Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (36/20),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

Z pierwszych stron 从新闻媒体的第一页

Nowy plan pięcioletni

Od kilku tygodni prowadzone są intensywne konsultacje dotyczące założeń nowego, 14-tego z kolei planu pięcioletniego. Konsultacje te zataczają obecnie znacznie szersze kręgi niż to miało miejsce wcześniej. To widomy znak poszukiwania optymalnych dróg przejścia przez najbliższe lata, które niosą ze sobą znacznie więcej wyzwań niż to ostatnie dwie dekady. W trakcie jednego z seminariów z udziałem ekspertów ekonomicznych i społecznych prezydent Xi przekazał wprost zamysł dojrzewający w najwyższych kręgach władzy Państwa Środka.

Chiny czeka “okres burzliwych zmian” w gospodarce, wzrostu niepewności na rynkach zewnętrznych. Dlatego też chińska gospodarka w znacznie większym niż dziś stopniu musi oprzeć swój dalszy rozwój na popycie krajowym. Pandemia sprawiła, stwierdził Xi, że z jednej strony w wielu państwach nasilił się protekcjonizm gospodarczy, z drugiej wiele gospodarek poniosło ogromne straty, przerwaniu uległy łańcuchy dostaw, gwałtownemu zaburzeniu uległy ta podaż, jak i popyt.

Przesunięcie punktu ciężkości w stronę popytu wewnętrznego nie oznacza jednak, że Chiny zahamują proces otwierania się na świat. Aktywna współpraca z tymi państwami, regionami, firmami, instytucjami, które chcą współpracować z Chinami, jest koniecznością. Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Xi Jin Ping podczas konferencji

Kluczem do sukcesu Chin są innowacje technologiczne. Dlatego też Chiny muszą dokonywać kolejnych przełomów technologicznych w kluczowych obszarach tak szybko, jak to tylko możliwe. Rozwiązaniem obecnych problemów jest „ucieczka do przodu”.

Prezydent Xi o Tybecie

Prezydent Xi wziął udział w siódmym roboczym forum Komitetu Centralnego, którego przedmiotem był 西藏 XiZang/Tybet. Xi nie wypowiada się często na temat tego regionu. I jeśli to czyni, to nie pozostawiając jakichkolwiek wątpliwości. Podczas swojego wystąpienia podkreślił „konieczność dalszego kompleksowego wdrożenia strategii partii w zarządzaniu Autonomicznym Regionem Tybetu w nowej erze”.

A to celem „budowania zjednoczonego, zamożnego, cywilizowanego, harmonijnego i pięknego, socjalistycznego, nowoczesnego, nowego Tybetu”. Czy można coś jeszcze dodać?

Sztandar Chińskiej Policji Ludowej

Niewątpliwie zaskakującą informacją była ta o uroczystym wręczeniu sztandaru 中国人民警察 Chińskiej Policji Ludowej przez prezydenta Xi. Przy tej okazji Przewodniczący ChRL wygłosił stosowne przemówienie. Stwierdził w nim m.in., że policja ludowa jest kluczowym organem dla zarządzania państwem i takim też elementem chińskiego wymiaru sprawiedliwości.

Policja pod przywództwem partii przyczynia się do ochrony bezpieczeństwa narodowego, stabilności społecznej i interesów obywateli. Stanowi ona siłę, której partia i naród mogą zaufać.

Przemówienie nie zawierało zaskakujących wątków. Mogło ono zostać wygłoszone przez głowę państwa dowolnego kraju pod adresem lokalnej umundurowanej i uzbrojonej formacji, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zdziwienie budzi fakt, że istniejąca od niemal 71 lat formacja nie miała do tej pory swojego sztandaru.

