Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (22/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

从一周中选择 Wybrane z tygodnia (Postpandemia)

Tydzień 21 bieżącego roku przyniósł wiele zdarzeń, ale żadne z nich nie miało takiego znaczenia i nie było tak wyczekiwane jak „Dwie Sesje”, czyli równoległe obrady trzeciej sesji trzynastej kadencji 中华人民共和国全国人民代表大会Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, chińskiego parlamentu (ruszyły 22.05.) oraz 中国人民政治协商会议 Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (inauguracja 21.05.), ciała doradczego parlamentu. Epidemia sprawiła, iż „Dwie Sesje” odbyły się z dwumiesięcznym poślizgiem, a do tego w trybie „ekspresowym”. Trwały 4 i pół dnia, gdy w normalnych okolicznościach oba gremia obradują od 10 do 14 dni.

Epidemia będzie główną osią, nieoczekiwanym jądrem obrad. Z jednej strony poruszone zostaną kwestie dotyczące zdrowia publicznego w różnych kontekstach, omówione zostaną doświadczenia i wnioski z nich wypływające. Priorytetem staje się usprawnienie systemu zapobiegania i zwalczania epidemii. Kluczowym dla państwa staje się uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jak osiągnąć zakładane wyniki społeczno-gospodarcze przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich środków związanych z prewencją antywirusową? Bardzo uważnie będzie analizowany raport premiera 李克强  Li Ke Qianga z prac rządu  2019 roku, ale przede wszystkim uwaga skupi się na tym, co szef chińskiego rządu będzie miał do powiedzenia w kwestii planów i założeń na 2020 roku. W chwili kiedy zbliżamy się już niemal do jego połowy. Będzie dyskutowana kwestia PKB – czy w tym roku zostanie wyznaczony cel, czy zostanie zawarty w konkretnych liczbach? Słychać wiele głosów optujących za odejściem od tego zwyczaju w tym roku. W 2019 roku chiński PKB wzrósł o 6.1%, zgodnie z przyjętym planem. Czy w tym roku będzie możliwe osiągniecie takiego samego wzrostu, pomimo trwającego niemal 3 miesiące zamrożenia gospodarki? Jakich użyć narzędzi i jakie podjąć działania, aby osiągnąć taki ambitny w dzisiejszych realiach cel? Więcej konkretów będzie można przedstawić za tydzień, po zakończeniu „Dwóch Sesji” i zebraniu większej ilości komentarzy na temat tego co powiedziano wprost i co powiedziano miedzy wierszami. Tymczasem zarówno w Chinach, jak i poza ich granicami bacznie obserwowana jest kondycja gospodarki chińskiej, drugiej gospodarki świata i jej sprawność w pokonywaniu przeszkód wywołanych epidemią. Z nią związane są trzy istotne problemy. Chiny chcą ostatecznie zlikwidować ubóstwo, które wciąż dotyka kilkadziesiąt milionów Chińczyków. Chiny chcą też do końca bieżącego roku osiągnąć cel określony hasłem „budowa umiarkowanie zamożnego społeczeństwa pod każdym względem”. I ten cel wydaje się realny, pomimo turbulencji wywołanych przez epidemię. Jednym z jej skutków jest bezrobocie w chińskich miastach, które przekroczyło oficjalnie poziom 6%. Rząd będzie musiał znaleźć klucz do zwiększenia zatrudnienia.

W bieżącym roku chiński parlament rozpatrywać będzie projektu pierwszego chińskiego kodeksu cywilnego. Prace nad nim zapoczątkowano w 2014 roku, a ma stać się obowiązującym dokumentem do końca tego roku. Zgodnie z opracowanym projektem chiński kodeks cywilny składać się będzie z przepisów ogólnych i sześciu rozdziałów dotyczących własności, umów, praw osobistych, małżeństwa i rodziny, odpowiedzialności spadkowej i deliktowej. Kodeks usystematyzuje i scali obowiązujące obecnie zbiory przepisów i regulacji dotyczących prawa cywilnego, modyfikując je celem dostosowania ich do realiów dzisiejszych Chin.

Niewątpliwe to milowy krok na drodze do stworzenia społeczeństwa prawa oraz zabezpieczenia jego interesów. Na chwilę przed rozpoczęciem obrad pojawia się w mediach wiele propozycji sygnalizowanych przez deputowanych w niezliczonej liczbie kwestii, delegaci toczą dyskusje (co ułatwiają łączenia poprzez Internet), prowadza różne działania PR, co ma znaczenie na chińskiej arenie politycznej. Widzimy, który z delegatów i deputowanych ma silniejsze wpływy, czyj głos jest ważniejszy. Decyzje mające wpływ na kształt chińskiego prawa, polityki, gospodarki zapadną w ostatnim dniu obrad. O najważniejszych poinformujemy w kolejnym przeglądzie.

Dużym echem w minionym tygodniu odbiło się przemówienie (video) prezydenta 习近平 Xi Jinpinga wygłoszone podczas 73 konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Xi odniósł się w nim rzecz jasna do zarzutów stawianych Chinom w odniesieniu do ich działań podczas epidemii. Tak jak to czynił wcześniej, zapewniał, że Chiny od chwili rozpoznania zagrożenia działały otwarcie, transparentnie i odpowiedzialnie, że informowały o nim społeczność międzynarodową na bieżąco. Nie ukrywano żadnych przypadków zakażeń, nie zafałszowywano liczby ofiar wirusa. Xi Jinping zapowiedział, iż w ciągu najbliższych 2 lat Chiny wesprą działania WHO dodatkową kwotą 2 mld USD (~8.3 mld PLN), która ma zostać przeznaczona na walkę z pandemią koronawirusa. Przewodniczący ChRL zapewnił, że jeśli w Chinach, lub dzięki środkom przekazanym na ten cel przez Chiny uda się opracować skuteczną szczepionkę chroniącą przed koronawirusem, to stanie sią ona globalnym dobrem publicznym, zostanie nieodpłatnie udostępniona wszystkim państwom świata. Wedle informacji przekazanej przez Xi nad opracowaniem chińskiej szczepionki pracuje obecnie 5 ośrodków naukowych prowadzących już testy kliniczne. Jednocześnie Xi Jinping zgodził się na przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa (nazwanego badaniem), które obiektywnie i bezstronnie, pozwoli przeanalizować i ustalić przebieg wydarzeń, w tym reakcje poszczególnych państw na wieść o pojawieniu się wirusa i o zagrożeniu epidemią. Badanie to prowadzić będzie… Światowa Organizacja Zdrowia. Uchwała podsumowująca dwudniowe obrady WHO świadczy o tym, że Chiny zdobyły kolejny przyczółek. Działania tej organizacji, krytykowanej w ostatnich miesiącach przez wiele państw zachodnich, a zwłaszcza przez USA, mają ogromne znaczenie dla ubogich państw Afryki, Azji i Ameryki Południowej. A tam właśnie Chiny starają się pozyskać jak największa liczbę sojuszników.

W dzień po zakończeniu 73 konferencji WHO 中国疾病预防控制中心 Chińskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało podczas konferencji prasowej, iż już 3 stycznia br. przekazało Światowej Organizacji Zdrowia wszelkie posiadane wówczas dane o początkach epidemii oraz pierwszych przypadkach zachorowań na zapalenie płuc wywołane nieznanym wirusem. Cztery dni później, czyli 7 stycznia, Centrum poinformowało WHO, że prawdopodobną przyczyną zarejestrowanych przypadków nietypowego zapalenia płuc jest zakażenie wcześniej nieznanym koronawirusem. Chińskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób zapewne zamierzało wzmocnić i dodatkowo uwiarygodnić wypowiedź prezydenta Xi, ale przy tej okazji wyświadczyło WHO niedźwiedzią przysługę.

