Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (30/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

选取从本周开 Wybrane z tygodnia.

Powódź. Czerwiec w Chinach to czas pory deszczowej, która nawiedza ich część środkową, wschodnią i południową. Przez 20-25 dni deszcz pada tu na różne sposoby, które doskonale opisał niejaki Forrest Gump. Co roku w czerwcu tradycyjnie daje o sobie znać trzecia najdłuższa rzeka świata, czyli słynna 长江 Jangcy, biegnąca 6,300 kilometrów z zachodu na wschód Państwa Środka. Jangcy co roku wylewa, co roku podtapia, co roku powoduje straty. Ten rok jednak należy do szczególnych (gdyby ktoś wcześniej nie zauważył). Pora deszczowa trwa już ponad 45 dni. Woda leje się z nieba niemal bez przerwy. Nadzwyczajnie obfite opady skutkują podniesieniem się poziomu wód rzek i jezior w dorzeczu Jangcy do poziomów nie notowanych od tych rekordowych, zarejestrowanych podczas powodzi w 1998 roku. W niektórych miejscach rozlewiska wód obejmują już obszary większe niż te z czasów najdramatyczniejszej powodzi w najnowszej historii Chin w 1954 roku.

Sytuacja nad Jangcy od blisko dwóch tygodni jest dramatyczna. Dotyczy to zwłaszcza jej środkowego i dolnego biegu. Zalaniu uległo gigantyczne miasto 重庆 ChongQing (mieszka tu ok. 36 milionów ludzi), duże obszary prowincji 湖北 HuBei (środkowe Chiny) ze stolicą 武汉WuHan tak przecież doświadczonych epidemią, z powodzią borykają się mieszkańcy prowincji 湖南 HuNan, 江西 JiangXi, 安徽 AnHui oraz 江苏 JiangSu. Swojej roli „przeciwpowodziowych hamulców” nie spełniły trzy największe jeziora słodkowodne w biegu Jangcy, czyli 洞庭湖 DongTing w prowincji 湖南 HuNan o pow. 2,820.5 km2, 鄱阳湖 PoYang w prowincji 江西 JiangXi o pow. 3,209 km2 oraz 太湖 TaiHu Lake w prowincji 江苏 JiangSu o pow. 2,296.7 km2. Na nic też nie zdała się największa na świecie hydroelektrownia i zapora 三峡大坝 Trzech Przełomów (o której piszemy TUTAJ) wzniesiona na Jangcy w środkowym jej biegu w prowincji 湖北 HuBei.

Mapa: ChinaHighlights

Dotychczas nie podawano danych ogólnych na temat skutków jakie przyniosła i wciąż przynosi powódź, a wyłącznie wyrywkowe informacje dotyczące sytuacji w różnych prowincjach. Dużo danych, jednak nie pozwalających na stworzenie szerszego (konkretniejszego) obrazu sytuacji w skali makro. 应急管理部 Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego wraz z 水利部 Ministerstwem Zasobów Wodnych dopiero od zeszłego tygodnia publikują regularnie kolejne informacje na temat skutków powodzi oraz szacunki strat będących wynikiem, jak to określono: „największej tego typu katastrofy naturalnej od 22 lat”. I tak:

1. Stan rzek. Jangcy przekroczyła najwyższy poziom alarmowy. Spośród jej dopływów 433 rzeki osiągnęły poziom alarmowy, poziom 109 rzek określono mianem „niebezpieczny”, grożący przerwaniem wałów, a 33 rzeki osiągnęły najwyższy poziom w historii prowadzonych na nich pomiarów (od 1961 roku). Poziom alarmowy osiągnęły wszystkie 3 wielkie jeziora wymienione powyżej. Nie ustają niespotykanie obfite opady deszczu. Wzdłuż Jangcy spadło w czerwcu i lipcu o 51% więcej deszczu niż stanowi średnia ostatnich dwóch dekad.

Foto: XinHua

2. Powodzią dotkniętych zostało ponad 38 mln ludzi mieszkających w 27 jednostkach administracyjnych Chin. Akcją ewakuacyjna objęto 2.25 mln osób. Żywioł pochłonął do tej pory 141 istnień ludzkich. Do walki z powodzią i do pomocy przy usuwaniu jej skutków skierowano blisko 77,800 żołnierzy i strażaków. W pracach, często bardzo niebezpiecznych biorą udział liczne zastępy wolontariuszy. [Red.: Wolontariat jest jednym ze stosunkowo nowych fenomenów w chińskiej rzeczywistości. Na jego rozwój wpłynęła znacząco epidemia COVID-19.]

3. Dotychczasowe straty szacuje się na sumę ok. 84.2 mld RMB (~47.36 mld PLN). Zniszczeniu uległo ponad 30 000 domów i mieszkań. Wody Jangcy i jej licznych dopływów zalały ponad 510,700 hektarów pól uprawnych. Na doraźną, natychmiastową pomoc powodzianom rząd centralny przekazał 1.8 mld RMB (~1.05 mld PLN)

4. Obfite opady w górnym biegu rzeki, spodziewane nadejście kolejnych fal powodziowych, które ponownie dotkną prowincje 安徽 AnHui oraz 江苏 JiangSu i 上海 Szanghaj nie wróżą szybkiego unormowania sytuacji. Zakłada się, że ostateczne szacunki dotyczące strat wywołanych powodzią będzie można prowadzić od końca lipca, lub początku sierpnia.

