Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (28/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

选取从本周开Wybrane z tygodnia

Oczywiście najwięcej emocji w Chinach w 27 tygodniu tego roku wywołały wieści z Pekinu na temat wykrycia nowego ogniska zakażeń COVID-19. Mówiono i pisano o tym więcej niż o zidentyfikowaniu nowego wirusa pochodzenia odzwierzęcego (o czym za chwilę). Przyglądano się z niezwykłą czujnością rozwojowi sytuacji w stolicy, temu jak lokalne służby sanitarne i administracja miasta zareagowały na ten poważny i niepokojący wszystkich sygnał. Oficjalnie mówi się o wykryciu – poza samym ogniskiem, o którym pisaliśmy dwa tygodnie temu – pojedynczych przypadków, a także o tym, ze ognisko zostanie skutecznie ugaszone w ciągu najbliższych dni. Specjaliści epidemiolodzy zaprzeczają, że historia z Pekinu to początek drugiej fali epidemii. To po prostu efekt niefrasobliwości ludzkiej, czyli ignorowania zasad, które (zgodnie z nieustannie jak mantra powtarzanym zaleceniem władz sanitarnych i instytucji medycznych) powinny być przestrzegane nawet pomimo pozorów normalizowania się sytuacji zdrowotnej w kraju.

Efektem badań prowadzonych w Pekinie (w tym masowych testów przeprowadzonych na milionach mieszkańców miasta) jest wykrycie niepokojącego przypadku osoby, która czterokrotnie była poddawana testom (w bardzo krótkim czasie, była to osoba z grupy ryzyka) uznawana była za niezarażoną. Tymczasem piąty test (i kolejne) wykazały, że osoba ta jest nosicielem COVID-19. To jeden z wielu tego rodzaju przypadków świadczący o tym, że pomimo prowadzenia intensywnych badań nad naturą wciąż nowego dla nauki wirusa wiele jego cech jest niewyjaśnionych, nieznanych. Wciąż nie wiadomo na przykład jak to się dzieje, że wykrycie wirusa u jednego z członków najbliższej rodziny nie oznacza, że pozostali członkowie rodziny (małżonkowie, dzieci) są nosicielami tegoż wirusa, albo dlaczego u osób zdradzających typowe objawy zarażenia (temperatura, trudności w oddychaniu, etc.) nie wykrywa się wirusa, który odkrywany jest u osób z otoczenia, które nie skarżą się na jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. I zwłaszcza takie przypadki każą wręcz stosować się do zaleceń epidemiologów z całego świata: nośmy maseczki wśród innych ludzi, myjmy/dezynfekujmy ręce tak często jak to możliwe, trzymajmy się na dystans od osób, z którymi nie mieszkamy pod jednym dachem. W końcu to nic nie kosztuje, a utrudnia robotę wirusowi. Temu i wszystkim, które kiedyś po nim przyjdą. A przyjdą na pewno.

Jak wspomnieliśmy powyżej, opinię publiczną na świecie zelektryzowała wiadomość opublikowana w The American Journal Proceedings of the National Academy of Sciences na temat badań grupy chińskich naukowców prowadzonych pod auspicjami 中国农业大学 China Agricultural University oraz 中国疾病预防控制中心 Chinese Center for Disease Control and Prevention. Otóż – jak doniosły natychmiast światowe media – naukowcy ci są przekonani, że zidentyfikowali nowy rodzaj wirusa „świńskiej grypy”, którego nosicielami są świnie hodowlane, a który może być przenoszony na ludzi. Gdyby okazało się, że wirus może być przenoszony z człowieka na człowieka, mielibyśmy do czynienia z kolejnym potencjalnym źródłem pandemii.

Sprawą natychmiast zainteresowała się tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Po przeanalizowaniu informacji WHO poinformowało, że publikacja chińskich naukowców nie dotyczy nowego odkrycia, ale wirusa zidentyfikowanego w roku 2011 oraz badań nad tym wirusem w latach 2012-2018.  Ta publikacja relacjonuje zarówno ewolucję wirusa w populacji trzody chlewnej w okresie prowadzenia badań, jak również obserwacje dotyczące możliwości przenoszenia wirusa nazwanego G4 ze zwierzęcia na człowieka i z człowieka na człowieka.

I tak oto za sensacją ukrywała się zwykła nieumiejętność czytania ze zrozumieniem.

Z dniem 1 lipca wchodzą w życie nowe regulacje i ustawy. Wśród nich szczególna uwagę zwracają:

