Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (24/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

从一周中选择 Wybrane z tygodnia (Postpandemia)

Końcówka maja zdominowana była przez „Dwie Sesje”. Przez informacje o obradach parlamentu i Konferencji Konsultatywnej trudno było przebić się wiadomościom dotyczącym codzienności Chin i Chińczyków w rzeczywistości postpandemicznej. Choć przecież to pandemia była główną myślą dominującą wszystko się działo w Pekinie w ciągu poprzednich dwóch tygodni. Tymczasem Chiny wciąż toczą walkę z wirusem. Wciąż przygotowują się na różne ewentualności. W trakcie poprzedzającym obrady „Dwóch Sesji” i w ich trakcie przeprowadzono testy na nosicielstwo COVID-19 wśród niemal wszystkich 11 mln mieszkańców miasta 武汉 WuHan. Jak wie już nawet chyba każde dziecko na świecie, to tam wybuchła epidemia, która ogarnęła cały świat. Testom wykonanym w ciągu zaledwie 10 dni poddano dokładnie 9,899,828 wuhańczyków. Testami nie objęto dzieci poniżej 6 roku życia. W efekcie przeprowadzonych testów wykryto 300 zakażeń bezobjawowych. Nie stwierdzono żadnych nowych zachorowań w wyniku zarażenia COVID-19. Jaka korzyść wynika z tej masowej i kosztownej akcji? Epidemiolodzy przychylają się do woli decydentów i mieszkańców miasta: nie stoi nic na przeszkodzie, by przywrócić w jak najszerszym możliwym zakresie aktywność gospodarczą w tej aglomeracji. O niczym innym nie marzą wuhańczycy. Najlepiej świadczy o tym masowy udział w badaniach, które były dobrowolnie i bezpłatnie.

Na akcję przebadania wszystkich mieszkańców wzorem WuHan zdecydowały się władze miasta 牡丹江 MuDanJiang (prowincja 黑龙江 HeiLongJiang) położonego na odległej chińskiej północy, na granicy z Rosją. Skala przedsięwzięcia będzie tu mniejsza, ponieważ przebadanych zostanie ok. 3 mln osób. Powszechne testy mieszkańców tego miasta są reakcja na rosnącą ilość nowo rejestrowanych przypadków nosicielstwa COVID-19 wśród Chińczyków, którzy wrócili do MuDanJiang z Rosji. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Chinach miasto zostało objęte blokadą, mieszkańcy poddani kwarantannie. To najskuteczniejsza metoda prewencji.

Agencje rządowe ChRL intensywnie pracują nad poprawą systemu opieki zdrowotnej w kontekście prewencji i zwalczania epidemii. Doświadczenia ostatnich miesięcy ujawniły bowiem w tym zakresie wiele braków. Wyciągnięte z bolesnych doświadczeń wnioski znalazły swoje odbicie w planie reform systemu przyjętym przez rząd centralny. Uwagę skoncentrowano w nim m.in. na możliwości wykonywania znacznej ilości testów przez służby medyczne w danych prowincjach i regionach. Celem przyjętego planu jest stworzenie ogólnokrajowej sieci laboratoriów, które będą dysponować odpowiednim potencjałem, by dokonywać analizy wielkich ilości testów w jak najkrótszym czasie. I tak każda prowincja ma mieć przynajmniej jedno laboratorium dedykowane do analizy testów o poziomie bezpieczeństwa biologicznego 3 (BSL3). W każdym większym mieście uruchomione zostanie co najmniej jedno laboratorium spełniające standardy bezpieczeństwa biologicznego na poziomie 2. W przygotowanym projekcie zwrócono uwagę, że w czasie trwania epidemii COVID-19 wiele chińskich szpitali nie miało technicznej możliwości analizy próbek i przeprowadzenia testów, zwłaszcza w okresie, gdy wirus nie był jeszcze zidentyfikowany. Brak odpowiedniego zaplecza laboratoryjnego stał się jedną z przyczyn późnej identyfikacji zagrożenia w WuHan, a w konsekwencji opóźnionych reakcji dotyczących wprowadzenia zasad chroniących lokalną ludność i, co gorsze, przyczynił się do niekontrolowanego rozprzestrzenienia się epidemii. Laboratoria działające w WuHan i w prowincji HuBei (jak i w wielu innych miejscach w Chinach) nie posiadały odpowiedniego wyposażenia, począwszy od testów, a skończywszy na urządzeniach, które pozwoliłyby w krótkim czasie zidentyfikować wirusa.

Pobieranie próbek do testów nie należy do przyjemności. Ale wykonanie niemal 10 mln testów w ciągu 10 dni w WuHan jest testem sprawności służb sanitarnych, które zapewne już na stałe będą w gotowości, gdyby pojawił się znów jakiś niewidzialny wróg.

To z kolei nie pozwalało szybko określić, kto tym wirusem został zakażony, a kto nie jest jego nosicielem. Dokument rządowy wskazuje też na konieczność odpowiedniego przygotowania systemowego sieci szpitali we wszystkich miastach Chin. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego o dowolnym charakterze głównym ośrodkiem działań będzie wcześniej wyznaczony tzw. „szpital jednoimienny”, przyjmujący wyłącznie pacjentów zakażonych (lub o takie zakażenie podejrzewanych), którego działania będą skoncentrowane wyłącznie na opiece nad osobami zakażonymi. Takie rozwiązanie ograniczy utrudnienia w normalnej pracy innych szpitali, zwłaszcza specjalistycznych (onkologia, położnictwo, pediatria, etc.). W każdym mieście liczącym powyżej 5 mln mieszkańców „szpital jednoimienny” dysponować będzie co najmniej 600 łóżkami dla pacjentów. Prywatne placówki medyczne zostaną zobligowane do bezwzględnego udziału w walce z zagrożeniem w przypadku wybuchu kolejnej epidemii. Plan nakreślony przez rząd centralny ma zostać zaimplementowany przez władze lokalne i regionalne w jak najkrótszym czasie w zgodzie z miejscowymi uwarunkowaniami.

Naukowcy pekińskiego uniwersytetu 清华大学 TsingHua opracowali test na nosicielstwo COVID-19, który daje wynik w ciągu 30 minut. Zestaw do wykonania testu jest nie większy niż dłoń. Uzyskanie wyniku nie wymaga – jak w przypadku innych wykorzystywanych obecnie testów – ogrzewania i schładzania próbek. Test opracowany w TsingHua daje wyniki z próbek o stałej temperaturze pokojowej, przy czym jego skuteczność – jak deklarują twórcy – jest lepsza od dotychczas stosowanych. Nowy test czeka obecnie na zatwierdzenie przez 国家药品监督管理局 Państwową Administrację Leków.

