br. Eksport zmniejszył się o 9.9%, a import aż… o 32.2%. Nie będę podawał informacji o wynikach handlu zagranciznego denominowanych w USD, bo wyniki nie są tak dobre: w tym ujęciu bowiem całkowity eksport w lutym spadł o 20.7%, a import o 5.2%. Lepiej jednak nie popadać za szybko w pesymistyczny nastrój. To zaledwie dwa miesiące, z czego w lutym głównie świętowaliśmy. Dlatego też dalej będą już same dobre wiadomości. No, prawie…

W trakcie „dwóch sesji” uruchamiany jest specjalny zakątek dla dziennikarzy, gdzie przechodzacy delegaci, ministrowie i inne ważne figury mogą złożyć jakieś oświadczenie, podac ciekawą informację, czy przedstawić swoja opinię na jakiś temat. Padają tutaj rózne wypowiedzi, te które zwróciły moja uwagę to:

– Po raz pierwszy od dziesięciu lat chińskie linie lotnicze osiągnęły w 2018 roku tak pozytywny wskaźnik punktualności lotów: 80.13%. W ub.r. linie te obsłużyły 610 mln podróży pasażerskich. Na ten rok planuje się 680 mln takich podróży. Chiny są obecnie drugim co do wielkości rynkiem lotnictwa cywilnego na świecie. Zgodnie z prognozą Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego Chiny staną się największym na świecie rynkiem lotniczym między 2024, a 2025 rokiem. Pod koniec sierpnia zostanie uruchomione nowe lotnisko w Pekinie (będzie ono najwiekszym portem lotniczym w Chinach) – Daxing International Airport. W roku 2021 tylko to jedno lotnisko ma obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie.

– Na koniec 2018 roku 99.64% miast gminnych i 99.47% wszystkich wsi w Chinach posiadało połączenia drogami twardymi. Odpowiednio do 99.1% i 96.5% z tych miejscowoście dociera publiczny transport autobusowy. To oznacza, że niemal do każdej miejscowości w Chinach można dojechać dobrą drogą.

– W bieżącym roku nie będzie się szczędzić nakładów na budowę nowych linii kolejowych. Przewiduje się wydanie na ten cel 800 mld RMB (ok.456 mld PLN). W poprzednim roku wybudowano  4,100 km nowych linii kolejowych. A do 2020 cała sieć kolejowa Chin ma mieć 150,000 km długości.

NAUKA – TECHINKA

W obszarze nauki i techniki pojawiają się nowe inicjatywy. I tak na przykład prezes firmy Qihoo 360, największej firmy tworzącej oprogramowanie zabezpieczające (między innym programy antywirusowe), zaproponował utworzenie „narodowego systemu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”. Oczywiście, rynek tego wymaga, a że Qihoo ciachnie przy okazji kawałeczek tortu, to marginalna sprawa. Projekty trzeba zgłaszać. Zwłaszcza te istotne dla bezpieczeństwa.

Dobra wiadomość dla wszystkich użytkowników smartfonów. Po 8 latach prób, w tym roku, w całym kraju, będzie można swobodnie przenosić swój numer telefonu pomiędzy operatorami (jest ich w sumie trzech). Wszystko dla wygody społeczeństwa. Na co trzeba było troszeczkę poczekać.

Po sukcesie misji łazika Change 4, który jako pierwszy w świecie wylądował po ciemnej stronie Księżyca, pora na ogłoszenie kolejnych planów podboju kosmosu. Główny inżynier programu eksploracji Księżyca ogłosił, iż w przyszłym roku Chiny wyślą w przestrzeń komiczną kolejny lądownik z łazikiem na pokładzie. Ale tym razem w kierunku Marsa. Kolejne cele chińskiej agencji kosmicznej to zbudowanie orbitalnej stacji kosmicznej (mówi się o stacji „pośredniej” pomiędzy Ziemią, a Księżycem) oraz rakiety wielokrotnego startu i lądowania. Do 2030 roku Chiny mają być światową potęgą w badaniach kosmicznych. I basta.