 1. Ustawa o karach dla urzędników państwowych. Pierwsza tego typu ustawa od 1949 r., która w sposób kompleksowy określa system kar dla urzędników państwowych łamiących przepisy, lub popełniających przestępstwa. Oprócz „typowych” naruszeń prawa przez urzędników jak korupcja i przekupstwo, ustawa wymienia także inne formy łamania dyscypliny urzędniczej, jak na przykład przyjmowanie drogich prezentów, nadużycie władzy, nieuprawniona ingerencja w sprawy osobiste obywateli, czy fałszowanie własnych akt. Ustawa przewiduje kary za ukrywanie i niezgłaszanie przypadków, w których osoba naruszająca zasady nie koryguje swojego postepowania. Prościej: karani mogą być urzędnicy, którzy wiedzą, iż ich koledzy na przykład „biorą”, ale pomimo tej wiedzy nie zgłosili sprawy przełożonym. Ustawa określa przypadki, gdy urzędnik państwowy może pracować w niepełnym wymiarze czasu, reguluje też kwestię prowadzenia działalności gospodarczej przez urzędników państwowych. Ustawa stanowi, że urzędnicy państwowi, którzy naruszyli swoje obowiązki, będą podlegać karom, których wymiar zależeć będzie od okoliczności zajścia. W przypadku drobnych przekroczeń obowiązujących przepisów sprawę zakończyć może rozmowa dyscyplinująca, złożenie samokrytyki, przeprowadzenia kontroli korygującej. W przypadku cięższych naruszeń urzędnikom grozi surowe ostrzeżenie, nagana słowna z wpisaniem do akt (blokująca możliwość awansu w okresie co najmniej 5 lat), degradacja ze stanowiska, zwolnienie, czy wydalenie ze służby administracyjnej. Kary te nie uwalniają urzędnika popełniającego przestępstwo od odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Zgodnie ze wspólnym zarządzeniem 生态环境部 Ministerstwa Ekologii i Środowiska oraz 工业和信息化部 Ministerstwa Przemyślu i Technologii Informacji zaczyna obowiązywać w całym kraju norma emisji spalin „VI” dla pojazdów osobowych. Norma a będzie wprowadzana w Chinach etapami. Pozostałe niższe normy emisji tracą ważność. Auta wyprodukowane lub zaimportowane przed 1 lipca 2020 roku, a wyposażone w silniki spełniające normę emisji „V”, zostaną dopuszczone na rynek na okres przejściowy do 6 miesięcy. Oznacza to, ze producenci i importerzy muszą znaleźć ich nabywców do końca br.
 3. Od 1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie 家市场监督管总局 Państwowej Administracji Rynku i Nadzoru oraz 家标准化管局家标准化管 Krajowej Administracji Normalizacji opublikowane pod koniec 2019, a dotyczące zmian normy nr GB2626-2019. To skorygowany standard jakości dla maseczek chroniących drogi oddechowe. W nowym standardzie maski typu KN95 muszą spełniać wyższe niż wcześniej określone wymagania w zakresie trwałości, szczelności, możliwości czyszczenia i dezynfekcji. Ponadto norma standaryzuje kwestię oznakowania masek, przedstawia rozszerzoną i uszczegółowioną klasyfikację masek, uszczegóławia wymagania techniczne, rodzaje stosowanego filtra. Poprzednia norma dotycząca jakości produkowanych w Chinach maseczek została opublikowana w 2006 roku.
 4. Wschodzą w życie regulacje dotyczące zasad postępowania i reguł zachowania wszystkich podmiotów biorących udział w prowadzeniu internetowych działań marketingowych (ze szczególnym uwzględnieniem krótkich filmów reklamowych i reklam na żywo), jak i sprzedaży prowadzonej w formie live stream. Epidemia i związane z nią kwarantanny sprawiły, że te formy promocji i sprzedaży stały się bardzo popularne i wciąż gwałtownie się rozwijają. Regulacje rozpoczynają się od przypomnienia, że w chińskiej sieci nie wolno propagować treści niezgodnych z konstytucją, jak i innymi ustawami, i regulacjami, naruszających jedność, suwerenność i integralność kraju, a także takich, które stanowią zagrożenie dla zdrowia psychicznego czy fizycznego nieletnich. Zarówno reklamujący usługi i produkty, jak i prowadzący sprzedaż internetową na żywo, by czynić to legalnie, muszą posiadać wszelkie niezbędne licencje i pozwolenia. Prowadzący live streamy o charakterze komercyjnym zostali zobowiązani do podawania wyłącznie prawdziwych, weryfikowalnych informacji. Szerzenie wiadomości fałszywych, szkodliwych, wprowadzających w błąd klientów i konsumentów będzie karane.
 5. Od 1 lipca decyzją 中国共产党中央委员会 Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz 中央军事委员会 Centralnej Komisji Wojskowej KC KPCh wszyscy rezerwiści Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW) podlegają jednemu, scentralizowanemu systemowi dowodzenia, który obejmuje wszystkie rodzaje wojsk ALW.
 6. Wchodzi w życie ustawa, która nakłada nowe zadania i uprawnienia dla organizacji samorządowych, w tym komitetów osiedlowych w zakresie zapobiegania i ograniczania przestępczości oraz resocjalizacji. Komitety osiedlowe, mieszkaniowe, wiejskie powinny angażować w aktywność na tym obszarze jak największą liczbę woluntariuszy, a także zapraszać do współpracy lokalne organizacje społeczne.
 7. Z dniem 1 lipca weszła w życie Ustawa o bezpieczeństwie narodowym w 中国香港特别行政区 Specjalnym Regionie Administracyjnym 香港 Xiang Gang/Hong Kongu, uchwalona 30.06.2020 roku. Sporo się pisze na jej temat, zamiast wrzucać swoje 3 feny (tudzież 5 groszy) proponujemy zapoznanie się z treścią ustawy, co pozwoli wyrobić sobie w jej sprawie własne zdanie.

经济学 Ekonomia 经济 Gospodarka市场 Rynek

Chiny zdają się wychodzić na prosta po zapaści wywołanej epidemią. W maju br. zyski przedsiębiorstw przemysłowych wzrosły tu o 6% w ujęciu rok do roku. To pierwszy taki odczyt od listopada 2019. Oczywiście do odrobienia strat wciąż długa droga. Porównanie okresu styczeń – maj 2019 i 2020 wskazuje, ze w cały tym okresie zyski w przemyśle spadły o 19.3%. Analitycy z国家统计局 Państwowego Biura Statystyki spodziewają się, że obserwujemy pozytywna tendencję, i że odbicie majowe powtórzy się również i w czerwcu.

Wskaźnik PMI dla przemysłu pnie się w górę już 4 miesiąc z rzędu. Według 国家统计局 Państwowego Biura Statystyki w czerwcu br. wyniósł 50.9 (w maju 50.6). Wartość PMI dla produkcji osiągnął poziom 53.9 (o 0.7 więcej niż w maju), a dla nowych zamówień do 51.4 (wzrost o 0.5). Stopniowo poprawia się sytuacja w eksporcie. PMI dla zamówień eksportowych w czerwcu osiągnął poziom 42.6 (o 7.3 pkt więcej niż w maju). PMI dla sektora usług (poza produkcyjnego) wzrósł z 53.6 w maju do 54.2 w czerwcu.

Widoczne jest ożywienie w przemyśle, usługach i sektorze budowlanym. Zanosi się, że podobna sytuacja utrzymywać się będzie w najbliższych miesiącach. Napędem gospodarki stają się obecnie kolejne projekty infrastrukturalne, usługi, wzrost popytu wewnętrznego, które rekompensują słaby popyt zewnętrzny (eksport). Czerwcowe dane Państwowego Biura Statystyki (wielkie przedsiębiorstwa) oraz  财新指数 Caixin/IHSMarkit Ltd (sektor małych i średnich przedsiębiorstw) są zbieżne. Oznacza to, że zarówno koncerny, jak i mniejsze firmy chińskie odzyskują wigor. I oby to był prognostyk dla firm europejskich.

Indeksy 第一财经研究院Instytutu Finansów i Ekonomii YiCai wprawdzie oceniają aktywność gospodarczą z innej perspektywy, ale potwierdzają coraz większe ożywienie. Główny wskaźnik aktywności gospodarczej YHEI (wskaźnik wysokiej częstotliwości, badania prowadzone są co tydzień) po raz pierwszy od stycznia osiągnął poziom powyżej 1 (określający sytuacje neutralną, zatem wskazanie powyżej 1 oznacza progres, poniże 1 oznacza regres). Zwraca uwagę nieustające wzmożenie na rynku nieruchomości. Wzrasta liczba pasażerów w metrze. Spada bezrobocie. W ujęciu rocznym wciąż wiele do odrobienia. Szczegóły poniżej.

国务院 Rada Państwa ChRL ogłosiła nowe rozporządzenie dotyczące nadzoru produkcji i administracji handlu kosmetykami.