Rok 2020 robi wszystko co może, żeby zapaść głęboko w pamięć.

经济学 Ekonomia  经济 Gospodarka 市场 Rynek

国家统计局Państwowe Biuro Statystyki przedstawiło dane dotyczące gospodarki Chin w I półroczu br. To dane budujące, wskazujące na fakt, iż gospodarka chińska zaczęła ponownie rosnąć. W II kwartale br. PKB ChRL wzrósł o 3.2% po spadku o 6.8% zanotowanym w I kwartale (największym od 1992 roku). To wzrost znacznie większy od spodziewanego. Jednak w skali całego półrocza chińskie PKB wciąż jest ujemny i osiągnął poziom -1.6%. Produkcja przemysłowa w II kwartale utrzymuje się na stabilnym poziomie, „złapała swój rytm”. Produkcja rolna w I półroczu 2020 roku wzrosła o 3.8% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Indeks cen towarów konsumpcyjnych (inflacja), po I kwartale nie przekracza poziomu 3%, jednak w ujęciu 6-cio miesięcznym wynosi on 3.8%. Stopa bezrobocia w czerwcu br. w chińskich miastach wyniosła 5.8% i wykazuje tendencję malejącą (maj 6%). Nie zmienia to jednak faktu, że stopa ta, nawet liczona wedle „łagodzących” reguł jest jak na Chiny bardzo wysoka. W I półroczu br. dochód per capita (na głowę mieszkańca) wzrósł w Chinach o 2.4% w odniesieniu rok do roku i wynosi 15,666 RMB (~8,768 PLN). Jednak skorygowany o poziom inflacji spadł realnie o 1.3%. W miastach średni dochód per capita wyniósł 21,655 RMB (~12,130.2 PLN) – nominalnie w górę o 1.5%, a realnie w dół o 2.0%. Dochód na mieszkańca wsi wyniósł 8,069 RMB (~4,516.3 PLN), co oznacza wzrost nominalny o 3.7%, jednak jego realna wartość spadła o 1.0%. Pomimo działań stymulujących rządu konsumpcja wciąż jest mniejsza niż w I półroczu 2019 roku. Podobną sytuację obserwuje się w zakresie inwestycji w środki trwałe, jak i na rynku nieruchomości. Deflacja w przemyśle nadal trwa. Cały handel zagraniczny w pierwszym półroczu br. skurczył się o 3.2% w ujęciu rok do roku.

Nie maleje wielkość zastrzyków finansowych dla gospodarki. W pierwszym półroczu kwota kredytów udzielonych przez banki chińskie wzrosła do 12.09 bln RMB (~ 6.767 bln PLN). To o 2.42 bln RMB (~1.355 bln PLN) więcej niż w I półroczu zeszłego roku.

 

 

 

 

 

 

Dane zebrane przez chiński urząd statystyczny wskazują wyraźnie na ożywienie tutejszej ekonomii w II kwartale. Większość z nich pozytywnie zaskoczyła analityków, co nie zmienia faktu, że obserwujemy bardzo niejednorodną sytuację. Produkcja wprawdzie zdaje się odzyskiwać wigor sprzed pandemii, ale już na przykład konsumpcja wciąż jest znacznie słabsza niż 6 lub 12 miesięcy temu. Znów musimy czekać. Kolejny, III kwartał powinien powiedzieć nam znacznie więcej o tym jak chińska gospodarka radzi sobie w dłuższej perspektywie ze skutkami epidemii. Jedno nie ulega wątpliwości: radzi sobie z pewnością lepiej niż amerykańska. To nie propagandowe hasło. Coraz więcej inwestorów instytucjonalnych z USA poszukuje możliwości inwestowania w Chinach. Polityka polityką, ale inwestorzy i akcjonariusze rozliczają z zysków, a nie przynależności partyjnych.

海关总署 Generalna Administracja Ceł opublikowała czerwcowe dane dotyczące chińskiego handlu zagranicznego. Eksport liczony w RMB wzrósł w zeszłym miesiącu o 4.3% w ujęciu rok do roku. W maju wzrost ten wynosił 2.9%. W sumie jednak wartość chińskiego eksportu w I półroczu br. zmalała o 3% w porównaniu z zeszłym rokiem. Import wzrósł w czerwcu o 6.2% (rok do roku), ale w całym I półroczu wartość chińskiego importu zmalała o 3.3% (rok do roku). W sumie ogólna wartość chińskiej wymiany handlowej zmalała w I półroczu (w ujęciu rok do roku) o 3.2%.