BANKI – FINANSE – GIEŁDY

Od początku roku na giełdach zapanowała hossa i było optymistycznie. Przez ponad dwa miesiące wszystko szło dobrze, aż do czwartku (07.03). W piątek (08.03) wszystkie indeksy poleciały w dół. W Szanghaju 4.4% w ciągu zaledwie jednego dnia. To największy spadek dzienny odnotowany na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy, przy jednoczesnych bardzo dużych obrotach. Do piątkowych spadków i wyprzedaży akcji walnie przyczyniły się napływające kolejno złe wiadomości. Pierwsze przyszły dane o słabych wynikach handlu zagranicznego w 2 pierwszych miesiącach roku. Następnie gruchnęła wiadomość, że pod obrady parlamentu trafia mocno dyskutowany od 10 lat projekt wprowadzenia podatku od nieruchomości. A na koniec jeszcze informacja z Komisji Papierów Wartościowych, iż główni udziałowcy ponad 350 spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen zamierzają wyprzedać część posiadanych akcji. 160 z nich rozpocznie wyzbywanie się papierów już od 1 marca. Co ciekawe, wygląda na to, że wielu inwestorów wierzy w odwrócenie się trendów, skupując akcje tracące na wartości. Obroty na giełdach przekroczyły 1 mld RMB (1.18 mld RMB, ok. 672.3 mln PLN). Shanghai Composite Index tylko w tym roku zyskał 19.1%, utrzymuje się na poziomie wyższym o 21.5 % od swojego najgorszego wyniku w okresie 4 ostatnich lat. Jak to mówią: po burzy przychodzi słońce. Oby już w przyszłym tygodniu.

                                                                                                                         08.03. Piątek                 Tydzień

Shanghai Composite Index( SSEC证综合指数 (000001.SH/SZZS)           2,969.86⬇(-4.40%)           -0.81%

Shanghai 50-SSE50上证50 (000016.SH/SZ50)                                           2,685.59⬇(-3.73%)           -4.75%

50 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie

China Securities Index 300 CSI300沪深300指数 (000300.SH/399300.SZ) 3,657.58⬇(-3.97%)            -2.46%

300 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen

 

Shenzhen Component Index SZSC1 深证成指 (399001.SZ/SZCZ)  )        9,363.72⬇(-3.25%)             2.14%

Shenzhen ChiNextPrice Index CHINEXTP 创业板指 (399006.SZ/CYBZ)    1,654.49⬇(-2.24%)             5.52%

indeks nowych spółek–chiński Nasdaq

Shenzhen-SZSE100 深证100R指数 (399004.SZ/SZS100)                          4,937.01⬇(-3.21%)              0.11%

100 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie

 

HongKong HangSeng Index恒生指数(HSI.HK/HSZS)                              28,228.420⬇(-1.91%)          -2.03%

HongKong HangSeng China Enterprises国企指数 (HSCEI.HK/GQZS)      11,156.820⬇(-2.65%)          -3.04%

indeks chińskich spółek notowanych na giełdzie

HongKong HangSeng China-Affiliated Corporations (Red Chip)               4,408.400⬇(-2.16%)           -2.88%

红筹指数(HSCCI/HCZS) indeks największych chińskich spolek zarejestrowanych

w rajach podatkowych (offshore) a notowanych na gieldzie w Hong Kongu

 

Taiwan Weighted Index台湾加权指数 (TAIEX.Y9999/TWSE)                  10,241.75⬇(-0.68%)            -1.42%

Notowania walutKurs średni (08.03.)  

1.0000美元USD = 6.6725人民币 RMB                            

1.0000 欧元EUR = 7.5264 人民币 RMB                           

1.0000 港HGD = 8.5652 人民币 RMB                          

1.0000 波兰兹罗提 PLN = 1.7451人民币 RMB               

1.0000人民币 RMB = 0.5730 波兰兹罗提 PLN               

SPOŁECZEŃSTWO

 

Lei Feng (żołnierz armii chińskiej), bohater, oczywiście członek KPCh, symbol wolontariatu i altruistycznej pomocy wszystkim, zyskał nieoczekiwanego promotora. Jest nim restauracja KFC w Changsha (stolica prowincji Hunan, płd. Chiny). Lokal ten udekorowano podobiznami Lei Fenga, a także sloganami, które – jak się utarło – pochodzą z pamiętnika tragicznie zmarłego bohatera młodzieży socjalistycznej. Unikalna dekoracja ma służyć propagowaniu postaci Lei Fenga, zachęcać do studiowania jego myśli. Lei Feng zmarł w 1962 w wieku 21 lat, przygnieciony słupem telefonicznym uderzonym przez ciężarówkę. Niemal natychmiast stał się postacią symboliczną, Mao Zedong wykorzystał ten mit, by uruchomić kampanię „Ucz się od towarzysza Lei Fenga” skierowaną do młodych Chińczyków. Kampania ta stała się preludium rewolucji kulturalnej (1966-1976). Do dziś obchodzony jest Dzień Lei Fenga (5 marca). Tego dnia uczniowie podejmują „czyny społeczne” polegające na przykład, na porządkowaniu terenów zielonych.