Tymczasem przywoływany przez nas wielokrotnie chiński epidemiolog, kluczowa postać walki z epidemią SARS, a obecnie jeden z najważniejszych ekspertów w dziedzinie walki z COVID-19, czyli doktor 钟南山Zhong Nanshan udzielił wywiadu amerykańskiej telewizji CNN. W rozmowie z Davidem Culverem, korespondentem CNN w Chinach doktor Zhong skrytykował osoby sprawujące władzę w Wuhan w czasie początków epidemii i czyni je w dużym stopniu odpowiedzialnymi za rozwój wypadków. Jak stwierdził, kiedy poinformowany o przypadkach przypominających objawami SARS udał się do Wuhan, tamtejsi decydenci niechętnie udzielali mu jakichkolwiek informacji, często zwyczajnie unikali odpowiedzi na zadawane pytania. Doktor Zhong będąc w styczniu w Wuhan obalił wcześniejszą, tonującą emocje teorię i udowodnił, ze wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Mówił o tym w wywiadzie dla CCCTV, którego udzielił 20 stycznia br. Władze lokalne nie chciały informować o prawdziwym obrazie sytuacji „centrali” i informowały opinie publiczną, jak również zwierzchnictwo, że sytuacja w regionie jest „pod kontrolą”. Zhong odrzuca domniemania o fałszowaniu danych dotyczących liczby zakażeń, zachorowań i zgonów. Uważa, że wyciągnęły one lekcję z czasu epidemii SARS, kiedy to próbowano posługiwać się nierzetelnymi danymi, co przyniosło fatalne skutki. Dziś Pekin obliguje instytucje i władze lokalne do otwartości i transparentności, bo są one jednym z narzędzi skutecznej walki z epidemiami. Doktor Zhong nie wierzy w teorię o laboratoryjnym pochodzeniu wirusa. Jak zauważył, strona amerykańska prowadziła dwutygodniowe intensywne badania w tym kierunku, które nie przyniosły rezultatów. Skąd wie? Pomimo napięcia politycznego na linii Chiny – USA specjaliści z obu krajów w tym wirusolodzy i epidemiolodzy współpracują ze sobą nieustannie. I będą współpracować, bo od rozgrywek politycznych ważniejsze jest zdrowie i zycie ludzi. A to jest wciąż zagrożone. Doktor Zhong uważa, że Chiny nie są w tej chwili bezpieczniejsze niż inne państwa jeśli chodzi o możliwość ponownego uderzenia epidemii. I będzie tak według niego, aż do czasu, kiedy zostanie opracowana skuteczna szczepionka. Zanim to nastąpi, trzeba stosować powszechnie znane środki zapobiegawcze, a także dbać o tężyznę fizyczną. W tej kwestii doktor Zhong stanowi żywy dowód prawdziwości własnych słów. Ten liczący 84 lata naukowiec swoją tężyzną, sprawnością ciała i umysłu może zaimponować wielu młodszym od niego o połowę.

经济学 Ekonomia 经济 Gospodarka 市场 Rynek

交通运输部 Ministerstwo Transportu zapowiedziało gigantyczne inwestycje. W latach 2020-2025 ministerstwo zamierza zrealizować inwestycje rozwijające infrastrukturę transportową kraju, których łączna wartość wyniesie 17.5 bln RMB (~10.145 bln PLN). Celem jest zbudowanie nowoczesnej infrastruktury transportowej nowej generacji, której ważnym elementem będą systemy autonomicznego transportu. Pilotażowe programy takich systemów ruszyły m.in. w Pekinie, Szanghaju i Guangzhou. Pięć ośrodków badawczo – rozwojowych wyznaczonych przez ministerstwo podjęło prace nad technologiami powiązanymi z ruchem autonomicznym pojazdów, a także rozwiązaniami „inteligentnego transportu” opartymi o systemy komunikacji 5G oraz chiński system nawigacji satelitarnej Beidou. W tym roku na rozwój infrastruktury transportowej przeznaczono ponad 2.7 bln RMB (~1.567 bln PLN), z czego na budowę autostrad i modernizację dróg wodnych 1.8 bln RMB (~1.05 bln PLN), na koleje 815 mld RMB (~472.46 mld PLN), a na lotnictwo prawie 850 mld RMB (~492.75 mld PLN). Budżet tegoroczny jest mniejszy niż w 2019 roku, kiedy to na infrastrukturę transportowa Chin przeznaczono 3.24 bln RMB (~1.89 bln PLN). Dzięki tym środkom w zeszłym roku powstało około 8,000 km linii kolejowych, 12,000 km autostrad, zakończono prace i oddano do użytku nowe pekińskie lotnisko 北京大兴国际机场 BeiJing DaXing International Airport.

Kolejna odsłona tragifarsy pod tytułem „瑞幸咖啡 Luckin Coffee”. Zarząd NASDAQ postanowił usunąć z giełdy tę spółkę. Po roku obecności na amerykańskim parkiecie udowodniono zarządowi Luckin Coffee sfałszowanie sprawozdania finansowego i podawanie do publicznej wiadomości nieprawdziwych, znacznie zawyżonych wyników sprzedaży. Wstępna kontrola wykazała, że ok. 310 mln USD (~1.282 mld PLN) przedstawionych w sprawozdaniu było rezultatem księgowych manipulacji. W tej sprawie prowadzi śledztwo amerykańska komisja papierów wartościowych. Odrębne dochodzenie prowadzi chińska komisja papierów wartościowych. Rada nadzorcza i zarząd spółki nieustannie przepraszają inwestorów oraz klientów za sytuację, za którą ma odpowiadać były dyrektor finansowy Luckin Coffee. Nie najlepiej świadczy to o kompetencjach zarządzających firmą. Nie wiadomo, czy spółka przetrwa. Zarząd odwołał się od decyzji zarządu giełdy NASDAQ, ale nic nie wskazuje na to, aby uległa ona zmianie. Co najwyżej przedłuży konanie Luckin Coffee na amerykańskim rynku o kwartał. W Chinach, robiąc dobra minę do złej gry spółka otwiera nowe kawiarnie. Ale w ten sposób nie odbuduje reputacji. Może właściciele upadającej gwiazdy liczą na przejęcie? Kto wie?

证券交易Giełdy. 

Czarny piątek na giełdach. A wydawało się, że będzie to stosunkowo spokojny tydzień. Odejście od zwyczaju wyznaczenia celu dla wzrostu PKB w bieżącym roku, zapowiedź wprowadzenia nowego prawa łamiącego de facto autonomię Hong Kongu, kolejna groźba sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych podsyciły nastroje niepewności, a wzmogły obawy o przyszłość rynku kapitałowego w Chinach. Skutek? W piątek giełdy odnotowały największe spadki od początku marca. Na giełdzie w Hong Kongu miała miejsce regularna rzeź indeksów. Spadły do poziomów nie notowanych od tąpnięcia w 2015 roku. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że kolejny tydzień nie przyniesie już tak dużej wyprzedaży.

22.05                     18-22.05.

ShangHai Composite Index                                                -2,813.77⇩-1.89%           -1.91%

SSEC证综合指数 (000001.SH/SZZS) Główny indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

ShangHai 50                                                                        -2,775.81⇩-2.49%           -1.56%

SSE50上证50 (000016.SH/SZ50) 50 spółek o największej kapitalizacji.

ShangHai 50 ETF                                                                    -2.768⇩-2.47%             -1.44%

(SSE50EFT华夏上证50 ETF (510050.SH) Opcje terminowe akcji giełdowych 50 spółek o największej kapitalizacji.

