Wiadomości

Tydzień za Wielkim Murem (44/19),

czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga

Tydzień 44 (28.10. – 03.11.2019)​

Co nowego w polityce ?

Zakończyły się coroczne obrady plenum 中国共产党中央委员会全体会议 Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Komunikat opublikowany po zamknięciu obrad podkreślił na wstępie, iż system socjalizmu z chińskim charakterem jest systemem naukowym, opracowanym przez partię i jej członków na bazie doświadczeń i wieloletniej praktyki. System ten posiada niepodważalną przewagę nad innymi systemami. Dlatego też działania rządu centralnego oraz rządów lokalnych są przeprowadzane zgodnie z regułami przezeń określonymi. W efekcie takiego postepowania osiągnięto zakładane cele, pomimo skomplikowanej sytuacji oraz rosnącego ryzyka i wyzwań, tak w kraju jak i zagranicą. Komunikat potwierdza, że chińskie państwo postrzegane systemowo opiera się na scentralizowanym i jednolitym przywództwie KPCh, które zapewnia utrzymanie stabilności politycznej oraz gwarantuje, iż kraj zmierza ku socjalizmowi, budując socjalistyczną gospodarkę rynkową z chińskim charakterem, jednocząc się wokół idei sekretarza generalnego习近平 Xi JinPinga. Jednoocznie pamiętać trzeba, że to ludzie kierują państwem, zatem nadal promowana będzie demokracja ludowa, utrzymywanie bliskich więzi władz ze społeczeństwem. Komitet Centralny w swoim komunikacie nie omieszkał wspomnieć  o istotnej roli prawa we wszystkich dziedzinach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, o wysiłkach na rzecz budowania socjalistycznego państwa prawa, o konieczności zagwarantowania sprawiedliwości społecznej oraz praw obywateli. Zaznaczono w dokumencie zamykającym obrady potrzebę utrzymania dominującej roli sektora publicznego w ramach różnorodnych form własności. Niezbędne – głosi komunikat – jest podtrzymywanie wspólnych ideałów, wartości, standardów moralnych, promowanie chińskiej tradycyjnej kultury, także tej rewolucyjnej i socjalistycznej. Trzeba inspirować społeczeństwo do przyjmowania wspólnej ideologii oraz powszechnie uznawanych wartości moralnych. Komunikat wskazuje na konieczność przestrzegania wizji rozwoju skoncentrowanej na ludziach, nieustannego dążenia do poprawy warunków ich życia, do dobrobytu dla wszystkich. Potwierdzono rolę kierowniczą i nadrzędność partii nad armią oraz wszystkimi formacjami zbrojnymi, które winne są partii i społeczeństwu lojalność, ta zaś jest czynnikiem niezbędnym dla realizacji przez siły zbrojne Chin właściwej ochrony niezależności, bezpieczeństwa i rozwoju państwa. Komitet Centralny KPCh wezwał do ochrony stabilności i dobrobytu 香港HongKongu i 澳门Makao oraz do przestrzegania zasady "jedno państwo, dwa systemy", a także nieustannego wspierania idei pokojowego zjednoczenia Chin (to odniesienie do Tajwanu). Nie zapomniano o sprawach globalnych. Według KC KPCh niezbędne jest utrzymanie jedności, niezależności i samowystarczalności Chin przy otwarciu się na resztę świata. Chiny będą brały aktywny udział w globalnych wyzwaniach, będą wspierać budowanie wspólnoty światowej dla dostatniej przyszłości ludzkości.

Plenum KC KPCh miało być najważniejszym wydarzeniem tegorocznej jesieni. Oczekiwano, że zapadną tam istotne decyzje co do dalszej drogi polityczno-gospodarczej Chin w odniesieniu do aktualnej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Tymczasem komunikat z plenum to zbiór oklepanych ogólników, będący w zasadzie kopią dokumentów podsumowujących dowolne, inne narady i plena gremiów partyjnych. Powtarza znane już od dawna tezy i stwierdzenia, przy czym niemal w ogóle nie odnosi się do bieżących problemów gospodarczych, wyzwań politycznych, społecznych. Nie ma tu słowa na temat konfliktu na linii Pekin – Waszyngton, choć spór toczy się już ponad rok. Żadnych konkretów. Wszystko w porządku, wszystko gra. Partia dzierży wysoko i dumnie wielki sztandar socjalizmu.

Tymczasem nawet niedowidzący widzą, że zbierają się chmury. Niektóre z nich wyglądają na burzowe.

