Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (33/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

选取从本周开 Wybrane z tygodnia

Co nowego w prawie piszczy?

Z początkiem sierpnia wchodzą w życie nowe regulacje. Oto te istotniejsze:

 • 中华人民共和国住房和城乡建设部 Ministerstwo Mieszkalnictwa oraz Rozwoju Miast i Wsi opublikowało nową normę krajową będącą częścią systemu kontroli zanieczyszczeń środowiska w obszarze „inżynierii budowlanej”. Innymi słowy chodzi o zaostrzenie wymagań dotyczących materiałów budowalnych, malarskich, klejów i innych produktów używanych podczas remontów przedszkoli, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. Produkty te mają być co do zasady obojętne dla środowiska i zdrowia człowieka. Nie mogą zawierać określonych/wymienionych w normie związków chemicznych aktywnych zarówno podczas prac remontowych (kiedy są na przykład mokre), jak i po ich zakończeniu (na przykład tynki, czy farby uwalniające po pewnym czasie lotne substancje szkodliwe dla zdrowia, zanieczyszczające środowisko).
 • 国家卫生委员会 Państwowa Komisja Zdrowia oraz 国家中医药管理局 Państwowa Administracja Tradycyjnej Medycyny Chińskiej wydały zalecenie, aby lokalne władze administracyjne miast i powiatów przystąpiły do opracowywania planów powołania konsorcjów medycznych. Konsorcja łączyć mają różne jednostki opieki medycznej w jedną, zintegrowaną sieć, w których realizować będą one systemowo przydzielone zadania. Celem powołania konsorcjów jest zwiększenie efektywności świadczenia zróżnicowanych usług medycznych w poszczególnych jednostkach administracyjnych. W każdej z nowo tworzonych sieci mają powstać struktury (złożone z części, lub całości istniejących jednostek medycznych), które będą odpowiedzialne za profilaktykę i prewencję, diagnostykę, leczenie, rehabilitację, usługi pielęgnacyjne i politykę zdrowotną danej sieci. Obie instytucje poinformowały jednocześnie o wprowadzeniu na terenie całego państwa obligatoryjnych certyfikatów elektronicznych placówek medycznych, lekarzy i pielęgniarek.
 • 中国支付结算协会 Chińskie Stowarzyszenie Płatności i Rozrachunków wprowadza zasadę stanowiącą, iż każdy podmiot gospodarczy, jak i osoba fizyczna może zgłaszać wszelkie naruszenia przepisów ustawowych oraz wykonawczych w zakresie płatności i rozrachunku zawinione przez banki, instytucje finansowe, finansowe organizacje nie będące bankami, organizacje płatnicze i rozliczeniowe.
 • Centralny 中国人民银行 Ludowy Bank Chin, 中国银行业保险监督管理委员会 Komisja Regulacji Banków i Ubezpieczeń, 中国证券监督管理委员会 Komisja Regulacji Papierów Wartościowych oraz 中国国家外汇管理局 Państwowa Administracja Wymiany Walut ujednolicają traktowanie papierów dłużniczych/obligacji. Bez względu na to, czy emitentem jest rząd, czy podmioty gospodarcze, obligacje przez nie emitowane traktowane są równorzędnie, jako taki sam co do zasady instrument rynku finansowego.
 • Od sierpnia br. 财政部 Ministerstwo Finansów wraz z退役军人事务部 Ministerstwem Spraw Weteranów postanowiły wspólnie, iż wszyscy żyjący jeszcze weterani wojny o niepodległość (w tym byli żołnierze KMT) otrzymają 10% podwyżkę swych uposażeń. O tyle samo wzrosną wszystkie dodatki opiekuńcze przyznane osobom, które opiekują się weteranami.
 • Władze municypalne 北京 Pekinu zmieniły dotychczas obowiązującą wysokość dochodu na członka rodziny ubiegającej się o dofinasowanie kosztów najmu mieszkania komunalnego. Od sierpnia br. wynosić on będzie 4,200 RMB (~2,246 PLN) miesięcznie. W przypadku rodzin od 3 osób wzwyż dochód ten to nie więcej niż 3,500 RMB (~1,782 PLN) na osobę.
 • Nawet władze odległego i pozornie nieatrakcyjnego pod kątem zamieszkania tam na stałe 内蒙古自治区 Autonomicznego Regionu Mongolii Wewnętrznej wprowadziły przepisy regulujące tamtejszy rynek nieruchomości. I w Mongolii Wewnętrznej władze obawiają się przegrzania rynku nieruchomości. Dlatego też mieszkańcy tego regionu od sierpnie br. nie uzyskają kredytu na zakup trzeciego mieszkania. Jeden mieszkaniec Mongolii Wewnętrznej może posiadać najwyżej dwa mieszkania. Inne prowincje już to przerabiały. Małżeństwa będą się formalnie rozwodzić. Biznes jest biznes.
 • Każda prowincja zostaje upoważniona do tworzenia własnej listy leków refundowanych przez lokalny system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzja ta związana jest z faktem, iż środki na refundację leków w każdej prowincji pochodzą z prowincjonalnego, a nie centralnego budżetu. Rezultat był dość łatwy do przewidzenia w czasie dekoniunktury po epidemii. W prowincji 四川 SiChuan na podstawie nowych regulacji skreślono z listy leków refundowanych 92 specyfiki. Koszty zakupów tych leków w 100% spadną na potrzebujących.
 • Władze municypalne miasta 厦门 XiaMen (prowincja 福建 FuJian) wprowadziły mandaty karne w wysokości 200 RMB (~107 PLN) za używanie telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu. Ciekawe w ilu jeszcze miejscach Chin ten przepis zawarty w chińskim kodeksie drogowym wciąż jeszcze nie obowiązuje w praktyce?
 • Władze prowincji 山东 ShanDong wprowadzają od sierpnia br. gwarancje dotyczące wynagrodzenia minimalnego dla robotników migrujących pracujących na budowach i przy wszelkich projektach inżynieryjnych (tunele, mosty, instalacje energetyczne, etc.). Przedsiębiorstwa budowalne zatrudniające robotników migrujących zostają zobowiązane, aby przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zawrzeć odpowiednie umowy z firmami ubezpieczeniowymi, które zagwarantują/zabezpieczą wypłaty dla tych robotników. Przedsiębiorstwa budowlane mogą wybrać inne formy zabezpieczenia wypłaty dla robotników migrujących, jak na przykład depozyt gotówki, czy gwarancje bankowe. Robotnicy migrujący muszą być pewni, że otrzymają wynagrodzenie za wykonaną pracę bez względu na sytuację przedsiębiorstwa, które ich zatrudniło.