Udział aktywny chińskiego rządu w tej materii nie może budzić zdziwienia. Chiny są obecnie drugim co do wielkości rynkiem kosmetycznym na świecie, ze średnią roczną stopą wzrostu ponad 10%. To żywioł, który wymaga regulacji. I tak na przykład za sprawą Rady Państwa ChRL chiński rynek kosmetyczny doczekał się przepisów regulujących proces rejestracji substancji zwanych „wypełniaczami” używanymi w produkcji kosmetyków, a także innych komponentów stosowanych w tej produkcji. Do kategorii kosmetyków zostały włączone pasty do zębów. Zaostrzono metody kontroli i nadzoru jakości produktów kosmetycznych celem wyeliminowania praktyki stosowania tańszych substytutów oryginalnych (droższych) komponentów, które przedstawiono instytucjom dla zarejestrowania określonego produktu. Określono kary dotyczące naruszania praw właścicieli znaków towarowych (podrabianie produktów). Wprowadzono zasady nadzoru obrotu kosmetykami w sieci. Na chwilą obecną w Chinach działa ponad 70,000 firm kosmetycznych, z których tylko około 5,000 posiada licencją na produkcję. Według statystyk ponad 90% chińskich firm kosmetycznych zleca produkcję swoich produktów firmom trzecim, dlatego też ponad 75% kosmetyków na rynku chińskim to produkty sygnowane określoną marką, ale w istocie produkowane przez firmy specjalizujące się w tego rodzaju działalności. W przypadku jakichkolwiek problemów będących efektem stosowania określonych kosmetyków zatarciu ulegała odpowiedzialność firm nimi handlujących. Nowe regulacje opierają się o przepisy wprowadzone i sprawdzone w produkcji leków oraz sprzętu medycznego, bazujące na standardach i przepisach międzynarodowych. Rada Państwa, czyli chiński rząd zamierza w ten sposób rozpocząć proces standaryzacji rynku kosmetycznego w Chinach we wszystkich jego aspektach, czyli produkcji, sprzedaży, treści reklamowych, etc. Według 国家食品药品监督管理局  Wydziału Nadzoru Kosmetyków Państwowej Administracji Żywności i Leków promowanie szczególnych cech i właściwości kosmetyków (w tym pasty do zębów) jako przynoszącego określone efekty (poprawa kondycji cery, wybielenie zębów, itp.) musi być poparte niewątpliwymi dowodami, na przykład w formie badań klinicznych. Treści zawarte w komunikatach reklamowych muszą mieć potwierdzenie w dokumentacji badań i testów przeprowadzonych przez producenta. Dokumenty te zaś muszą być dostępne zarówno dla firm handlujących kosmetykami, jak i dla kupujących określone kosmetyki.

Chiński rynek kosmetyczny to wielka żyła złota. Ale nie ma tu miejsca na gorączkę. Obowiązują twarde reguły i przepisy.

Nowe rozporządzenie Rady Państwa ustosunkowuje się również do problemu podrabiania znanych produktów kosmetycznych, jak i stosowania w produkcji tańszych substytutów dla uzyskania oszczędności, zazwyczaj kosztem jakości kosmetyków. Producenci kosmetyków zostają zobligowani do ustanowienia i wdrożenia systemu monitoringu zakupów, który nada procesowi produkcji jak najpełniejszą transparentność. Zarówno dla instytucji kontrolujących, jak i dla użytkowników kosmetyków.

W ramach nowych przepisów zaostrzono kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie produkcji kosmetyków: od kary grzywny, poprzez 30-krotną wartość towaru nielegalnie wyprodukowanego (podrabianego, lub produkowanego na bazie komponentów różnych od zadeklarowanych podczas testów dopuszczających do obrotu), po kary więzienia włącznie. Jedną z kar wymienionych w nowych przepisach jest 5-letni zakaz prowadzenia produkcji kosmetyków, a nawet jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Rozporządzenie Rady Państwa stanowi, że karze grzywny podlegać będą także osoby i firmy sprzedające kosmetyki podrabiane. Grzywna taka może wynieść nawet 5-krotność przychodu uzyskanego ze sprzedaży takich produktów.

Osobny rozdział regulacji to zasady sprzedaży internetowej i reklamowania produktów w Internecie na żywo (live stream). Firmy internetowe prowadzące taką działalność mają obowiązek prowadzenia rejestrów producentów i firm kosmetycznych, od których nabyły/otrzymały konkretne oferowane w sieci wyroby. Naruszenie tej zasady skutkować będzie zamknięciem platformy e-commerce należącej do osoby/firmy łamiącej tę regułę. Co więcej osoby/firmy łamiące przepisy narażone będą na kary administracyjne, a w szczególnych wypadkach kary przewidziane przepisami prawa karnego.

Każda forma sprzedaży internetowej została w regulacjach uznana za kanał sprzedaży, a w związku z tym kosmetyki sprzedawane w sieci muszą spełniać wszelkie wymogi, którymi objęte są wyroby kosmetyczne  dystrybuowane klasycznymi kanałami (sklepy, stoiska). Internetowi sprzedawcy, tak jak sklepy tradycyjne zobligowani w ten sposób zostają do obrotu kosmetykami zgodnymi z chińskimi przepisami regulującymi kwestię norm produkcyjnych, przechowywania, transportowania i dystrybucji. Odpowiedzialność za dotrzymanie tych wszystkich warunków spada zarówno na producenta, jak i dystrybutora oraz sprzedającego.

Czemu o tym piszemy? Wiele polskich firm kosmetycznych sprzedaje swoje kosmetyki w Chinach z pominięciem procedur rejestracyjnych, najczęściej wykorzystując luki w chińskich przepisach dotyczących „cross border e-commerce”. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku handlu kosmetykami taka opcja przejdzie wkrótce do historii. Nikt nie będzie chciał ryzykować w Chinach handlowaniem kosmetykami, które nie mają chińskich licencji, które nie spełniają chińskich warunków dopuszczenia produktów kosmetycznych do obrotu. Na rynku kosmetyków prawdopodobnie znajdzie też zastosowanie uruchomiony w kwietniu br. ogólnopaństwowy system blockchain. Produkty monitorowane w takim systemie pozwolą dystrybutorom i sprzedawcom oddychać swobodnie, konsumentom zaś zagwarantują bezpieczeństwo i pewność, że kupują produkt sprawdzony, oryginalny, wyprodukowany zgodnie z wszystkimi normami.

Rozporządzenie to wchodzi w życie 1 stycznia 2021 roku.

Władze Chin podejmują kolejne kroki mające na celu podniesienie atrakcyjności prowadzenia biznesu na wyspie-prowincji 海南 HaiNan. 财政部 Ministerstwo Finansów razem z 国家税务总局 Państwową Administracją Podatków postanowiło obniżyć podatek dochodowy dla firm oraz zarejestrowanych mieszkańców HaiNan do poziomu nie przekraczającego 15%. To poziom niższy niż ten w Hong Kongu, gdzie najwyższy podatek dochodowy sięga 17%. Co ciekawe propozycja ma charakter pilotażowy i będzie obejmować lata fiskalne 2020 (poniekąd wstecznie) – 2024Jakie zachęty dla inwestorów przyniesie drugi etap realizacji tego projektu? Zobaczymy. Tymczasem niewątpliwe zdumienie budzi tempo wprowadzania założeń teoretycznych tego projektu w praktykę.

技术 Technologie

Jak wynika z danych 工业和信息化部 Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacji dochody chińskich firm internetowych w okresie styczeń – maj br. wzrosły o 14.9% w porównaniu do analogicznego okresu roku minionego. Rosną drugi kolejny miesiąc z rzędu. Wszystko wskazuje na to, że okres epidemii sprzyjał firmom działającym w sieci. Firmy te nie spoczywają na laurach i zwiększają wydatki na badania i rozwój. W sumie w okresie pierwszych 5 miesięcy tego roku firmy internetowe zainwestowały w tego typu działania 23.67 mld RMB (~13.24 mld PLN), co stanowi wzrost o 10% w ujęciu rok do roku. Najwięcej inwestowano w rozwój usług audio i video, produkcję gier sieciowych, a także usługi marketingowe, zwłaszcza te live stream. To ostatnie sprawiło, że przychody zwiększyły firmy z branży e-commerce.