经济 商业 市场 Ekonomia – Biznes – Rynek

Trzymając się tej meteorologicznej metafory: nad chińskim przemysłem zawisły bardzo ciemne chmury. Aktywność tego sektora chińskiej gospodarki wciąż słabnie. Jaka podaje najnowszy komunikat国家统计局Państwowego Biura Statystyki, październikowe PMI dla przemysłu (badane są tu przedsiębiorstwa duże i państwowe) spadło do 49.3 w porównaniu z wrześniowym odczytem 49.8. Odczyt indeksu PMI poniżej 50 punktów oznacza spadek aktywności danego działu gospodarki. Co istotne, jest to indeks predyktywny, czyli określający trend w perspektywie najbliższych kilku miesięcy. Bazuje bowiem miedzy innymi na decyzjach firm dotyczących przygotowywania zapasów magazynowych pod kątem aktualnie otrzymywanych i negocjowanych zamówień. Malejące stany magazynowe oznaczają, że w najbliższym czasie przewiduje się spadek zamówień, a zatem spadek produkcji. Biorąc pod uwagę skalę badania (dane pochodzące od ponad 600 firm) otrzymujemy rzetelny obraz sytuacji. W październiku spadł również indeks nowych zamówień eksportowych do 47 (z 48.2 we wrześniu). To już 17 miesiąc spadków z rzędu. Wzrósł za to nieco indeks zatrudnienia: do 47.3 z wrześniowego wskazania na poziomie 47. PMI dla sektora usług wciąż utrzymuje się na optymistycznym poziomie rozwoju powyżej 50 punktów. Ale i tu odnotowano spadek do 52.8 z 53.7 we wrześniu. Wskazanie październikowe PMI dla usług jest jego najniższą wartością od lutego 2016 roku. Nie ma już wśród analityków wcześniej przejawiającej się pewności, że usługi będą w stanie podtrzymać tempo rozwoju całej gospodarki. Nadzieje dają przedsiębiorstwa prywatne, w tym małe i średnie. Wskaźnik PMI Caixin/Markit dla tego rodzaju chińskich firm wyniósł w październiku 51.7 wobec 51.4 we wrześniu. To czwarty miesiąc wzrostu z rzędu.

Według danych wspomnianego wyżej 国家统计局 Państwowego Biura Statystyki najlepszy wzrost gospodarczy w trzech kwartałach tego roku osiągnęły: prowincja广东GuangDong (płd. Chin) z PKB o wartości 7. 72 bln RMB, tj. ok. 4.18 bln PLN (wzrost o 6.4%), prowincja 江苏 JiangSu (wsch. Chin) – niespodziewanie na drugim miejscu – 7.22bln RMB; ok. 3.91 bln PLN (6.4%) i prowincja 山东ShanDong (wsch. Chin) – 6.23bln RMB; ok.3.37 bln PLN (5.4%). Zaskakujące są wyniki上海Szanghaju (6 – miejsce; wzrost PKB o 6.00%) i 北京Pekinu (na 7 pozycji – wzrost o 6.2%). Oba miast przez wiele lat dominowały w tej statystyce wraz z prowincją 广东GuangDong. Mimo tych zmian motory rozwoju gospodarczego nie zmieniają się. Są nimi wciąż prowincje położone wzdłuż wschodniego wybrzeża. Im bardziej w głąb kraju tym mniej kolorowo, mimo wieloletnich wysiłków rządu na rzecz zrównoważonego rozwoju w całym kraju.

Według oceny Banku Światowego Chiny są miejscem, gdzie coraz łatwiej prowadzić biznes. W najnowszym rankingu ChRL znalazła się na 31 miejscu wśród 190 ocenianych krajów. Poprzednio były na pozycji 46.  Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że Chiny poprawiły znacznie warunki dla prowadzenia biznesu w kilku kluczowych kwestiach. Należą do nich uproszczone procedury rejestracji firm, a także przyspieszenie procedur inwestycyjnych i budowlanych. Na lepszą ocenę Chin wypłynęło też usprawnienie systemu sądowniczego oraz obniżenie podatków i innych obciążeń fiskalnych dla biznesu. Polska od trzech lat spada w tym zestawieniu. Obecnie zajmuje 40 miejsce. Chińskie warunki prowadzenia działalności gospodarczej według Banku Światowego są bardziej przyjazne niż te w Polsce. Czy spadek wielkości inwestycji zagranicznych w Polsce i ich nieustanny napływ do Chin, pomimo ogólnoświatowej dekoniunktury, to efekt takich zmian? Odpowiedź wydaje się prosta. Niestety.

A’propos inwestycji zagranicznych. Francuska sieć galerii handlowych Galeries Lafayette otwiera drugą swoją galerię w 上海Szanghaju. Na 5 piętrach o łącznej powierzchni 25,000 m2 będzie można nabyć m.in. modne ubiory i dodatki z całego świata. Nowa galeria będzie się jednak koncentrować na propozycjach chińskich projektantów. Galeries Lafayette zamierzają do końca 2025 roku otworzyć w Chinach jeszcze 10 swoich galerii i osiągnąć przychód roczny przekraczający 1 mld EUR (ok.4.26 mld PLN). Jak widać Francuzi są uparci i łatwo się nie poddają. Wszak zaledwie kilka tygodni temu, po 25 latach działania w ChRL z rynku wycofał się Carrefour. Ale Galeries Lafayette to inna półka. I inni klienci. Rynek dóbr luksusowych, a takie oferuje francuska spółka, w Chinach nieustannie rośnie. Ciągoty do luksusu wśród tutejszego społeczeństwa są duże. I z roku na rok rosną.