Wartość eksportu do USA w czerwcu wzrosła 0.5% (maj spadek 3.3%), a wartość importu z USA wzrosła o 2.7% (maj spadek o 16.7%). W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku eksport do USA „skurczył się” o 6.7%, a import o 7.1%.

Bilans handlu zagranicznego ChRL nadal jest dodatni i w czerwcu wyniósł 46.4 mld US$ (~181.624 mld PLN). W maju było więcej, bo 62.9 mld USD (~246.21 mld PLN) na plusie. Największym hitem eksportowym Chin w pierwszej połowie roku były indywidualne środki ochrony (PPE), których eksport w relacji rok do roku wzrósł (z przyczyn oczywistych) o 32.4%, leków o 23.6%, a sprzętu medycznego o 46,4%. Głównym przedmiotem chińskiego importu są z kolei surowce. Do ChRL sprowadzono rudę żelaza oraz ropę naftową w ilościach największych od dwóch lat. Nieustannie rośnie nadwyżka Chin w wymianie handlowej z USA. Pod koniec czerwca wzrosła do 29.41 mld US$ (~ 115.120 mld PLN), gdy w maju wynosiła 27.89 mld US$ (~109.17 mld PLN). W całym I półroczu nadwyżka w handlu ze Stanami Zjednoczonymi osiągnęła już 121.12 mld US$ (~438.9 mld PLN). Najważniejszym partnerem handlowym Chin są kraje ASEAN (Azji Południowo-Wschodniej), wzajemne obroty z nimi  I półroczu br. wzrosły o 6.2 % i stanowią prawie 15% całego chińskiego handlu zagranicznego. Na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone, tuż przed Unią Europejską.

Według administracji celnej w okresie stycznia do czerwca br. Chiny eksportowały i importowały więcej niż się spodziewano. Czerwiec był już okresem wzrostów. Rośnie udział w handlu zagranicznym przedsiębiorstw prywatnych. W I półroczu br. wyniósł on już 45.1% całego handlu. To jest o 3.5% więcej niż w zeszłym roku. Coraz większe znaczenie pośród eksporterów i importerów maja prowincje środkowe i zachodnie. Tam przecież przenosi się produkcja ze wschodniego wybrzeża. Prowincje te stanowią już o 16.7% obrotów w handlu zagranicznym Chin. Pozornie wciąż mało, ale warto pamiętać, że wschód Chin to 80% populacji, gdy pozostałe 20% mieszka właśnie w Chinach centralnych i zachodnich. Chińscy celnicy z nadzieją patrzą w przyszłość. Są przekonani, że obroty będą systematycznie rosły. Ale tu wszystko zależy od kondycji gospodarek innych państw. Póki co wydaje się, że wiele z nich postanowiło odejść od sprawdzonych wzorców krajów Azji Południowo-Wschodniej i przeprowadzić indywidualne eksperymenty dotyczące postepowania w czasie epidemii.

Po drogach i bezdrożach Chin pod koniec czerwca br. jeździło ponad 360 mln pojazdów, w tym 270 mln samochodów osobowych. Według danych 中国公安部 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach mieszka 440 mln posiadaczy prawa jazdy. W Państwie Środka porusza się obecnie 4.17 mln aut elektrycznych i aut hybrydowych. To o 9.45% więcej niż rok temu. W I półroczu br. spadła liczba nowo rejestrowanych pojazdów osobowych. Wzrosła za to o 10.9% liczba rejestrowanych samochodów ciężarowych i dostawczych.

W sześćdziesięciu dziewięciu chińskich miastach zarejestrowano ponad 1 milion aut. W 31 ponad 2 miliony, w 12 ponad 3 miliony (w tej grupie jest m.in. 上海 Szanghaj). Największą liczbę pojazdów zarejestrowano w 北京 Pekinie – ponad 6 milionów. To wciąż mniej niż 9 milionów rowerów, ale i tak budzi respekt.

Źródło: YouTube

Ponad 5 milionów zarejestrowanych pojazdów „rozjeżdża” 成都 ChengDu (stolica prowincji 四川 SiChuan).

W czerwcu zużycie energii elektrycznej w Chinach przekroczyło 635 mld kWh, co oznacza wzrost o 6.1% w porównaniu z czerwcem 2019 roku. 国家能源局  Państwowa Administracja Energii poinformowała również, że mieszkańcy miast i wsi zużyli w minionym miesiącu 82.5 mld kWh, czyli o 14.3% więcej niż rok wcześniej. Z koeli według 中国电力企业联合会 Rady Energii Elektrycznej w przemyśle w czerwcu br. zużycie energii wzrosło o 4.7% w ujęciu rok do roku.