Lei Feng pojawi się jeszcze w co najmniej 250 lokalach KFC w prowincji Hunan. KFC ma w Chinach ponad 5347 lokali i jest największą siecią restauracji szybkich dań w Chinach. Dla KFC (dla ułatwienia – to firma amerykańska) Chiny stanowią ponad 50% wszystkich operacji globalnych. Warto pielęgnować taki rynek.

Foto: QQ.com

Rewolucja toaletowa, zainicjowana przez prezydenta Xi JInPinga w 2015 roku, a mająca na celu podniesienie standardów sanitarnych, trwa. Rząd południowej prowincji Guangdong podjął decyzję, iż w toaletach publicznych w Kantonie (Guangzhou), stolicy prowincji, będzie można umieszczać reklamy i wydawnictwa reklamowe. W ten sposób toalety będą mogły zarabiać, a co za tym idzie, zmniejszy się obciążenie lokalnego budżetu w związku z  utrzymaniem publicznych toalet. Niebawem zatem zaspokojenie potrzeb fizjologicznych w Guangzhou łączyć się będzie z możliwością  zapoznania sią z najciekawszymi ofertami i promocjami. Już starożytni Rzymianie wiedzieli, ze z toalet można wyciągnąć trochę grosza. Który nie śmierdzi.

Na marginesie zdarzeń

Włochy zapowiedziały, że jeszcze w tym miesiącu, jako pierwszy kraj z grupy G-7 (najbardziej rozwiniętych państw świata) podpiszą akt przystąpienia do chińskiej inicjatywy „Pasa i Szlaku”. Według Michele Geraci, włoskiego podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego Włoch, podpisanie porozumienia może nastąpić w czasie wizyty Prezydenta Xi JinPinga we Włoszech pod koniec marca. Rząd włoski spodziewa się, że dzięki podpisaniu porozumienia włoskie produkty będą miały ułatwiony dostęp tak do rynku chińskiego jak i rynków innych państw związanych z tą inicjatywą. Aktualnie w inicjatywie „Pasa i Szlaku” bierze udział 67 państw. Łącznie inicjatywa skupia 152 państwa i organizacje międzynarodowe. Niebawem inicjatywa ”Pasa i Szlaku” będzie miała więcej członków niż ONZ.

Firma Huawei Technologies Corp. odcięła się wprawdzie od związku z powstaniem piosenki na cześć telefonów Huawei (o czym pisaliśmy w zeszłym przeglądzie), ale nie zaprzeczył zleceniu wyprodukowania specjalnego kubeczka papierowego na napoje.

Foto: Bloomberg

Jest on używany w siedzibie Huawei w Shenzhen. Znalazł się na nim nadruk – latarnia morska z napisem: “Latarnia morska czeka. WanZhou proszę wróć do domu”. WanZhou to oczywiście Meng WangZhou, szefowa finansów Huawei, a zarazem córka założyciela firmy.

Przy okazji sesji parlamentu ChRL wielu uczestników zwróciło uwagę nie tylko na przemówienia, ale też na delikatną siwiznę, która przyprószyła włosy prezydenta Xi JinPinga (65 lat). Siwizna u chińskich mężczyzn, a już zwłaszcza u przywódców jest czymś niezwykłym. Panowie w Chinach, nawet w bardzo późnym wieku, farbują siwiejące włosy, maskując w ten sposób tą „przypadłość”. Chcą uchodzić za wiecznie młodych. Siwizna to w Chinach oznaka zycia wypełnionego ciężką pracą, to kolor włosów  każdego szacownego, wiekowego mistrz, nauczyciela. Ale też przejaw niedostatku i biedy.