ShangHai 100                                                                      -3,982.68⇩-0.52%           -1.57%

SSE100 中证100 (000903.SH/ZZ100) 100 największych spółek notowanych na giełdzie, a wybranych z indeksu CSI300.

ShangHai 180                                                                      -8,270.83⇩-0.31%           -1.53%

SSE180上证180 (000010.SH/SZ180) SSE 180 Index składa się z 180 największych i najbardziej płynnych akcji notowanych na giełdzie. Ma na celu odzwierciedlenie wyników spółek tzw. Blue Chips.

China Securities Index 300                                                  -3,907.18⇩-2.42%           -1.90%

CSI300沪深300指数 (399300.SZ/HS300) 300 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie w Szanghaju oraz Shenzhen.

ShangHai ShenZhen 300 ETF                                                 -3.815⇩-2.20%              -2.22%

SSE300EFT华泰柏瑞沪深300ETF (510300) Opcje terminowe akcji giełdowych 300 spółek o największej kapitalizacji na obu giełdach.

ShangHai 380                                                                           -4,760.68⇩-1.53%         -2.34%

SSE 380上证380 (000009.SH/SZ380) – SSE 380 indeks składa się z 380 spółek o średniej kapitalizacji rynkowej, ale o wysokich wzrostach i dobrej rentowności, a wybierane z firm poza SSE 180 index.

CSI 500                                                                                  -5,328.23⇩-1.80%           -3.26%

CSI 500 中证500 (000905.SH) Indeks small-mid cap. 500 spółek o największej kapitalizacji (z wyjątkiem 300 w/w) -małych i średnich firm

China Securities 500 EFT                                                         -5.785⇩-1.72%              -3.08%

CSI 500 EFT南方中证500ETF (510500 SH/ZZ500) Opcje terminowe akcji giełdowych 500 małych i średnich firm o największej kapitalizacji.

CSI 1000                                                                                  -5,684.00⇩-1.86%           -3.50%

1000指数 (000852.SH/ZZ1000). Indeks składa się z 1000 małych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, a które odznaczają się dobra płynnością. Służy kompleksowej ocenie ich sytuacji na obu parkietach.

ShangHai 800                                                                             -4,073.25⇩-2.17%           -2.52%

SSE 800中证800 (000906.SH/ZZ800). Skupia spółki z indeksu CSI 300 oraz CSI 500. Odzwierciedla sytuacje dużych i średnich firm z obu giełd-Szanghaj i Shenzhen.

CSI Central SOE 100                                                                   -1,487.06⇩-1.84%           -2.25%

CHZH长信中证央企100指数 (000927/YQ100). Indeks 100 największych spółek skarbu państwa, podległych ministerstwu finansów, a notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen. Akcje dostępne tylko dla funduszy, banków inwestycyjnych oraz inwestorów instytucjonalnych.

ShenZhen Component Index                                                     -10,604.97⇩-2.22%           -3.28%

SZSC1 深证成指 (399001.SZ/SZCZ). Główny indeks giełdy skupiający 500 największych spółek.

ShenZhen ChiNextPrice Index                                                       -2,046.60⇩-2.52%           -3.66%

CHiNext 创业板指 (399006.SZ/CYBZ) Indeks nowych, innowacyjnych, technologicznych spółek – chiński Nasdaq. Growth Enterprise Market (GEM Index).

ShenZhen Composite Index                                                           -1,752.42⇩-2.03%           -3.10%

SZSE/SZSC 深证综指 (399106.SZ/SZZZ)(深圳证券交易所综合股价指数, 称深证综指) Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

ShenZhen 100R                                                                            -6,014.31⇩-2.46%           -2.51%

SZSE100R 深证100R指数 (399004.SZ/SZ100R)100 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie.

ShenZhen S & M Enterpr. Index                                                     -6,940.10⇩-2.42%           -3.14%

SZSMEPI中小板创新指数 (399005.SZ/ZXBZ) Indeks Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

ShenZhen Blockchain 50 Index                                                      -3,159.89⇩-2.39%           -6.13%

SZSE50深证区块链50指数(399286.SZ/QKL50) Indeks 50 spółek z branży blockchain o największej dziennej kapitalizacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FTSE ChinaA50 Index                                                                   -13,113.34⇩-2.45%         -1.60%

FTXIN9富时中国A50指数 (XIN9X000/XIN9.FGI) Indeks 50 największych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, tak pod względem kapitalizacji jak i ilości akcji. Mogą w nie inwestować (za pozwoleniem i w określonych ramach) zagraniczne firmy maklerskie.

CSI Caixin Bedrock Economy Index                                             -7,870.48⇩-1.61%         -1.90%

中证财新锐联基石经济指数-CR基石 (930927.CSI) Indeks 300 największych spółek na giełdzie charakteryzujących się najlepszymi wynikami i najniższym ryzykiem. Odzwierciedla trendy dużych i średnich przedsiębiorstw o największym wpływie i udziale w realnej ekonomii.

CSI Caixin New Economic Engine Index                                     -1,978.24⇩-2.40%           -2.88%

中证财新锐联新动能指数-CR新动能(930928.CSI) Indeks 300 spółek z nowych dziedzin/sektorów ekonomii notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen o niewielkich aktywach, wysokich nakładach na badania i rozwój oraz dobrych wynikach finansowych. Pokazuje rozwój nowych dziedzin ekonomii kraju.

CSI RAFI 50 Index                                                                        -3,834.25⇩-1.95%           -1.86%

中证锐联基本面50指数 (000925.CSI/JBM50). Indeks składający się z 50 wybranych spółek według kryterium największego poziomu dochodu operacyjnego, przelewów pieniężnych, aktywów netto i dywidend. Mają one podstawowe znaczenie dla giełdy w Szanghaju i Shenzhen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xiang Gang (Hong Kong) Hang Seng Index                             -22,930.141⇩-5.56%           -3.64%

HSI.HK/HSZS恒生指数Najważniejszy indeks giełdy skupia 50 największych spółek tam notowanych.

Hang Seng Composite                                                                  -3,281.98⇩-5.16%             -3.45%

HSCI.HK恒生综合指数 Indeks obejmujący spółki stanowiące ok. 95% kapitalizacji giełdy.

Hang Seng China Enterprises                                                        -9,426.780⇩-4.30%          -2.56%

(HSCEI.HK/GQZS国企指数) Indeks chińskich spółek państwowych, w których większość akcji należy do rządu centralnego bądź lokalnych, notowanych na giełdzie w Hong Kongu.

Hang Seng China-Affiliated Corporation                                         -3,602.840⇩-4.23%         -3.46%

HSCCI.HK/HCZS红筹指数Red Chip. indeks największych chińskich spółek, ale zarejestrowanych poza Chinami, w tym w rajach podatkowych (offshore), notowanych na giełdzie w Hong Kongu należących w większości do rządu centralnego czy lokalnych

Hong Kong Growth Enterprise Market                                             -76.260⇩-2.66%             -0.17%

GEM.HK标普香港创业板指数 Indeks nowych, innowacyjnych, technologicznych spółek – Growth Enterprise Market – notowanych na giełdzie w Hong Kongu.

Hang Seng China (Hong Kong Listed) 25                                         -8,197.73⇩-4.23%         -2.23%

HSFMI 25恒生中国(香港上市)25指数 Indeks największych 25 firm chińskich notowanych na giełdzie w Hong Kongu, których dochód generowany jest głównie w Chinach kontynentalnych.

Hang Seng China 50                                                                          -7,886.71⇩-3.56%        -1,85%

HSC50恒生神州50指数股吧 Indeks 50 największych chińskich spółek notowanych tak na giełdzie w Hong Kongu, Shenzhen lub/i Szanghaju.