国国务院国有资产监督管理委员会 Komisja Nadzoru i Administracji Aktywów Państwa poinformowała, iż pięć państwowych placówek badawczych, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, prowadzi kliniczne badania szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19. Badania kliniczne prowadzone są na ponad 2,000 osób. Wszystko wskazuje na to, że skuteczna szczepionka będzie gotowa przed końcem tego roku.  Powodzenie prac tych placówek pozwoli wypracować nowe, szybkie i skuteczne krajowe i międzynarodowe procedury opracowywania leków i innych środków chroniących zdrowie i życie ludzi zagrożonych chorobami nowymi i tymi dobrze znanymi przyjmującymi nową postać. Wbrew wrażeniu kreowanemu przez polityków i media naukowcy z całego świata pracują wspólnie nad znalezieniem rozwiązania umożliwiającego powszechne uodpornienie się ludzi na COVID-19, jak również stworzenie systemu szybkiego reagowania na nowe zagrożenia. Te nie mają barw politycznych, nie głoszą żadnych ideologii. Ale są nieuniknione, między innymi na skutek rosnącej liczby ludzi na świecie, powstawaniu coraz ludniejszych, coraz gęściej zamieszkanych miast.

W Chinach w ostatnich dniach odnotowuje się pojedyncze przypadki nowych zakażeń COVID-19. Nosicielami są głównie osoby przybywające spoza ChRL. Od blisko miesiąca nie zarejestrowano ani jednego przypadku zgonu w wyniku zarażenia koronawirusem.

W dniu 7 czerwca br. Państwowa Komisja Zdrowia poinformowała, iż w całym kraju od początku epidemii stwierdzono łącznie:

84,629     zakażeń i zachorowań w wyniku zakażenia (0.006% całej ludności Chin), w tym

366          osób objętych jest obecnie opieką szpitalną (w tym 236 bezobjawowych),

79,854     przypadków wyleczonych (94.36 % wszystkich zakażeń),

4,645       zgonów (5.49% wszystkich przypadków)

Komisja nie dokonała porównania danych z Chin z danymi z innych państw, informując, że w różnych miejscach i przypadkach mamy do czynienia ze szczególnymi, specyficznymi uwarunkowaniami, które wykluczają stosowanie porównań.

经济学 Ekonomia 经济 Gospodarka 市场 Rynek

深圳华大智造科技有限公司 MGI Tech Co. Ltd., jeden z największych producentów urządzeń i sprzętu do przeprowadzenia testów medycznych, w tym COVID-19, w drugiej rundzie finansowania pozyskał fundusze na sumę 711 mld RMB (~391 mld PLN). Jest to ogromny skok w porównaniu z pierwszą rundą, kiedy to spółka uzyskała 1.425 mld RMB (~784 mln PLN) w 2019 r. Epidemia koronawirusa stworzyła wyjątkowo korzystne warunki dla pozyskania finansowania przez wiele firm z branży medycznej. W ich przypadku potwierdza się stara prawda, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Rząd nie rezygnuje z działań zmierzających do łączenia państwowych spółek i tworzenia mega-holdingów. 国国务院国有资产监督管理委员会  Komisja Nadzoru i Administracji Aktywów Państwa wezwała 40 kopalń z zachodnich prowincji Chin do konsolidacji i połączenia w terminie do 30 czerwca br. Jest to część szerszego planu, według którego kopalnie i firmy przetwórstwa węglowego mają połączyć się z pięcioma holdingami produkującymi energię elektryczną (中国华能集团有限公司 China HuaNeng Group Co. Ltd., 中国大唐股份有限公司 China Datang Co. Ltd., 中国节能投资集团有限公司 China Energy Investment Group Co. Ltd.,   国家电力投资有限公司 State Power Investment Co. Ltd.、中国华电股份有限公司 China HuaDian Co. Ltd.) w pięciu prowincjach.

Zgodnie z danymi, opublikowanymi przez 国家统计局 Państwowe Biuro Statystyki, Purchasing Manager Index (PMI) w maju wyniósł 50.7, co oznacza wzrost aktywności produkcyjnej w chińskim przemyśle. To jednocześnie spadek w stosunku do kwietnia, kiedy to PMI „wyskoczył” do poziomu 53.2. Pomimo spadku mamy do czynienia wciąż z ożywieniem w przemyśle (poziom 50 oznacza stagnację, wynik poniżej 50 świadczy o recesji). Statystyki wskazują, iż produkcja przemysłowa w Chinach rośnie trzeci miesiąc z rzędu. Ale nie we wszystkich obszarach gospodarki sytuacja rysuje się tak różowo. Wprawdzie rośnie wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (w maju br. to aż 60.8 – efekt inwestycji), ale dla zamówień eksportowych indeks ten spadł do najniższego historycznie poziomu 35.3. To bez wątpienia skutek pandemii dotykającej wszystkie państwa świata i importerów ograniczających swoje zamówienia składane chińskim producentom. Nie mając wpływu bezpośredniego na gospodarki zewnętrzne rząd Chin kładzie nacisk na pobudzanie własnej ekonomii poprzez inwestycje infrastrukturalne, ożywianie popytu na rynku wewnętrznym, wzmocnienie siły nabywczej ludności. Na znaczący wzrost zamówień eksportowych trzeba będzie jeszcze zaczekać.

[Red.: Dla przypomnienia: Wskaźnik PMI to mówiąc w uproszczeniu informacja zwrotna od kupców i zaopatrzeniowców kilkuset dużych firm z różnych branż informujących okresowo o poziomach zakupów surowców, materiałów i komponentów dla potrzeb swoich firm. Czym większe zakupy i wynikające z nich zapasy, tym większe otrzymane zamówienia od klientów, tym większe planowane produkcje. Spadający poziom zapasów oznacza malejące plany dotyczące produkcji, a więc i wielkości otrzymywanych zamówień.Odczyt wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie warunków w tym sektorze, a powyżej – poprawę.]

Zaczęło się niewinnie. Jeden z deputowanych parlamentu, delegat z 重庆 ChongQing, rzucił w trakcie „Dwóch Sesji” taką myśl, że może w okolicznościach postpandemicznych warto byłoby odejść od ogólnokrajowego planu cywilizowania miast i – przynajmniej na jakiś czas – zezwolić aby na ulice chińskich miast wróciły uliczne stargany, nocne rynki, bazary, stoiska, pchle targi i polowe restauracyjki. Miasta chińskie wprawdzie słusznie od kilku lat skutecznie zwalczały tego rodzaju aktywność, jako, że psuła ona ich wizerunek, powodowała utrudnienia w ruchu ulicznym i była utrapieniem służb sanitarnych. Ale pozwalała najuboższym uczciwie zarobić na chleb. Przepraszam: miskę ryżu. I pewnie myśl deputowanego przeszła by bez echa w ogromnych przestrzeniach Wielkiego Pałacu Ludowego, gdyby nie podchwycił jej sam premier 李克强 Li KeQiang, który nie tylko wspomniał o niej, ale wręcz otwarcie wsparł ją podczas konferencji prasowej kończącej „Dwie Sesje” (28.05.). Premier Li przyznał, że to myśl niegłupia, ponieważ zawiera prostą receptę na jeszcze jedną ścieżkę wiodącą do ożywienia lokalnych ekonomii, które ucierpiały w wyniku epidemii. A co ważne – wychodzi ona naprzeciw potrzebom i możliwościom tych najdrobniejszym przedsiębiorcom.