Rośnie liczba aplikacji mobilnych. Na koniec maja br. w chińskiej sieci funkcjonowało ich ponad 3.6 mln. W samym maju zarejestrowano ok. 80,000 nowych aplikacji mobilnych (APP). Najwięcej aplikacji to gry mobilne – co wydaje się dość oczywiste patrząc na to co zajmuje użytkowników smartfonów w Chinach. Jest w czym wybierać. Pod koniec maja br. liczba zarejestrowanych gier mobilnych przekroczyła liczbę 899,000 co stanowi 24.9% wszystkich aplikacji mobilnych. Na drugim, trzecim i czwartym miejscu pod względem ilości znajdują się aplikacje codziennego użytku, e-handlu i usług. Chińczycy najczęściej instalują aplikacje pozwalające odsłuchiwać materiały audio i oglądać wszelkiego rodzaju materiały video (od krótkich clipów, po filmy długometrażowe). Na drugiej pozycji pośród najczęściej instalowanych aplikacji mobilnych w Chinach znalazły się gry.

Według oceny firmy consultingowej IDC, która zajmuje się badaniem gospodarki cyfrowej,, Chińczycy wydadzą w całym roku 2020 ponad 2.1 bln RMB (~1.18 bln PLN) na produkty i usługi oparte na technologiach informatycznych. W kolejnych latach wielkość tego rodzaju wydatków będzie rosła, między innymi za sprawą działań rządu, który promuje plan inwestycji w tzw. nową infrastrukturę celem dalszej cyfryzacji kraju i społeczeństwa. IDC uważa, że 23.6% projektów dotyczących infrastruktury nowej generacji zostanie zrealizowanych w na regionie 长江三角洲区 delty rzeki ChangJiang/Jangcy (obejmuje 上海Szanghaj i sąsiadujące prowincje江苏 JiangSu, 浙江 ZheJiang i 安徽 AnHui. Kolejne 16.6% projektów realizowanych będzie w Pekinie, TianJin oraz prowincji 河北HeBei, zaś 14.9% funduszy zostanie zainwestowanych w projekty w 粤港澳大湾区 Rejonie Wielkiej Zatoki (HongKong, Makau, Shenzhen, Guanzhou). Przez infrastrukturę nowej generacji rozumiane są między innymi rozwiązania bazujące na nowych technologiach, czyli sztucznej inteligencji (AI), Internetem rzeczy (IoT), przechowywaniem danych (chmura), robotyką, sieciami 5G, smart city, transportem autonomicznym.

W ramach rozwoju infrastruktury nowej generacji 上海 Szanghaj zamierza w ciągu dwóch najbliższych lat zainstalować na terenie metropolii 30,000 stacji bazowych 5G. Wcześniej zakładano, że proces ten trwać będzie trzy lata. Na koniec maja br. w mieście (25 mln mieszkańców) działało już ponad 20,000 takich stacji, co oznacza, że rozległe centrum Szanghaju pokrywa sieć nowej generacji. Tylko w tym roku na jej rozwój przeznaczono z budżetu miasta 10 mld RMB (~5.61 mld PLN). System 5G w Szanghaju daje powszechny dostęp do Internetu o szybkości powyżej 1Gb/s, a dla zastosowań komercyjnych (ośrodki wystawowe, lotniska, dworce, centra handlowe i inne miejsca publiczne) o szybkości 5 Gb/s. Zapowiedziano, że do końca br. sieć 5G będzie dostępna na wszystkich 297 szanghajskich stacjach metra.

Każdego tygodnia w Chinach do sieci dołącza kolejnych 15 tysięcy stacji bazowych systemu 5G

Obecnie, najszybsze sieci 4G pozwalają na osiągnięcie maksymalnej prędkości pobierania na poziomie 300 Mb/s. Piąta generacja sieci oferuje transfery danych z prędkością do 20 Gb/s. Oznacza to w warunkach optymalnych (zakończenie budowy sieci, uruchomienie całej infrastruktury związanej z przesyłem danych) 65-krotnie szybszy Internet od tego, który dostępny jest dziś. Przewaga sieci 5G nad 4G (nie mniej istotną niż szybkość przesyłu danych) jest redukcja opóźnienia (reakcji) w sieci. Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU – International Telecommunication Union), w przypadku 4G opóźnienie może wynosić nawet 98 ms, a dla sieci 5G nie więcej niż 5 ms. Szybkość reakcji sprawia, że system 5G staje się systemem nerwowym dla wielu rozwiązań z obszaru Internetu rzeczy, Sztucznej Inteligencji, robotyki, transportu autonomicznego, autonomicznej produkcji, które dotychczas nie mogły być implementowane właśnie przez wzgląd na czas reakcji od momentu wydania komendy do jej realizacji.

Skoro 上海 Szanghaj tak ambitnie przyspiesza, 北京 BeiJing/Pekin (21 milionów mieszkańców) nie może zostawać w tyle. Administracja stolicy Chin przyjęła dwuletni plan, z którego założeniami miasto stanie się chińskim centrum technologii blockchain.

Celem projektu jest implementowanie rozwiązań bazujących na blockchain zakresie takich dziedzin jak np.: obrót i administracja nieruchomości, produkcja, egzekwowanie prawa, sektor zdrowia publicznego i handlu elektronicznego. Utworzone zostaną dzielnicowe ośrodki innowacji oraz rozwoju blockchain. Firmy zajmujące się rozwojem technologii blockchain, a zainteresowane działaniem w ramach dzielnicowego ośrodka innowacji, zostaną zwolnione z opłat typu czynsz, otrzymają również odpowiednie dotacje i inne formy finansowania pozwalającego im rozwijać swoje projekty.

华为技术有限公司  HuaWei Technologies Co., Ltd. zbudował swój ogromny ośrodek R&D w Dongguan, 腾讯控股有限公司  TenCent Technology Co., Ltd. rozpoczyna budowę Net-City dla 80 tysięcy pracowników. Najwidoczniej nie dało to spokoju zarządowi 的移动互联网智能终端公司 ViVo. Ten producent telefonów komórkowych, wprawdzie mniejszy od obu gigantów technologicznych, ale swoje ambicje ma. Dlatego też spółka poinformowała, że rozpoczyna realizację projektu budowy własnego biurowca w 深圳 Shenzhen. Budynek skromny, 32 piętrowy, w którym pracować będzie 5,800 osób. Zakończenie budowy zaplanowano na 2025 rok.

Foto: NBBJ

Charakterystycznym elementem budynku będzie owijająca bryłę spirala zieleni. Zakładany koszt budowy biurowca to 1.3 mld RMB (~730 mln PLN). Nie wiadomo, czy w tej kwocie znalazło się wynagrodzenie dla architektów. Za projekt architektoniczny biurowca ViVo odpowiada amerykańska firma NBBJ, „nadworny” projektant TenCenta (siedziba główna w Shenzhen, koncepcja Net-City).

Mówi się, że 字节跳动  ByteDance, do którego należy najpopularniejsza na świecie aplikacja 头条 TikTok, wykupiła nieopodal inwestycji ViVo plac pod budowę swojego biurowca.  中兴通讯ZTE (producent urządzeń telekomunikacyjnych i telefonów) informuje o przygotowaniach do budowy nowej siedziby (obecna ma już ponad 10 lat, czas na zmiany).