Hang Seng Mainland China (HongKong listed) 100                             -7,344.99⇩-4.27%        -2.82%

HSMI100 恒生中国 (香港上市) 100指数. Indeks 100 największych firm chińskich (skarbu państwa, prywatnych) notowanych na giełdzie w Hong Kongu, a których dochód głownie pochodzi z operacji w Chinach kontynentalnych

Hang Seng Stock Connect Hong Kong                                               -3,025.53⇩-5.21%           -3.46%

HSHKI恒生港股通指数 Indeks spółek notowanych na giełdzie w Shenzhen i Szanghaju dostępnych dla inwestorów z Hong Kongu w ramach połączonych transakcji i kwot tych giełd.

Hang Seng Stock Connect Greater Bay Area Composite                      -4,481.61⇩-4.12%         -3.13%

恒生沪深港通大湾区指数系列 Indeks firm, których siedziby główne zarejestrowane są w Greater Bay Area, czyli tzw. Regionie Wielkiej Zatoki.

Hang Seng China New Economy                                                         -5,028.45⇩-0.59%         +1.86%

HSCNE恒生中国新经济指数 Indeks akcji firm chińskich notowanych na giełdzie w Hong Kongu, Chinach kontynentalnych oraz Stanach Zjednoczonych, a zaliczanych do dziedzin tzw. Nowej Ekonomii.

Hang Seng CSI ShangHai-Hong Kong AH Smart                                  -7,484.54⇩-3.73%         -1.85%

SHHKSI恒生CSI上海香港啊 Indeks akcji spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu oraz w Szanghaju, a które są przedmiotem transakcji w ramach kwot połączonych tych giełd.

China Hong Kong Stock Connect Select100                                         -4,806.136⇩-5.86%        -4.13%

CES SCHK100.HK中华港股通精选100指数 Indeks akcji 100 największych firm notowanych na giełdach w Hong Kongu, Shenzhen i Szanghaj, a wyselekcjonowanych do obrotu w ramach połączonych transakcji tych giełd.

China ShangHai, ShenZhen, HongKong 300                                          -4,360.428⇩-3.70%       -2.51%

CES SCHKI 300.HK中华沪深港300指数Indeks akcji 300 największych firm notowanych na giełdach w Hong Kongu, Shenzhen i Szanghaju, a wyselekcjonowanych do obrotu w ramach połączonych transakcji tych trzech giełd.

China ShangHai, ShernZhen, HongKong Large and Mid Cap                  -7,031.025⇩-4.49%       -2.27%

CESHKM.HK中华香港内地指数Indeks dużych i średnich firm notowanych na giełdach w HongKongu, ShenZhen i ShangHai, a wyselekcjonowanych do obrotu w ramach połączonych transakcji tych trzech giełd.

Hang Seng Foreign Companies Composite                                               -1,667.52⇩-3.63%       -0.22%

HSFCCI恒生外国公司综合指数 Indeks wszystkich firm zagranicznych notowanych na giełdzie w Hong Kongu

Hang Seng Corporate Sustainability                                                         -2,359.78⇩-6.60%        -5.26%

HSSUS恒生可持续发展企业指数Indeks firm o najbardziej zrównoważonym rozwoju notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Jest wyznacznikiem bezpiecznego inwestowania dla inwestorów zagranicznych.

Hang Seng (Mainland and HK) Corporate Sustainability                           -2,432.73⇩-5.10%       -4.29%

HSMHSUS恒生内地及香港可持续发展企业指数 Indeks firm o najbardziej zrównoważonym rozwoju a notowanych na giełdach w Chinach kontynentalnych i Hong Kongu.  Wskaźnik bezpiecznego inwestowania dla inwestorów zagranicznych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TaiWan Weighted Index                                                                     -10,811.15⇩-1.79%           -0.03%

TAIEX.Y9999/TWSE/XTAI中国台湾加权指数 Główny indeks giełdy obejmujący wszystkie notowane tam spółki.   

银行 Banki  财务 Finanse 资本  Kapitał

Senat Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę pozwalającą na usuwanie chińskich spółek z giełd w Stanach Zjednoczonych. Ustawa wymaga m.in., by zagraniczne spółki chcące pozyskiwać kapitał na amerykańskich giełdach wykazały, że nie są kontrolowane przez obcy rząd. Ten zapis przyjmowany jest powszechnie jako wymierzony przeciw chińskim spółkom, czego autorzy nowej regulacji zresztą nie kryją. Myślę jednak, że ten kij ma dwa końce. Chińskie spółki „odpuszczą” sobie „American Dream”, przeniosą się na giełdy w Hong Kongu, Shenzhen, Szanghaju, pewnie na giełdę londyńską, lub którąś z dużych europejskich. Amerykańscy inwestorzy albo podejmą ryzyko igrania z papierami śmieciowymi, które ostatnio pompuje FED, albo zlecą inwestowanie firmom maklerskim w Europie, Hong Kongu, Chinach. Akcje takich firm jak Alibaba, czy Tencent, to niemal pewna wygrana. I po nią sięgać będą inwestorzy. U siebie, albo na odległych rynkach.

Najwyższy czas, aby światowa finansjera zaczęła poważnie traktować nie tylko pierwsze próby wprowadzenia w Chinach cyfrowej waluty (e-juana), ale również jej umiędzynarodowienia. Światło dzienne ujrzał właśnie projekt stworzenia waluty cyfrowej o proponowanej nazwie „stablecoin”, która miałaby opierać się na czterech walutach (koszyku walutowym): koreańskim wonie, japońskim jenie, chińskim juanie i hongkońskim dolarze. Projekt ten jest inicjatywą banku centralnego Chin, czyli 国人民银行 Ludowego Banku Chin oraz 香港金融管理局 HongKong Monetary Authority. Obie instytucje opracowują koncepcję, regulacje, zasady obrotu i rozliczeń za pomocą tej waluty. Widać wyraźnie, że Chiny prowadzą ofensywę na froncie walutowym. I te działania mogą być o wiele groźniejsze dla Stanów Zjednoczonych, niż owe przyciągające uwagę amerykańskiego prezydenta. Sprawdzony i wiarygodny elektroniczny pieniądz to nadchodząca rewolucja znanych systemów monetarnych, finansowych, etc. Bo nie chodzi tu o jakąś nowa formę przelewu, płatności mobilnej, a o odzwierciedlenie w pieniądzu faktycznej wartości gospodarki. Znalezienie nowego parytetu. A co oznacza połączenie w/w czterech gospodarek w pewnym sensie obrazuje poniższa mapka.

Być może przed „stablecoin” droga daleka. Ale ta podróż już się zaczęła. A to oznacza, między innymi dla Unii Europejskiej, ze czas zabrać się do roboty. Bo za chwilę trzeba będzie przyjąć wypracowany, sprawdzony, wypróbowany standard Made in China.

平均汇率 Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (22.05.2020)

100英镑GBP = 867.23人民币 RMB

100欧元EUR = 776.70 人民币 RMB

100美元US$ = 709.39人民币 RMB

100 港币HG$ = 91.48人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 89.13人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.77 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 171.43人民币 RMB

100人民币 RMB = 58.11 波兰兹罗提 PLN

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba wskazują stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju czy w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też wyrażają aktualny stopień dostępności kredytów. Kredyty zaś napędzają gospodarkę i konsumpcję.