No i zaczęło się. Pomysł deputowanego wsparty autorytetem premiera zaczęły wychwalać i promować wszystkie media, te same, które jeszcze niedawno namiętnie piętnowały niecywilizowanych kramarzy, ulicznych sprzedawców i właścicieli mobilnych garkuchni. Nie minął tydzień, a blisko 30 miast dało zielone światło temu biznesowemu planktonowi. Co więcej, administracje tych miast zaczęły zachęcać mieszkańców do tego, co kilka miesięcy temu ścigały i za co surowo karały. Zaledwie w parę dni na ulice nawet w tych największych metropolii jak 北京Pekin, 上海 Szanghaj, 广州 GuangZhou    深圳  ShenZhen, 南京 NanJing, 青岛 QingDao, czy 杭州 HangZhou wróciły obrazki tak charakterystyczne dla Chin lat 90. XX wieku, oczywiste dowody dla „korwinistów”, że Chiny tamtych lat były światowym rajem niczym nie skrępowanej przedsiębiorczości. Mnie brakowała tych ulicznych sprzedawców, nocnych rynków, ulicznych restauracji, które pojawiały się na chodnikach przy skrzyżowaniach ruchliwszych ulic tuż po zapadnięciu zmroku. Były częścią kolorytu miasta, nadawały im szczególnego, wyjątkowego charakteru. Specjalności przygotowywane przez ulicznych „master chefs” niejednokrotnie przebijały smakiem to co proponowały okoliczne restauracje. Za grosze. A’propos groszy. Dziś wszędzie tu można płacić smartfonem. Każdy sprzedawca, każda restauracyjka polowa ma swój kod QR. Ale wciąż nie ma jasności, czy te biznesy powinny się rejestrować, płacić podatki, czy też wolno im działać w ramach legalnej szarej strefy. Premier nie zająknął się na ten temat słowem, więc póki co mamy na ulicach gospodarczy liberalizm i wolność rynkową w wersji turbo.

Ach, przecież żyjemy w realiach postpandemicznych. Co zatem z bezpieczeństwem sanitarnym tych wyklinanych przez lata restauracyjek? Okazało się, że można tu wprowadzić konkretne, proste zasady dotyczące mycia naczyń (lub stosowania jednorazowych), sprzątania i dezynfekowania stołów i siedzisk, których przestrzeganie jest kontrolowane przez pracowników służb sanitarnych. I już.

Foto: Baidu

Spółka 五菱荣光 WuLing RongGuang Motors Co., Ltd. z 柳州 Liuzhou, w prowincji  广西 Guangxi graniczącej z Wietnamem, uruchomiła produkcję małych aut dostawczych przystosowanych do prowadzenia sprzedaży obwoźnej. To propozycja wychodząca naprzeciw potrzebom wspomnianych wcześniej ulicznych sprzedawców. Mini van w wersji podstawowej (jak na zdjęciach) kosztuje… 56,800RMB (~31,308 PLN).

Foto: SAIC-GM-WuLing.

WuLing RongGuang Motors to joint venture 上海汽车集团股份有限公司 SAIC ShangHai Automobile Industrial Corporation (jedna z największych firm motoryzacyjnych w kraju), General Motors i 广西汽车集团  GuangXi Automobile Group Co., Ltd. Spółka jest notowana na giełdach w 深圳 ShenZhen i w 香港 HongKongu. Po ogłoszeniu przez firmę uruchomienia sprzedaży aut dla handlu obwoźnego jej akcje zyskały na wartości 126%. W oświadczeniu dla zarządu giełdy w ShenZhen zarząd spółki stwierdza, że nie potrafi określić przyczyny tak gwałtownego wzrostu wartości swoich akcji. Wskazałbym nieśmiało, że winę za ten wzrost ponosi w pełni gospodarka rynkowa z chińskim charakterem.

Volkswagen umacnia swoją pozycję na chińskim rynku producentów samochodów elektrycznych. Niemiecki koncern zawarł umowy zgodnie z którymi zainwestuje 2.1 mld EUR (~9.3 mld PLN) w dwa nowe projekty w Chinach. Pierwszy z nich to joint venture z 安徽江淮汽车集团有限公司 Anhui JiangHuai Automobile Group Co., Ltd. (1 mld EUR; ~4.43 mld PLN). Spółka do 2025 r. będzie produkować rocznie 1.5 mln szt. pojazdów wyposażonych w silniki elektryczne, hybrydowe oraz napędzane wodorem. Drugi projekt to spółka z firmą 合肥国轩高科有限公司 Hefei GuoXuan High-Tech. Co., Ltd. (1.1 mld EUR; ~4.9 mld PLN), producentem akumulatorów do samochodów elektrycznych. Spółka utworzona w ramach drugiego projektu będzie kluczowym dostawca baterii do samochodów produkowanych w ramach projektu pierwszego. Obie chińskie spółki Volswagena będą miały siedziby w HeFei, stolicy prowincji 安徽 AnHui. Dla porównania: docelowa produkcja zakładów Tesli w Szanghaju ma osiągnąć wielkość 500,000 szt. aut rocznie.

Już po raz piąty firma 意才传媒集团 Yicai Media Group opublikowała ranking chińskich miast pod względem ich atrakcyjności dla biznesu. Czołówka nie zaskakuje: 北京 Pekin, 上海 Szanghaj, 广州 GuangZhou i 深圳  ShenZhen. W porównaniu z zeszłym rokiem spadła atrakcyjność biznesowa KunMing (stolica prowincji云南 Yunnan; płd.-zach. Chiny, graniczy m.in. z Wietnamem, Laosem) oraz 宁波 NingBo (prowincja浙江ZheJiang; ważny port morski na południe od Szanghaju). Na zajmowane wcześniej przez te miasta miejsca wskoczyły: 合肥 HeFei (stolica prowincji 安徽AnHui) oraz 佛山 FoShan (prowincja广东 GuangDong, sąsiad GuanZhou/Kantonu). Dla biznesu wciąż atrakcyjniejsze są lokalizacje na wschodzie Chin (60% miast w rankingu), ale powoli wzrasta atrakcyjność miast położonych w głębi kontynentu (np. 重庆 ChongQing (centralne Chiny), 成都  ChengDu (stolica prowincji 四川SiChuan), czy 武汉WuHan (stolica 湖北省 prowincja HuBei).

中国共产党中央委员会 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin wraz z 国务院 Radą Państwa opublikowały założenia przyjętego planu stworzenia w prowincji 海南 HaiNan (to największa wyspa należąca do Chin, a zarazem najmniejsza ich prowincja, obecnie na prawach specjalnej strefy ekonomicznej, najdalej na południe położona część ChRL) portu wolnego handlu ze strefą wolnocłową. Szerzej o tym projekcie pisaliśmy tu, w osobnym artykule TUTAJ.