Tesla budując swoją gigantyczną fabrykę w Szanghaju (docelowo linie produkcyjne tego zakładu opuszczać ma pół miliona aut elektrycznych rocznie) rzuciła wyzwanie nie tylko chińskim konkurentom, ale również firmom zagranicznym działającym na rynku motoryzacyjnym Chin. Volkswagen zainwestował w budowę… dwóch chińskich fabryk, gdzie produkowane będą elektryczne samochody niemieckiego koncernu. Obie fabryki: pierwsza w 上海 Szanghaju (嘉定区安亭镇和dzielnica Jiading, Anting) i druga w prowincji 广东Guangdong (佛山Foshan) rozpoczną produkcję już w przyszłym roku, by w roku 2022 osiągnąć zakładaną wydajność 600 tys. aut rocznie. Oczywistym jest, że samochody te zaczną podróżować w formie chińskiego eksportu na inne rynki światowe.

Tymczasem比亞迪股份有限公司 BYD Co., Ltd.,  jeden z największych producentów pojazdów elektrycznych, odnotował 89% spadek dochodów w okresie styczeń – wrzesień br. Już trzy miesiące z rzędu spada sprzedaż samochodów elektrycznych w kraju. To efekt zakończenia programu subsydiowania przez rząd centralny i rządy lokalne tej nowej gałęzi przemysłu motoryzacyjnego. Pomimo spadku przychodów zysk netto BYD za 3 kwartały br. wzrósł o 3.1% i wyniósł 1.6 mld RMB (ok. 886 mln PLN). To wielkości mało imponujące biorąc pod uwagę rozmiary firmy i wielkość jej ambitnych planów, ale zawsze lepszy mały plus niż wielki minus.

Foto: FutureCar

Pozostali duzi gracze chińskiego rynku motoryzacyjnego również doświadczają trudności. I tak na przykład zyski netto 上海汽车集团股份有限公司ShangHai SAIC Motor Group Corp. spadły w tym samym okresie o 24.86% do 20.79 mld RMB (ok. 11.25 mld PLN) Rynek samochodowy jest obecnie jednym z najtrudniejszych rynków Chin. Mamy nadzieję, że to sytuacja przejściowa.

Kiedy gospodarka Chin przeżywa coraz większe problemy, rynek nieruchomości wydaje się być obojętny na powszechne trudności. Można odnieść wrażenie, że nic go się nie ima. 深圳市投资控股有限公司 Shenzhen Investment Holding (państwowa firma inwestycyjna) sprzedał w ofercie publicznej 2,794 wkładów (odpowiedników weksli inwestycyjnych) z przeznaczeniem na budowę 192 luksusowych apartamentów na nowym osiedlu Sky Park w 深圳Shenzhen, w prowincji 广东GuangDong (płd. Chin). Wartość pojedynczego wkładu wynosiła 5 mln RMB (ok.2.7 mln PLN), zatem deweloper pozyskał w ten sposób 13.97 mld RMB (ok. 7.56 mld PLN). Oferowane apartamenty to lokale o powierzchni od 133 do 398 m2, w cenie 131,000 RMB (ok. 71 tys. PLN) za metr kwadratowy. Inwestycja będzie realizowana etapami.

Foto: osiedle Sky Park w budowie, źródło własne

W pierwszym etapie powstanie 15 apartamentów, z których najtańszy kosztować bedzie 15 mln RMB (ok. 8.12 mln PLN). Ale, aby go nabyć trzeba będzie wykazać się posiadaniem co najmniej jednego weksla inwestycyjnego i wziąć udział w… losowaniu. Żeby kupić mieszkanie na tym osiedlu nie wystarczą pieniądze. Trzeba też mieć i szczęście. Wartość wkładów, jak i ogólna wartość loterii pobiła dotychczasowe rekordy w Shenzhen. Jak wspomniałem – ciąg do luksusu jest tu duży i tutejsi konsumenci są gotowi wydać każde pieniądze na dobra i usługi posiadające znamiona luksusowych. 5 mln dolarów za wkład uprawniający do losowania możliwości zakupu mieszkania? I ten rekord niebawem zostanie pobity.

技术Technologie

W trzecim kwartale br. 华为 Huawei znokautował na rynku chińskim wszystkich innych producentów smartfonów. Koncern sprzedał 41.5 mln telefonów, osiągając 42% udziałów w rynku. Nastąpiło to w okresie bessy na rynku smartfonów, których sprzedaż ciągle spada (w 3 kw. o 3% r/r). 华为 Huawei przy 66% wzroście sprzedaży jest obecnie numerem jeden w Chinach. Wszyscy inni producenci (Vivo, Oppo, XiaoMi, Apple, Samsung) odnotowali spadki sprzedaży. Oznacza to, że Huawei przejął klientów konkurencji, a także to, ze poznaliśmy granice popytu chińskiego rynku na nowe smartfony.

Wszyscy trzej państwowi operatorzy chińskiej telekomunikacji (中国电信China Telecom, 中国移动 China Mobile, 中国联通China Unicom) prowadzą intensywne kampanie subskrypcji i presubskrybcji abonamentów dla użytkowników (i przyszłych użytkowników) sieci 5G. Koszt dostępu do sieci 5G, w zależności od wariantu waha się od 129 RMB z(ok. 70 PLN) do 299 RMB (ok. 162 PLN) miesięcznie. Od 1 listopada dostęp do systemu 5G możliwy jest w 北京 Pekinie, 上海Szanghaju, 广州 GuangZhou, 杭州 HangZhou, 深圳ShenZhen i innych największych miastach Chin. Ale sieć ta rozwija się intensywnie, jako, że w 2025 roku ma pokrywać zasięgiem całe Państwo Środka. Ale już dziś Chiny mają największą sieć systemu 5G. I największą na świecie liczbę użytkowników tego systemu.