{Dane na dzień 22.05.2020}

技术 Technologie

马云 Ma Yun (Jack), którego majątek (największy w Chinach) wycenia się na 300 mld RMB (czyli ok. 174 mld PLN), założyciel 阿里巴巴集团 Alibaba Group, zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej SoftBank Group po 13 latach sprawowania funkcji członka rady tego japońskiego konglomeratu inwestycyjnego. Nie podano oficjalnie przyczyn tej rezygnacji. Podobno Jack Ma zamierza poświęcić się wyłącznie działalności charytatywnej i prowadzeniu swojej fundacji. SoftBank jest jednym z najstarszych i największych inwestorów Alibaby. Obecnie posiada 29.5% akcji chińskiej grupy. To niezła inwestycja. Ktoś kto zainwestował w akcje firmy Jacka Ma 1,000 USD (~4,135 PLN) w dniu jej wejścia na nowojorską giełdę w 2014 roku, dziś może uzyskać za nie 3,223 USD (~ 13,329 PLN). SofBank zainwestował nieco więcej niż 1,000 USD.

阿里巴巴 Alibaba razem z firmą 爱奇艺 iQiyi śledząc nowy trend w mediach społecznościowych testują aplikację o nazwie ”粗盐CuYan”, która jest narzędziem i platformą dla videoblogów. Medium to ma służyć osobom zainteresowanym dzieleniem się migawkami swojego codziennego życia, swoimi refleksjami, przemyśleniami, radościami i smutkami, pozostawiając rozrywkę i handel w sieci innym serwisom.  iQiYi wnosi do spółki funkcjonującą już aplikację videoblogową „名为 PAO”. Alibaba oprócz kapitału ogromną rzeszę użytkowników swoich licznych rozwiązań informatycznych, którzy nieustannie poszukują czegoś nowego, czegoś co odpowiadać będzie ich indywidualnym potrzebom. Czy neo-YouTube z chińską charakterystyką spełni ich oczekiwania?

Mimo wszelkich przeciwności 华为技术有限公司 HuaWei Technologies Co., Ltd. zwiększył swoje przychody w 2019 roku porównaniu z rokiem wcześniejszym o ponad 19% (do 858.8 mld RMB; ok.498 mld PLN), zwiększając zysk o 5.6%. (62.7 mld RMB; ok.36.35 mld PLN). HuaWei działa w ponad 170 krajach. Tymczasem administracja Stanów Zjednoczonych wprowadza kolejne sankcje blokujące chińskim podmiotom (ze szczególnym uwzględnieniem HuaWei) możliwość zakupu procesorów, półprzewodników, układów scalonych, etc., a także oprogramowania produkowanego przez firmy amerykańskie, bądź na bazie technologii, licencji firm amerykańskich. HuaWei jest firma chińską, ale jednocześnie korporacją o globalnym zasięgu. Na tyle dużą i elastyczną, że jest już w stanie przetrwać wyrównując straty w jednym obszarze działalności profitami z innych. Co więcej, jest zdeterminowana, aby w przyszłości nie doświadczać podobnych przygód. Stad nieodwołalna decyzja o zbudowaniu własnej bazy produkcji, badań i rozwoju kluczowych komponentów, ze szczególnym uwzględnieniem procesorów. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, piszą o tym amerykańscy analitycy branży półprzewodnikowej: w ostatecznym rozrachunku przegrają firmy amerykańskie. Nawet jeżeli strona chińska poczyni dziś taktyczne ustępstwa dla podtrzymania dostaw z USA, to w ciągu najbliższych kilku lat zrobi wszystko, aby uniezależnić swoją przyszłość od nacisków zewnętrznych. To jednak zbyt złożony problem dla administracji amerykańskiej, dla której bardziej liczą się listopadowe wybory, niż przyszłość amerykańskich producentów półprzewodników.

教育科学 Nauka – Edukacja

Jeśli pamiętacie Państwo, pisaliśmy o porządkach w bibliotekach szkolnych i uniwersyteckich, które spowodowały, że znajdują się tam wszystkie obowiązkowe pozycje (książki i publikacje), których listę stworzyły właściwe ministerstwa, a zniknęły stamtąd wszelkie materiały niepożądane, czy – o, zgrozo – nieprawomyślne. Teraz kolej przyszła na biblioteki wiejskie. 国家新闻出版署 Państwowa Administracja Prasy i Publikacji opublikowała katalog pozycji obowiązkowych dla bibliotek wiejskich na rok 2020. W sumie jest to 1781 tytułów książek, 113 tytułów produkcji audio, wideo i e-publikacji, 310 tytułów publikacji w językach mniejszości etnicznych, 31 tytułów gazet codziennych i 155 tytułów czasopism. Zgodnie z wymogami opublikowanymi przez Administrację, księgozbiór każdej biblioteki w Chinach składać się musi w co najmniej 70% z pozycji zawartych we wzmiankowanym spisie. Porządek musi być. W głowach i na bibliotecznych półkach.

社会 Społeczeństwo 生活方式 Lifestyle

Zbliża się 1 czerwca. Wiadomo: Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku to zarazem rewolucyjna data. A to dlatego, że z dniem 1 czerwca wprowadzony zostaje w całych Chinach obowiązek używania kasków przez wszystkich użytkowników skuterów elektrycznych. Do tej pory obowiązek taki dotyczył wyłącznie motocyklistów. Przy okazji powstanie nowy rynek. W 2019 roku po chińskich ulicach jeździł ponad 250 milionów skuterów. Do końca bieżącego roku ma być ich niemal 300 milionów. Każdy kierowca skutera, a także każdy pasażer będzie musiał posiadać kask. Ci potencjalni klienci producentów i sprzedawców kasków będą mieli w czym wybrać. Za niedrogi, ale certyfikowany kask trzeba w Chinach zapłacić około 80 RMB (~46.4 PLN). Obowiązek będzie wprowadzany stopniowo, strefami. A potem pewnie nastąpi ujednolicenie norm, czyli standaryzacja wymogów jakościowych dla kasków. Bo dziś takiego standardu oczywiście nie ma. Czyli istnieje duże prawdopodobieństwo, ze każdy użytkownik skutera w Chinach nabędzie kask dwukrotnie. Najpierw taki po taniości, ewentualnie taki z bajerem docenianym przez płeć będącą targetem użytkownika skutera, a potem taki z prawdziwym, rzetelnym certyfikatem, taki, który będzie chronił, a nie tylko wyglądał. Póki co nad standardem pracują tęgie głowy. Za pół roku, a może za rok standard będzie gotowy.

Rodzice chińscy słyną ze swej determinacji jeśli chodzi o zapewnienie swym pociechom jak najlepszej edukacji. Tu cel uświęca środki. Tu nikt się kulom nie kłania. Świetlana przyszłość dziecka, to – przynajmniej w założeniu – pogodna starość rodziców. Ta determinacja zaprowadziła pewną chińską matkę przed oblicze amerykańskiego sędziego w sądzie w Bostonie. Kobieta, posiadająca prawo tymczasowego pobytu w Kanadzie przyznała się podczas procesu do wręczenia łapówki w wysokości 400,000 USD (~1.655 mln PLN), za sprawą której jej pociecha miała rozpocząć studia na University of California w Los Angeles. Sędzia uznał przyznanie się do winy jako okoliczność łagodzącą i odstąpił od wymierzenia kary więzienia, a nałożył na podsądną grzywnę w wysokości 250,000 USD (~1.04 mln PLN). Kobieta czekając na wyrok spędziła w areszcie 5 miesięcy. Gwoli sprawiedliwości trzeba dodać, że troskliwa chińska mama nie wynalazła prochu, poszła w ślady amerykańskich rodziców, o których ostatnio zrobiło się niezwykle głośno. W minionym roku ujawniono między innymi proceder polegający na tym, iż zamożni i ustosunkowani rodzice kupowali swym dzieciom miejsca w najlepszych szkołach, takich jak University of Southern California pozbawiając możliwości rozpoczęcia nauki w tych szkołach dzieciom i młodzieży, której wyłącznym atrybutem były wybitne zdolności. Wśród objętych dochodzeniem prokuratora stanowego znalazło się sporo osób hobbystycznie zajmujących się działalnością charytatywną, deklarujących publicznie niesmak wobec pozbawionych skrupułów kapitalistów.