Kolejny most rozpięty nad rzeką 长江  ChangJiang/Jangcy (trzecia co do długości rzeka  na świecie) został oddany uroczyście do użytku. To kolejowo-drogowy podwieszony most wantowy上海苏通长江公路铁路大桥 Shanghai-Sutong Yangtze River Highway and Railway Bridge. Odległość pomiędzy pylonami (głównymi słupami-masztami stanowiącymi kluczowy element konstrukcji tego typu mostów) wynosi 1,092 m. Wysokość każdego z pylonów to 330 metrów. Całkowita długość mostu – 11,072 metrów, w tym 5,245 m to drogi dojazdowe. Nowym mostem biegną cztery linie kolejowe oraz dwie nitki 6-pasmowej autostrady, co czyni zeń pierwszą tego typu konstrukcją na świecie.  Jest to pierwsza tego typu konstrukcja na świecie o 4 liniach kolejowych oraz sześciu pasmowej drodze. Most zawieszono na tyle wysoko, że mogą pod nim przepływać największe kontenerowce, które wpływają do Jangcy. Budowę mostu rozpoczęto w maju 2014 roku. Dzięki niemu szybka kolej połączy 上海 Szanghaj bezpośrednio z  南通 NanTong w prowincji 江苏 JiangSu (120 km na płd.-zach. od上海 Szanghaju).

Foto: CCTV

银行 Banki 财务 Finanse资本 Kapitał

证券交易Giełdy

Ach, co to był za tydzień! Takich wzrostów nie notowano już od blisko 5 lat. W czwartek i piątek obroty tylko na giełdzie w 上海 Szanghaju i w 深圳Shenzhen przekroczyły 1 bln RMB (~560.5 mld PLN). Druga na świecie giełda chińska wyraźnie odzyskuje swój wigor po słabym początku roku związanego z epidemią koronawirusa. Następuje luzowanie polityki monetarnej, gospodarka podnosi się i jest w fazie stabilnego rozwoju, zapowiadane są dalsze reformy finansowe. Nic więc dziwnego, że na giełdach prysły obawy przed inwestowaniem.

Zdecydowanym prymusem w 28 tygodniu br. była giełda w上海  Szanghaju ze wzrostem indeksów od 4, do nawet 9 procent. Nie sprawdziły się obawy o możliwość spadków na giełdzie w Hong Kongu jako reakcji na wprowadzone z dniem 1 lipca prawa o bezpieczeństwie narodowym. Indeksy poszły tu w górę od 2 do 5 procent. Indeks spółek technologicznych i innowacyjnych GEM wzrósł blisko 12.5%. Sporo zyskały firmy maklerskie działające w Hong Kongu. Wiele z nich osiągnęło dzienne limity wzrostów, za sprawą pogłoski o planach połączenia dwóch największych spółek maklerskich (inwestycyjnych), czyli 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Co., Ltd. i 中信建投证券股份有限公司CITIC Construction Investment Co., Ltd. W wyniku takiego połączenia powstałaby największa na świecie instytucja inwestycyjna, z kapitałem przewyższającym wartość amerykańskich banków inwestycyjnych takich jak Goldman Sachs, czy Morgan Stanley.

 

I. 上海证券交易所 Shanghai Stock Exchange (SSE)                03.07.                  29.06. – 03.07.

 1. ShangHai Composite Index                                          +3,152.81  ⇧+2.01%        +5.81%
 2. ShangHai 50 SSE                                                           +3,159.16  ⇧+2.43%        +7.33%
 3. ShangHai 50 ETF                                                                 +3.187  ⇧+2.71%        +7.56%
 4. ShangHai 100                                                                  +4,497.00  ⇧+2.15%        +7.40%
 5. ShangHai 180                                                                  +9,236.03  ⇧+2.25%        +7.10%
 6. China Securities Index 300                                              +4,419.60  ⇧+1.93%        +6.78%
 7. ShangHai ShenZhen 300 ETF                                              +4.457  ⇧+1.99%        +6.88%
 8. ShangHai 380                                                                   +5,392.63  ⇧+1.11%        +4.29%
 9. CSI 500                                                                             +6,051.51  ⇧+1.28%        +4.53%
 10. China Securities 500 EFT                                                      +6.626  ⇧+1.33%        +4.60%
 11. CSI 1000                                                                           +6,478.35  ⇧+1.00%        +4.03%
 12. ShangHai 800                                                                   +4,687.52  ⇧+1.77%        +6.22%
 13. Central SOE 100                                                               +6,377.31  ⇧+0.54%        +3.06%
 14. Central 50 (SSECSOE50)                                                 +1,530.03  ⇧+3.65%        +9.21%

Na giełdzie w 上海ShangHaiu aktualnie notowanych jest 1,682 spółek.

II. 深圳证券交易所 Shenzhen Stock Exchange (SZE)

 1. ShenZhen Component Index                                       +12,433.26  ⇧+1.33%        +5.25%
 2. ShenZhen ChiNextPrice Index                                         +2,462.56  ⇧+1.57%        +3.53%
 3. Shen Zhen Composite Index                                            +2,041.89  ⇧+1.28%        +4.83%
 4. ShenZhen 100R                                                               +7,201.01  ⇧+1.29%        +5.81%
 5. ShenZhen S & M Enterprise Index                                   +8,287.90  ⇧+1.37%        +5.37%
 6. ShenZhen Blockchain 50 Index                                        +3,764.73  ⇧+2.59%        +6.70%
 7. ShenZhen Central Enterprise Index                                  +4,310.90  ⇧+2.42%       +8.01%
 8. ShenZhen Private Company Index                                   +5,534.57  ⇧+1.15%        +4.26%

Na giełdzie w 深圳 ShenZhen aktualnie notowanych jest 2,280 spółek. 

 1. FTSE ChinaA50 Index                                                   +14,940.91  ⇧+2.02%        +7.02%
 2. CSI Caixin Bedrock Economy Index                             +8,715.55  ⇧+2.11%        +6.23%
 3. CSI Caixin New Economic Engine Index                      +2,326.00  ⇧+1.14%        +3.54%
 4. CSI RAFI 50 Index                                                           +4,117.75  ⇧+2.19%        +6.24%