W 沈阳ShenYang (prowincja 辽宁LiaoNing, Płn. – Wsch. Chiny) przeprowadzono próbny lot pierwszego lekkiego 4 osobowego samolotu o napędzie elektrycznym. Samolot ten został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie w oparciu o chińską myśl techniczną, chińskie technologie i chińskie zaplecze produkcyjne. Maszyna została skonstruowana przez zespół z 辽宁通用航空研究院 LiaoNing General Aviation Academy. Samolot ma długość 8.4 m, rozpiętość skrzydeł 13.5 m, udźwig 1,200 kg i zasięg 300 km na jednym ładowaniu baterii. Idzie, a raczej leci nowe….

Foto: Ecns.cn

科学 教育  Nauka – Edukacja

Jak zwykle jesienią dobywają się ogólnokrajowe egzaminy na urzędników centralnej administracji państwowej.  国家公务员Państwowa Administracja Służby Cywilnej poinformowała, że do przystąpienia do egzaminów zakwalifikowano w tym roku 1.44 mln kandydatów, na których czeka… 24,000 wolnych etatów. Oznacza to, że na jedno miejsce pracy w państwowym urzędzie ostrzy sobie zęby 60 chętnych. Egzaminy odbędą się 24 listopada w wybranych miastach całego kraju. Do egzaminu w zeszłym roku przystąpiło 1.38 mln kandydatów, którym oferowano 14,500 miejsc pracy. Praca urzędnika tradycyjnie cieszy się w Chinach dużą popularnością wśród młodych ludzi. To zajęcie, które zapewnia stabilność, bezpieczeństwo, prestiż. Tak jest tu od czasów Konfucjusza, a może i dłużej.

Foto: VCG

Wydział Oświaty prowincji 浙江ZheJiang (Wsch. Chiny) przedstawił pod dyskusję publiczną projekt dotyczący zmniejszenia obciążenia uczniów zajęciami szkolnymi i pozaszkolnymi. Projekt zawiera 32 punkty. Między innymi taki, który stanowi, iż uczniowie szkół podstawowych i średnich nie będą mogli być karani, jeśli z przyczyn od siebie niezależnych nie będą w stanie odrobić zadania domowego do godziny 21:00 (szkoła podstawowa), czy 22:00 (szkoły ponadpodstawowe) danego dnia. Dokument zaleca ściślejszą współpracę między szkołą, a rodzicami, by zapewnić uczniom właściwą ilość snu oraz przynajmniej jedną godzinę ćwiczeń na świeżym powietrzu dziennie. Projekt wydziału oświaty tej prowincji jest zgodny z wytycznymi 教育部Ministerstwa Edukacji oraz ośmiu innych agencji rządowych z grudnia 2018 roku o obowiązku wprowadzenia do szkół elementów tzw. „szczęśliwego nauczania”. Chodzi oczywiście o zmniejszenie ilości zajęć i zredukowanie poziomu stresu obserwowanego u uczniów, a spowodowanego nadmiarem obowiązków, w tym ogromną ilością zadań domowych, jak i wszelkiego rodzaju sprawdzianów i testów. Jak to często bywa w Chinach regulacje, zalecenia i wytyczne są znakomite, ale „szara codzienność” rządzi się swoimi regułami, maszeruje swoją drogą. Władze centralne i lokalne raczej nie zaglądają często do szkół. A to powoduje, ze regulacje i przepisy wprowadzane są w życie niezwykle wolno i  z wielkimi oporami. No bo kto lubi zmiany?

Foto: VCG

教育部Ministerstwo Edukacji nie ustaje w swojej aktywności. Wydało właśnie nowe zarządzenie zobowiązujące wszystkie biblioteki szkół podstawowych i średnich w całym kraju, aby „wyczyściły”  swoje półki z książek, czasopism i innych wydawnictw, które zawierają „niewłaściwe treści” sprzeczne z kierunkiem polityki partii i państwa, które podważają przewodnictwo liderów kraju, fałszują historię, które mogą być nielegalne, albo… w złym stanie. Pracownicy bibliotek szkolnych zostali zobligowani do wykonania instrukcji zawartych w ministerialnym zaleceniu do końca marca 2020 roku. Po tym terminie ministerstwo będzie prowadziło wyrywkowe kontrole w bibliotekach na terenie całych Chin. Od 2017 roku we wszystkich szkołach podstawowych i średnich w Chinach korzysta się ze znormalizowanych, zatwierdzonych przez ministerstwo podręczników, które równolegle z przekazywaniem treści merytorycznych w zakresie określonych przedmiotów wypełniają misję wzmocnienia ideologii partii, szerzenia podstawowych wartości socjalizmu. We wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo Edukacji przeprowadziło  ogólnokrajową inspekcję mającą na celu ujawnienie szkół, które w pracy z dziećmi i młodzieżą korzystają z niezatwierdzonych przez rząd podręczników, czy materiałów edukacyjnych. Nie można mącić w młodych głowach. A już zwłaszcza w szkole.