Nowe regulacje prawne

Z początkiem września wchodzą kolejne nowe regulacje, przepisy, zapisy prawa. I tak na przykład:

  • zostają uregulowane zasady płatności za towary, projekty, usługi, etc. dostarczane przez małe i średnie firmy wszelkiego rodzaju instytucjom i agencjom rządowym. Zapłaty przez te instytucje mają być dokonywane w terminie od 30 do maksymalnie 60 dni od daty zakupu towaru, czy wykonania usługi;
  • jasno określone zostają zasady złomowania motocykli. Recyklingowi podlegają: silnik, przekładnia kierownicza, skrzynia biegów, przednie i tylne osie oraz rama;
  • w ramach dokonywanej co 2 lata aktualizacji listy podstawowych leków refundowanych wykreślono z niej 8 kategorii: witaminowe suplementy diety, leki zawierające wyciągi z ziół, leki bazujące na substancjach uzyskiwanych z dzikich zwierząt, szczepionki profilaktyczne, środki antykoncepcyjne, środki stymulujące seksualnie, preparaty bazujące na alkoholu lub/i herbacie;
  • uruchomiono nowy system centralnych rezerw nawozów sztucznych na wypadek klęsk żywiołowych;
  • wprowadzono przepisy regulujące obrót i stosowanie folii do użytku rolniczego. Produkować i sprzedawać można wyłącznie te folie, które spełniają normy krajowe, zwłaszcza w zakresie biodegradacji. Zabronione jest wyrzucanie czy zakopywanie folii. Lokalne rządy mają stworzyć system skupu, przetwarzania i ponownego wykorzystania folii stosowanych w produkcji rolnej;
  • w ramach wsparcia sektora produkcji aut elektrycznych przedłużono okres pomiędzy momentem zatwierdzenia projektu pojazdu, a uruchomieniem jego realnej produkcji z 12 do 24 miesięcy;
  • wprowadzono istotną zmianę dotyczącą komunikacji autobusowej średnio- i długodystansowej. Zgodnie z nowymi regulacjami kierowcy będą mogli zatrzymywać pojazdy poza dworcami autobusowymi celem wysadzenia pasażerów, pod warunkiem, że nastąpi to w miejscu nie stwarzającym zagrożenia w ruchu drogowym. Kierowcy nie mogą jednak zatrzymywać autobusów celem zabrania pasażerów poza wyznaczonymi w tym celu miejscami (dworce, przystanki).
  • naukowcy, jak też placówki badawcze przedstawiające w swoich pracach fałszywe materiały, nieprawdziwe źródła, sfałszowane wyniki badań, dopuszczające się plagiatu, naruszające prawa własności intelektualnej osób lub/i organizacji trzecich będą podlegać zakazowi działalności naukowo-badawczej od lat 5 do zakazu dożywotniego włącznie. Zakaz ten nie wyklucza jednocześnie odpowiedzialności cywilno-karnej osób, czy placówek zakazem objętych;
  • wprowadzono podatek od wydobycia, przetwarzania i wytwarzania surowców mineralnych;

Ekonomia 经济学

PMI 6 miesiąc z rzędu w górę

Jak informuje 国家统计局 Państwowe Biuro Statystyki wskaźnik koniunktury w przemyśle (indeks PMI – Manufacturing Purchasing Manager Index) już 6 miesiąc z rzędu wskazuje na ożywienie gospodarcze osiągając poziom powyżej 50 punktów.

W sierpniu odczyt tego indeksu dla badanych przez Biuro firm (duże firmy prywatne i państwowe) wyniósł 51 punktów. Indeks PMI dla usług osiągnął wysoki (najwyższy od początku 2018 roku) poziom 55.2 punktu. Odczyty potwierdzają, iż konsumpcja wewnętrzna rośnie, co wzmacnia całą chińską ekonomię. Aktywność w przemyśle jest wynikiem rządowych projektów inwestycyjnych. Rośnie indeks zamówień eksportowych, choć wciąż jest na poziomie poniżej punktu wzrostu 50, w sierpniu wyniósł 49.1 punktu.

Przypomnijmy o co chodzi z indeksem PMI. Wskaźnik PMI to mówiąc w uproszczeniu informacja zwrotna od kupców i zaopatrzeniowców kilkuset dużych firm z różnych branż informujących okresowo o poziomach zakupów surowców, materiałów i komponentów dla potrzeb swoich organizacji. Czym większe zakupy i wynikające z nich zapasy, tym większe otrzymane zamówienia od klientów, tym większe planowane produkcje. Spadający poziom zapasów oznacza malejące plany dotyczące produkcji, a więc i wielkości otrzymywanych zamówień. Odczyt wskaźnika poniżej 50 punktów oznacza pogorszenie warunków w tym sektorze, a powyżej – poprawę.

