Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (32/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

选取从本周开Wybrane z tygodnia.

Tak jak i w poprzednich tygodniach uwagę chińskiej opinii publicznej przyciągały kolejne informacje na temat wylewającej Jangcy i zapory Trzech Przełomów, a może przede wszystkim prognozy pogody dla regionów dotkniętych powodziami. Niestety deszcze padają tutaj nieustannie z różnym nasileniem, zapowiadane są wciąż kolejne. Sytuacja jest dramatyczna, wszystkie aktualne dane, łącznie ze zdjęciami satelitarnymi obszarów dotkniętych klęską żywiołową można uzyskać na stronie

www.chinageoss.cn/cddr

Rozległe tereny wzdłuż Jangcy dotyka już trzecia fala powodziowa. Tymczasem temat klęski żywiołowej w Chinach niemal nie istnieje w mediach zagranicznych. To znamienne.

 

Tymczasem w przestrzeni oficjalnej w minionym tygodniu miały dwa istotne zdarzenia.

Pierwszym z nich było kolejne już (pierwsze miało miejsce w maju) ponadpartyjne forum zorganizowane przez 中央委员会中国共产党  Komitet Centralny KPCh, które odbyło się 28 lipca pod przewodnictwem 习近平 Xi Jin Pinga. W forum tym wzięli udział przedstawiciele 8 partii demokratycznych, 中华全国工商业联合会 Ogólnochińskiej Federacji Przemysłu i Handlu oraz bezpartyjni. Głównym hasłem spotkania była „ekonomia” – obecna sytuacja gospodarcza i zadania gospodarcze do zrealizowania w drugim półroczu tego roku. Po wysłuchaniu opinii uczestników forum Xi Jin Ping podziękował obecnym za wkład w zwycięską walkę ludu z epidemią koronawirusa. Przedstawił jednocześnie analizę aktualniej sytuacji gospodarczej. Zwrócił uwagę na najpilniejsze zadania stojące przed Chinami w drugiej połowie roku, takie jak m.in.: dążenie do rozwoju przy zachowaniu stabilizacji, wprowadzenie w życie nowej koncepcji rozwoju opartej o strukturalne reformy podażowe i rozwijanie popytu wewnętrznego; poprawę stabilności i konkurencyjności przemysłowych łańcuchów dostaw, a wreszcie maksymalizację wysiłków dla osiągnięcia tegorocznych celów w zakresie rozwoju gospodarczego oraz społecznego. Xi przedstawił trzy płaszczyzny planowanych działań:

  1. Należy patrzeć na trudności i wyzwania napotykane w rozwoju gospodarczym w sposób kompleksowy, dialektyczny;
  2. Efektywna realizacja kluczowych celów i zadań określonych przez Komitet Centralny KPCh wymaga wykorzystania wszystkich możliwości i talentów dla promowania rozwoju wysokiej jakości;
  3. Należy wzmocnić pracę ideologiczną, która pozwoli zrozumieć sprzeczności będące skutkiem ubocznym procesu pogłębiania reform, jak i samego rozwoju, i pomoże radzić sobie z zagrożeniami oraz wyzwaniami pojawiąjącymi się w kraju i zagranicą.

Sekretarz Xi nie byłby sobą, gdyby na zakończenie nie rzucił nośnego hasła. Tym razem brzmiało ono: „Żaden kraj, ani żadna jednostka nie może zatrzymać marszu ku wielkiemu odmłodzeniu Państwa.”

Zapowiedziano, że podobne fora będą odbywały się regularnie co dwa miesiące. Wszystkie ręce na pokład.

Drugim wydarzeniem oficjalnym było posiedzenie 中共中央政治局 Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh), które odbyło się 30 lipca, a poświęcone zostało wytyczeniu kierunków działań państwa przez najbliższe pół roku. Posiedzeniu przewodniczył oczywiście 中共中央总书记 Sekretarz Generalny KPCh 习近平 Xi Jin Ping. Przewodniczący ChRL w swoim wystąpieniu wezwał do większego nacisku na kontynuowanie reform w celu pobudzenia popytu wewnętrznego w chwili, gdy gospodarka ożywia się po załamaniu na skutek epidemii koronawirusa. Zapowiedział wprowadzenie do polityki gospodarczej „dwutorowego modelu wzrostu”. Z jednej strony gospodarkę napędzać ma rozwijanie popytu wewnętrznego, z drugiej zaś efektywnie przyciągane inwestycje zagraniczne i stabilizowanie handlu zagranicznego. Biuro Polityczne w swoim komunikacie z posiedzenia potwierdziło wcześniej artykułowane kierunki polityki fiskalnej i pieniężnej, ale zwróciło uwagę na konieczność obniżania kosztów finansowania realnej gospodarki i rozsądnego wzrostu jej kredytowania. Wezwano do wysiłków na rzecz pobudzania konsumpcji, zwiększenia stabilności i konkurencyjności łańcuchów dostaw oraz pomocy młodym ludziom, wśród nich zaś szczególnie migrantom z obszarów wiejskich w znalezieniu pracy.