银行 金融 –  资本 股票交易所  Banki – Finanse – Kapitał – Giełdy   

HuangQiFan wiceprezes 中国国际经济交流中心China Center for International Economic Exchanges (rządowego think-tanku) poinformował w wywiadzie udzielonym państwowej telewizji CCTV, iż jest przekonany, że to chiński bank centralny będzie pierwszym na świecie emitentem narodowej waluty cyfrowej (krypto waluty, która nie będzie krypto sensu stricto, będzie miała bowiem gwarancje państwa). Według informacji posiadanych przez QiFana 中国人民银行Centralny Ludowy Bank Chin pracuje nad tym rozwiązaniem już 5 czy 6 lat. Rewelacje te upubliczniono zaraz po tym jak prezydent习近平Xi JinPing ogłosił konieczność zintensyfikowania prac nad rozwojem technologii blockchain, celem zajęcia przez Chiny pozycji globalnego lidera w tej dziedzinie. Czym innym są jednak prace nad rozwojem technologii blockchain (stojących u podstaw kryptowalut), a czym innym uruchomienie cyfrowej waluty wzorowanej na kryptowalutach. Nowa forma pieniądza to rewolucja, zjawisko niezgodne z duchem Pekinu, wystrzegającego się ryzyka nieprzewidywalności i przejawów chaosu. Zanim dojdzie do wprowadzenia cyfrowego juana do obiegu, bank centralny ChRL będzie musiał posiąść 200% pewność, że ma pełną kontrolę nad tą walutą i nad rynkiem, na którym będzie funkcjonowała. W Chinach nikt nie puści takiego projektu na żywioł. Bank Centralny razem z 阿里巴巴Alibabą, 腾讯公司TenCentem i 百度公司BaiDu musza znaleźć rozwiązanie optymalne, a zarazem gwarantujące państwu bezpieczeństwo. Wolny rynek z chińskim charakterem.

Centralny Ludowy Bank Chin pracuje od pewnego czasu nad projektem, który będzie miał wpływ na globalne finanse. Chodzi o zastąpienie doczasowego, liczącego sobie 46 lat sytemu telegraficznej płatności SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) nowym i efektywniejszym chińskim Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Chiński konkurent SWIFT zakłada – oprócz zmian technologicznych – odejście od amerykańskiego dolara w handlowych rozliczeniach międzynarodowych, na rzecz walut krajowych. Prace nad tym systemem prowadzone są wraz z bankami centralnymi Rosji i Indii. Chęć przystąpienia do prac nad tym, aby uniezależnić się od amerykańskiego dolara zgłosił właśnie Iran. Nowy system transferów (oczywiście bazujący na technologiach blockchain) z pewnością będzie potrzebował czasu, aby stać się istotnym czynnikiem zagrażającym obecnej pozycji dolara w światowej gospodarce. Ale jak to mówią: kropla drąży skałę…

***Giełdy

Piątek rzucił koło ratunkowe 44 tygodniowi 2019 roku na chińskich giełdach. Nie stało się tak w efekcie komunikatu plenum KC KPCh (a w to wielu wierzyło), a dzięki odczytom PMI aktywności w przemyśle dla firm prywatnych, zwłaszcza tych małych i średnich. I pamiętajmy: w Chinach firma średnia to zatrudniająca co najmniej 150 osób, średnio nie mniej niż 500. Nastroje chińskich inwestorów poprawił również prezydent Trump, który poinformował, iż pierwsze, wstępne porozumienie handlowe z Chinami jest już prawie gotowe. Jak to mówił Deng XiaoPing: „Nie ważne czy kot jest czarny, czy biały, ważne, żeby łapał myszy”. Nawet jeśli nazywa się Trump.

                                                                                                                  Piątek 01.11.    28.10. – 01.11.

Shanghai Composite Index – SSEC证综合指数                                   2,958.20  +0.99%   +0.11%

Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie.

Shanghai 50 – SSE50上证50                                                                   3,002.65  +1.62%   +1.20%

50 spółek o największej kapitalizacji.

Shanghai 180 – SSE180上证180                                                              8,615.59  +1.43%   +0.95%

SSE 180 Index składa się z 180 największych i najbardziej płynnych akcji notowanych na giełdzie. Ma na celu odzwierciedlenie wyników spółek tzw. Blue Chips.

China Securities Index 300 – CSI300沪深300指数                                   3,952.39  +1.69%   +1.43%

300 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie w Shanghai oraz Shenzhen

Shanghai 380 – SSE 380上证380                                                              4,608.59  +1.02%   -0.08%

SSE 380 indeks składa się z 380 spółek o średniej kapitalizacji rynkowej, ale o wysokich wzrostach i dobrej rentowności, a wybierane z firm poza SSE 180 index.

China Securities 500 Index- CSI 500 中证500                                           4,962.35  +0.91%   -0.65%

500 spółek o największej kapitalizacji (z wyjątkiem 300 w/w) -małych i średnich firm).      

 

Shenzhen Component Index – SZSC1 深证成指                                      9,802.33  +1.73%   +1.47%

Główny indeks giełdy skupiający 500 największych spółek.