Najnowsze dane 国家统计局 Państwowego Biura Statystyki zebrane z 70 wybranych miast Chin wskazują, że ceny nowych mieszkań w czerwcu br. wzrosły średnio w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0.58%, najwyżej od 10 miesięcy. Ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły w porównaniu z majem 0.31% i jest to największy wzrost cen od 11 miesięcy. W następstwie opublikowania takich danych rządy lokalne zapewne wprowadzą na powrót stare, lub przedstawią zupełnie nowe przepisy ograniczające możliwość nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne. To typowy w ChRL mechanizm regulacji rynku nieruchomości. Władze w okresach bessy na tym rynku liberalizują przepisy, kiedy rynek nabiera zbyt wysokiej temperatury rządy lokalne kładą nań zimny kompres w postaci nakazów, zakazów, podwyższonych wymogów kredytowych. Proste. I tak na przykład w 深圳 ShenZhen wprowadzono wymóg, iż prawo nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym mają tu osoby, które mieszkają w mieście nie krócej niż 3 lata (posiadają lokalne hukou) , a które w całym tym okresie regularnie płaciły podatki oraz składki na fundusz socjalny. Czy to rozwiązanie zahamuje wzrost cen w ShenZhen? Wątpię.

Oto mieszkanie w ShenZhen za jedyne 30 milionów dolarów. (Źródło: YouTube)

技术 Technologie

张勇 Zhang Yong (Daniel Zhang), prezes 阿里巴巴集团控股有限公司 Alibaba Group Holding Ltd. (Jack ma nie pełni tej funkcji już od dłuższego czasu) opublikował swój pierwszy list otwarty do inwestorów. Nakreślił w nim plan rozwoju korporacji w perspektywie krótko- i długoterminowej. Głównym celem krótkoterminowym Alibaby jest pozyskanie do 2024 roku 1 miliarda aktywnych użytkowników/klientów oraz osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w samych Chinach na poziomie 10 bln RMB (~5.6 bln PLN). W roku finansowym 2020, zakończonym w marcu br., Alibaba osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 7 bln RMB (~3.918 bln PLN). Prezes Zhang zakłada, że prowadzona przez niego firma osiągnie zakładane cele dzięki temu, iż Chiny są na dobrej drodze, aby stać się gospodarką cyfrową oraz dzięki działaniom samej Alibaby, która aktywnie rozwija infrastrukturę cyfrową związaną z logistyką, finansami i przetwarzaniem danych w chmurze. W swoim liście Zhang zapowiedział również, że firma w ciągu najbliższych pięciu lat znacznie przyspieszy ekspansję na rynkach zagranicznych. Alibaba prowadzi obecnie kampanię rekrutacji międzynarodowych influencerów, aby pomóc w zwiększeniu sprzedaży na całym świecie poprzez należącą do grupy platformę AliExpress z wykorzystaniem dla celów marketingowych takich aplikacji społecznościowych jak TikTok, YouTube, Facebook, czy Instagram.

Jack Ma i Daniel Zhang na giełdzie w Nowym Jorku, 11 listopada 2015

Prezes Zhang nakreślił również plan rozwoju w perspektywie dłuższej. Otóż do roku 2036 (za lat szesnaście) Alibaba ma obsługiwać 2 miliardy użytkowników/klientów na całym świecie, ma stworzyć 100 milionów miejsc pracy, a swoimi działaniami i usługami wesprzeć co najmniej 10 milionów małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki wsparciu Alibaba Group staną się przedsięwzięciami stabilnie rentownymi.

Daniel Zhang zakończył swój list mocnym akcentem. Przypomniał, że wizja rozwoju firmy nakreślona u samych jej początków stanowiła, iż Alibaba ma być dobrą i odpowiedzialną firmą przez 102 lata (co można w wolnym tłumaczeniu przełożyć na „do końca świata i jeden dzień dłużej”). Dziś grupa znalazła się w momencie przełomowym swojej historii. Nadszedł czas wcielenia w życie tamtej dawnej misji, która w przeszłości stanowiła wyraz marzeń, dziś stała się obowiązkiem korporacji. Nadrzędnym celem Alibaby jest tworzenie wartości dla społeczeństwa, pomoc w rozwiązywaniu problemów w jego funkcjonowaniu. Zadaniem stojącym przed firmą i jej pracownikami jest przekształcenie potencjałów i kompetencji Alibaby w narzędzie rozwoju małych oraz średnich przedsiębiorstw, które są siłą napędową postępu całego społeczeństwa. Alibaba ma się przyczynić do tego, aby ludziom żyło się po prostu lepiej. Z kolei wyższy rozwój społeczeństwa, jego lepsza sytuacja materialna, jak i intelektualna sprawi, iż sama firma uzyska nowe możliwości dalszego rozwoju.

W pierwszej połowie 2020 roku 266 przedsiębiorstw zagranicznych uzyskało pozwolenia na prowadzenie działalności na chińskim rynku usług telekomunikacyjnych, który do tej pory był niedostępny dla podmiotów z kapitałem obcym. W tej liczbie 213 firm uzyskało już również niezbędne licencje 工业息化部 Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacji. Deklarowana działalność firm obejmuje szeroki zakres usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza w obszarze przetwarzania danych online, transakcji w sieci, jak również internetowych usług informacyjnych. Blisko 30% tych firm jest w całości własnością zagraniczną, 11% to wspólne przedsięwzięcia joint venture 50/50, a 17% jest w większości kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych. Dwie trzecie inwestorów zagranicznych ma swoje siedziby w Hong Kongu, pozostali pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych i Singapuru.