Wyższe prognozy wzrostu godpodarczego Chin

Agencja ratingowa Moody’s podniosła prognozę wzrostu gospodarczego Chin w 2020 roku z 1% na 1.9%. Przy okazji przewiduje, że w 2021 roku wzrost chińskiego PKB osiągnie poziom 7%. Agencja zwraca uwagę na to, że produkcja przemysłowa w Chinach, jak i inwestycje w środki trwałe mocno zwyżkowały w drugim kwartale br., a wzrost PKB był wyższy niż oczekiwano.

Chińskie zakłady pracy relatywnie szybko (w porównaniu z innymi państwami) wróciły do dawnej aktywności, co powoduje, że rosną dochody firm i osób fizycznych, wzrasta też konsumpcja. Działania mające na celu opanowanie epidemii przyniosły w ChRL widoczny skutek, dający podstawy, by zakładać, że ewentualna II fala epidemii nie będzie miała takiego wpływu na życie gospodarcze i społeczne Chin, jak to miało miejsce na początku br.

Według Moody’s aktywność gospodarcza Chin będzie się dalej stopniowo poprawiać, ale czynniki takie jak słaby popyt na rynku zewnętrznym mogą ograniczać tempo wzrostu gospodarczego.

Lista zakazanych towarów eksportowych

Ostatnio głośno na temat listy administracji Stanów Zjednoczonych dotyczącej towarów i technologii, których eksport (zwłaszcza do Chin) jest zabroniony. Mniej słyszy się o podobnej liście, którą już w 2008 roku stworzyło 商务部 Ministerstwo Handlu Chin. Przy czym chińskie lista ma charakter ogólny, a nie szczególny. Określa towary i usługi, których nie można z Chin eksportować bez względu na to jakie państwo, czy region mogłoby być odbiorcą danej dostawy.

Obniżenie podatku dochodowego na wyspie HaiNan

Rząd prowincji-wyspy 海南 HaiNan sukcesywnie tworzy zachęty dla przyciągnięcia biznesu i uzdolnionej kadry. W ramach tych działań zadecydowano o obniżeniu tutejszego podatku dochodowego tak, aby jego maksymalna stawka nie przekraczała 15%.

Jest tu oczywiście haczyk. Na tak atrakcyjną stawkę podatku dochodowego mogą liczyć osoby, których dochód roczny przekracza kwotę 300,000 RMB (~161.430 PLN). Preferencyjna stawka podatku dochodowego będzie obowiązywać do 2024 roku. W Chinach kontynentalnych stawka podatku dochodowego sięga 45%, w Hong Kongu 17%, w Singapurze (konkurującym z Hong Kongiem) 22%. Więcej o HaiNan przeczytacie Państwo TUTAJ.

Wyspa Hainan stanie się niebawem rajem dla wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej. Znakomite warunki klimatyczne, piękne plaże, bogata przyroda, doskonałe położenie geograficzne, port wolnego handlu, strefa wolnocłowa, podatki nie wyższe niż 15%….

Technologie 技术

Zrobotyzowana restauracja

W Foshan (Greater Bay Area) otwarto w pełni zrobotyzowaną restaurację. Roboty przyjmują gości, zamówienia, gotują, podają do stołu. Tak właśnie.

 

 

Lingyan AG50

to nowy, lekki samolot (awionetka), który w minionym tygodniu odbył swój dziewiczy lot. Samolot został skonstruowany przez zespół pracujący dla Aviation Industry Corporation of China.

 

 

Edukacja – Nauka  教育科学

Rosną wydatki na badania i rozwój

Według danych 国家统计局 Państwowego Biura Statystyki, 科技部 Ministerstwa Nauki i Technologii oraz 财政部 Ministerstwa Finansów w roku 2019 na badania i rozwój wydano w Chinach 2.214 bln RMB (~1.192 bln PLN) tj. 2.23% PKB kraju. Było to o 12.5% więcej niż w roku 2018.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w Polsce na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku przeznaczono 25,6 mld PLN. Nakłady na naukę ogółem (działalność akademicka, nauczanie, badania, etc.) w 2018 roku wyniosły 1,21 % PKB.