Powyższe przykłady (a różnego rodzaju regulacji, przepisów i norm w zeszłym tygodniu pojawiło się znacznie więcej, zarówno na poziomie centralnym, jak i prowincjonalnym) pokazują jak złożony i wielowymiarowy jest w Chinach proces tworzenia prawa. Wszystkie regulacje związane są z przepisami wykonawczymi, które tworzą ciała terenowe, prowincjonalne, dostosowując zalecenia centrali do lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. W tych realiach dobrzy i sprawni prawnicy chińscy nie narzekają na brak zajęć. I liczą sobie niezgorzej.

中央委员会中国共产党 Komitet Centralny KPCh ustanowił najwyższe odznaczenie państwowe共和国勋章 / Medal Republiki. Pierwszym kandydatem rekomendowanym do tego szczególnego odznaczenia jest doktor 钟南山 Zhong Nan Shan (83 l.). Pisaliśmy o nim niejednokrotnie w naszych artykułach i przeglądach. Doktor Zhong to postać znana w Chinach i poza granicami Państwa Środka jako koordynator walki z epidemią SARS 18 lat temu, a obecnie jako czołowy specjalista współtworzący chińska strategie walki z koronawirusem. Jest m.in. dyrektorem 广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心 Krajowego Centrum Badań Zakażeń Dróg Oddechowych przy Uniwersytecie Medycznym w GuangZhou. Jest też członkiem Chińskiej Akademii Nauk.