Spółka 华为技术有限公司 HuaWei Technologies Co., Ltd. ogłosiła wyniki finansowe uzyskane w pierwszym półroczu br. Dochody spółki ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 454 mld RMB (~254.11 mld PLN). To oznacza wzrost o 13.1% w ujęciu rok do roku. W tym samym ujęciu zysk netto firmy zwiększył się o 9.2%. HuaWei zwiększa przychody i zyski pomimo sankcji amerykańskich i wywierania wpływu przez administrację amerykańską na rządy innych państw celem wyeliminowania chińskiego koncernu z ich rynków, zwłaszcza jako dostawcy rozwiązań dla systemów teleinformatycznych 5G. Tajemnica sukcesu HuaWei tkwi w dywersyfikacji działalności koncernu. Nowe technologie mają liczne oblicza.

Naciski ze strony Waszyngtonu spowodowały, że kolejne europejskie państwa deklarują wolę (lub jej brak) współpracy z HuaWei.

Wśród zwolenników linii amerykańskiej znalazł się Boris Johnson, który zapowiedział, że do 2027 roku z całej brytyjskiej infrastruktury telekomunikacyjnej zostaną usunięte wszelkie komponenty produkowane i dostarczane przez HuaWei. Operacja ta ma dotyczyć nie tylko sieci 5G, ale również 4G i starszych. Tymczasem Philip Jansen, szef British Telecom, oświadczył, że premier brytyjskiego rządu nie wie co mówi. Rezygnacja z Huawei jako dostawcy elementów infrastruktury 5G skazuje Wielka Brytanię na zapóźnienie cywilizacyjne. Z kolei usunięcie „wszelkich komponentów dostarczanych przez Huawei” to zadanie, którego nie da się zrealizować nawet i przez 10 lat. Co więcej Jansen uważa, że decyzja USA o odcięciu HuaWei od amerykańskich dostawców kluczowych podzespołów jest przeciwskuteczna. To te podzespoły, od sprawdzony, certyfikowanych dostawców amerykańskich są gwarantem bezpieczeństwa (cyberbezpieczeństwa) systemów. Nie mogąc korzystać z amerykańskich rozwiązań HuaWei skorzysta z innych, znajdujących się poza jakąkolwiek kontrolą strony amerykańskiej.

Stanowisko odmienne od brytyjskiego w sprawie HuaWei zajęły władze Belgii, Szwajcarii, Niemiec i Francji. Tu determinantą decyzji jest obiektywna ocena sytuacji. System 5G, jego jak najszybsza implementacja stanowi bazę dalszego rozwoju gospodarek państw. Stany Zjednoczone nie mają w tej materii nic konkretnego do zaoferowania. Ostatnio okazało się przecież, że amerykańskim pomysłem na dogonienie HuaWei jest przejęcie przez Cisco Ericssona, lub Nokii. Ericsson tymczasem rozwija i produkuje swoje rozwiązania 5G poprzez spółkę Nanjing Ericsson Panda Electronics, Nokia zaś, która w Niemczech miała pełnić rolę „hamulca bezpieczeństwa” przy budowie tamtejszej infrastruktury 5G, ostatecznie musiała zwrócić się o pomoc do… HuaWei, jako, że nie dysponuje komplementarnymi rozwiązaniami dla tego systemu. Co więcej w lutym br. Nokia została uznana przez Deutsche Telekom za najgorszego z możliwych dostawców rozwiązań 5G na świecie.

Po której stronie tej kuriozalnej barykady stanie Polska? Rozum podrzuca jedyne racjonalne rozwiązanie, to spójne z wizją budowania Polski jako państwa gotowego na rozwój gospodarki w oparciu o najnowocześniejsze technologie, w tym informatyczne i telekomunikacyjne. Doświadczenie ostatnich lat każe jednak przygotowywać się na wybory z rozumem mające niewiele wspólnego.

Spółka 中兴通讯股份有限公司 ZTE Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation informuje o wprowadzeniu do masowej produkcji procesorów wykonanych w 7-nanometrowym procesie technologicznym (7nm process). Firma opracował również swoje autorskie procesory 5nm, których produkcja rozpocznie się w przyszłym roku, pod warunkiem znalezienia odpowiednich podwykonawców (tu przeszkodę stanowią amerykańskie restrykcje i ograniczenia). Obie generacje procesorów znajdą zastosowanie w urządzeniach nadawczych i odbiorczych pracujących w systemie 5G.