 

Giełdy 证券交易所 – Finanse 财政 – Kapitał 资本

Wzrosty na chińskich giełdach

trwają już niemal dwa miesiące. Pomimo korekt trwających czasem kilka dni. Co ciekawe wśród beneficjentów dobrych nastrojów inwestorów znajdują się spółki z branży turystycznej i komunikacyjnej, chociaż te właśnie branże najbardziej dotknęły skutki epidemii. Niezłe wyniki mają producenci sprzętu medycznego oraz firmy oferujące usługi medyczne. To raczej nie dziwi. Jak również fakt, że rosną ceny akcji producentów AGD. Czas epidemii sprzyjał remontom i wymianie urządzeń gospodarstwa domowego. W minionym, 35 tygodniu 2020 roku, na decyzje inwestorów korzystnie wpływały budujące dane publikowane przez Państwowe Biuro Statystyczne, lepsze niż się spodziewano. Centralny bank nie koryguje dotychczasowej polityki monetarnej. Jednak cieniem na rynkach kładzie się coraz mocniej niepokój związany z napięciami na linii Pekin – Waszyngton. Wiadomo, że w perspektywie krótkiej i średniej amerykańskie sankcje wycisną piętno na chińskich firmach.

W 35 tygodniu 2020 roku byki przeważały nad niedźwiedziami. Jak będzie w kolejnych tygodniach? Poinformujemy (fot.: StockNews)

Ale jaka będzie ich forma? Jaka dynamika? Jaki zakres? Koncepcja silnego zwrotu ku konsumpcji wewnętrznej okazuje się niezwykle mądrym ruchem zainicjowanym jeszcze w czasach kiedy świat był dość przewidywalny.

Operator giełdy w Hong Kongu,

czyli 香港交易及结算所有限公司 The Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. poinformował, że w pierwszym półroczu br. giełda ta była trzecim na świecie rynkiem pod względem pozyskiwania kapitału. W okresie od stycznia do czerwca 2020 roku na parkiet w Hong Kongu weszły 64 nowe spółki. Za akcje tych spółek inwestorzy zapłacili w sumie za 92.8 mld HK$ (~44.63 mld PLN).

Komisja Regulacji Papierów Wartościowych

中国证券监督管理委员会  wprowadza zasady klasyfikacji spółek/funduszy inwestycyjnych, maklerskich, instytucji finansowych notowanych na giełdzie. Komisja ustanowiła 5 kategorii i 11 stopni: A (AAA, AA, A), B (BBB, BB, B), C (CCC, CC, C), itd. Bazę dla klasyfikacji stanowią eksperckie oceny spółek dotyczące ich potencjału (zdolności) kredytowego, ratingów nadzoru finansowego, ryzyk, jakości zarządzania w zgodzie ze statutem, realizacją publikowanych planów działań, etc.

Giełda w ShenZhen

wprowadza klasyfikacje spółek notowanych tutaj według poziomu ryzyka w pięciu aspektach: nadużyć finansowych, biznesowego, zarządzania i operacji, rynkowego oraz wykluczenia z giełdy. Spółki otrzymywać będą na tej podstawie „etykiety”: spółka najwyższego ryzyka, spółka ryzykowna, spółka zagrożona ryzykiem (zalecana ostrożność), spółka wolna od ryzyk. Nowa klasyfikacja ma zabezpieczyć interesy inwestorów.

Obligacje USA

Po raz trzeci w tym roku Chiny sprzedały pakiet posiadanych obligacji amerykańskiego rządu. Tym razem sprzedały ich na sumę 9.3 mld US$ (~34.66 mld PLN). Pod koniec czerwca br. rząd Stanów Zjednoczonych był zadłużony w Chinach na kwotę 1.07 bln US$ (~4 bln PLN). W ubiegłym roku największym wierzycielem USA stała się Japonia, która pod tym względem wyprzedziła Chiny właśnie.

E-juan / DCEP

Bez większego rozgłosu banki chińskie upowszechniają chińską walutę cyfrową, nazywaną przez nas e-juanem, a znaną (czy raczej nieznaną) na Zachodzie pod kryptonimem DCEP. 中国建设银行股份有限公司 China Construction Bank Corp. na swojej chińskiej stronie internetowej umieścił zakładkę, dzięki której możemy zainstalować aplikację pozwalającą na utworzenie cyfrowego portfela e-juanów. To zapowiedź nieodwracalnego. Gotówka w Chinach zacznie stawać się dobrem rzadkim. I prawdopodobnie zupełnie bezużytecznym.