Wysoa Hainan już dziś ma wiele do zaoferowania. Na zdjęciu Atlantis Resort w Sanya.

HaiNan jako port wolnego handlu i strefa wolnocłowa to bezpieczna forma pilotażu-próby otwarcia Chin dla zagranicznego biznesu. Laboratorium pełnego otwarcia, oczywiście wyłącznie w sferze ekonomicznej. Nieopodal wyspy-prowincji HaiNan leży na zachodzie Wietnam, na wschodzie Filipiny, na południu Indonezja. W sumie, w przyszłości to miejsce może być zarówno chińskimi Hawajami, ale także chińskimi Bahamami, czy Wyspami Dziewiczymi. Strefa wolnocłowa ma zwabić Chińczyków złaknionych luksusowych towarów w atrakcyjnych cenach, a proponowane łagodne podatki (nie wyższe niż 15%) przyciągnąć kapitały poszukujące optymalizacji podatkowej.

Władze 南通 NanTong, położonego u ujścia rzeki 长江  ChangJiang/Jangcy w prowincji 江苏 JiangSu; (120 km na południe od Szanghaju) postanowiły w ciągu trzech najbliższych lat uczynić ze swego miasta największy ośrodkiem produkcji turbin wiatrowych w Chinach. Ma tu też powstać największa liczba elektrowni w wiatrowych w ChRL. Każda firma z tej branży działająca w NanTongu może liczyć na wsparcie lokalnego rządu w wysokości 100 mln RMB (~55 mln PLN). Warunek konieczny: firma ubiegająca się o takowe wsparcie musi wykazać, iż jej całkowity kapitał inwestycyjny wynosić będzie 500 mln RMB (~275 mln PLN). W tym roku (2020) uruchomiono na obszarze administracyjnym miasta 10 projektów budowy elektrowni wiatrowych, z których każdy ma wartość nie mniejszą niż. 1 mld RMB (~550 mln PLN). Do końca roku włodarze miasta zakładają, że ruszy kolejne 10 projektów podobnej (lub znaczniejszej) wielkości. Obecnie w NanTong pracują 22 elektrownie wiatrowe.

[Red.: Wszystko tylko dlatego, że nieszczęsne władze miasta NanTong nie miały szansy spotkać się z naszą byłą minister edukacji Anną Zalewską. Pani ta zanim zlikwidowała gimnazja, zjeździła wzdłuż i wszerz całą Polskę, aby wyjaśnić nieświadomym niczego rodakom jak złe i niebezpieczne są wiatraki wytwarzające prąd. Jej misja zakończyła się sukcesem. Kolejna zresztą też. Chińczycy zdają się być wciąż obojętni na zagrożenia generowane przez wiatraki. Jak i przez 5G. I szczepionki. I GMO. I… I tak dalej.]

 

证券交易Giełdy. 

Drugi tydzień wzrostów i to znacznych. Wyniki PMI potwierdzają stabilny i wzrost gospodarki chińskiej. Kolejne duże chińskie firmy technologiczne wchodzą na giełdę w Hong Kongu (w związku z niechęcią do firm na giełdach amerykańskich). Wszystkie indeksy poszybowały w górę, najsilniej w Hong Kongu. To już prawdziwa bonanza. 35 tydzień z rzędu napływa tu kapitał z giełd w Szanghaju i Shenzhen. Wszyscy spodziewają się tam dużych zarobków po wejściu najważniejszych chińskich firm technologicznych. Należy więc oczekiwać trzeciego tygodnia wzrostów indeksów.

_______________________________________________________05.06.                     01.-05.06.

ShangHai Composite Index                                              +2,930.80  ⇧+0.40%        +2.75%

SSEC证综合指数 (000001.SH/SZZS) Główny indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

ShangHai 50                                                                      +2,896.35  ⇧+0.45%        +3.20%

SSE50上证50 (000016.SH/SZ50) 50 spółek o największej kapitalizacji.

ShangHai 50 ETF                                                                   +2.892  ⇧+0.49%         +3.18%

(SSE50EFT华夏上证50 ETF (510050.SH) Opcje terminowe akcji giełdowych 50 spółek o największej kapitalizacji.

ShangHai 100                                                                   +4,098.55  ⇧+0.53%        +3.70%

SSE100 中证100(000903.SH/ZZ100)100 największych spółek notowanych na giełdzie a wybranych z indeksu CSI300.

ShangHai 180                                                                   +8,441.85  ⇧+0.44%        +2.84%

SSE180 上证180 (000010.SH/SZ180) SSE 180 Index składa się z 180 największych i najbardziej płynnych akcji notowanych na giełdzie. Ma na celu odzwierciedlenie wyników spółek tzw. Blue Chips.

China Securities Index 300                                               +4,001.25  ⇧+0.48%        +3.47%

CSI300沪深300指数 (399300.SZ/HS300) 300 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie w Szanghaju oraz Shenzhen.

ShangHai ShenZhen 300 ETF                                               +4.003  ⇧+0.58%        +3.50%

SSE300EFT华泰柏瑞沪深300ETF (510300) Opcje terminowe akcji giełdowych 300 spółek o największej kapitalizacji na obu giełdach.

ShangHai 380                                                                    +5,005.59  ⇧+0.24%        +2.87%

SSE 380上证380 (000009.SH/SZ380) – SSE 380 indeks składa się z 380 spółek o średniej kapitalizacji rynkowej, ale o wysokich wzrostach i dobrej rentowności, a wybierane z firm poza SSE 180 Index.

CSI 500                                                                              +5,585.42  ⇧+0.16%        +3.31%

CSI 500 中证500 (000905.SH) Indeks small-mid cap. 500 spółek o największej kapitalizacji (z wyjątkiem 300 w/w) -małych i średnich firm-

China Securities 500 EFT                                                       +6.070  ⇧+0.23%        +3.50%

CSI 500 EFT南方中证500ETF (510500 SH/ZZ500) Opcje terminowe akcji giełdowych 500 małych i średnich firm o największej kapitalizacji.

CSI 1000                                                                            +6,015.33  ⇧+0.14%        +3.42%

1000指数 (000852.SH/ZZ1000). Indeks składa się z 1000 małych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, a które odznaczają się dobra płynnością. Służy kompleksowej ocenie ich sytuacji na obu parkietach.

ShangHai 800                                                                    +4,263.97  ⇧+0.40%        +3.43%

SSE 800中证800 (000906.SH/ZZ800). Skupia spółki z indeksu CSI 300 oraz CSI 500. Odzwierciedla sytuacje dużych i średnich firm z obu giełd-Szanghaj i Shenzhen.

CSI Central SOE 100                                                         +1,526.02  ⇧+0.42%        +2.33%

CHZH长信中证央企100指数 (000927/YQ100). Indeks 100 największych spółek skarbu państwa, podległych ministerstwu finansów, a notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen. Akcje dostępne tylko dla funduszy, banków inwestycyjnych oraz inwestorów instytucjonalnych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ShenZhen Component Index                                          +11,189.60  ⇧+0.37%        +4.04%

SZSC1 深证成指 (399001.SZ/SZCZ). Główny indeks giełdy skupiający 500 największych spółek.