Według danych niemieckiej firmy patentowej Plytics, ZTE zgłosiło w ostatnich 3 latach 2.561 patentów dotyczących technologii 5G i zajmuje w tym względzie trzecie miejsce na świecie za Huawei i Qualcomm. ZTE przeznacza ogromne fundusze na badania i rozwój. Według Junshi Xie, wiceprezesa wykonawczego ZTE i dyrektora operacyjnego firmy, spółka od 2018 roku wydaje na ten cel około 12,1 mld juanów rocznie. Chiny maja wiele do zrobienia, aby doścignąć światową czołówkę producentów procesorów i innych zaawansowanych podzespołów półprzewodnikowych. Jednak działania administracji amerykańskiej uruchomiły w Chinach procesy, które w perspektywie kilku lat pozwolą uniezależnić się chińskim firmom od zagranicznych dostawców. Firmy amerykańskie z tej szczególnej branży stracą chiński rynek prawdopodobnie bezpowrotnie. Czy będą w stanie znaleźć alternatywnych odbiorców swoich produktów zapewniających podobne zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe?

银行 Banki – 财政 Finanse – 资本 Kapitał – 资金 Fundusze

Notowany na giełdzie w ShenZhen 宁德时代新能源科技股份有限公司 Contemporary Amperex Technology (CATL), największy chiński producent baterii elektrycznych, pozyskał nowe finansowanie. Tym razem w wysokości 2.8 mld USD (~11 mld PLN) ze szwajcarskiego UBS AG i amerykańskiego JP Morgan Chase & Co. To kwota trzy razy większa od kapitału, który spółka pozyskała dwa lata temu wchodząc na giełdę.

财政部 Ministerstwo Finansów wraz z 生态环境部 Ministerstwem Ekologii i Ochrony Środowiska, rządem Szanghaju, kilkoma bankami i państwowymi przedsiębiorstwami utworzyły 国家绿色发展基金 National Green Development Fund, czyli Państwowy Fundusz Zielonego Rozwoju. Kapitał założycielski funduszu to, bagatela, 88.5 mld RMB (~50 mld PLN). Kapitał ten ulegnie zwiększeniu, co zapowiadają wszyscy fundatorzy w liczbie 26 podmiotów. Zielony rozwój otrzymał zielone światło.

平均汇率  Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (17.07.2020)

100英镑GBP = 879.65人民币 RMB

100欧元EUR = 797.37 人民币 RMB

100美元US$ = 700.43人民币 RMB

100美元US$ = 699.66人民币 RMB

 Kurs offshore transakcji poza Chinami w rozliczeniach transakcji międzybankowych.

100 港HG$ = 90.34人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 87.63人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.73 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 177.85人民币 RMB

100人民币 RMB = 56.02 波兰兹罗提 PLN

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba wskazują stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w ShangHaiu czy w HongKongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o łatwości bądź trudnym dostępie do kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcje.

{Dane na dzień 10.07.2020}

 

证券交易Giełdy

Na giełdach, po okresie wzrostów, nadszedł czas spadków. I jak to w chińskich realiach – mieliśmy do czynienia z prawdziwa kolejka górską. Największe spadki tygodniowe od pięciu miesięcy. Na nic zdały się pozytywne dane makroekonomiczne. Na nic wzrost PKB ponad przewidywania. Inwestorzy krajowi i zagraniczni postanowili nie czekać dłużej, nie drażnić fortuny i zebrać zyski jakie dała kilkutygodniowa hossa. Analitycy zastanawiają się, czy to już koniec dobrych czasów na giełdach chińskich, czy to tylko chwilowa korekta. Biorąc jednak pod uwagę jakie akcje są wciąż do wzięcia i jakie będą, to raczej korekta. Dlatego też obserwatorzy chińskiego rynku papierów wartościowych patrzą w przyszłość z optymizmem. Piątek 17 lipca była dwunastym z rzędu dniem, kiedy obroty sumaryczne na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen przekroczyły wartość 1 bln RMB (~560 mld PLN). Najbardziej zyskały spółki z sektora ochrony środowiska, turystyki, finansowe (poza bankami). Straciły te z branży rozrywkowej, zwłaszcza związane z telewizją i filmem.

 

其他股市新闻 Inne Wiadomości Giełdowe

16 lipca na giełdzie w Szanghaju zadebiutowała spółka 中芯国际集成电路制造有限公司 Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), największy w Chinach producent układów scalonych i procesorów. W pierwszym dniu obrotu akcjami tej spółki ich cena wzrosła o 202% w stosunku do ceny otwarcia. Spółka pozyskała 53.2 mld RMB (~30 mld PLN), jej wartość rynkowa wzrosła do 591.8 mld RMB (~331 mld PLN).

To największy debiut na giełdzie w Szanghaju od 2010 roku, kiedy to debiutował 中国农业银行股份有限公司 Agricultural Bank of China Ltd. (wtedy uzyskał 68.5 mld RMB; ~38.3 mld PLN). Największymi instytucjonalnymi inwestorami w SMIC są 中国国家集成电路产业投资基金 China Integrated Circuit Industry Investment Fund, singapurski fundusz GIC Pte oraz Abu Dhabi Investment Authority. Spółka SMIC jest również notowana na giełdzie w Hong Kongu.