Elektroniczny portfel na elektroniczne juany.

Walka z praniem pieniędzy

Organy administracji państwowej odpowiedzialne za rynek finansowy i sektor bankowy prowadza nieustanna walkę z nielegalnymi transakcjami i tzw. „praniem brudnych pieniędzy”. W pierwszym półroczu br. bank centralny wykrył 298 przestępstw tego typu, a na banki i instytucje finansowe, które dopuściły, by do nich doszło nałożył kary w rekordowej wysokości odpowiadające j równowartości 198.9 mln PLN. To znacznie więcej niż w całym 2019 roku. Władze pracują aktualnie nad nowymi regulacjami dotyczącymi „prania pieniędzy”, jako, że te obowiązujące liczą sobie już 13 lat. Biorąc pod uwagę zmiany na rynkach finansowych Chin, charakter operacji finansowych, czy rozwój technologiczny w sektorze bankowym i pozabankowym to cała epoka. Albo nawet dwie. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami nowe regulacje zaostrzające kary i uszczelniające system finansowy zostaną opracowane do końca br., a wkrótce potem wprowadzone w życie.

Giełdowi liderzy

Ile spółek na świecie z kapitalizacją rynkową ponad 500 mld US$ (~1.85 bln PLN) notowanych na giełdach zwiększyło w ciągu ostatniego roku swoje przychody o ponad 25%? To Amazon (USA), Berkshire Hathaway (USA), 阿里巴巴 Alibaba (Chiny) i 腾讯 Tencent (Chiny).

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (28.08.2020)

100英镑GBP = 908.88人民币 RMB

100欧元EUR = 813.91 人民币 RMB

100美元US$ = 688.11人民币 RMB

100美元US$ = 685.93人民币 RMB

Kurs offshore transakcji poza Chinami w rozliczeniach międzybankowych.

100 港HG$ = 88.89人民币 RMB

100 澳门元MOP$ = 86.33人民币 RMB

100 新台币NT$ = 23.45 人民币 RMB

100 波兰兹罗提 PLN = 185.81人民币 RMB

100人民币 RMB = 53.62 波兰兹罗提 PLN

 

SHIBOR / HIBOR

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy wskazują stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję.

{Dane na dzień 28.08.2020}

 

Społeczeństwo 社会

Ranking miast

W ubiegłym tygodniu brytyjska agencja “Globalization and World Cities Research Group” (“GaWC”) opublikowała swój kolejny raport “World Cities Ranking“. Firma GaWC, założona w 1999 roku, publikuje światowy ranking miast co 2-4 lata. Ostatnia jego edycja została opublikowana w 2018 roku. Parametrami, które brane są pod uwagę przez zespół agencji podczas oceniania konkurencyjności badanych miast są takie jak poziom/upowszechnienie zaawansowanej produkcji, jakość szeroko pojętych usług (finansowych, prawnych, doradczych), czy jakość zarządzania danym miastem. W najnowszym zestawieniu chińskie miasta radzą sobie bardzo dobrze. Pośród 707 metropolii będących przedmiotem badania Hong Kong zajął 3 miejsce, Szanghaj 5 pozycję, Pekin zaś 6. Poza pierwszą dziesiątką znalazły się m.in.: GuangZhou/Kanton – pozycja 34, TaiPei – 36, natomiast 深圳 ShenZhen sklasyfikowany został dopiero na 46 miejscu (!!!). Łącznie w tym roku w rankingu GaWC znalazły się 34 chińskie miasta.

W twarz?

Pewien nowy pracownik 厦门国际银行 Xiamen International Bank doświadczył na własnej skórze, że postępowanie wbrew tradycji może boleć. W czasie nieformalnej kolacji zorganizowanej przez rzeczony bank z okazji przyjęcia do zespołu nowych członków wspomniany nowicjusz odmówił wypicia toastu wzniesionego przez szefa 白酒 BaiJiu, chińską białą wódką. Wedle informacji, które błyskawicą obiegły media społecznościowe, za odmowę wypicia alkoholu człowiek ten został uderzony w twarz przez innego nowo przyjmowanego pracownika. Ten z kolei uznał, że odmowa wypicia alkoholu w takich okolicznościach to bezdyskusyjna demonstracja braku szacunku dla kierownictwa, dla banku i dla współpracowników.