ShenZhen ChiNextPrice Index                                            +2,166.38  ⇧+0.70%        +3.82%

CHiNext 创业板指 (399006.SZ/CYBZ Indeks nowych, innowacyjnych, technologicznych spółek–chiński Nasdaq. Growth Enterprise Market (GEM Index).

ShenZhen Composite Index                                               +1,856.61  ⇧+0.22%        +3.92%

SZSE/SZSC 深证综指 (399106.SZ/SZZZ) (深圳证券交易所综合股价指数, 称深证综指) Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

ShenZhen 100R                                                                  +6,384.19  ⇧+0.56%       +4.72%

SZSE100R 深证100R指数 (399004.SZ/SZ100R) 100 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie.

ShenZhen S & M Enterpr. Index                                          +7,333.62  ⇧+0.59%      +4.83%

SZSMEPI中小板创新指数 (399005.SZ/ZXBZ) Indeks Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

ShenZhen Blockchain 50 Index                                           +3,330.47  ⇧+0.28%       +3.73%

SZSE50深证区块链50指数 (399286.SZ/QKL50) Indeks 50 spółek z branży blockchain o największej dziennej kapitalizacji w ciągu ostatnich 6 miesięcy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FTSE ChinaA50 Index                                                      +13,768.23  ⇧+0.41%       +3.76%

FTXIN9富时中国A50指数 (XIN9X000/XIN9.FGI) Indeks 50 największych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, tak pod względem kapitalizacji jak i ilości akcji. Mogą w nie inwestować (za pozwoleniem i w określonych ramach) zagraniczne firmy maklerskie.

CSI Caixin Bedrock Economy Index                                 -8,217.29  ⇩-0.03%        +2.74%

中证财新锐联基石经济指数-CR基石 (930927.CSI) Indeks 300 największych spółek na giełdzie charakteryzujących się najlepszymi wynikami i najniższym ryzykiem. Odzwierciedla trendy dużych i średnich przedsiębiorstw o największym wpływie i udziale w realnej ekonomii.

CSI Caixin New Economic Engine Index                         +2,096.18  ⇧+0.81%        +4.06%

中证财新锐联新动能指数-CR新动能(930928.CSI) Indeks 300 spółek z nowych dziedzin/sektorów ekonomii notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen o niewielkich aktywach, wysokich nakładach na badania i rozwój oraz dobrych wynikach finansowych. Pokazuje rozwój nowych dziedzin ekonomii kraju.

CSI RAFI 50 Index                                                              +3,946.65  ⇧+0.09%        +2.23%

中证锐联基本面50指数 (000925.CSI/JBM50). Indeks składający się z 50 wybranych spółek według kryterium największego poziomu dochodu operacyjnego, przelewów pieniężnych, aktywów netto i dywidend. Mają one podstawowe znaczenie dla giełdy w Szanghaju i Shenzhen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xiang Gang (Hong Kong) Hang Seng Index                +24,770.410  ⇧+1.66%        +7.88%(!!!)

HSI.HK/HSZS恒生指数Najważniejszy indeks giełdy skupia 50 największych spółek tam notowanych.

Hang Seng Composite                                                         +3,570.40  ⇧+1.15%        +7.49%(!!!)

HSCI.HK恒生综合指数 Indeks obejmujący spółki stanowiące ok. 95% kapitalizacji giełdy.

Hang Seng China Enterprises                                          +10,066.250  ⇧+0.99%       +5.28%

HSCEI.HK/GQZS国企指数) Indeks chińskich spółek państwowych w których większość akcji należy do rządu centralnego bądź lokalnych, a notowanych na tamtejszej giełdzie.

Hang Seng China-Affiliated Corporation                             +3,886.140  ⇧+1.17%      +6.27%

HSCCI.HK/HCZS红筹指数Red Chip. indeks największych chińskich spółek, ale zarejestrowanych poza Chinami, a także w rajach podatkowych (offshore), notowanych na giełdzie w Hong Kongu należących w większości do rządu centralnego czy lokalnych

Hong Kong Growth Enterprise Market                                     +79.130  ⇧+0.55%       +1.54%

GEM.HK标普香港创业板指数 Indeks nowych, innowacyjnych, technologicznych spółek – Growth Enterprise Market – notowanych na giełdzie w Hong Kongu.

Hang Seng China (Hong Kong Listed) 25                             +8,747.19  ⇧+1.20%       +5.72%

HSFMI 25恒生中国(香港上市)25指数 Indeks największych 25 firm chińskich notowanych na giełdzie w HongKongu, a które swój przychód generują głównie w Chinach kontynentalnych.

Hang Seng China 50                                                              +8,314.75  ⇧+0.84%      +4.43%

HSC50恒生神州50指数股吧Indeks 50 największych chińskich spółek notowanych tak na giełdzie w Hong Kongu, Shenzhen lub/i Szanghaju.

Hang Seng Mainland China (HongKong listed) 100                +7,852.84  ⇧+0.90%     +5.39%

HSMI100 恒生中国(香港上市)100指数. Indeks 100 największych firm chińskich (skarbu państwa, prywatnych) notowanych na giełdzie w Hong Kongu, a które swój przychód generują głównie w Chinach kontynentalnych.

Hang Seng Stock Connect Hong Kong                                    +3,292.92  ⇧+1.11%     +7.10%

HSHKI恒生港股通指数 Indeks spółek notowanych na giełdzie w Shenzhen i Szanghaju dostępnych dla inwestorów z Hong Kongu w ramach połączonych transakcji i kwot tych giełd.

Hang Seng Stock Connect Greater Bay Area Composite        +4,800.06  ⇧+0.63%     +5.96%

恒生沪深港通大湾区指数系列 Indeks firm notowanych w Hong Kongu, Shenzhen i Szanghaju, a które działają/są zarejestrowane w rejonie tzw. Wielkiej Zatoki (Greater Bay Area).

Hang Seng China New Economy                                             +5,199.07  ⇧+0.17%     +6.39%

HSCNE恒生中国新经济指数 Indeks akcji firm chińskich notowanych na giełdzie w Hong Kongu, Chinach kontynentalnych oraz Stanach Zjednoczonych, a zaliczanych do dziedzin tzw. Nowej Ekonomii.

Hang Seng CSI ShangHai-Hong Kong AH Smart                     +7,930.91  ⇧+0.98%     +4.24%

SHHKSI恒生CSI上海香港啊 Indeks akcji spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu oraz w Szanghaju, a które są przedmiotem transakcji w ramach kwot połączonych tych giełd.