Shenzhen ChiNextPrice Index – CHINEXTP 创业板指                                1,687.00  +0.94%   +0.70%

Indeks nowych, młodych spółek–chiński Nasdaq. {创业板指 GEM Index-Generate Edition Market}.

Shenzhen Composite Index – SZSE/SZSC 深证综指                                  1,637.40  +1.29%   +0.28%

(深圳证券交易所综合股价指数, 称深证综指) Indeks wszystkich spółek notowanych na giełdzie. 

Shenzhen – SZSE100 深证100R指数                                                           5,697.80  +2.35%   +2.22%

100 spółek o największej kapitalizacji na giełdzie.

Shenzhen Small & Medium Enterprises Index – SZSMEPI                           6,217.91  +1.11%   +0.88%

中小板创新指数  Index Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

FTSE China A50 Index – FTXIN9富时中国A50指数                                    14,164.56  +1.99% +1.75%

Indeks 50 największych spółek notowanych na giełdzie w Szanghaju i Shenzhen, tak pod względem kapitalizacji jak i ilości akcji. Mogą w nie inwestować (za pozwoleniem I w określonych ramach) zagraniczne firmy maklerskie.       

 

HongKong HangSeng Index- HSI.HK/HSZS恒生指数.                               7,100.762  +0.72%   +1.63%

Najważniejszy indeks giełdy skupia 50 największych spółek tam notowanych.

HangSeng Composite Index- HSCI.HK恒生综合指数.                                    3,657.85  +0.71%   +1.27%

Indeks obejmujący spółki stanowiące ok. 95% kapitalizacji giełdy.

HangSeng China Enterprises- HSCEI.HK/GQZS国企指数).                        10,622.500  +0.85%   +1.49%

Indeks chińskich spółek notowanych na tamtejszej giełdzie.

HangSeng China-Affiliated Corporations – HSCCI.HK/HCZS红筹指数.          4,318.710  +1.27%   +0.72%

Red Chip. Indeks największych chińskich spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych(offshore) a notowanych na giełdzie w Hong Kongu

 

Taiwan Weighted Index- TAIEX.Y9999/TWSE/XTAI台湾加权指数.                11,399.53   +0.36%   +0.92%

Główny indeks giełdy obejmujący wszystkie notowane tam spółki.

***Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB  (piatek, 01.11) 

100英镑GBP = 909.91人民币 RMB              

100欧元EUR = 784.70 人民币 RMB              

100美元US$ = 704.37人民币 RMB                

100 港HG$ = 89.88 人民币 RMB                   

100 澳门元MOP$ = 87.63人民币 RMB              

100 新台币NT$ = 23.12 人民币 RMB                    

100 波兰兹罗提 PLN = 184.46人民币 RMB            

100人民币 RMB  = 54.21波兰兹罗提 PLN  

社会  Społeczeństwo

Po 18 latach przerwy 中国共产党中央委员会 Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin wraz z 国务院 Radą Państwa (czyli rządem ChRL) wydał przewodnik dotyczący – powiedzmy ogólnie – norm etycznych dla społeczeństwa. Tytuł tej publikacji to 新时代公民道德建设实施纲要, czyli “Zasady Wdrażania Budowy Moralności Społecznej w Nowej Erze”. Broszura kolportowana jest w cenie przystępnej dla każdego. Zapłaciliśmy 2.60 RMB (ok. 1.41 PLN) i staliśmy się jej posiadaczami. „Zasady” podkreślają znacznie kultywowania idei i podstawowych wartości socjalistycznych przez każdego obywatela Chin. W najnowszej wersji zasad moralności społecznej znajdujemy paragraf dotyczący moralnego zachowania się w cyberprzestrzeni/Intrenecie, gdzie – wedle rzeczonej moralności społecznej – istotnym jest promowanie pozytywnych treści i edukacji moralnej. Dokument odwołuje się do faktu zaistnienia Systemu Wiarygodności Społecznej i zachowań, które skutkują karnymi punktami w systemie oceny socjalnej i kredytowej. Aby przybliżyć stylistykę dokumentu przytaczamy kilka zdań ze wstępu: „Kierując się 习近平Xi JinPingowskimi ideami socjalizmu z chińskim charakterem dla nowej epoki podczas budowania wielkich projektów, realizacji naszego wielkiego marzenia, powinniśmy skupić się na wzmacnianiu chińskiego ducha, chińskich wartości i chińskiej siły, aby promować jedność wszystkich ludzi, jedność dotyczącą ideałów, przekonań, wartości moralnych. Powinniśmy propagować usilnie w całym kraju fundamentalne ideały socjalizmu z chińskim charakterem, albowiem ideałem [jego przewodnią myślą] socjalizmu jest energiczne promowanie podstawowych wartości socjalizmu w całym społeczeństwie. Opowiadamy się za harmonijnym dobrobytem, demokracją, cywilizacją, wolnością, równością, sprawiedliwością, praworządnością, patriotyzmem, oddaniem, uczciwością i przyjaźnią, promowaniem kompleksowej budowy moralności społecznej, moralności zawodowej, cnoty rodzinnej i moralności osobistej”. I tym podobne. Im dalej w las zapisów „Zasad”, tym więcej deklarowanych uniwersalnych wartości moralnych. Obawiam się, że za kolejne 18 lat, kiedy wydana zostanie nowa edycja „Zasad”, będzie się ona różnić od tej dzisiejszej jednym, góra dwoma paragrafami. Uniwersalne wartości jakoś nie chcą się trzymać tego społeczeństwa. Partia i rząd maja wiele do zrobienia na tym polu.