Niezwykle interesujący raport opublikował 中国人民银行调查统计司 Wydział Badań i Statystyk Ludowego Banku Chin. Jest to wynik kompleksowego badania stanu zamożności chińskich rodzin w miastach w drugiej połowie 2019 roku. Wynika z niego ogrom konkluzji, skupię się zatem na kilku wybranych. Średni majątek rodziny w chińskich miastach wynosi 3.179 mln RMB (~1.888 mln PLN). Niespodzianka? Nie. Bowiem za wielkość majątku w prawie 70% odpowiada wartość mieszkania. Właścicielami mieszkań jest 96% rodzin w miastach (zameldowanych, posiadających miejscowe hukou), gdy w Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 64%. Jak wiadomo (piszemy o tym stosunkowo często) wartość mieszkań w Chinach dawno już przekroczyła poziomy znane w naszej części świata. Co istotne: 41.5% chińskich „mieszczuchów” posiada co najmniej dwie, a często więcej nieruchomości. Wielkość majątków odpowiada zamożności poszczególnych regionów. Najzamożniejsze w Chinach są rodziny szanghajskie i pekińskie, które przeciętnie w różnej formie posiadają aktywa o wartości ponad 8 mln RMB (~4.75 mln PLN). Rodziny z miast prowincji Jiangsu posiadają przeciętnie nieruchomości, ruchomości, papiery warte przeciętnie 5 mln RMB (~2.97 mln PLN). To siedmiokrotnie więcej niż posiada przeciętna rodzina mieszkająca w mieście w prowincji 甘肃 GanSu , 吉林 JiLin, czy 新疆维吾尔族 XinJiang Uyghur. W tych 3 prowincjach nieruchomości są znacznie tańsze niż na bogatym Wschodzie.

Skąd tak wysoki wskaźnik własności mieszkań w chińskich miastach? To w pewnej mierze historia pokrywająca się z polskimi doświadczeniami początku lat 90. XX wieku. W ChRL jeszcze do końca lat 90. prawie wszystkie nieruchomości mieszkalne należały do zakładów pracy i instytucji państwowych, które przez dekady zapewniały swoim pracownikom mieszkania o niskim, regulowanym czynszu. W ramach państwowego programu reformy przedsiębiorczości wprowadzonego właśnie pod koniec lat 90. Rząd centralny zwolnił wszystkie firmy z ciężaru zapewniania mieszkań zatrudnianym pracownikom. Wprowadzono program uwłaszczeniowy, w ramach którego chińskie rodziny mogły wykupić zamieszkiwane mieszkania od zakładów pracy, instytucji, administracji lokalnych po preferencyjnych cenach. Tak było przecież w Polsce, w tym samym czasie. Mieszkania spółdzielcze, zakładowe i inne kupowano podówczas za równowartość kilkuset dolarów amerykańskich. W Chinach uwłaszczenie sprawiło, ze niemal każda chińska rodzina miejska ma swoje mieszkanie własnościowe. To co było warte kilkaset dolarów w 1999 roku, w roku 2019 warte jest już paręset tysięcy dolarów. Zmiany, zmiany, zmiany…

Wracając do raportu. Majątek przeciętnego chińskiego miejskiego gospodarstwa domowego w przeważającej części składa się aktywów fizycznych, zaś w stosunkowo niewielkich z gotówki. Oprócz mieszkania (tudzież innych nieruchomości) ważnym składnikiem majątku rodzinnego jest samochód, którego cena w ChRL jest znacznie wyższa niż poza granicami (ogół ceł i opłat za auta importowane na przykład to ponad 100%).

Raport przedstawia również aktualne dane dotyczące zadłużenia rodzin. Średnie zadłużenie rodziny miejskiej w Chinach pod koniec 2019 roku wynosiło 512,000 RMB (~304 tys. PLN), w tym dług 53.8% gospodarstw nie przekracza 300,000RMB (~178 tys. PLN). Aż 75.9% chińskich rodzin zamieszkujących miasta zaciąga kredyty na zakup nieruchomości, 24.8% kredyty konsumpcyjne, 12.8% zapożycza się by zakupić auto lub miejsce parkingowe dla tegoż, 9.6% na remont mieszkania i/lub sprzęt AGD, 9.3% bierze kredyt aby poddać się operacji chirurgicznej (tak, większość form opieki medycznej w Chinach jest odpłatna), 9.0% przeznacza pożyczone pieniądze na edukację, 3.9% na leczenie/rehabilitację po wypadku, a 2.3% zadłuża się celem poczynienia inwestycji finansowych. Stosunek dochodów do zadłużenia rodziny wynosi… 151.3%. Wpływ na taki stan rzeczy mają nieustannie rosnące ceny mieszkań. Realna wartość majątku rodzin w miastach po odjęciu zadłużenia statystycznie wynosi netto 2.89 mln RMB (~1.716 mln PLN), przy czym dla rodzin osób zaliczanych do klasy średniej – 1.41 mln RMB (~837.12 tys. PLN). Statystyczna rodzina amerykańska posiada majątek wolny od zadłużenia o wartości 692,100 USD (~4.92 mln RMB; 2.92 mln PLN), ale rodziny z klasy średniej dysponują majątkiem wartym 97,300 USD (~690,956 RMB; 410,343 PLN). Oznacza to, że przeciętne chińskie gospodarstwo domowe przedstawicieli klasy średniej jest obecnie około dwa razy zamożniejsze niż amerykańskie. Jak to możliwe, kiedy dochód narodowy na głowę mieszkańca w Stanach Zjednoczonych jest pięć razy wyższy niż w Chinach? Odpowiedź jest prosta. W USA mamy do czynienia ze znacznie większym rozwarstwieniem społecznym (nierównością rozkładu dóbr, liczoną współczynnikiem Giniego). Następuje tutaj stopniowa koncentracja majątku w rękach najbogatszych rodzin, przy sukcesywnym ubożeniu klasy średniej. Dodatkowo – o czym wspomnieliśmy – niemal wszyscy chińscy mieszczanie posiadają własnościowe locum, a te zyskują nieustannie na wartości, ponieważ ogromny chiński rynek nieruchomości wciąż jest nienasycony. Ponadto chińskie rodziny, póki co, nie zadłużyły się tak bardzo, jak amerykańskie. Reasumując: własne mieszkanie, niskie zadłużenie plus wysokie oszczędności – to tajemnica zamożności chińskich „miastowych”.

Dla uzmysłowienia skali zjawiska, o którym piszemy poniżej infografika przedstawiająca 113 chińskich miast, których populacja przekracza 1 milion mieszkańców. Powyższe dane dotyczą nie tylko tych miast, ale również mniejszych. A miast których ludność waha się od 500 do 990 tysięcy są w Chinach setki…. Infografika opracowana dla portalu visualcapitalist.com.

I w taki oto sposób zostało wykonane zobowiązanie Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Chin, Przewodniczącego ChRL, Głównodowodzącego Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, etc., etc.  习近平  Xi Jinpinga, złożone przezeń 27 października 2017 na XIX Zjeździe KPCh. Xi wyznaczył wtedy trzy cele strategiczne, długofalowe i nośne społecznie:

  1. Do końca 2020 r. – zbudowanie 小康社会umiarkowanie zamożnego społeczeństwa we wszystkich aspektach;
  2. W latach 2020-2035 – zrealizowanie podstaw socjalistycznej modernizacji;
  3. Od 2035 do polowy XXI wieku – przekształcanie Chin w wielki, nowoczesny kraj socjalistyczny, który jest zamożny, silny, demokratyczny, zaawansowany kulturowo, harmonijny i piękny.