China Hong Kong Stock Connect Select100                            +5,296.437  ⇧+1.17%    +8.26%

CES SCHK100.HK中华港股通精选100指数 Indeks akcji 100 największych firm notowanych na giełdach w Hong Kongu, Shenzhen i Szanghaj, a wyselekcjonowanych do obrotu w ramach połączonych transakcji tych giełd.

China ShangHai, ShenZhen, HongKong 300                           +4,644.641  ⇧+0.53%     +5.04%

CES SCHKI 300.HK中华沪深港300指数Indeks akcji 300 największych firm notowanych na giełdach w Hong Kongu, Shenzhen i Szanghaj, a wyselekcjonowanych do obrotu w ramach połączonych transakcji tych trzech giełd.

China ShangHai, ShenZhen, HongKong Large and Mid Cap   +7,689.913  ⇧+0.56%     +6.26%

CESHKM.HK中华香港内地指数Indeks dużych i średnich firm notowanych na giełdach w Hong Kongu, Shenzhen i Szanghaj, a wyselekcjonowanych do obrotu w ramach połączonych transakcji tych trzech giełd.

Hang Seng Foreign Companies Composite                                +1,957.19  ⇧+2.87%     +9.41%

HSFCCI恒生外国公司综合指数 Indeks wszystkich firm zagranicznych notowanych na giełdzie w Hong Kongu

Hang Seng Corporate Sustainability                                            +2,577.65  ⇧+2.82%     +9.91%

HSSUS 恒生可持续发展企业指数 Indeks firm o najbardziej zrównoważonym rozwoju notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Jest wyznacznikiem bezpiecznego inwestowania dla inwestorów zagranicznych.

Hang Seng (Mainland and HK) Corporate Sustainability             +2,612.09  ⇧+0.22%     +4.43%

HSMHSUS恒生内地及香港可持续发展企业指数 Indeks firm o najbardziej zrównoważonym rozwoju, a notowanych na giełdach w Chinach kontynentalnych i Hong Kongu. Wskaźnik bezpiecznego inwestowania dla inwestorów zagranicznych.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TaiWan Weighted Index                                                            +11,479.40  ⇧+0.76%      +4.91%

TAIEX.Y9999/TWSE/XTAI中国台湾加权指数 Główny indeks giełdy obejmujący wszystkie notowane tam spółki.

 

平均汇率 Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (05.06.2020)

100英镑GBP = 894.71人民币 RMB

100欧元EUR = 804.76 人民币 RMB

100美元US$ = 709.65人民币 RMB

100 港HG$ = 91.57人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 89.11人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.80 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 180.63人民币 RMB

100人民币 RMB = 55.16 波兰兹罗提 PLN

 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba wskazują stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju czy w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o łatwości bądź trudnym dostępie do kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcje.

{Dane na dzień 05.06.2020}

技术 Technologie

华为HuaWei rozpoczął sprzedaż swoich nowych smartfonów dedykowanych młodym użytkownikom. Nowe aparaty firmy HuaWei to Honor Play 4 i Honor Play 4 Pro.

Foto: HuaWei / Telefon z czujnikiem temperatury.
Foto: HuaWei / Nowe telefony Honor

 

Oba aparaty zostały wyposażone w czujniki do mierzenia temperatury w przedziale od minus 20 do plus 100 stopni Celsjusza. Oba modele są oczywiście dostosowane do pracy w systemie 5G. Pamięć od 4 do 8 GB. Procesor HiSilicon Kirin 990. Baterie 4,200-4,300 mAh. Główny aparat fotograficzny z czterema obiektywami i główną matrycą 64 Mpx. Modele na razie dostępne tylko w Chinach w cenie ok. 2,000 RMB (~1,099 PLN).

Według wyceny analityków z firmy CB Insights najbardziej wartościowymi startupami na świecie są dwie młode chińskie firmy. Na pierwszym miejscu znalazła się spółka 字节跳动 ByteDance (właściciel najpopularniejszej obecnie aplikacji świata, czyli 头条 Tik Tok). Firmę to wyceniono na 75 mld USD (~293.25 mld PLN). Na drugim miejscu w rankingu uplasowała się firma 迪迪楚星 DiDiChuXing. To chińska wersja aplikacji Uber. Wartość DiDi to 56 mld USD (~219 mld PLN).

Zhang Yiming, założyciel BytaDance, obecnie w pierwszej 10 najzamożniejszych Chińczyków. Jego aplikacja TikTok jest najpopularniejsza aplikacja na świecie.

Firmy chińskie zdominowały pierwszą dziesiątkę rankingu. Na szóstym miejscu rankingu jest 快手 KuaiShou, czyli aplikacja typu video sharing o wartości 18 mld USD (~70.38 mld PLN), a na dziewiątym 深圳市大疆创新科技有限公司 DJ Innovations, jeden z największych na świecie producentów dronów komercyjnych i kamer specjalnych. Wartość 15 mld USD (~ 58.65 mld PLN). W ciągu roku spadł udział w rankingu firm pochodzących z USA. W zeszłym roku ich wartość stanowiła 60% ogólnej wartości najwartościowszych startupów w skali globu, tym razem to „tylko” 40%. Konkurencja depcze po piętach.

 

Na orbicie Ziemi umieszczono właśnie przedostatniego satelitę systemu geolokacyjnego Beidou, konkurenta amerykańskiego systemu GPS.

教育 – 科学 Nauka – Edukacja

We wrześniu zostanie uruchomiony największy radioteleskop świata typu FAST. Ten teleskop o średnicy 500 metrów skonstruowano w prowincji Guizhou. Jednym z jego 5 priorytetów naukowych będzie poszukiwanie w kosmosie śladów pozaziemskiej inteligencji.

Stulecie politechniki w Harbinie uczczono świetlnym show, w którym wzięło udział ponad 1000 zsynchronizowanych dronów.

社会 Społeczeństwo 生活方式 Life style

深圳 ShenZhen to prawdopodobnie pierwsze miasto w Chinach, w którym będzie możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Projekt stosownego rozporządzenia władz lokalnych przewiduje, że osoba która przez minimum trzy kolejne lata była objęta miejskim systemem opieki socjalnej (odpowiednik polskiego ZUS-u), a w tak zwanym (podle)* międzyczasie popadła w zadłużenie przekraczające 500,000 RMB (~274,750 PLN), z którym nie jest w stanie sobie poradzić, będzie mogła wystąpić z wnioskiem o upadłość. Chiński system prawny do tej pory nie zakładał możliwości umorzenia długów, wyzerowania liczników. Zgodnie z projektem rozporządzenia osoba, która uznana zostanie w Shenzhen za niewypłacalną uzyska status bankruta w całych Chinach. Cały majątek znajdujący się w posiadaniu takiej osoby zostanie spieniężony, aby pokryć w części, lub całości wszystkie zobowiązania. Po zamknięciu tej procedury nikt nie będzie miał prawa dochodzić wobec upadłej osoby zwrotu jakichkolwiek długów. Jednocześnie osoba taka przez co najmniej 3 lata (o dokładnym wymiarze zdecyduje sąd) nie będzie miała możliwości sprawowania funkcji kierowniczych, nie będzie mogła też zajmować istotnych stanowisk w firmach, instytucjach, organizacjach i urzędach. Co więcej: osoba, której upadłość konsumencka zostanie ogłoszona nie będzie mogła podróżować pociągami w wagonach pierwszej klasy, samolotami w klasie pierwszej, biznes, czy w ramach programów VIP, nie uzyska pozwolenia na kupno samochodu marki uznawanej za luksusową, nie będzie mogła stać się właścicielem nieruchomości, nie zdoła nocować w hotelach o klasie wyższej niż 3 gwiazdki, nie będzie mogła też umieścić swych dzieci w prywatnych szkołach, czy uczelniach. Wniosków o upadłość konsumencką nie będą mogły składać osoby, którym zarzucono formalnie defraudację, lub „rozpasaną konsumpcję” (rozrzutność, działanie na szkodę spółki, etc.).