Już dziś doktor Zhong uważany jest przez wielu za bohatera. Okres walki z pandemią pomału przenika do ideologicznej mitologii. Na zdjęciu portret doktora namalowany przez Fenga Zhaoxie, wystawiony w ramach ekspozycji “W jedności siła” poświęconej walce z Covid-19, a prezentowanej w Muzeum Narodowym Chin w Pekinie, 5 sierpnia 2020 r. © AFP STR

Zgodnie z ustaloną procedurą przyznawania Medalu Republiki w dniach od 03.08 do 07.08. można zgłaszać ewentualne zastrzeżenia co do osoby kandydata telefonicznie, faksem, e-mailem, albo tradycyjnie – listem przesłanym na adres komitetu odpowiedzialnego za przyznawanie tego specjalnego odznaczenia. Jeśli nie pojawią się żadne istotne wątpliwości co do osoby kandydata, zostanie on odznaczony Medalem Republiki w terminie, który oczywiście zostanie podany do publicznej wiadomości.

经济学 Ekonomia 经济 Gospodarka 市场 Rynek

Handel zagraniczny, który ucierpiał bodaj najbardziej w wyniku epidemii, zaczął wyraźnie odzyskiwać wigor. Eksport przeliczany w dolarach amerykańskich w lipcu wzrósł o 7.2% w relacji rok do roku, osiągając wartość US$237.6 mld (~PLN 888.87 mld). Tymczasem lipcowy import spadł o 1.4% w porównaniu z zeszłym rokiem, a jego wartość wyniosła US$175.3 mld (~PLN 655.8 mld). To zaskoczenie, ponieważ w czerwcu obserwowaliśmy wzrost wielkości importu o 2.7% w porównaniu z czerwcem 2019. Chiński eksport odnotował największy wzrost od 7 miesięcy. Bilans chińskiego handlu zagranicznego wciąż jest dodatni. W lipcu przewaga eksportu nad importem wyniosła US$62.33 mld (~PLN 233.18 mld), kiedy w czerwcu było to US$46.42 mld (~PLN 173.66 mld). Lipcowe dane handlu zagranicznego w relacji do RMB wyglądają jeszcze lepiej: wielkość całej wymiany z zagranicą wzrosła o 6.5%, eksport o 10.4%, a import o 1.6%.  Dodatni bilans wzrósł od początku roku o 45.9%. Ale wiadomo, że tutaj dużą role odgrywają kursy walut.

Jeśli chodzi o import surowców strategicznych, to w ciągu ostatnich 7 miesięcy wynosił on:

 • ruda żelaza – 660 mln ton (wzrost o 11.8% r/r) po średniej cenie RMB 641.2 (~ PLN 345) za tonę;
 • ropa naftowa – 320 mln ton (wzrost o 12.1%) średnia cena RMB 2,321.9 (~PLN 1,249) za tonę;
 • węgiel – 200 mln ton (wzrost o 6.8%) w średniej cenie RMB 495.4 (~PLN 266.4) za tonę;
 • gaz ziemny – 55.706 mln ton (wzrost o 1.9%) przy średniej cenie RMB 2,547.7 (~PLN 1,370.2) za tonę;
 • miedź – 3.603 mln ton (tj. o 34% wzrost r/r) w średniej cenie RMB 42,500 (~PLN 22,856.8) za tonę.