III. 香港证券交易所XiangGang/Hong Kong Stock Exchange               

 1. Hang Seng Index                                                         +25,373.119  ⇧+0.99%        +2.39%
 2. Hang Seng                                                                        +3,740.45  ⇧+1.71%        +4.23%
 3. Hang Seng China Enterprises                                       +10,243.290  ⇧+1.85%       +3.09%
 4. Hang Seng China-Affiliated Corporation          +4,065.050  ⇧+1.74%       +5.00%
 5. Hong Kong Growth Enterprise Market                                   -97.620  ⇩-0.27%      +12.47%
 6. Hang Seng China (Hong Kong Listed) 25                          +8,910.69  ⇧+1.77%       +3.98%
 7. Hang Seng China 50                                                            +8,77.98  ⇧+1.72%       +5.61%
 8. CSI Hong Kong Mainland 50 Enterprises Index               +3,455.180  ⇧+2.48%       +3.21%
 9. Hang Seng Mainland China (HongKong listed) 100           +8,130.06  ⇧+1.91%       +4.32%
 10. Hang Seng Stock Connect Hong Kong                              +3,454.13  ⇧+1.72%       +4.32%
 11. Hang Seng Stock Connect Greater Bay Area Composite  +5,183.15  ⇧+1.71%       +5.40%
 12. Hang Seng China New Economy                                       +5,733.24  ⇧+2.18%       +2.26%
 13. Hang Seng CSI ShangHai-Hong Kong AH Smart              +8,006.29  ⇧+2.98%       +5.85%
 14. China Hong Kong Stock Connect Select100                    +5,616.532  ⇧+1.69%       +3.24%
 15. China ShangHai, ShenZhen, HongKong 300                   +5,015.923  ⇧+1.75%       +4.91%
 16. China ShangHai, ShernZhen, HongKong L&M Cap         +8,067.829  ⇧+2.52%       +3.58%
 17. Hang Seng Foreign Companies Composite                        +1,901.99  ⇧+0.29%      +1.03%
 18. Hang Seng Corporate Sustainability                                   +2,660.99  ⇧+0.41%      +3.26%
 19. Hang Seng (Mainland and HK) Corporate Sustainability    +2,731.40  ⇧+0.92%       +4.15%
 20. CSI HongKong 100                                                            +2,248.030 ⇧+1.64%       +2.81%
 21. CSI Mainland Private Company                                        +2,199.216  ⇧+3.11%       +3.94%
 22. CSI SOE Index                                                                     +605.156  ⇧+1.79%       +3.20%
 23. CS China Enterprises Index                                              +3,455.180  ⇧+2.48%       +3.21%
 24. MSCI Hong Kong Index                                                     +11,878.52  ⇧+2.87%       +2.05%
 25. HKLS&P Hong Kong Large Stock Index                            +37,926.39  ⇧+1.46%      +4.17%
 26. HSI Volatility Index                                                                 -23.700  ⇩-2.95%       -13.55%

Na giełdzie w 香港XiangGang/HongKongu (中国ZhongGuo/Chiny) aktualnie notowanych jest 2,487 spółek.

IV. 台湾证券交易所Taiwan Stock Exchange (TWSE)    

 1. TaiWan Weighted                                                             +11,909.16  ⇧+0.88%       +2.13%
 2. 台北 证券交易所 TaiPei Stock Exchange (TAIEX)                  +166.50  ⇧+0.82%       +4.26%
 3. TaiPei Stock Exchange 50                                                      +198.03  ⇧+0.41%       +2.79%
 4. TaiWan 50                                                                            +9,130.93  ⇧+1.21%       +2.04%
 5. TaiWan Mid-Cap 100                                                        +9,329.95  ⇧+0.88%       +3.46%
 6. TaiWan Technology                                                        +13,809.28  ⇧+2.02%        +3.60%
 7. TaiWan Eight Industries                                                   +8,447.06  ⇧+0.21%        +1.57%
 8. Formosa Stock                                                               +13,733.25  ⇧+0.88%        +2.27%

Na giełdzie na台湾 Taiwanie (中国ZhongGuo/Chiny) aktualnie notowane są 942 spółki.

Obroty akcjami chińskich spółek giełdowych stanowiły blisko 50% transakcji tego typu w pierwszym półroczu br. na całym świecie (dokładnie 49.8%). Świadczy to o tempie w jakim rynek chiński otrząsnął się po epidemii koronawirusa oraz jak jest atrakcyjny dla inwestorów, również zagranicznych.

Najbardziej wartościową spółką na chińskim rynku giełdowym w minionym tygodniu był producent wódek 贵州茅台酒股份有限公司 Kweichow Moutai Company Limited pokonując dotychczasowego lidera  中国工商银行  Industrial and Commercial Bank of China. Wartość Kweichow Maoutai wyniosła 1.81 bln RMB (~ 1.02 bln PLN), a za pojedyncza akcję trzeba było zapłacić 1,439 RMB (~806.56 PLN). W tym samym czasie wartość rynkowa Industrial and Commercial Bank of China wyniosła 1.78 bln RMB (~997.2 mld PLN).

平均汇率  Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (03.07.2020)

100英镑GBP = 880.73人民币 RMB

100欧元EUR = 793.79 人民币 RMB

100美元US$ = 706.38人民币 RMB

100美元US$ = 706.72人民币 RMB

Kurs offshore transakcji poza Chinami w rozliczeniach transakcji międzybankowych.

100 港HG$ = 91.14人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 88.58人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.99 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 177.03人民币 RMB

100人民币 RMB = 56.82 波兰兹罗提 PLN

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba wskazują stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w ShangHaiu czy w HongKongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o łatwości bądź trudnym dostępie do kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcje.

{Dane na dzień 03.07.2020}

 

 

教育 科学 Nauka – Edukacja

Z miesięcznym opóźnieniem (od 7 lipca) odbyły się ogólnokrajowe egzaminy do szkol wyższych tzw. 高考 GaoKao. Wyniki uzyskane przez uczniów chińskich liceów podczas tego egzaminu determinują możliwość ich dalszej edukacji, wyboru uczelni wyższej. Każda uczelnia w uzgodnieniu z 教育部 Ministerstwem Edukacji, w zależności od swoich osiągnięć naukowo-badawczo-dydaktycznych uzyskuje „widełki” punktów, które w GaoKao muszą uzyskać kandydaci na studentów, aby podjąć studia w danej szkole wyższej. Czym lepszy uniwersytet, tym wymagana jest wyższa ilość punktów uzyskanych na egzaminie.

W tym roku do egzaminów przystąpiło 10.71 mln uczniów, co stanowi wzrost o 400 000 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne egzaminy odbyły się w szczególnych warunkach i na specjalnych zasadach. I tak m.in. wszystkim uczniom przed wejściem na sale egzaminacyjne mierzono temperaturę, stan zdrowia uczniów był monitorowany już na 2 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów. W każdej placówce, gdzie odbywały się egzaminy dystrybuowano podstawowe środki ochrony osobistej, sale dezynfekowano przed i po kolejnych egzaminach. Nad stanem zdrowia uczniów czuwali skierowani przez administrację lekarze. Wszyscy uczestnicy egzaminów (nauczyciele, uczniowie, obsługa techniczna) mieli możliwość przeprowadzenia testu na nosicielstwo w dowolnej chwili. W związku z tym, że nietypowy przebieg egzaminów sprzyjał nietypowym sposobom ściągania (na przykład „pomoce naukowe” w maseczkach) w wielu szkołach wprowadzono monitoring sal egzaminacyjnych. O zainstalowaniu kamer poinformowano rodziców uczniów i samych uczniów z odpowiednim wyprzedzeniem.