Biorąc pod uwagę dane opublikowane w raporcie pierwszy cel został zrealizowany w chińskich miastach. Obserwując codzienność Szanghaju musze przyznać, że zamieszkuje go umiarkowanie zamożne społeczeństwo. A nawet chyba nieco więcej niż umiarkowanie.

 

习近平时代/世纪 Era Xi Jin Ping i 中国共产党 Komunistyczna Partia Chin

11 maja br. odbyło się posiedzenie 中共中央政治局 Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin oraz 国务院 Rady Państwa ChRL (czyli chińskiego rządu), a 18 maja (dopiero) ukazał się wspólny komunikat z tych obrad. Rzecz normalna dla obu ciał i nie to przesunięcie w czasie jest istotne. Ważny jest sam dokument, zupełnie niezauważony przez media. A dokument ma niebagatelne znaczenie, ponieważ określa „zasady przyspieszenia i poprawy funkcjonowania  socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej w nowej erze (…) na dziesięciolecia”. Z tego liczącego 18 stron komunikatu przedstawiamy kilka zapisów o – jak się wydaje – kluczowym charakterze:

– Na wstępie dowiadujemy się, że socjalistyczny system gospodarki rynkowej uznany zostaje ponownie za integralną, nienaruszalną część koncepcji socjalizmu z chińską charakterystyką. Biuro Polityczne KPCh i Rada Państwa przyznają jednocześnie, iż chiński system rynkowy nie jest doskonały, rozwój rynku nie jest wystarczający, relacje między rządem, a rynkiem nie są właściwe, nadal nie ma wystarczających zachęt rynkowych, przepływy kapitałowe nie są optymalne. [Trzeba przyznać, że to dość konfundujące deklaracje w oficjalnym dokumencie chińskich najwyższych władz.]

– Następnie czytamy, iż dla osiągnięcia zakładanych celów niezbędna jest konsekwentna realizacja strategii ekonomicznych przyjętych przez XIX Zjazd KPCh i 19 obrady KC KPCh (jak i innych uchwał) dotyczących systematycznego budowania pełnego i dojrzałego socjalistycznego systemu gospodarczego. Nie omieszkano przy okazji zaznaczyć, że koniecznym jest przestrzeganie myśli ekonomicznych Sekretarza Generalnego 习近平 Xi Jinpinga. Ale to wiadomo, że bez ideologii nie ma tutaj ekonomii;

– Priorytetem staje się usprawnienie relacji między rządem, a rynkiem.

– Towarzyszyć temu będzie pogłębianie reform strukturalnych, podażowych, rynkowych;

– Nadal będzie konsolidowany i rozwijany państwowy sektor gospodarki, ale równolegle wspierane będą przedsiębiorstwa prywatne;

– Zostaną zwiększone nakłady firm państwowych w strategicznych i przyszłościowych dziedzinach ekonomii, wzmocniony będzie system własności mieszanej dla przedsiębiorstw państwowych;

– Kontynuowany będzie rozdział funkcji rządu od kapitału, stosowany będzie głównie nadzór rynkowy, ścisłe przestrzeganie zasad niedopuszczających do praktyk monopolistycznych;

– Przedsiębiorstwa zagraniczne będą mogły liczyć na większą otwartość systemu gospodarczego Chin;

– Chiny stworzą środowisko systemowe wspierające wysokiej jakości rozwój gospodarki niepublicznej. Wszystkie podmioty gospodarcze będą w chińskim systemie gospodarczym traktowane równorzędnie.

– Celem nadrzędnym staje się wzmocnienie systemu gospodarki rynkowej i zapewnienie uczciwej konkurencji. Służyć ma temu między innymi zbudowanie udoskonalonego systemu alokacji zorientowanego na rynek, stworzenie mechanizmów pozwalających stymulować kreatywność i witalność rynku na pożytek całego społeczeństwa.

– Dla wzmocnienia efektywności zarządzania, dla usprawnienia mechanizmów interwencji rządu wprowadzone zostaną innowacyjne zasady makroekonomiczne zasady.

– Położony zostanie nacisk na optymalizację zasad redystrybucji dochodów dla zabezpieczenia sprawiedliwości społecznej i zabezpieczenia godnych warunków życia ludzi.

– Budowana będzie proaktywna strategia otwierania systemu gospodarczego, które z kolei wesprze rozwój rynku.

– Ponadto usprawniony zostanie system prawny socjalistycznej gospodarki rynkowej, dla wzmocnienia gwarancji jego praworządności;

Końcowy rozdział komunikatu mówi – a jakże – o dalszym rozwijaniu i wzmacnianiu przywództwa partii celem zapewnienia skutecznego wdrożenia wszystkich elementów reform.

Nie piszemy o tym dokumencie tak obszernie dlatego, że został on opublikowany przez chińską partię i rząd. Również nie dlatego, że 90% tych zapisów mógłby przyjąć niemal dowolny rząd niemal dowolnego państwa świata. Przedstawiamy zarys jego treści dlatego, że rodzi on pytanie, czy dotyczy jeszcze socjalistycznej gospodarki rynkowej czy już raczej liberalnej, opartej o doświadczenia zagraniczne? A może to sygnał dla tych, którzy ten sygnał mają odebrać, o tworzeniu chińskiego modelu rozwoju, jako atrakcyjnego dla wszystkich, którzy się go dotychczas obawiali. Bo był tak odmienny od tych, które znają, w których funkcjonują? To nie przypadek, ze dokument ten opublikowano na kilka dni przed inauguracją Dwóch Sesji. To wizja rozwoju Chin rozłożona na lata, na dekady. Stworzona dziś, z celami, które Chiny zamierzają osiągnąć w roku 2030, 2050, 2100.

军事 Wojsko / 中国人民解放军 Armia Ludowo-Wyzwoleńcza

Tematem nie dającym spokoju ekspertom zagranicznym stała się kwestia wielkości chińskiego budżetu wojskowego na bieżący rok. Chińscy specjaliści od wojskowości przewidują, że państwo w roku 2020 przeznaczy na obronność ok. 1.22 bln RMB (~706.14 mld PLN). W 2019 roku budżet ten wynosił 1.19 bln RMB (~688.78 mld PLN), co stanowiło wzrost o 7.5% w stosunku do wydatków w 2018 roku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że od ponad 30 lat chiński budżet obrony narodowej nie przekracza 2% PKB. I to pomimo niemal stałego napięcia w rejonie Azji Południowej Wschodniej. Według analiz Sztokholmskiego Instytutu Badania Pokoju Chiny będąc drugą potęgą gospodarczą świata wydają na wojsko trzy razy mniej niż USA, największa gospodarka na świecie.

Chiński budżet obrony narodowej będzie zapewne tylko nieznacznie większy niż przed rokiem. Wydatki jednak będą miały inny charakter niż kilka lat temu. Więcej środków pójdzie na badania i rozwój. Bo i w tej „branży” coraz bardziej liczy się jakość (nowoczesność) niż ilość. A już zwłaszcza ilość piechurów z poboru.