Najważniejszym partnerem Chin w handlu zagranicznym są kraje ASEAN. W ciągu 7 miesięcy br. wzrósł on o 6.6% r/r i stanowi obecnie 14.6% całego handlu Państwa Środka. Na drugim miejscu są w tej kategorii państwa Unii Europejskiej – wzrost o 0.1% r/r, 14% chińskiego handlu. Na trzecim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, które przez lata były najważniejszym partnerem handlowym ChRL. Obroty handlowe Chin z USA spadły w ciągu 7 miesięcy br. o 3.3%, a stanowią w sumie 11.8% chińskiego handlu. W lipcu chiński import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 3.6%, gdy w czerwcu było to 11.3% (r/r). W tych okolicznościach nie dziwi, że bilans handlowy Chiny – USA wciąż jest niekorzystny dla strony amerykańskiej. W lipcu chińska nadwyżka handlowa z USA wynosiła US$32.46 mld (~PLN 121.44 mld). W czerwcu US$29.41mld (~PLN 110.03 mld). Od początku roku w sumie nadwyżka ta wynosi US$153.58 mld (~PLN 574.56 mld). To nie jest dobry prognostyk dla zapowiadanych na 15 sierpnia rozmów bilateralnych, których celem ma być podsumowanie realizacji pierwszego etapu porozumienia handlowego Stany Zjednoczone – Chiny. ChRL miała zwiększyć import amerykańskich produktów, aby „zasypać” dużą nadwyżkę w bilansie handlowym z USA. Nic nie wskazuje na to, aby udało się Państwu Środka wypełnić wszystkie zobowiązania co do wielkości importu towarów z USA. Zwłaszcza, że chodzi o towary, których import miał być gestem dobrej woli (niekoniecznie zasadnym ekonomicznie, jak na przykład soja, wołowina, wieprzowina, drób), a który to gest traci jakikolwiek sens w obliczu działań administracji amerykańskiej wytaczającej w trybie pilnym coraz większe armaty.

Indeks główny YiCai 第一财经中国高频经济活动指数 Wysokiej Częstotliwości Aktywności Ekonomicznej zmierza powoli do poziomu neutralnego, czyli 1. To pozytywny trend. Najbardziej wciąż zyskują nieruchomości. Inne wskaźniki nie wróciły do poziomu sprzed epidemii. Bardzo powoli poprawia się sytuacja w zatrudnieniu, ale utrzymuje się stosunkowo wysoki wskaźnik bankructw.

技术 Technologie

阿里巴巴 Alibaba kupuje kolejne udziały w notowanej na giełdzie w Hong Kongu spółce deweloperskiej 易居(中国)企业控股有限公司 E-House (China) Enterprise Holdings Ltd. Dotychczasowy pakiet 1.97% akcji firma z Hangzhou powiększyła do 8.32% udziałów, za co zapłaciła 828.1 mln HK$ (~395.2 mln PLN). W ten sposób staje się piątym co do wielkości udziałowcem tej firmy. Jeśli uwzględnić zobowiązanie do wykupienia obligacji zamienialnych na akcje to Alibaba wkrótce będzie drugim udziałowcem E-House (13.26%). Ruch hegemona handlu internetowego oznaczać może, że coś interesującego dziać się będzie wkrótce w hongkońskich nieruchomościach.

Biorąc pod uwagę sukcesy tej firmy na polach tak różnych od e-commerce jak bankowość internetowa, płatności mobilne, fintech, ubezpieczenia, media, produkcja filmowa, można zakładać, że obecna inwestycja w nieruchomości jest wynikiem okoliczności, pośród których ryzyko stanowi margines marginesu.

Grupa Evergrande jest drugim co do wielkości chińskim deweloperem. Firma inwestuje w ochronę zdrowia i turystykę. Okazuje się, że Evergrande wchodzi właśnie, jak gdyby nigdy nic, do grona producentów samochodów elektrycznych. Inaczej: to świat dowiedział się dopiero teraz o projekcie, nad którym pracowano już od dłuższego czasu. W ramach tego projektu Evergrande Group przejęła kilka podmiotów związanych z elektromobilnością z Europy i Stanów Zjednoczonych, w Chinach wykupiła większościowe udziały w spółce NEVS, która “elektryfikowała” auta Saab. Zaangażowano też doświadczonych projektantów: Andersa Warminga (wcześniej Mini, BMW, Borgward) i Michaela Robinsona (wcześniej Bertone i ED Design). Evergrande jest od niedawna właścicielem udziałów producenta super samochodów Koenigsegg oraz spółki odpowiedzialnej za projekt EV Faraday Future.