Z badań przeprowadzonych przez 中国疾病预防控制中心Chinese Center for Disease Control and Prevention oraz 中国慢性病及其危险因素监测China Chronic Disease and Risk Factor Surveillance wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba osób otyłych w Chinach wzrosła trzykrotnie. Ponad 35% dorosłej populacji kraju ma nadwagę, lub cierpi na otyłość. W tej niezdrowej konkurencji gonią Amerykanów. Z amerykańską pomocą. W każdym zakątku Chin działają amerykańskie fastfoody takie jak McDonald, KFC czy Burger King. Chiny to ponad 51% światowych operacji Kentucky Fried Chicken.

交通运输部Ministerstwo Transportu wydało zarządzenie regulujące zachowanie w sieciach metra na terenie całego kraju. Zgodnie z nowymi przepisami zabrania się jedzenia, picia, stawania na siedzeniach, leżenia/spania na tychże siedzeniach, głośnego odtwarzania muzyki, oraz inny niecywilizowanych i niekulturalnych zachowań zarówno w wagonach metra, jak i na wszystkich stacjach i terenach administrowanych przez operatorów kolei podziemnych. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku. W chwili obecnej różnej wielkości sieci metra działa w 35 miastach Chin. Przekroczenie zasad określonych w zarządzeniu będzie karane mandatem w wysokości 500 RMB (ok. 271 PLN). Wprowadzenie tego rodzaju regulacji porządkowych w skali całego państwa jest pierwszym przypadkiem w dotychczasowej historii ChRL. Dotychczas obowiązywały lokalne regulacje i regulaminy, ale w związku z ich niewielką skutecznością sprawy wzięło w swoje ręce ministerstwo. Jak widać urzędnicy chińscy wciąż wierzą w tworzenie idealnego prawa, a zapominają o tym jak je skutecznie egzekwować. Przepisy bez egzekucji są po prostu martwe.

W上海Szanghaju w urzędzie stanu cywilnego w dzielnicy 静安区JingAn można zawrzeć związek małżeński przy pomocy terminala AI (urządzenia pracującego w oparciu o technologie sztucznej inteligencji). Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński musi podejść do terminala, zeskanować w nim dowody osobiste, następnie zeskanować odciski palców i twarze, i… już. Akt zawarcia małżeństwa zostaje wydrukowany przez maszyną w odpowiedniej ilości kopii i po sprawie. Formalności dzięki temu rozwiązaniu zamyka się w dwie minuty. Szybko, prosto i skutecznie. Jeśli tak dalej pójdzie to zapewne niebawem związek będzie można sformalizować bez wychodzenia z domu, i niekoniecznie w towarzystwie partnera/partnerki. Od czego rozwiązania online. Obawiam się, ze pomimo rozwoju technologii nie uda się wystawić samemu sobie aktu zgonu. Nawet w przypadku posiadania w domu odpowiedniego terminala.

Nie, nie jestem przeciwny technice i rozwojowi. Ale nie czuje się dobrze, kiedy technika dominuje nad ludźmi, nad tym co ludzkie. A to w Chinach coraz częstsze. Cóż, taki kraj, gdzie zawsze coś dominować musi. Jak nie partia, to technika.

Foto: Shine

是保证金  Na marginesie

66 lat temu, po ponad 5 latach prac, ukazała się pierwsza edycja najbardziej popularnego słownika języka chińskiego 新华字典 XinHuaZiDian, zawierająca 8000 znaków. Najnowsza, 11 edycja z 2017 roku obejmuje 11,200 znaków. Słownik ten znają wszyscy: od uczniów chińskich szkół podstawowych, po obcokrajowców uczących się języka chińskiego (nie znać go to grzech).Praca nad słownikiem trwa nieprzerwanie, język chiński jest żywy i zmienia się jak życie. Kolejna edycja już została zapowiedziana.

Sam Przewodniczący 毛泽东MaoZeDong stwierdził, że 妇女能顶半边天”Kobiety trzymają [nad naszymi głowami] połowę nieba”. W sensie, ze wszyscy jesteśmy równie wobec praw i obowiązków, bez względu na płeć. A jak równość to równość. Od 2014 roku częścią gwardii honorowej 中国人民解放军 Armii Ludowo-Wyzwoleńczej jest oddział kobiecy. W ramach swoich obowiązków reprezentuje chińską armię przy różnych okazjach związanych z państwowymi świętami, uroczystościami, czy w trakcie oficjalnych powitań głów państw przybywających do Chin. Oglądając relacje z takich wydarzeń odnotowałem z pewnym zdziwieniem, że choć kobiecy oddział gwardii honorowej jest zawsze obecny podczas uroczystości, to występuje albo jako tło dla żołnierzy – mężczyzn, albo maszeruje na szarym końcu kolumny. Nigdy na czele. To gdzie – ja się pytam –  jest ta połowa nieba, którą owe niewiasty mają nade mną (i nie tylko nade mną) trzymać? Czyżby był to przejaw seksizmu i dyskryminacji przez wzgląd na płeć? Nie, nie. To z pewnością ogłada z chińskim charakterem. Wszak dobrze wychowany mężczyzna (a takim z pewnością jest każdy chiński żołnierz w szeregach gwardii honorowej) zawsze wyprzedza damę, by albo drzwi otworzyć, albo obronić w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. Czyż nie tak?