马云 Ma Yun (Jack Ma) założyciel i były prezes 阿里巴巴 Alibaby sprzedał część swoich akcji tej korporacji notowanych na giełdzie w Nowym Jorku. W ciągu roku udziały jego zmniejszyły się z 6.2% do 4.8%. Ale w ten sposób jego konto osobiste powiększyło się o 8.2 mld USD (~32.04 mld PLN). Największym udziałowcem Alibaby jest wciąż japoński Softbank. Posiada 24.9% akcji. Jak na razie nie zamierza pozbywać jakichkolwiek akcji najbardziej wartościowej spółki na amerykańskiej giełdzie.

 

 教育 科学 Nauka – Edukacja

教育部 Ministerstwo Edukacji na nowo wprowadza do szkół podstawowych i średnich starą zasadę wychowania przez pracę. Na czym będzie ona polegać w nowej odsłonie? Na różnego rodzaju pracach fizycznych wykonywanych – w zależności od sytuacji, celu edukacyjnego takich zajęć – w czasie lekcji, jak i w czasie pozalekcyjnym. Uczniowie klas 1 i 2 szkół podstawowych w ciągu roku powinni przepracować fizycznie 2 godziny lekcyjne, zaś uczniowie klas wyższych (aż do klas maturalnych) winni przepracować fizycznie co najmniej 3 godziny lekcyjne w roku. Szkoły będą organizować uczniom swoistego rodzaju praktyki robotnicze. Wytyczne ministerstwa wymagają od szkół i nauczycieli podejścia kreatywnego, stosowania elastycznie metod wychowania przez pracę, ale także uświadamiania uczniom znaczenia określonych prac, ich roli w procesach produkcyjnych, istoty pojedynczych działań dla całości realizowanego zadania. W nowym roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przez pracę ma być jednym ze strategicznych celów edukacyjnych chińskich szkół. Lokalne władze mają udzielać wszelkiej pomocy szkołom i nauczycielom w realizacji tego projektu. Myśl bardzo dobra. Warto uczyć dzieci szacunku do pracy innych. Dobrze wiedzieć w bardzo młodym wieku czym różni się praca w fabryce, w montowni, szwalni od pracy w biurze, urzędzie, kancelarii prawnej. Dobrze też jest wiedzieć, że niekoniecznie trzeba być w życiu menadżerem do spraw, że satysfakcję i pieniądze może przynieść dobrze wykonywana praca cieśli budowlanego, czy fryzjera. Ale powodzenie tego projektu zależy w przeważającej mierze od jego realizacji.

 

社会 Społeczeństwo 生活方式 Life style

W latach 2010-2019 populacja w 12 chińskich miastach zwiększyła się o ponad milion. Jak informuje 国家统计局 Państwowe Biuro Statystyki w okresie tym najwięcej mieszkańców przybyło kolejno w 深圳  ShenZhen, 天津 TianJin, 广州 GuangZhou/Kanton, 重庆 ChongQing, 北京 Pekinie, 郑州  ZhengZhou (stolica prowincji 河南 HeNan), 杭州 HangZhou (stolica prowincji浙江 ZheJiang), 成都 ChengDu (stolica prowincji 四川 SiChuan) , 武汉 WuHan (stolica prowincji湖北  HuBei), 长沙 ChangSha (stolica prowincji 湖南HuNan), 上海 Szanghaju i w 西安 Xi’An (stolica prowincji 陝西 ShaanXi).

W 上海 Szanghaju wprowadzono mandaty za przechodzenie ulic w miejscach niedozwolonych. Wysokość mandatu to 20 RMB (~11.20 PLN). Uwielbiam działania władz, które starają się normować, regulować pewne sfery życia społecznego, ale zarazem czynią to tak, aby kary za łamanie nowych reguł były niezbyt surowe, a co za tym idzie łatwiejsze do zaakceptowania przez społeczeństwo. Trudno mówić o dotkliwości mandatu w wysokości 20 juanów w mieście, gdzie średnia wynagrodzenia to 9,580 RMB (~5,362 PLN).

W Szanghaju kierowcy za wykroczenia drogowe karani są mandatami w wysokości od 50 do 200 RMB (~28 – 112 PLN). W ich przypadku większa dotkliwość stanowią punkty karne (nie można ich w roku zebrać więcej niż 12). Na pieszych z pewnością będzie trudniej ukręcić podobny bat.

人力资源和社会保障部  Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych oraz 财政部 Ministerstwo Finansów przypomina władzom lokalnym o konieczności podwyższenia emerytur. Od 1 stycznia br. obowiązek ten spełniło 10 z 34 jednostek administracyjnych (prowincji, regionów autonomicznych, wydzielonych miast). Emerytury wypłacane w tym roku mają być średnio wyższe o 5% od tych wypłacanych w roku 2019. To już 16 rewaloryzacja emerytur w Chinach od chwili wprowadzenia tu takiego mechanizmu. Emerytury w Chinach nie są rewaloryzowane wedle jednego klucza. Obowiązuje tu zawiły (a jakże by inaczej) system wyliczania wielkości waloryzacji w odniesieniu do ogólnokrajowych stałych, korygowanych przez poprawki regionalne będące pochodną poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego danej jednostki administracyjnej. Koniec końców: kto dłużej pracował i więcej wpłacał na fundusz socjalny, a mieszka w dużej, bogatej aglomeracji, ten otrzymuje większą emeryturę i jest beneficjentem większych rewaloryzacji uposażenia. W Szanghaju podwyżka w 2020 roku wynosi 75 RMB (~42 PLN) miesięcznie dla średniej emerytury 4,080 RMB (~2,284 PLN). W sąsiadującej z Szanghajem prowincji 江苏 JiangSu emerytury wzrosną w tym roku o 34 RMB (19 PLN). W każdej prowincji o rewaloryzacji emerytur stanowi lokalnie wypracowany algorytm.