Koenigsegg Jesko – prawdopodobnie najszybszy samochód świata dopuszczony do ruchu ulicznego. Samochód osiąga ponoć ponad 500 km/h.

Swoje własne auta Evergrande sprzedawać będzie pod marką Hengshi, co w wolnym tłumaczeniu znaczy “Wieczna/Nieograniczona Prędkość”. Na początek firma zamierza wystartować z sześcioma modelami:

 • sedan Hengshi 1 z segmentu D
 • sedan Hengshi 2 z segmentu B
 • SUV Hengshi 3 z segmentu C
 • 7 miejscowy MPV Hengshi 4
 • SUV Hengshi 5 z segmentu A
 • SUV coupe Hengshi 6 również z segmentu A.
Hengshi 2

Poza tymi sześcioma modelami pojawi się wkrótce kolejne osiem. Prace już trwają. Gdzie będą produkowane te samochody? W fabrykach Evergrande w Kantonie i w Szanghaju, które już są w fazie próbnego rozruchu. Czasu nie ma wiele. Pierwsze auta Hengshi mają pojawić się na chińskich drogach już na początku przyszłego roku.

Taka historia, którą warto zestawić z opowieścią o samochodzie Izera, którego makiety (sztuk 2) niedawno prezentowano pod Warszawą.

 

银行 Banki – 财政 Finanse – 资本 Kapitał – 资金 Fundusze

Z końcem lipca br. chińskie rezerwy walut zagranicznych wyniosły 3.154 bln US$ (~11.8 bln PLN). Według 中国国家外汇管理局  Państwowej Komisji Wymiany Walut jest to najwyższy poziom rezerw walutowych od 30 miesięcy, o 1.4% więcej niż w czerwcu.

Cztery największe banki chińskie: 中国银行股份有限公司 Bank of China, 中国工商银行股份有限公司 Industrial and Commercial Bank of China Ltd., 中国农业银行股份有限公司 Agricultural Bank of China Ltd. oraz 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corp. zgodnie z decyzją Centralnego 中国人民银行 Ludowego Banku Chin poprzez swoich pracowników rozpoczną stosowanie na masową skalę w transferach i płatnościach chińskiej waluty elektronicznej DCEP (Digital Currency Electronic Payment). Chiny rozpoczęły prace nad swoją „kryptowalutą” w 2014 roku. Na początku tego roku centralny bank uruchomił program pilotażowy obejmujący urzędników państwowych z czterech chińskich miast, którzy w maju otrzymali w elektronicznej walucie swoje miesięczne wynagrodzenia. Powodzenie tego pilotażu spowodowało, że eksperyment (bo to wciąż eksperyment) zostaje rozszerzony na znacznie większa grupę osób, co istotne, pracujących i żyjących w każdym zakątku Chin.

Wirtualna waluta banku centralnego – wstępnie nazwana DCEP – różni się zasadniczo od wszechobecnych chińskich platform płatności mobilnych, takich jak 微信支付 WeChat Pay (należy do 腾讯 Tencent), czy 支付宝 Alipay (należy do 阿里巴巴 Alibaby), choć na pierwszy rzut oka (na aplikację) może wydawać się rozwiązaniem podobnym. DCEP to pieniądz, środek płatniczy gwarantowany przez bank centralny, podczas gdy Alipay i WeChat Pay są platformami służącymi dokonywaniu płatności. Po jego pełnym wprowadzeniu DCEP będzie obowiązującym w Chinach środkiem płatniczym, płatności w nim rozliczane będą również poprzez dzisiejsze aplikacje płatności mobilnych. Władze chińskie nie ogłosiły jeszcze kiedy to DCEP stanie się walutą państwową powszechnego stosowania. Jednak wydaje się nieuniknione, iż to Chiny będą pierwszą światową gospodarką, która wdroży suwerenną walutę cyfrową. Pojawienie się waluty cyfrowej gwarantowanej przez bank centralny, a jednocześnie opartej o system blockchain może nieodwracalnie zmienić świat finansów jaki stworzyły amerykańskie instytucje finansowe w XX wieku. Blockchain może sprawić, że każdy uczestnik operacji finansowych będzie doskonale wiedział, który pieniądz ma pokrycie, a który jest „pusty”. W takich okolicznościach „dodrukowanie pieniądze” straci jakikolwiek sens. Gospodarki staną się mierzalne, a pomiary weryfikowalne. Tutaj upatrywalibyśmy prawdziwego zagrożenia „bezpieczeństwa narodowego” USA.