Foto: news.cn

梁老爷Liang Lao Ye – 我的三分 moje  trzy feny

Od 5 do 10 listopada odbywają się w Szanghaju, po raz drugi, targi 中国国际进口博览会China International Import Expo. Bierze w nich udział ponad 3,000 firm ze 150 krajów. To dopiero druga edycja tej imprezy, ale już teraz jest ona najważniejszą wystawą handlowo-przemysłową Chin. Dlaczego? Otwiera ją sam prezydent ChRL 习近平 Xi JinPing w czasie specjalnej uroczystości inaugurującej targi. Xi nie bierze udziału w żadnej innej imprezie targowej (poza sporadycznymi „roboczymi wizytami”). W uroczystości otwarcia China International Import Expo biorą udział – co jest ewenementem – głowy państw, szefowie rządów i przewodniczący parlamentów narodowych. W tym roku gośćmi honorowymi prezydenta Xi byli najwyżsi przedstawiciele Francji, Grecji, Serbii, Jamajki, Kambodży, Czech,  Indii, Włoch, Jordanii, Kazachstanu, Malezji, Peru, Rosji, Tajlandii, Uzbekistanu i Zambii. Wraz z nimi przemówienia inauguracyjnego prezydenta Xi wysłuchało 140 ministrów (handlu, skarbu, finansów, współpracy z zagranicą) z 60 państw. Wieczorem na ich cześć Xi wydał uroczyste przyjęcie. Czy pojawił się w tym towarzystwie ktoś reprezentujący Polskę na właściwym szczeblu? Prezydent Macron skradł całe przedstawienie, więc nie odnotowałem. Ale pisze się o przedstawicielach z Jamajki, Czech, Peru, o Polsce cicho-sza, więc… Tak, wiem, znów padną zarzuty, że to impreza bardziej polityczna, niż biznesowa. Ale ja znów powtórzę: to nieprawda. W Chinach Ludowych polityka i biznes idą razem, zgodnie w parze, pod rękę, albo – jak kto woli – jak konie ciągnące wóz w/przy jednym dyszlu. Dlatego w przypadku tej szczególnej imprezy, nastawionej na promocję towarów, które mogą zostać zaimportowane przez Chiny, istotna jest obecność przedstawiciela rządu na odpowiednim szczeblu. Tu nie ma miejsca na zastępców członków z ramienia. Targi odwiedzi blisko pól miliona biznesmenów z kraju i zagranicy. Te targi to nie jest miejsce dla wycieczek szkolnych i kółek gospodyń wiejskich. W przypadku China International Import Expo wstęp możliwy jest wyłącznie za zaproszeniem, lub po wcześniejszej rejestracji online. Ale to nie wszystko. Pracujący mieszkańcy Szanghaju w czasie trwania imprezy mają 3 dni wolne od pracy. I dzięki „wolnemu” odnotowują w dobrej pamięci całą imprezę. Bo owe pół miliona odwiedzających, czy całe chmary oficjeli z kraju i zagranicy na niewielu tu robi wrażenie. 25 milionowy Szanghaj sam w sobie jest wielkim światem. Jest wielką światową metropolią.

 

Foto: AZL

China International Import Expo miało w tym roku znaczącą przedpremierę. Halloween. I ta tradycja tutaj dotarła. I ma się coraz lepiej.

中国谚语  Z chińskich powiedzeń  

{五常= ++++}

强中更有强中手,能人背后有能人 Jakkolwiek jesteś silny, zawsze jest ktoś silniejszy od ciebie.

梁安基Andrzej Z. Liang  

当代中国研究所Instytut Badań Chin Współczesnych 

上海,中国Shanghai, Chiny       

电子邮件 E-mail: azliang@chinamail.com  

PS. Treści zawarte na Stronie mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako stanowiące lub zastępujące jakiekolwiek porady, konsultacje czy usługi biznesowe, inwestycyjne, audytorskie, doradcze, podatkowe i inne. Aby uzyskać informacje o powyższych usługach bądź takie usługi pozyskać, należy skontaktować się z Chiny24.com.  Redakcja dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści były poprawne oraz wiarygodne. Odsyłacze, linki do informacji internetowych osób trzecich są umieszczone dla wygody użytkowników naszego serwisu. Chny24.com nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na wspomnianych linkach/stronach osób trzecich.

Poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autora. Zastrzegamy także, że niektóre informacje, opinie nie zawsze i nie w pełni odzwierciedlają poglądy Redakcji "Chiny24.com", która nie ponosi odpowiedzialności za treści autora. Odzwierciedlają natomiast ideę wolności poglądów i wolności słowa.

 

© 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. www.chiny24.com.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button