Biuro Polityczne zakomunikowało, że 5 sesja plenarna 19-go 中央委员会中国共产党 Komitetu Centralnego KPCh odbędzie się w październiku. Podczas sesji tej omawiane będą założenia kolejnego planu pięcioletniego oraz kluczowe kierunki rozwoju w perspektywie roku 2035. Posiedzenie, które miało miejsce 30 lipca, zapoczątkowało serię spotkań politycznych na wysokim szczeblu wyznaczających ścieżkę rozwoju drugiej co do wielkości gospodarki świata.

经济学 Ekonomia 经济 Gospodarka 市场 Rynek

Piąty miesiąc z rzędu rośnie wskaźnik koniunktury w przemyśle (PMI – Manufacturing Purchasing Manager Index). Jaka poinformowało 国家统计局 Państwowe Biura Statystyki w lipcu osiągnął on poziom 51.1, tj. o 0.2 więcej niż w czerwcu. PMI dla sektora usług wskaźnik stracił 0.2, jego odczyt lipcowy wyniósł 54.2. W przypadku małych firm sytuacja przedstawia się gorzej. Tu PMI wyniosło w lipcu 48.6, co oznacza, iż ten sektor chińskiej gospodarki wciąż nie wyszedł z fazy stagnacji i nie może się otrząsnąć ze skutków epidemii.

Wskaźnik nowych zamówień w lipcu był wyższy o 0.3 niż w czerwcu i wyniósł 51.7%. PMI dla przemysłu budowalno-konstrukcyjnego wciąż idzie w górę, w lipcu osiągnął 60 punktów, o 0.7 więcej niż w czerwcu.

Zgodnie z wcześniejszą decyzją 国务院 Rady Państwa oraz 国务院国有资产监督管理委员会 Komisji Nadzoru i Administracji Aktywami Państwowymi niedawno utworzona 国家石油天然气管网集团有限公司 National Petroleum Pipe Network Group Co., Ltd. (简称国家 PipeChina) dokonała przejęcia krajowej sieci rurociągów, które do tej pory kontrolowane były przez trzech państwowych gigantów naftowych:

– 中国石油天然气集团有限公司外文名 China National Petroleum Corporation CNPC (zwana 中石油 Petro China),

– 中国石油化工集团有限公司 Sinopec Group (中石化) oraz

– 中国海洋石油集团有限公司 China National Offshore Oil Corporation (中海油 CNOOC).

PipeChina pozyskała w ten sposób majątek o wartości ponad 418 mld RMB (~225 mld PLN). Decyzja regulatorów rynku ma związek z trwającą konsolidacją chińskiej infrastruktury przesyłowej, jest zarazem elementem reformy chińskiego sektora energetycznego. Do momentu powołania spółki 简称国家 PipeChina wszystkie wyżej wymienione grupy naftowo-gazowe posiadały w swoich strukturach powielające się elementy aktywności operacyjnej: od wydobycia poprzez przesyłanie surowca, jego rafinację/przetwarzanie, aż do sprzedaży hurtowej i detalicznej. Przekazanie nowej spółce sieci przesyłu ropy i gazu (liczącej obecnie blisko 87 200 km długości) pozwala na efektywniejsze jej wykorzystywanie, ale przed wszystkim daje do niej dostęp innym podmiotom, które dotychczas nie były w stanie konkurować z państwowymi gigantami.

Chodzi tu głównie o międzynarodowe koncerny naftowo-gazowe, które niedawno uzyskały prawo do eksploatacji chińskich złóż surowców energetycznych.