平均汇率 Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (07.08.2020)

100英镑GBP = 912.12人民币 RMB               

100欧元EUR = 824.25 人民币 RMB

100美元US$ = 694.08人民币 RMB

100美元US$ = 697.08人民币 RMB

Kurs offshore transakcji poza Chinami w rozliczeniach transakcji międzybankowych.

100 港HG$ = 89.56人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 87.07人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.64 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 185.51人民币 RMB

100人民币 RMB = 53.71 波兰兹罗提 PLN

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR /  香港银行间同业拆借利率HIBOR. Oba wskazują stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w ShangHaiu czy w HongKongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o łatwości bądź trudnym dostępie do kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcje.

{Dane na dzień 07.08.2020}

证券交易Giełdy

Powtórka z rozrywki. Cztery dni tygodnia nad kreską, w piątek załamanie. W dół poszły akcje firm z sektora finansowego pozabankowego, spółek komputerowych, producentów elektroniki, spółek maklerskich.  Nieźle zniosły zawirowania spółki przemysłu obronnego, firmy z sektora turystyczno-wypoczynkowego, producenci AGD oraz materiałów budowlanych. Obawy budzą informacje o kolejnych planowanych restrykcjach władz amerykańskich wobec chińskich firm technologicznych. Z rezerwa zareagowały chińskie rynki na zmiany szefów giełd w 上海 Szanghaju oraz w 深圳 Shenzhen. Na uspokojenie nastrojów nie ma widoków. Trzeba będzie przyzwyczaić się do nagłych wzlotów i nieoczekiwanych upadków.

 

社会 Społeczeństwo 生活方式 Life style

深圳 ShenZhen ma bardzo aktywne władze municypalne. W minionym tygodniu ogłosiły one nowe rozporządzenie zobowiązujące pracodawców do wykazywania większej troski o zdrowie pracowników. Pośród zaleceń, iście jak na Chiny rewolucyjnych, znalazły się na przykład takie:

– zobowiązanie pracodawców do racjonalnego wykorzystania 8 godzinnego czasu pracy, celem unikania nadgodzin;

– zobowiązanie pracodawców do wprowadzenia systemu obowiązkowych, płatnych urlopów rotacyjnych, szczególnie dla pracowników których praca wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym lub/i fizycznym;

– zobowiązanie pracodawców do organizowania dla pracowników okresowych badań stanu ich zdrowia.

Zaleca się pracodawcom, aby wyposażali zakłady pracy w systemy zdalnego pomiaru temperatury ciała, sale fitness, stosownie do rodzaju zakładu pracy wyposażone pokoje pierwszej pomocy medycznej, gabinety konsultacji psychologicznych. W strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw mają się znaleźć komórki odpowiedzialne za politykę zdrowotną firmy, kadry, a także zarządzanie kryzysowe. Miejski wydział zdrowia wraz z innymi służbami (policja, straż pożarna, itp.) ma ustalić zasady szkolenia w zakresie prewencji zdrowotnej w zakładach pracy. Pracodawcy zostają z kolei zobligowani do prowadzenia regularnych szkoleń pracowników w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Pracownicy, w zależności od wykonywanych prac, mają być wyposażani w środki ochrony osobistej, jak i sprzęt zgodny z obowiązującymi przepisami.

To kolejny przykład obrazujący jak wiele jeszcze w Chinach jest do zrobienia jeśli chodzi o przepisy, regulacje, prawo.