Gra w mahjonga bez emerytury nie ma sensu.

Zarządzenie obu ministerstw ustala tegoroczną minimalna emeryturę wojskową, która ma wynosić 4,235 RMB (~2,421 PLN). Reguluje też kwestię specjalnych dodatków do emerytur dla osób, które ukończyły 70 rok życia. W zależności od zasobności kasy miejskiej, czy gminnej dodatek ten powinien wynosić od 10-15 RMB (~5.60-8.40 PLN) miesięcznie w górę. Emerytury to jeden z tych czynników, które sprawiają, że Chińczycy wciąż ciągną do wielkich miast.

Od 20 lipca stopniowo otwierane są chińskie kina. Większość z nich była zamknięta przez ponad 5 miesięcy. Uruchamianie kin dotyczy wyłącznie miast, w których obowiązuje minimalny stopień zagrożenia epidemiologicznego. Trwają przygotowania do wznowienia organizacji masowych imprez sportowych. Świątynie i kościoły pozostaną zamknięte do odwołania. W ramach realizacji hasła, że ostatni będą pierwszymi.

中国共产党 – Komunistyczna Partia Chin

习近平时代 Era Xi Jin Ping „Przywódcy Ludu”

Na łamach dwumiesięcznika 求是 QiuShi / „Poszukiwanie Prawdy”, organu 中共中央党校 Centralnej Szkoły Partyjnej i 中国共产党中央委员会Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin o nakładzie 2 milionów egzemplarzy, opublikowano kolejny artykuł Sekretarza Generalnego KPCh 习近平 Xi Jin Pinga. Już sam tytuł artykułu jest znaczący: ”共产党领导是特色社会主义最质的特征” / „Przywództwo Komunistycznej Partii Chin jest największą siłą systemu socjalizmu z chińską charakterystyką”. Teza publikacji jest jasna i prosta, a zawarta została w jednym zdaniu: „党政军民, 东中田田田, 党是领导切的, 党政军民学,东西南北中,党是领导一切的”. Partia sprawuje przywództwo nad wszystkimi aspektami funkcjonowania państwa: od polityki poprzez rząd, wojsko, ludzi (społeczeństwo), naukę. Partia przewodzi na wschodzie, zachodzie, północy i południu. Partia stanowi o wszystkim.

Zdanie to cytowane będzie niebawem gdzie się tylko da. Powtórzone zostanie w artykułach i przemówieniach. Xi przypomina ponownie członkom partii, że absolutnie koniecznym jest utrzymanie społecznego autorytetu Komitetu Centralnego KPCh, jego jednolitego przywództwa, pozbawionego dwuznaczności, wahań, pozwalającego mu określać w każdej wymagającej tego chwili właściwą drogę, podejmować w określonych okolicznościach właściwe decyzje.

Czy to znaczy, że partia widzi jakieś zagrożenie dla siebie? Nie. Wbrew temu co ostatnio powtarza Mike Pompeo, pozycja KPCh w Chinach jest niezagrożona. I będzie taka w dającej się przewidzieć perspektywie. Ale przypominanie od czasu do czasu kto rządzi, zwłaszcza tym wątpiącym i wahającym się partii nie zaszkodzi.

是保证金  Na marginesie

Od wielu miesięcy Hong Kongiem targają niepokoje różnej natury wpływające coraz niekorzystniej na kondycję ekonomiczną regionu. Demonstracje, zamieszki, pandemia, nowe prawo o bezpieczeństwie narodowym, rosnące do nieba koszty utrzymania i zupełnie już astronomiczne ceny nieruchomości sprawiają, że życie w tej metropolii straciło swój dawny powab. Stało się mało bezpieczne i mało przewidywalne. Coraz więcej rezydentów Hong Kongu rozważa opuszczenie miasta i poszukanie nowego miejsca na ziemi. Rząd lokalny czując pismo nosem złożył projekt uchwały, która nałoży na wszystkich opuszczających Hong Kong na zawsze podatek w wysokości 45% od zgromadzonego w mieście majątku. Ci, którzy nie zamierzają porzucać Hong Kongu opodatkowani będą jak dotychczas, czyli nie wyżej niż 15% od wszelkiego dochodu (w tym od darowizn, nieruchomości, etc.). Proste zasady demokracji.

梁安基Liang Z. Andrzej

上海,中国Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com            

 

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

Aix en Provence, Francja

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 30/2020 www.chiny24.com

 

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button