Indeks 第一财经中国高频经济活动指数 Wysokiej Częstotliwości Aktywności Gospodarczej Chin niespodziewanie spadł poniżej przyjętego poziomu podstawowego 1. Wciąż powyżej neutralnej „jedynki” znajdują się indeksy sprzedaży mieszkań, natężenia ruchu oraz zanieczyszczenia powietrza. Spada bezrobocie oraz liczba firm składających wnioski o upadłość. Zaskakuje spadek indeksu frachtu importowanych ładunków.

Pomimo wszelkich zawirowań trwają działania w zakresie ochrony środowiska. Poszczególne prowincje wprowadzają harmonogramy wyeliminowania z użycia plastikowych słomek do napojów do końca bieżącego roku. Do akcji dołączyła ostatnio prowincja 四川 SiChuan. Plastikowe słomki stały się wprawdzie symbolem „nadwrażliwości” obrońców środowiska naturalnego człowieka i przedmiotem żartów zwolenników teorii, że działalność człowieka nie ma większego wpływu na środowisko, czy klimat, ale to właśnie one są jednym z najczęściej spotykanych odpadów plastikowych zaśmiecających lądy i wody. Nic dziwnego, skoro w samych Chinach w minionym roku wyprodukowano ich ponad 46 mld sztuk. Tylko chińska sieć McDonald’s zużywa rocznie ok. 400 ton plastikowych słomek. Od 2019 roku Chiny wydały wojnę śmieciom i odpadom. W wielkich miastach ChRL, pomimo oporu społecznego wprowadzono ścisłe reguły ich segregowania oraz utylizacji.

Jeszcze 20 lat temu nikt w Chinach nie przejmował się stanem chińskiego powietrza, wód, gleb. Dziś ekologia i szeroko pojęta ochrona środowiska stały się jednym z kluczowych priorytetów tutejszego życia gospodarczego, jak i społecznego.

Firma doradcza CCID przedstawiła raport na temat rozwoju 100 miast-gmin i ich innowacyjności w kontekście rozwoju gospodarczego Chin. Wśród wielu wniosków płynących z tego raportu, uwagę zwracają dwa:

– Miasta chińskie są motorem rozwoju gospodarczego kraju. Tu wytwarza się znaczna część krajowego PKB, stąd pochodzi ponad 50% środków zasilających budżet państwa.

– Wszystkie miasta generujące istotne przychody, jak również będące ośrodkami szeroko rozumianych innowacji położone są na wschodnim wybrzeżu Chin. W prowincji 江苏 JiangSu znajduje się 25 z tych miast, 18 to miasta z prowincji 浙江 ZheJiang, a 15 z prowincji 山东 ShanDong.

W pierwszej połowie tego roku znacznie przyspieszył wzrost cen ziemi z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Jak podaje 上海易居房地产研究院 Shanghai E-House Real Estate Research Institute średnia cena ziemi tego typu w 100 największych miastach Chin wynosiła w I półroczu br. 16,671 RMB/m2 (~ 8,831 PLN), co oznacza wzrost o 10.2% w porównaniu z I półroczem 2019 roku.  W miastach pierwszego i drugiego kręgu najbardziej podrożały grunty pod budownictwo w 成都 ChengDu (stolica prowincji 四川 SiChuan), bo o 61% rok do roku, w 昆明 Kunming (stolica prowincji 云南 Yunnan) o 59%, a w 银川 YinChuan (stolica 宁夏回族自治区 Regionu Autonomicznego NingXia Hui) o 57%. W miastach trzeciego kręgu wszelkie rekordy wzrostu ceny ziemi pod budownictwo bije 唐山 TangShan (prowincja 河北 HeBei), gdzie grunty takie podrożały aż o 203%. W 南通 NanTong (prowincja 江苏 JiangSu) ceny skoczyły „tylko” o 110%.

Dla porównania w Pekinie ziemia „pod deweloperkę” podrożała w porównaniu z zeszłym rokiem o 48%, a w Szanghaju o 23%.

W Chinach – o czym już wspominaliśmy niniejszym przeglądzie w kontekście energetyki – postępuje konsolidacja branż. Po przemyśle wydobywczym, energetycznym, naftowym, telekomunikacyjnym, stoczniowym, itd., itp., nadszedł czas na producentów paneli fotowoltalicznych. Firmy duże i średnie łączą siły, firmy małe znikają z rynku – ulegają kolejnym przejęciom. W ten sposób 10 chińskich producentów „fotowoltaliki” odpowiada za 75% całej produkcji paneli i urządzeń towarzyszących. Zaledwie w ciągu roku udział tej grupy w rynku producentów paneli solarnych wzrósł w Chinach o 55%. 中国光伏行业协会 China Photovoltaic Industry Association (CPIA) nie ma wątpliwości, że proces konsolidacji producentów paneli będzie postępował. Zostaną najwięksi, najsilniejsi, najsolidniejsi. Chiny są największym na świecie eksporterem paneli fotowoltalicznych.