中国 世界 Chiny – Świat

Kilka tygodni temu, bez rozgłosu, podpisana została umowa o kompleksowym partnerstwie strategicznym między Chinami i Iranem. Pozornie nie było to wydarzenie nadzwyczajne. Umowy o partnerstwie strategicznym różnego stopnia Chiny podpisały z większością państw świata. Z Polską również. O umowie z Iranem krążyło wiele plotek, ale zawierały one niewiele konkretów. Aż do chwili kiedy światło dzienne ujrzała kopia porozumienia w języku arabskim, która wyciekła do Internetu. Oczywiście zupełnie przypadkowo. Umowa z Iranem jest szczególna. Otóż zawiera ona, poza zwyczajowymi dyplomatycznymi ogólnikami, konkret w postaci chińskiego zobowiązania, iż w ciągu najbliższych 25 lat ChRL zainwestuje w Iranie ponad 400 mld US$ (~1.5 BILIONA PLN). Przedmiotem inwestycji będą projekty transportowe i logistyczne, drogi i koleje, infrastruktura telekomunikacyjna, opieka medyczna, a także obronność. Chińczycy chcą zainwestować aż 280 mld dolarów amerykańskich (~1.04 bln PLN) w irańską energetykę. W zamian Iran zobowiązał się, że przez najbliższe 25 lat będzie sprzedawał Chinom ropę i gaz po preferencyjnych cenach i na specjalnych warunkach.

Chiny w latach 2005 – 2020 inwestowały spore pieniądze w państwach, które są ich istotnymi dostawcami surowców energetycznych: w Iranie 26.56 mld US$ (~99.13 mld PLN), w Arabii Saudyjskiej 38.64 mld US$ (~144.22 mld PLN), a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 33.53 mld US$ (~125.15 mld PLN). Dlaczego zatem ChRL podjęła dość nieoczekiwanie decyzję o zwiększeniu zaangażowania ekonomicznego w Iranie i to w takim stopniu?

Walnie przyczynił się do niej Donald Trump.

Otóż w ramach „budowania nowego ładu”, czyli demolowania wszystkiego co pozostawił po sobie Obama, amerykański prezydent postanowił zerwać multilateralne umowy z Iranem. W ramach działań skierowanych przeciwko Iranowi skłonił Indie do wycofania się ich z zakupów ropy i gazu z Iranu (Iran był jednym z 3 najważniejszych dostawców surowców energetycznych Indii), a także wykluczenia irańskich instytucji finansowych z indyjskiego rynku finansowego. Indie – o czym pisaliśmy – wdały się też w graniczne utarczki z Chinami. Indie nie wywiązały się ze swoich wcześniejszych deklaracji dotyczących uczestnictwa w budowaniu nowej linii kolejowej Zahedan (granica z Afganistanem) – Chabahar (port w Zatoce Omańskiej, niedaleko granicy z Pakistanem) i sfinansowania rozbudowy portu w Chabahar. Cała ta inwestycja miała otworzyć Afganistanowi drogę do światowych mórz i oceanów. Afganistanowi, z którego wycofywanie wojsk amerykańskich zarządzone przez Trumpa na jakiś czas zatrzymał COVID-19. Afganistanowi, w którym rolę mediatora zaczął w zeszłym roku grać Pekin proponując wariant pakistański: damy wam pieniądze, zbudujemy infrastrukturę, wy dacie swoim ludziom pracę, której nie chcemy już u siebie. Szycie ubrań. Wycinanie klapek. Wytłaczanie opon. Itd., itd.

Bliższe relacje Iranu i Chin (poniekąd narzucone przez USA) prawią, że obu państwom zależeć będzie na normalizacji sytuacji w Afganistanie, jak również umacnianiu się obecnego kursu propekińskiego w Pakistanie.

W rezultacie „grania na Amerykę” Indie graniczą od zachodu po wschód z państwami, które zawarły sojusz z Chinami. Iran, Afganistan, Pakistan, Nepal, nawet Bangladesz. Na południu Śri Lanka. A mówili: szukaj przyjaciół blisko, wrogów zaś daleko. Zdaje się, że polskie władze maja wiele wspólnego z indyjskimi.

梁安基Liang Z. Andrzej

上海,中国Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

Aix en Provence, Francja

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 32/2020 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button