W szkołach podstawowych i średnich rozpoczęły się wakacje. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy nie zdawali GaoKao. Jak ten czas spędzają w tym szczególnym roku chińskie dzieci? Cóż, po chińsku. Dzieci przede wszystkim mają do odrobienia wakacyjne zadania domowe, a także podciągają się na zajęciach dodatkowych, z których sporo przepadło przez epidemię. Wakacyjnych zadań domowych jest sporo. Dzieci odrabiają je codziennie, od poniedziałku do piątku, według wcześniej przygotowanego i przekazanego planu zajęć. Są to zadania z każdego przedmiotu obowiązującego w danym roku nauki, w zakresie podstawowym danego przedmiotu, a ponieważ są wakacje, zadania w sumie nie przekraczają jednej strony A4 (pytania, odpowiedzi, testy, etc.). Zadanie na każdy dzień dostępne są na kolejnych stronach przygotowanego i wydrukowanego przez szkołę notatnika. Zajęcia dodatkowe organizują rodzice we własnym zakresie. Ponad 72% rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych w Chinach opłaca różnego rodzaju zajęcia dodatkowe, w których biorą udział ich dzieci. Pośród zajęć dodatkowych prym wiodą: nauka języków obcych (głównie język angielski), nauka gry na instrumencie lub śpiewania (na pierwszym miejscu nauka gry na pianinie), matematyka, kaligrafia, zajęcia sportowe (w tym taniec i oczywiście sztuki walki). Dzieci nie mogą narzekać na nudę. W tym roku większość rodzin nie planuje dłuższych wyjazdów wakacyjnych. Co najwyżej kilkudniowe wypady za miasto. Z jednej strony wciąż powszechna jest tu obawa przed wirusem, ale dominuje ostrożność jeśli chodzi o wydatki. Wiadomo, że druga połowa roku nie będzie taka jak zwykle, zatem warto oszczędzać. A dzieciom trochę dyscypliny nie zaszkodzi. Chińscy rodzice wola, aby ich pociechy wyrastały na małe tygrysy, niż na małe pandy.

社会 Społeczeństwo 生活方式 Life style

财政部  Ministerstwo Finansów wraz z 国家税务总局 Państwową Administracją Podatków, w porozumieniu z 中国共产党中央委员会 Komitetem Centralnym KPCh oraz国务院 Radą Państwa postanowiło podwyższyć kwotę do jakiej turyści krajowi mogą robić zakupy w sklepach wolnocłowych na wyspie-prowincji  海南 HaiNan. Do tej pory obywatele ChRL mogli tu nabywać towary bez konieczności uiszczania za nie ceł i innych danin o łącznej wartości 30,000 RMB (~16,827 PLN). Od 1 lipca br. mogą w sumie w sklepach wolnocłowych w HaiNan nabyć towary o wartości do 100,000 RMB (~56,100 PLN).  Poszerzona została tez lista rodzajów towarów, które zostały zwolnione z ceł i podatków. Dotychczas było ich 38, jest 45. Jednocześnie zniesiono regułę, że wartość pojedynczego produktu nabywanego w strefie wolnocłowej nie może przekraczać kwoty 8,000 RMB (~4,488 PLN). Sklepy funkcjonujące na wyspie uzyskał dodatkowo możliwość „umiarkowanego konkurowania cenowego”. Ministerstwo Finansów znowelizowało przepisy obowiązujące na HaiNan od 2011 roku.

 

习近平时代  Era Xi Jin Ping – Przywódcy Ludu

1 lipca br. to  99 rocznica założenia 中国共产党 Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Bez względu na konotacje KPCh jest największą partią polityczna świata, jest też siłą władającą drugą co do wielkości gospodarką świata. Z okazji tej rocznicy w całych Chinach odbyły się oficjalne spotykania, zebrania, narady, zorganizowano wystawy, wykłady, konferencje, seminaria, koncerty, przygotowano imponujące infografiki, a także opracowano i wydrukowano tematyczne komiksy.

Liczba 99, uznawana w chińskiej numerologii za szczęśliwą, cesarską, oznaczającą „długotrwałość”, „wieczność”, widoczna była w Chinach wszędzie.

中共中央组织部 Wydział Organizacyjny Komitetu Centralnego KPCh opublikował najnowsze dane dotyczące członków partii. Na koniec 2019 roku KPCh liczyła 91.914 mln członków, co stanowi 6.56% całej populacji Chin. W porównaniu z rokiem 2018 szeregi KPCh powiększyły się o 1.32 mln osób. Około 50.7% członków KPCh posiada wykształcenie wyższe, rośnie liczba osób posiadających tytuł doktora nauk i profesora. 31.1 mln (34%) członków to osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia, 27.9% członków partii stanowią kobiety. Wśród członków KPCh jest 6.445 mln robotników, 25.561 mln rolników, 14.403 mln robotników wykwalifikowanych i techników, 10.104 mln osób piastujących stanowiska kierownicze, 1.96 mln studentów.

Komunistyczna Partia Chin wydaje się być żwawą i krzepka 99-latką.

W ramach obchodów kolejnej rocznicy istnienia KPCh ukazał się tom trzeci  谈治国理政 ”The Governance of China” („Zarzadzanie Chinami”), czyli zbiór 92 artykułów Sekretarza Generalnego KPCh 习近平 Xi Jin Pinga, napisanych pomiędzy 18 października 2017 roku, a 13 stycznia 2020 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że dzieła Lenina zawarto w 44 tomach, Marksa w 12, Engelsa w 8, listy obu to 31 tomach, te 3 tomy Xi to skromny dorobek. Ale w odróżnieniu od wspomnianych Xi aktywnie działa, nie obowiązuje go już zniesiona niedawno kadencyjność Przewodniczącego ChRL, ma lat 67 i jeszcze wiele przed nim.

军事 Wojsko – 中国人民解放军 Armia Ludowo-Wyzwoleńcza

Wśród różnych zmian w obszarze przepisów, które obserwujemy w ostatnich tygodniach pojawiło się nowe prawo o 人民武装警察 Ludowej Policji Zbrojnej, które precyzuje misją i zadania tej formacji. Policja Zbrojna włączona została do struktur wojskowych, z w związku z tym podlega obecnie 中国共产党中央委员会 Komitetowi Centralnego Komunistycznej Partii Chin oraz 中央军事委员会 Centralnej Komisji Wojskowej. Główne zadania tej formacji, określone w nowym prawie, to zapewnienie bezpieczeństwa i ładu społecznego, prewencja i walka z terroryzmem, prowadzenie wszelkich operacji ratowniczych, a także udział w czynnej obronie kraju. Uwagę zwraca jeden z nowych przepisów: prawo do użycia sił Policji Zbrojnej w wymagających tego okolicznościach uzyskały władze szczebla lokalnego (od powiatu w górę). Stan osobowy  中国人民解放军  Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w ten oto sposób powiększył się w ostatnich tygodniach zarówno o członków Ludowej Policji zbrojnej, jak i o rezerwistów.

 

中国 – 世界 Chiny – Świat

国家电网有限公司State Grid Co., Ltd., największy chiński operator energetyczny odpowiedzialny za przesył energii, przejął za wypłaconą gotówką kwotę 23.23 mld US$ (~8.76 mld PLN) swojego chilijskiego odpowiednika, czyli Chilquinta Energia SA.

Nabywając Chilquinta State Grid przejmuje spółkę zależna chilijskiego operatora, czyli Tecnored S.A., który buduje i utrzymuje infrastrukturę przesyłu energii w tym południowoamerykańskim państwie. State Grid prowadzi konsekwentną strategie pozyskiwania operatorów energetycznych na całym świecie. W samej Brazylii Chińczycy od 2010 roku zainwestowali w przesył energii 12.5 mld US$ (~50 mld PLN). State Grid posiada znaczące udziały w spółkach przesyłu egerii elektrycznej w Portugalii (Redes Energeticas Nacionais), Grecji (ADMIE), Włoszech (Cassa Depositi e Prestiti Reti), w Omannie przejął w całości Electricity Holding Company, jest obecny w Australii oraz na Filipinach. Analitycy z branży elektrycznej przewidują, że celem następnych przejęć State Grid będą firmy z krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Wedle informacji publikowanych przez State Grid koncern zamierza zainwestować w tym regionie w ciągu najbliższych 10 lat 28.6 mld US$ (~113.38 mld PLN). Biorąc pod uwagę stan polskiej siły przesyłowej chińska propozycja może być bardzo kusząca.