Wiadomo jak “gorący” jest rynek nieruchomości w 深圳 ShenZhen. Jednym z powodów nieustannego wzrostu cen nowych mieszkań w mieście jest ich niewystarczająca ilość. Populacja miasta rośnie znacznie szybciej, niż jego „substancja mieszkaniowa”. Dlatego też władze lokalne postanowiły zmienić przepisy dotyczące pozyskiwania ziemi pod nowe inwestycje deweloperskie. Wedle regulacji obowiązujących do tej pory deweloperzy mogą przejąć grunty pod nowe inwestycje pod warunkiem uzyskania zgody na inwestycje 100% osób, które zostaną przesiedlone w wyniku rozpoczęcia procesu inwestycyjnego (wyburzenie starych budynków, przygotowanie placu budowy nowych budynków). Nowe prawo w tym zakresie wymagać będzie uzyskania zgody 95% tych osób. Potrzeby miasta są jednak tak duże, że prawdopodobnie niebawem deweloperzy będą zaczynać prace po uzyskaniu zgody większości mieszkańców domów przeznaczonych do wyburzenia. Jak demokracja to demokracja.

Jak duże gospodarki radzą sobie w realiach pandemicznych? Oto porównanie 3 z nich:

USA   PKB    I kw. 2020 -5.0%               II kw.  – 32.9%
Chiny PKB   I kw. 2020 – 6.8%              II kw.    +3.2%
Niemcy         I kw. 2020 – 2.3%               II kw. – 10.1 %

Bez komentarza.

 

技术 Technologie

Pomimo wielu przeciwieństw 华为技术有限公司 HuaWei Technologies Co., Ltd. prze z uporem do przodu. Według analiz firmy doradczej TrendForce jeszcze w tym roku Huawei stanie się największym na świecie producentem smartfonów 5G. Zgodnie z założeniami Huawei wyprodukuje w br. 74 mln takich urządzeń, dzięki czemu uzyska 31% udział w globalnym rynku. Na drugim miejscu znajdzie się Apple z 70 mln wyprodukowanych smartfonów 5G i 30% udziałem. Dopiero trzecie miejsce zajmie Samsung z 12% udziałem w światowym rynku. Huawei zawdzięcza swój sukces koncentracji na rynku wewnętrznym w obliczu zamieszania na rynkach zagranicznych wywołanego pandemią.

Źródło: South China Morning Post

Huawei w II kwartale br. sprzedał w sumie 55.8 mln szt. telefonów (4G i 5G), co oznacza spadek o 5% w porównaniu z zeszłym rokiem, Samsung 53.7 mln szt. smartfonów, odnotowując 30% spadek sprzedaży w relacji rok do roku.

Do końca sierpnia wprowadzone zostaną przepisy dotyczące możliwości korzystania z sieciowych gier video. Zgodnie z nowymi regulacjami każdy gracz w Chinach przed przystąpieniem do gry będzie musiał zalogować się używając własnego imienia, nazwiska, a także numeru posiadanego dowodu tożsamości. Przepisy mają na celu ochronę dzieci i młodzieży przed użaleniem się od gier sieciowych, co staje się coraz większym problemem społecznym. Chiny są największym na świecie rynkiem gier online. W tym roku prawdopodobnie osiągnie on wartość 300 mld RMB (~161 mld PLN), a w 2021 roku 321.7 mld RMB (~173 mld PLN). Skuteczność nowych regulacji jest co najmniej wątpliwa. Moja 10 letnia wnuczka nawet wie, że kiedy korzystanie z jakiejś gry wymaga identyfikacji użytkownika, to podaje się dane osoby dorosłej, na przykład dziadka. I problem z głowy.