Foto: Xinhua

W przypadku prezydenta Xi o biedzie i niedostatku mowy nie ma. Czyżby zatem swoją siwizną chciał pokazać jak ciężko pracuje dla społeczeństwa, a jednocześnie dać sygnał, że jest owym szacownym mistrzem, przywódcą? Do tej pory jedynym „srebrnowłosym” członkiem chińskiego rządu był wicepremier Liu He (67 lat). To człowiek odpowiedzialny między innymi za negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zakończenia wojny handlowej. Takie zadanie wystarczy, żeby osiwieć.

Agencja Xinhua wpadła na pomysł, aby z okazji „dwóch sesji” przygotować i zrealizować piosenkę w stylu rap.

Link do porażającego utowru: http://www.xinhuanet.com/english/2019-03/03/c_137864806.htm

Ze słusznym przekazem należy starać się dotrzeć do wszystkich, towarzysze.

Tako rzecze Lao Ye  梁老爷

Czasem czytam polską prasę. Tak wbrew różnym opiniom jest ona ogólnie dostępna przez Internet. Bez konieczności włączania VPN. Tematem, który mnie interesuje w polskiej prasie są oczywiście Chiny. Szukam artykułów na ich temat, ale niekiedy aż strach czytać. Ostatnio moją szczególną uwagę zwrócił artykuł red. R. Tomańskiego opublikowany 5 marca w Business Insider Polska, dotyczący obrad chińskiego parlamentu. Aż roi się w nim od przeinaczeń:

– Chińską Ludową Polityczną Konferencję Konsultatywną nazywa „ciałem parlamentarnym” i odpowiednikiem Senatu. Nic bardziej mylnego. Konferencja ta jest raczej odpowiednikiem niegdysiejszego polskiego (czasy PRL oczywiście) Frontu Jedności Narodu. Konferencja Konsultatywna jest ciałem doradczym dla parlamentu chińskiego, ale jest ciałem odrębnym. Nie ma właściwości legislacyjnych, nie może wprowadzać żadnych zmian do ustaw podejmowanych przez parlament, może wpływać na ich kształt w drodze konsultacji właśnie.

– sugeruje, że oba ciała zdominowane są przez osoby starsze wiekiem. Średnia wieku deputowanych do parlamentu wynosi 53.77 lat, 56.2% z nich to osoby urodzone po 1960 r. Jeżeli dla pana red. 50-latkowie to staruszkowie, to dla mnie pan red. to dziecko, wnuczek.

W dodatku korzysta z całego mnóstwa pejoratywnych określeń typu:

– „partia obraduje w strachu” (jaka partia?!, nie partia przecież obraduje, tylko parlament i Konferencja Konsultatywna, a środki bezpieczeństwa towarzyszą tego typu wydarzeniom na całym świecie, również w Polsce); – – albo o członkach parlamentu „najazd ponad 3 tysięcy urzędników” – Jaki najazd? Jacy urzędnicy? Chiny liczą 1,4 miliarda mieszkańców, zatem proporcjonalnie to dość skromna reprezentacja. Gdyby posłużyć się polskimi standardami, chińskich parlamentarzystów musiałoby być niemal 17 tysięcy!  

Nie wiem co złego Chiny zrobiły panu red. w czasie jego krótkiego pobytu tutaj, że wszystko widzi w szarych kolorach. Bywa.

Jednak samego siebie przeszedł pan Konrad Białas z Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. W informacji dla dziennika „Puls Biznesu” z dnia 5 marca. „Na Kongresie Partii Komunistycznej Chin zapowiedziano pakiet fiskalny wart 2 bln juanów, 298 mld USD, który przewiduje m.in. obniżkę podatku VAT o 3 pkt proc., inwestycje infrastrukturalne i wsparcie kredytowe dla małych firm. Jednocześnie Partia zdecydowała się obniżyć cel dla tegorocznego wzrostu PKB do przedziału 6,0-6,5 proc. z 6,5 proc” – informuje pan Białas. Gratulacje dla Domu Maklerskiego i dla „Pulsu Biznesu”, w którym pod tą informacją widnieje motto: „Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa”.

五常= 仁+义+礼+智+信

Z chińskich powiedzeń: "Nie obawiaj się iść wolno. Ale strzeż się, aby nie stać w miejscu.”

© 梁安基 Andrzej Z. Liang   

当代中国研究所Instytut Badań Chin Współczesnych 

中国情报单位 China Intelligence Unit

上海中国Shanghai, Chiny       

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button