Chińska Armia Ludowo Wyzwoleńcza nie stanie w kolejce celem nabycia polskiego kołowego transportera opancerzonego Rosomak. A to dlatego, ze wprowadza do służby swoją konstrukcję o nazwie ZTL-11 105mm 8×8 (105mm oznacza kaliber działa a 8×8 że to ośmiokołowiec). Czy to dobry wybór – czas pokaże. W każdym razie jest to potwierdzeniem pogłębiającego się trendu: w obszarze uzbrojenia Chiny chcą liczyć wyłącznie na siebie. ZTL-11 to kolejny członek rodziny pojazdów Typ 8 produkowanych przez chiński koncern zbrojeniowy Norinco. Typ 8 to pojazd modularny, ośmiokołowa amfibia, przeznaczony do wsparcia piechoty w zakresie siły ogniowej, logistyki pola bitwy i sił szybkiego reagowania. Modułowość konstrukcji pozwala na doposażanie wozu między innymi w moduł inżynieryjny, działo, moździerz 122 mm, moździeż 155 mm, zestaw obrony przeciwlotniczej, moduł zwiadowczy, moduł wozu dowodzenia i wiele innych. ZTL-11 przeznaczony jest do wsparcia ogniowego piechoty na poziomie batalionu – niszczenia lekkich wozów bojowych nieprzyjaciela i stacjonarnych umocnień (bunkrów). Wyposażony jest w działo 105 mm, ciężki karabin maszynowy 12,6 mm do obrony Przeciwlotniczej i 12 wyrzutni granatów dymnych. Waży 22 tony, ma 8 metrów długości, 3 szerokości i 2 metry wysokości. Załoga składa się z 3 osób. Maksymalna prędkość to 100 km/h a zasięg 800 km.

Foto: ZTL-11 105mm 8×8

Foto: Rosomak

 

中国 世界  Chiny – Świat

Norwegian Air, „przewoźnik ekonomiczny”, największa linia lotnicza Norwegii i czwarta co do wielkości w Europie, pozyskała kapitał w zamian za pakiet swoich akcji. Nowym udziałowcem norweskich linii lotniczych stał się chiński skarb państwa. W wyniku transakcji prawie 13% akcji Norwegian Air należy obecnie do 中银航空租赁公司  BOC Aviation Co., Ltd., czyli Bank of China Aviation Leasing Co. Spółka ta jest własnością państwowego 中国银行 Bank of China. Spółka BOC Aviation Co., Ltd, z siedzibą główną w Singapurze, notowana na giełdzie w Hong Kongu jest największą w Azji firmą specjalizującą się w leasingu samolotów. Do jej głównych udziałowców należy chiński państwowy fundusz inwestycyjny 中国投资有限责任公司 China Investment Corp. Dzięki pozyskanemu kapitałowi Norwegian Air będzie w stanie przetrwać kryzys dotykający wszystkie linie lotnicze świata, a będący następstwem wciąż jeszcze trwającej pandemii.

书籍 Książki 报告 Raporty 分析 Analizy 

Albert Borowiecki proponuje:

 

 

Ambient Temperature and Health in China. Lin Hualiang i inni. 2019. Springer. 201 stron.

Chociaż można sprzeczać się do co przyczyn globalnego ocieplenia (działalność człowieka, aktywność słońca, promieniowanie kosmiczne, itp.), to jednak jego skutki są dostrzegane powszechnie. Problem zauważają również Chiny, które stoją przed jedocześnie rosnącymi wyzwaniami szybkiego wzrostu ekonomii, ochrony środowiska, polepszania warunków życia obywateli i usprawniania systemu opieki zdrowotnej. Większość rozwijających się krajów ma podobne dylematy, ale ponieważ Chiny planują długoterminowo (i jak na razie dość dobrze na tym wychodzą), to warto przyjrzeć się uważniej jakie mają zamiary w odniesieniu do radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. Powyższa pozycja opisuje trendy klimatyczne w Chinach, ich wpływ na zdrowie mieszkańców, przewidywania na przyszłość i pomysły na adaptację do nieuniknionych zmian klimatu.

 

Being Modern in China. A Western Cultural Analysis of Modernity, Tradition and Schooling in China. Paul Willis. 2020. Polity Press. 240 stron

[Wyjątkowo link do Amazona, bo strona wydawnictwa nie daje się otworzyć]. Pozycja nielekka do przejścia, choć autor zarzeka się, że przeniósł do przypisów wszelkie „akademickie” argumenty. Niemniej rzecz warta przeczytania. Autor stara się stworzyć uniwersalną mapę kulturową obejmującą wszystkie warstwy chińskiego społeczeństwa. Ukazuje procesy zmian kulturowych w nich zachodzące, koncentrujące się na trzech kluczowych aspektach: gloryfikacji i czci miasta, niemal nadludzkich mocach Internetu i żywiołowym konsumpcjonizmie.

 

Enterprise, Organization, and Technology in China. A Socialist Experiment, 1950-1971. Philip Scranton. 2019. Palgrave Macmillan. 401 stron

Historia wzlotów i upadków socjalistycznej gospodarki planowej w Chinach. Autor pokazuje, jak eksperymentowano z różnorodnymi koncepcjami, jak popełniano masę błędów małych i gigantycznych, jak wyciągano z nich wnioski i starano się unikać ich powtarzania. Ta wyboista droga doprowadziła do mniej więcej zrównoważonego systemu produkcji rolnej i przemysłowej w Chinach w latach 70-tych i pozwoliła na stworzenie infrastruktury zrujnowanej wieloletnią wojną – najpierw z Japonią (1937 – 1945), potem domową (1945 – 1949). To opowieść o historii, ale takiej, która pozwala lepiej zrozumieć współczesne Chiny i uświadomić sobie „oczywistą oczywistość’, że system gospodarczy w Chinach (jakkolwiek byśmy go nie „przymiotnikowali”) jest projektem w ciągłym ruchu – nieustannie analizowanym, rozwijanym i modyfikowanym.

 

Routledge Handbook of Chinese Culture and Society. Edited by Kevin Latham. 2020. Routledge. 509 stron

Zbiór esejów dotyczących kultury i społeczeństwa Chin. Całość podzielono na sześć działów. Pierwszy to Państwo, społeczeństwo i edukacja (konsumpcjonizm, społeczeństwo obywatelskie, młodzież i presja egzaminów, itp.). Drugi – Miejskie Chiny (wiejscy pracownicy w miastach, zróżnicowania dochodów w miastach, itp.). Trzeci – Wieś (transformacja społeczna na wsi, rodziny wiejskie, ruchy protestacyjne na wsi, itp.) Czwarty– Płeć, seksualności i reprodukcja (prostytucja i maskulinizacja, jedno dziecko czy więcej, itp.). Piąty – Popkultura i media (smartfony, filantropia, korupcja, mikroblogi, itp.). Ostatni, Szósty – Religia i etniczność (religia i przemiany społeczne, chrześcijaństwo w Chinach, mniejszości etniczne, itp.).

 

Competing in Artificial Intelligence Chips. China’s Challenge amid Technology War. Dieter Ernst. 2020. Centre for International Governance Innovation. 70 stron

Jeden z wielu raportów podejmujących tematykę gwałtownego rozwoju technologicznego Chin i wysiłków amerykańskich, aby ten rozwój powstrzymać. Ten raport koncentruje się na rynku mikroprocesorów dedykowanych do rozwoju i obsługi sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, ale również obsługa aplikacji i urządzeń wykorzystujących sztuczną inteligencję). Chiny mają niezaprzeczalną przewagę w zakresie gigantycznych baz danych niezbędnych do uczenia maszynowego, ale brak jej własnego przemysłu mikroprocesorów z najwyższej półki. Autor raportu stara się odpowiedzieć na dwa pytania: Jak zapewnić by przemysł AI (koderzy, uczenie maszynowe, producenci sprzętu, itp.) miał dostęp do niezbędnych im do pracy mikroprocesorów i jakie opcje mają Chiny by przezwyciężyć ewentualne restrykcje ze strony USA na import tych mikroprocesorów (produkcja własna, import z innych źródeł, itp.). Więcej niż na czasie.

 

梁安基Liang Z. Andrzej

上海,中国Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

Aix en Provence, Francja

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 22/2020 www.chiny24.com

 

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button