Popularne gry, jak na przykład Honour of Kings firmy TenCent już wcześniej wyposażono w system weryfikacji danych gracza. Foto: Bloomberg

教育 科学 Nauka – Edukacja

Światło dzienne ujrzał projekt przepisów regulujących zasady pracy nauczycieli zagranicznych w Chinach.  Jest on wynikiem wspólnych prac 教育部  Ministerstwa Edukacji, 安部 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz 外交部 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przepisy mają na celu zobowiązanie nauczycieli zagranicznych do nauczania zgodnie z prawem ChRL oraz powstrzymywania ich od prowadzenia zabronionej działalności, która szkodzi państwu, zagraża suwerenności kraju i/lub interesowi publicznemu. Nauczyciele zagraniczni będą zwalniani z pracy w trybie natychmiastowym i wydalani z kraju, jeśli:

  • ich działania naruszać będą suwerenność narodową, bezpieczeństwo, interesy społeczne Chin;
  • będą utrudniać wdrażanie państwowej polityki edukacyjnej;
  • będą naruszać przepisy o bezpieczeństwem publicznym, np. poprzez używanie narkotyków;
  • dokonają napaści seksualnej, wykorzystywać seksualnie lub molestować swoich uczniów;
  • angażować się w edukację religijną lub głosić treści religijne (w trakcie zajęć);
  • angażować się w jakąkolwiek działalność o charakterze kultu;
  • będą poważnie naruszać chińskie zwyczaje, etykę, przyjęte zasady postępowania.

Placówki oświatowe, które zatrudniają nauczycieli zagranicznych zobowiązane są do przeprowadzenia dla nich szkoleń z zakresu chińskiego prawa, moralności pracownika oświaty, oraz obecnej sytuacji i polityki kraju w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych. Według oceny 国家外国专家局 Państwowej Administracji ds. Zagranicznych Ekspertów w ubiegłym roku w kraju pracowało w Chinach ponad 400,000 zagranicznych nauczycieli. W tej liczbie zaledwie 1/3 była zatrudniona legalnie. To w zdecydowany sposób ogranicza możliwość zastosowania powyższych przepisów. Tu z pomocą przyjdzie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, które wraz z władzami lokalnymi będzie identyfikować obywateli zagranicznych pracujących jako nauczyciele bez właściwych pozwoleń.

Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września br. Ich kształt dowodzi nie tylko braku zaufania do zagranicznych nauczycieli, ale także domniemania, że jest to grupa potencjalnie zagrażająca państwu, niczym niesławna V kolumna.

银行 Banki – 财政 Finanse – 资本 Kapitał – 资金 Fundusze

W Hong Kongu rozpoczął działalność 汇立银行 WeLab Bank, za którym stoi grupa 阿里巴巴 Alibaba. To trzeci z kolei po 众安银行 Zhong An ZA Bank oraz 天星银行 XiaoMi Airstar Bank wirtualny bank, który uzyskał zezwolenie na tą specyficzną formę działalności bankowej ze strony 香港金融管理局 HongKong Monetary Authority. WeLab Bank ma w Chinach i Indonezji ok. 45 mln klientów. Czas na Hong Kong i kolejne miejsca na mapie świata.

滴滴出行 Didi ChuXing Technology zmienia nazwę swojej spółki zależnej 北京一九付支付科技有限公司 Yijiu Pay Technology Co., Ltd. na 北京滴滴支付技术有限公司 Didi Pay Technology. Spółka ta uzyskała licencję na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatności mobilnych w czerwcu 2012 roku. Didi zamierza zbudować własny system pobierania płatności za świadczone usługi. Dotychczas korzysta z usług firm trzecich, jak WeChat Pay (TenCent), czy Ali Pay (Alibaba). 滴滴支付Didi Pay świadczyć będzie również internetowe usługi bankowe. Firma wchodzi na silnie konkurencyjny rynek, ale z atutem w postaci setek milionów klientów, którzy zamawiają poprzez DiDi wszelkiego rodzaju usługi transportu osobowego.

Centralny 中国人民银行 Ludowy Bank Chin ostrzega tutejsze banki, aby systematycznie ograniczały wykorzystywanie systemu SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, pol. Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) podczas dokonywania międzynarodowych transferów pieniężnych. Zdaniem centralnego banku ChRL chiński system finansowy powinien przygotować się na potencjalne sankcje USA skierowane przeciw bankom chińskim. A ponieważ SWIFT zdominowany jest przez amerykańskie instytucje finansowe, niespodziewany cios może paść właśnie z tej strony. Ludowy Bank Chin zaleca szersze wykorzystywanie własnej, chińskiej sieci komunikatów finansowych do transakcji krajowych i zagranicznych znanej pod nazwą Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). Korzystanie z tego systemu pozwoli jednocześnie ograniczyć wgląd instytucji amerykańskich w transakcje i płatności zagraniczne dokonywane przez banki chińskie.