书籍 Książki 报告 Raporty 分析 Analizy

Albert Borowiecki proponuje:

 

A Phonological History of Chinese. Shen Zhongwei. 2020. Cambridge University Press. 442 strony.

Fantastyczna książka dla każdego zainteresowanego historią rozwoju mówionego języka chińskiego. Niewątpliwą zaletą tego dzieła jest przybliżenie zachodniemu czytelnikowi wyników prac publikowanych dotychczas wyłącznie w języku chińskim i umiejętne ich łączenie z dorobkiem takich zachodnich badaczy jak Karlgren, Pulleybank, Norman, Baxter, Sagart itp. Autor ukazuje interakcje i zapożyczenia językowe zarówno na południu (tybeto-burmański, języki austroazjatyckie i austronezyjskie) jak i na północy (Kitanowie, Dżurdżeni, Tanguci, Mongołowe, Mandżurowie). Historia języka mówionego została podzielona na główne okresy (archaiczny, średnio chiński, początki mandaryńskiego, staro mandaryński i współczesny mandaryński). Dla każdego z nich została przytoczona bogata literatura źródłowa, wraz z jej analizą krytyczną.

 

Broken Stars. Contemporary Chinese Science Fiction in Translation. Translated and edited by Ken Liu. 2019. Tor Books. 480 stron.

Tak, tak, Chińczycy piszą SF. Dla miłośników książek Liu Cixin nie jest to może żadne zaskoczenie, ale wciąż wiele osób nie wie, że ten gatunek literacki jest „uprawiany’ w Chinach. Z jakim skutkiem? Zapraszam do lektury. To już druga antologia Liu Ken (pierwszą była Invisible Planets z 2016 roku). Tym razem proponuje nam 16 opowiadań, które, jak sam to przyznaje, wybrał wedle własnego gustu. Znajdziemy tu zarówno autorów znanych, jak i stawiających swe pierwsze kroki. Zresztą Liu Cixin również jest prezentowany – polecam opowiadanie Moonlight. Ponadto książka zawiera trzy eseje przybliżające historię i rozwój fantastyki naukowej na rynku chińskim.

 

Chinese Culture of Intelligence. Wang Keping. 2019. Palgrave Macmillan. 456 stron.

Rola Chin w świecie niewątpliwie wzrasta. Coraz więcej „waży” ich gospodarka, rozwój technologiczny, militarny wreszcie. Wraz z tym rozwojem pojawiają się wszelakiej maści spekulacje o chińskim modelu gospodarczym i społecznym, chińskim imperializmie, chińskim zagrożeniu, chińskim upadku. Komentatorzy i „specjaliści” prześcigają się w wyjaśnianiu co Chińczycy myślą, jak myślą i jakie mają zamiary (w domyśle niecne). Autor powyższej książki próbuje zracjonalizować nieco ten dyskurs proponując, żeby zamiast wymyślać, co inni myślą, przyjrzeć się na spokojnie rozwojowi pewnych idei kulturowych w Chinach i lepiej zrozumieć, czym kierują się Chińczycy przy podejmowaniu decyzji, jakie mają podejście do otaczającego ich świata i co ich motywuje do działania (bądź niepodejmowania działania). W 18 esejach poruszane są takie tematy jak jedność człowieka i Niebios, ekumeniczne implikacje tianxia, dwa modele kultywowania mądrości i uczenia się jako drogi do lepszego życia, rola muzyki w społeczeństwie, różnice w estetyce chińskiej i zachodniej i wiele innych.

 

Europe, China, and the Limits of Normative Power. Zsuzsa Anna Ferenczy. 2019. Edward Elgar Publishing. 193 strony

W obliczu narastających napięć w stosunkach USA – Chiny, osłabieniu Unii Europejskiej przez Brexit, rozdmuchanej afery z Huawei, przyszłość relacji Chiny – Unia Europejska na pewno nie jest łatwa do przewidzenia. Czy konieczne jest opowiedzenie się po którejś ze stron, czy też uda się dalej lawirować? Czy osławione „wspólne wartości” unijne mają jeszcze jakąkolwiek moc normatywną? Czy mogą być wzorem do naśladowania i elementem nacisku przy negocjacjach z Chinami? Czy to już koniec Unii jako globalnego gracza? Czy UE ma naciskać i stawiać na ostrzu noża kwestie praw człowieka, czy też obrać „obrzydliwe” pragmatyczny kurs niemiecki? Powyższa pozycja próbuje prześledzić jak Europa „sama sobie podstawiła nogę” doprowadzając (bądź też pozwalając na) do fragmentacji wewnętrznej, niespójnej polityki wobec Chin, oraz jak kryzysy wewnętrze (finansowy z 2008, migracyjny, integracyjny, populizm, itp.) osłabiły „normatywną” siłę UE w kontaktach z Chinami.

 

Breaking the China Supply Chain: How the “Five Eyes’ Can Decouple from Strategic Dependency. James Rogers I inni. 2020. Henry Jackson Society. 52 strony.

“Rozprzęganie” albo “odsprzęganie”, bo chyba tank należy tłumaczyć na polski angielski termin „decoupling”, robi w USA i krajach zachodnich oszałamiającą karierę i jest odmienianie na wszelkie możliwe sposoby. To jeden z wielu raportów jaki powstał na ten temat. Odkładając na bok fałszywe motywy (handlowaliśmy z Chinami, bo chcieliśmy, żeby zostały demokratyczne, a nie dla zysku) ideologiczne uprzedzenia autorów i moim zdaniem zbyt optymistyczne wnioski na temat możliwego „rozwodu z Chinami” krajów z klubu FVEY (Pięciu Oczu, czyli Australii, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych), warto zapoznać się z tym raportem, aby zobaczyć, jak głęboko sięga obecnie sieć powiązań międzynarodowych w globalnym handlu. Na przykład w produktach uznanych za „strategiczne” zależność od Chin Asutralli to prawie 600 produktów, Kanady 367, USA 414; dla produktów „krytycznych” odpowiednio 167, 83 i 114. Dotyczy to na przykład produkcji substancji aktywnych dla leków ale i również ….magnezu, bez którego niemożliwe jest wytwarzanie wysokiej jakości stali. Warto też poczytać, co autorzy proponują w zakresie „negatywnego”, „pozytywnego” i „kooperacyjnego” rozprzęgania, bo jeśli ktoś zacznie te „recepty” wprowadzać w życie, to doprowadzi do trwałego pęknięcia technologicznego na świecie. Przy czym linia podziału wcale nie musi przebiegać na osi Wschód – Zachód i może się okazać że kraje FVEY pozostaną osamotnione, a ich łączny potencjał gospodarczy i innowacyjny będzie dalece niewystarczający, by konkurować z Chinami i resztą świata, ta resztą, która aktywnie bądź neutralnie opowiada się za innym porządkiem rozwoju technologicznego i  innym niż obecnie obowiązujący modelem współpracy gospodarczej.

梁安基Liang Z. Andrzej

上海,中国Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

Aix en Provence, Francja

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 28/2020 www.chiny24.com

 

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button