 

w Chengdu zaadaptowano stary samolot na klub osiedlowy. Z niewielkim sklepikiem.

中国民政部 Ministerstwo Spraw Obywatelskich znów musi wkroczyć do akcji. I to zaledwie po trzech latach! Ministerstwo zostało zmuszone do opublikowania zalecenia skierowanego do władz lokalnych, aby te wzmożyły wysiłki mające na celu ukrócenie praktyk bazujących na tradycjach sprzecznych z interesem społecznym. Chodzi mianowicie o obyczaje związane z zawarciem związku małżeńskiego. W większości przypadków, kiedy to dwie osoby odmiennej płci (w tej kwestii Chiny Ludowe są zgodne z europejskimi i amerykańskimi konserwatystami) zamierzają zawrzeć związek małżeński (innymi słowy zalegalizować relację, którą utrzymują od pewnego czasu) mężczyzna (przyszły małżonek) jest zobligowany do wykazania rodzinie wybranki, że proponuje solidne fundamenty takiej relacji, czyli oferuje wybrance dostanie, spokojne życie. Apsztyfikant takowy zazwyczaj powinien wykazać się posiadaniem, lub niepodważalną zdolnością do posiadania mieszkania, samochodu i obdarowania w dniu ślubu wybranki i jej rodziny dziesiątkami, a lepiej setkami tysięcy juanów. A jeszcze lepiej milionami. Ta gotówka ma być wyrazem wdzięczności okazanej teściom w podzięce za wychowanie i wykształcenie panny, przyszłej małżonki.

A jeśli przyszła panna młoda jest jak Zhang Yuqi, to…. /(awefox.com)

Jeszcze do niedawna w Chinach dziewczynki były dziećmi niechcianymi. W realiach systemu „jedna rodzina – jedno dziecko” preferowano męskich potomków. O dążono do tego wszystkimi dostępnymi środkami. Dziś obserwujemy efekt uboczny tego gigantycznego projektu demograficznego: wśród Chińczyków urodzonych po 1979 roku mamy do czynienia z rosnącą dysproporcją pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn. Młodych mężczyzn jest więcej niż młodych kobiet. Znacznie więcej. Dziś córki znacznie zyskały – dosłownie – na wartości. I mogą one wybierać w absztyfikantach jak w ulęgałkach. Rodzice dziewczyn-jedynaczek czynią z tej okoliczności sposobność urządzenia sobie znakomitej, beztroskiej przyszłości. Ministerstwo stara się doprowadzić do tego, aby relacje międzyludzkie, zwłaszcza „w podstawowych komórkach społecznych jakimi są rodziny” budowane były na emocjach, a nie na transakcjach pomiędzy klanami.

中国 世界 Chiny – Świat

中国民用航空局 Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego od 8 czerwca zezwala zagranicznym liniom lotniczym, wyłączonym z wcześniejszego planu przylotów, na wykonywanie jednego w tygodniu międzynarodowego komercyjnego lotu pasażerskiego do Chin. Innymi słowy wszystkie niechińskie linie lotnicze mogą organizować RAZ W TYGODNIU pojedyncze (jeden samolot) pasażerskie połączenie lotnicze z Chinami. Aby uzyskać pozwolenie strony chińskiej linie zagraniczne muszą wskazać port lotniczy startu (z listy opracowanej przez Chińską Administrację Lotnictwa Cywilnego) i lądowania. Pasażerowie chętni lecieć do Chin muszą być poinformowane i świadome, iż na docelowych lotniskach poddani zostaną szczegółowemu wywiadowi, badaniu aktualnego stanu zdrowia i testom na nosicielstwo COVID-19. W przypadku, gdy w ciągu 3 kolejnych tygodni żaden z pasażerów danej linii nie zostanie pozytywnie zdiagnozowany, linii ta otrzyma zgodę na uruchomienie połączenia z kolejnym chińskim lotniskiem. Jeśli jednak wśród pasażerów przylatujących do Chin w jednym samolocie 5 osób okaże się nosicielami wirusa, linia będąca właścicielem tego samolotu utraci możliwość latania do Chin na jeden tydzień. W przypadku wykrycia wśród osób przybywających do Chin jednym samolotem 10 osób zakażonych COVID-19 linia lotnicza będąca właścicielem samolotu utraci przywilej latania do ChRL na 4 tygodnie. Obowiązek badani pasażerów lecących do Chin spoczywa zatem na liniach lotniczych. Chińskie służby będą wyłącznie weryfikować wyniki pracy zagranicznych instytucji. Nic nie wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach latanie do Chin będzie tak proste, jak przed epidemią.

Według informacji Banku Światowego i Eurostatu opublikowanych pod koniec maja Chiny, Stany Zjednoczone i Unia Europejska odpowiadają w sumie za niemal połowę światowego PKB 48.7%, liczonego według siły nabywczej (PPS). Chiny odpowiadają za 16.4% światowego PKB, USA za 16.3%, Unia Europejska za 16%.

是保证金 Na marginesie

Władze Pekinu prowadzą otwartą wojnę z wszelkimi publikacjami, które prezentują niewłaściwe, błędne mapy polityczne/administracyjne Chin. Na celowniku znalazły się te materiały drukowane, lub dostępne w Internecie, które w sposób zdecydowany nie wykazują, iż integralną częścią ChRL jest nie tylko Tajwan, ale i wszystkie wyspy i atole na morzy Południowochińskim należące administracyjnie do Chin od 2018 roku.

Takie błędy na mapach będą traktowane jak przestępstwo o charakterze kryminalnym. Oczywistym jest, że niewłaściwie nakreślone mapy narażają na szwank jedność narodową, suwerenność i integralność terytorialną państwa, że zagrażają bezpieczeństwu i interesom narodowym. Tak wprowadzenie nowych regulacji uzasadniają władze Pekinu. Do końca lipca przeprowadzona zostanie kontrola wszystkich wydawnictw, muzeów, bibliotek i wszelkich innych miejsc, gdzie z map się korzysta, lub gdzie mapy się przechowuje. W Chinach obowiązuje wprawdzie zarządzenie rządu centralnego, stanowiące, że wszystkie drukowane i cyfrowe mapy Chin przed ich publikacją muszą uzyskać aprobatę właściwych organów. Ale trzeba dmuchać na zimne.