O CIPS pisaliśmy już w 2015 roku, kiedy uruchamiano ten system, który stworzono dla wsparcia działań na rzecz umiędzynarodowienia RMB. W 2019 roku poprzez CIPS nadzorowany przez bank centralny dokonywano transakcji o równowartości 19.4 mld US$ (~72.7 mld PLN) dziennie. Z systemu tego korzystają banki z 96 państw świata. Jeszcze w zeszłym roku mówiono, że CIPS będzie musiał czekać długo na zajęcie miejsca SWIFT. Ale w roku 2019 nikt nie  zakładał, że rok 2020 będzie tak wyjątkowy w swoim charakterze.

平均汇率  Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (31.07.2020)

100英镑GBP = 915.90人民币 RMB

100欧元EUR = 828.82 人民币 RMB

100美元US$ = 698.48人民币 RMB

100美元US$ = 698.16人民币 RMB

Kurs offshore transakcji poza Chinami w rozliczeniach transakcji międzybankowych.

100 港HG$ = 90.13人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 87.67人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.89 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 186.71人民币 RMB

100人民币 RMB = 53.37 波兰兹罗提 PLN

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba wskazują stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w ShangHaiu czy w HongKongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o łatwości bądź trudnym dostępie do kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcje.

{Dane na dzień 31.07.2020}

证券交易Giełdy.

No cóż, chińskie giełdy w okresie letniej kanikuły mogą być źródłem adrenaliny. Po zeszłotygodniowych gwałtownych spadkach ocierających się o paniczną wyprzedaż akcji tym razem indeksy poszły ostro w górę. Za wyjątkiem Hong Kongu, który pozostał w strefie spadkowej. Obroty dzienne na giełdach w Szanghaju i Shenzhen już blisko 3 tydzień z rzędu przekraczają w sumie 1 bln RMB (~536.7 mld PLN). Główne indeksy odbiły w górę najmocniej od lutego 2019 roku. Z pewnością sprzyjały temu bieżące dane gospodarcze. Na nastroje inwestorów (a w Chinach dominują drobni inwestorzy indywidualni) z pewnością pozytywnie wpływa opanowanie przedstawicieli najwyższych władz i pozytywne sygnały z ekonomicznego posiedzenia Biura Politycznego KC KPCh. Zapowiedzi, że rząd nie będzie ingerował w to co się dzieje na giełdach, a będzie tylko regulował rynek dla obrony go przed nadużyciami, przyjęto z widoczną ulgą. Giełdy kończą miesiąc mocnym pozytywnym akcentem. Na wartości zyskały akcje spółek technologicznych, farmakologicznych, elektronicznych, sektora obronnego.

Giełda w Hong Kongu kończy miesiąc pod kreską. Ponowny wybuch epidemii koronawirusa, zdecydowane wprowadzenie w życie przepisów nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym (aresztowania członków opozycji), czy wzrost napięcia w relacjach Chiny – USA nie mogły pozytywnie wpłynąć na nastroje inwestorów. Ale ma być to ponoć zjawisko przejściowe. Ponoć sierpień ma być znacznie lepszy. Zobaczymy.

其他股市新闻 Inne Wiadomości Giełdowe

腾讯 TenCent (właściciel WeChat) złożył ofertę wykupienia 60% akcji spółki 搜狗搜索引擎 Sogou notowanej na giełdzie w Nowym Jorku (od listopada 2017) za kwotę 2.1 mld US$ (~7.87 mld PLN). Tencent posiada obecnie 40% akcji tej spółki. Sogou to druga pod względem liczby użytkowników wyszukiwarka internetowa Chin. Posiada 11.35% udziału w rynku. Lider pośród chińskich wyszukiwarek, czyli Baidu posiada 76.42% tego rynku. Z pomocy Baidu, który umożliwia wprowadzanie haseł za pośrednictwem klawiatury łacińskiej (pingyin), lub pisanych na ekranach dotykowych laptopów, tabletów i smartfonów korzysta każdego dnia 450 milionów użytkowników. Przejęcie Sogou przez Tencent to z jednej strony kolejny przykład wycofywania się chińskich spółek z rynku amerykańskiego, a z drugiej następny przypadek konsolidacji. Sogou z TenCentem może na pewno więcej, niż solo.