Motywacja po chińsku

Przy tej okazji przypominamy sprawę sprzed 4 lat. Stosowanie przemocy w firmach, wśród białych kołnierzyków, nie jest problemem w Chinach nowym. Nie ma jednak na nią zgody zarówno wśród chińskiego społeczeństwa, jak i w kręgach chińskich władz. A pomimo to…

Mieszkanie przed, czy po ślubie?

Jak wskazują badania przeprowadzone przez dwie platformy internetowe specjalizujące się w obrocie nieruchomościami, czyli 58.com oraz anjuke.com, ponad 64% młodych Chińczyków woli kupić własne mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego, niż po ślubie. To dla 80.9% ankietowanych idealne rozwiązanie na początku życia w związku formalnym. Blisko 20% badanych uważa, że oprócz mieszkania w związek małżeński powinno wchodzić się również z własnym autem. Samo mieszkanie powinno mieć 3 sypialnie i nie mniej niż 100 m2 powierzchni użytkowej (w Chinach do powierzchni mieszkania wliczane są wszelkie części wspólne, co może konfudować obcokrajowców). Co ciekawe: tylko 37.3% ankietowanych kobiet jest gotowa do współfinansowania zakupu mieszkania, a 47.1% z nich uważa, że zakup ten leży całkowicie w zakresie powinności przyszłego męża.

 

PS/Na marginesie 是保证金

ShenZhen 深圳

26 sierpnia br. minęła 40 rocznica utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 深圳 ShenZhen. ‪W ciągu czterech dekad mała wioska rybacka leżąca przy granicy z wielkim i bogatym Hong Kongiem zmieniła się w nowoczesną metropolię o światowym znaczeniu. Oficjalnie mieszka tu ponad 13 milionów osób (posiadających lokalny meldunek, czyli hukou), w rzeczywistości żyje tu i pracuje ponad 20 milionów ludzi. Historia ShenZhen jest syntezą ostatnich 40 lat historii najnowszej Chin. Gigantyczna inscenizacja bajki o Kopciuszku. Dowód na słuszność intuicji Deng Xiao Pinga, który tu właśnie już w 1992 roku ostatecznie pokonał partyjny beton i popchnął Chiny w drogę, którą podążają do dziś. Podejrzewam, że sam Deng Xiao Ping nie przewidywał, iż ShenZhen w tak krótkim czasie stanie się tym, czym jest dzisiaj. Tu działa jedna z chińskich giełd. Miasto jest epicentrum światowego przemysłu elektronicznego. Stało się też miejscem, gdzie swoje siedziby główne i centra badawczo-rozwojowe umiejscowiły największe spółki technologiczne Chin, takie jak na przykład Tencent.

ShenZhen i jego okolice nazywane są dziś chińską Doliną Krzemową, ale niebawem pewnie to określenie pójdzie w zapomnienie. ShenZhen gna przed siebie. Jest pierwszym miastem świata w całości objętym siecią 5G. Tu otwierają swoje oddziały największe uczelnie świata. Tu lokują swoje ośrodki badawcze zagraniczne instytucje naukowe, międzynarodowe korporacje. Coraz częściej pojawiają się wśród nich takie, które nie przybywają ze swoimi technologiami, ale zamierzają uczyć się nowego od firm chińskich.

 

Kiedy przyleciałem do ShenZhen po raz pierwszy gdzieś w 1998 roku, miejsce to wydało mi się połączeniem dystopii narodzonej w umyśle Dmitrija Głuchowskiego i onirycznych obrazów z filmów Felliniego. Na dłużej „zlądowałem” tu dokładnie 20 lat później. I dziś tęsknię do tego molocha z tak wieloma twarzami, i do tych kilku osób, z którymi widzieliśmy się ostatnio przed epidemią.

Foto: Arnold Adamczyk

Foto: Leszek Ślazyk

Foto: Leszek Ślazyk

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com

  

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

Aix en Provence, Francja

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 34/2020 www.chiny24.com

 

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button