书籍 Książki 报告 Raporty 分析 Analizy 

Albert Borowiecki proponuje:

 

Artificial Intelligence in China. Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence in China. Liang Qilian in inni. 2020. Springer. 679 stron

Tym razem trochę o rozwoju badań nad sztuczną inteligencją w Chinach. Równo osiemdziesiąt artykułów. Niestety, nie podzielono ich tematycznie na żadne działy, więc tylko wyrywkowo podam poruszaną tematykę, a zainteresowanym polecam całość. Identyfikacja chorób roślin, zachowania roju dronów, rozpoznawanie obiektów, odczyty z mierników wody, wykorzystywanie sieci neuronowych do oceny jakości satelitarnych systemów łączności, wykrywanie celów morskich dla inteligentnych radarów, sztuczna inteligencja w grach, inteligentne systemy sterowania głosem, kluczowe problemy i proponowane rozwiązania w obszarze sztucznej inteligencji, wspomaganie procesu decyzyjnego w sterowaniu ruchem lotniczym i wiele innych.

 

Chinese Aspectual Particle le. A Comprehensive Guide. Zhu Chungeng. 2019. Hong Kong University Press. 233 strony.

Nieczęsto się zdarza, żeby pojedynczej części mowy poświęcona była cała książka. Jednakże wszyscy, którzy choćby otarli się o naukę języka chińskiego wiedzą, że w przypadku le jest to jak najbardziej uzasadnione. Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona jest omówieniu funkcji le jako znacznika aspektu dokonanego, natomiast druga opisuje rolę le jako oznaczenia zmiany stanu. Wszystkie przykłady ilustrujące zniuansowane sposoby wykorzystania tej partykuły napisane zostały zarówno znakami jak i w transkrypcji Hanyu Pinyin. Warto przy tym podkreślić, że zostały starannie dobrane przez autora tak, by oprócz funkcji gramatycznej dostarczać również ciekawych informacji dotyczących przenikania się kultur Wschodu i Zachodu. Mamy też krótką historię rozwoju le począwszy od czasów Wschodniego Han (25-220 n.e.) ilustrująca jak z czasownika stopniowo ewoluowało ku współczesnym funkcjom.

 

Politics and Governance in Water Pollution Prevention in China. Dai Liping. 2019. Palgrave Macmillan. 94 strony

Omówienie aktualnego stanu polityki Chin w zakresie ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami. Poruszane są takie tematy jak gospodarka wodna, interakcja zanieczyszczeń tradycyjnych (rolniczne) z nowoczesnymi (przemysłowe), zmiany w prawie chińskim dotyczące ochrony zasobów wodnych, pilotażowy program zachęt finansowych dla jeziora Tai (eko-rekompensaty), oraz delegowanie odpowiedzialności za ochronę zasobów wodnych na poziom lokalny przez wprowadzanie stanowiska „zarządcy rzeki” – urzędnika szczebla lokalnego odpowiedzialnego za czystość i jakość wody w rzece w granicach jego jurysdykcji (gmina, powiat).

 

The Politics of the Past in Early China. Vincent S. Leung. 2019. Cambride University Press. 216 stron

Chińczycy “od zawsze” mieli swoje, specyficzne podejście do historii. Według nich historia nie miała być suchym zapisem wybranych faktów, ale raczej przewodnikiem dla władcy, by wiedział, jak należy (bądź nie należy) postępować. Każdy szanujący się mówca, urzędnik państwowy i uczony odwoływał się do przykładów z przeszłości, by wzmocnić swą argumentację, przy czym kwestia autentyczności owych wydarzeń miała co najmniej drugorzędne znaczenie. Dlatego też chińskie teksty historyczne to raczej narracje niż relacje, umoralniające opowieści, a nie obiektywny opis faktów. Vincent Leung wspaniale opisuje nie tylko jak wyglądały dawne teksty historyczne, ale również, dlaczego tak wyglądały. Wyjaśnia rolę przekazu historycznego (modyfikowanego, oczywiście) jako źródła legitymizacji władzy. Rzecz o pierwszym tysiącleciu przed naszą erą, ale zapewniam, że wiele z ówczesnych wzajemnych relacji historii, polityki i władzy ma swoje odbicie również i we współczesnych Chinach.

 

The Ultimate Introduction to Social Media in China. Alex Duncan i inni. 2020. KAWO. 155

Chiński Internet w pigułce – choć pigułka spora, bo to ponad 150 slajdów. Bardzo czytelna i przejrzysta prezentacja. Zawiera krótki wstęp do historii Internetu w Chinach, jego rozwoju, zwyczajów chińskich internautów i ich różnorodności (przychody, miasta – T1 do T5 i reszta, wykształcenie, położenie geograficzne, wiek, itp.). Przedstawia wielką czwórkę (Tony Ma, Pony Ma, Robin Li i Zhang Yiming) i ich technologiczne imperia – Alibaba. Tencent, Baidu, ByteDance. Sporo uwagi poświęcono tu trzem najpopularniejszym aplikacjom społecznościowym – Wechat, Weibo i Douyin. Absolutny „must read” dla każdego kto chciałby promować swoją markę w Chinach. Rzecz godna uwagi również tych, którzy chcieliby zapoznać się z mediami społecznościowymi w Chinach i ze specyfiką ich działania. Na przykład: w chińskich realiach internetowych mamy do czynienia ze sporymi ograniczeniami dotyczącymi ilości materiałów jakie firma może wysyłać na konta użytkowników, dzięki czemu są oni w znacznej mierze chronieni przed zalewem „badziewia”. Jest również trochę o wiodących platformach e-commerce, płatnościach mobilnych, live i wideo streamingu oraz usługach turystycznych i tajemniczych KOL.

梁安基 Liang Z. Andrzej

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com  

上海, 中国 Shanghai, Chiny

 )* Jeśli Drogi Czytelniku dotarłeś do tego miejsca, jesteś Naprawdę Wyjątkowy. Żyjemy w czasach pogardy dla wiedzy, dla czytania, dla ciekawości i dociekliwości. Impuls nakazujący Ci sprawdzić, co kryje się za odnośnikiem to oczywisty dowód Twojej dociekliwości, ciekawości świata, Twojej niezgody wewnętrznej na proste odpowiedzi, nie wymagające żadnego wysiłku. 

Ale do meritum! Czas biegnie nieprzerwanie. Nie potrafimy go zatrzymać, przerwać, przeciąć. Nie można zatem mówić, że coś wydarzyło się „w międzyczasie”. Możemy mówić, że coś wydarzyło się równolegle do innych zdarzeń, czyli „tymczasem”. Dziękuję Ci raz jeszcze i kłaniam się jak najniżej, Drogi Czytelniku!

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

Aix en Provence, Francja

© 24/2020 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button