社会 Społeczeństwo 生活方式 Life style

上海开放大学 Shanghai Open University (SOU) jest pierwszą w kraju szkołą wyższą, która oferuje możliwość uzyskania stopnia licencjata na kierunku… pomoc domowa.  Według rektora SOU w dużych miastach istnieje zapotrzebowanie na profesjonalne, wysoko wykwalifikowane pomoce domowe świadczące usługi na wysokim poziomie. Obecnie znakomita większość gospoś zatrudnianych w chińskich miastach to osoby z małych miasteczek i wsi z wykształceniem podstawowym. Jeśli takie osoby są w stanie podołać wyzwaniom jak sprzątanie, czy gotowanie, to już w obszarze częściowej opieki nad dziećmi mogą przynieść więcej szkód, niż pożytku. Pomoce domowe zdobywające kwalifikacje podczas studiów na SOU uczą się nie tylko efektywnie sprzątać przy użyciu nowoczesnych narzędzi i środków, gotować zdrowo i racjonalnie, ale poznają również podstawy socjologii i psychologii. Wraz z rosnącą zamożnością Chińczyków rośnie zapotrzebowanie na usługi pomocy domowych. Rynek ten rośnie każdego roku o około 20%   Rocznie rynek na pomoce domowe rozwija się w tempie 20%. W największych chińskich miastach gospodynie domowe zarabiały średnio 8,900 RMB (~ 4,777 PLN) miesięcznie. W metropoliach takich jak Szanghaj, Pekin, czy Shenzhen gospodyni domowa z wysokimi kwalifikacjami, mogąca oprócz wykonywania wszelkich prac domowych pomóc dzieciom w nauce może otrzymać wynagrodzenie znacznie wyższe od średniego, a także swój własny pokój oraz wiele dodatkowych zachęt do związania się z daną rodziną na czas dłuższy.

Pan Wojciech Pokora jako Marysia w filmie Stanisława Barei “Poszukiwany, poszukiwana”.

Przez lata funkcje pomocy domowej pełniły osoby z dołów społecznych, bez wykształcenia, nawet zawodowego. Dlatego też status społeczny tej pracy jest niezwykle niski. Tymczasem Chińczycy staja się coraz bardziej zamożni, coraz lepiej wykształceni. Chcą, aby ich domem zajmowały się osoby godne zaufania, samodzielne i istotnie pomocne w codziennym życiu wypełnionym pracą. A tych wyraźnie na rynku brakuje. To sytuacja identyczna jak ta znana nam z filmu „Poszukiwany, poszukiwana”. Dobra pomoc domowa jest w Chinach na wagę złota.

Według najnowszego badania internetowego serwisu rekrutacyjnego 智联招聘 ZahoPin.com największymi powodami do niezadowolenia z pracy młodych pracowników w chińskich firmach są:

– wymagający, zasadniczy szefowie;

– odpowiedzialność związana z wykonywanymi obowiązkami;

– współpracownicy;

– konieczności pracy po godzinach;

– zbyt niskie wynagrodzenie.

Cóż, wygląda na to, że młodym pracownikom w pracy najbardziej dokucza praca.

Na comiesięcznej aukcji tablic rejestracyjnych w 上海 Szanghaju, która miała miejsce w lipcu, wystawiono do licytacji 15,500 tablic. W aukcji wzięło udział 142,526 osób. Średnio zapłacono za wylicytowane „blachy” 91,075 RMB (~48,880 PLN).

W okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia roku 2021 obywatele chińscy będą mogli przekroczyć granicę Ukrainy bez wymaganych wcześniej wiz. W ramach pobytu bezwizowego Chińczycy będą mogli przebywać na Ukrainie do 30 dni. Jeśli „okres próbny” przyniesie pozytywne efekty, ruch bezwizowy dla Chińczyków na Ukrainie zostanie przedłużony na czas nieokreślony.

W ciągu najbliższych 5 lat szeroko pojęta branża wysokich technologii będzie potrzebowała ponad 10 mln pracowników. Jak uprzedza 人力资源和社会保障部 Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych, szczególne braki kadrowe odczuwać będą firmy działające w obszarze Sztucznej Inteligencji, gospodarki danymi, Internetu Rzeczy, a także… e-sportu. Tymczasem Chiny borykają się ze zjawiskiem wysokiego bezrobocia wśród młodych ludzi, co jest efektem niedostosowanie systemu kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Ministerstwo proponuje zatem nietypowe rozwiązanie wprowadzając oficjalnie możliwość „dzielenia się” wielu firm danym pracownikiem. Jedna osoba będzie mogła pracować jednocześnie dla kilku pracodawców, a zasady wprowadzone przez Ministerstwo regulują sposób w jaki pracodawcy będą dzielili między siebie zobowiązania socjalne z tytułu jej zatrudniania. Wedle założeń ministerialnych „wspólny pracownik” ma pracować zasadniczo 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Wiadomo jednak, że w praktyce rzecz nie będzie działać zgodnie z teorią. Wydaje się więc, że proponowane rozwiązanie zainteresuje wyłącznie silnych i odważnych, gotowych na takie wyzwania. A co za tym idzie nie jest to rozwiązanie, które pozwoli skutecznie rozwiązać problem braków kadrowych.

中国 世界 Chiny – Świat

Zgodnie z ustaleniami tak zwanego pierwszego etapu porozumienia handlowego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami podpisanego w styczniu br. (kto o tym jeszcze pamięta?), które to miało prowadzić do zakończenia konfliktu o charakterze ekonomicznym na linii Waszyngton – Pekin, Państwo Środka zobowiązało się, iż grudnia 2020 roku zaimportuje z USA towary o wartości 170 mld US$ (~632 mld PLN). Tymczasem w I połowie br. import ten wyniósł tylko 40.2 mld US$ (150 mld PLN). Do wypełnienia porozumienia brakuje jeszcze 130 mld (US$ (~ 482 mld PLN). Wykonanie tego planu wydaje się dziś niemożliwe. Maleje chyba też przekonanie strony chińskiej, że spełnienie warunków porozumienia jakkolwiek wpłynie na kolejne decyzje Donalda Trumpa. Czym bliżej wyborów prezydenckich w USA, tym większa nieprzewidywalność najważniejszego mieszkańca Białego Domu.

W styczniu parę osób doskonale wiedziało, że te niby-negocjacje to teatrzyk dla gawiedzi. Zdjęcie godne holenderskich mistrzów (Foto: aljazeera.com)

是保证金 Na marginesie

Jak wylicza brytyjska firma doradczo-technologiczna Comparitech, wśród 20 najintensywniej monitorowanych miast świata, aż 18 to miasta chińskie. W pierwszej dwudziestce znalazł się jeszcze Londyn (miejsce 3) oraz indyjski Hajdarabad (16 miejsce). W Chinach na 1,000 mieszkańców przypada… 120 kamer CCTV (monitoringu przemysłowego). Ich liczba ma służyć poprawie bezpieczeństwa, ułatwiać również zarządzanie miastem (na przykład monitorowanie ruchu ulicznego). Obecnie w Państwie Środka instaluje się przede wszystkim systemy kamer współpracujące z systemami rozpoznawania twarzy. Najwięcej rożnego typu kamer zainstalowano w Pekinie. Jest ich tam około 1.15 mln, czyli 60 na 1,000 mieszkańców. Na drugim miejscu w tej kategorii plasuje się Szanghaj z 1 mln kamer. W kategorii ilości kamer na mieszkańca numerem jeden jest miasto太原 TaiYuan (stolica prowincji 山西 ShanXi) z wynikiem 120 urządzeń na 1,000 mieszkańców. Na drugim miejscu znalazło się  无锡 WuXi (prowincja 江苏 JiangSu), gdzie każdy 1,000 mieszkańców monitorują „tylko” 92 kamery. Ostatnie miejsce w tym zestawieniu zajmuje 天津TianJin: 26 kamer na 1,000 mieszkańców.

Firma doradcza IHS Markit z Singapuru ocenia, że w Chinach zainstalowanych jest obecnie ponad 416 mln kamer CCTV. Przewiduje jednocześnie, że w 2021 roku będzie ich już 567 mln.

Kamery monitorujące są w Chinach stałym już elementem miejskiego krajobrazu. Nie robią na nikim żadnego wrażenia. A wbrew temu co się o nich mówi i pisze na świecie, w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w środkach transportu miejskiego, usprawniły też proces reakcji służb w przypadku sytuacji kryzysowych. O pożarze, czy wypadku drogowym służby te wiedzą już dziś znacznie szybciej, niż dowiedziałyby się od świadków wzywających pomoc.

梁安基Liang Z. Andrzej

上海,中国Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com            

 

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

Aix en Provence, Francja

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 32/2020 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button