Wiadomości

Umiarkowana polityka monetarna Chin

W dniu dzisiejszym (17.09.2010) Ludowy Bank Chin (PBOC) zamieścił na swojej stronie raport dotyczący stabilności finansowej swojego kraju. Przedstawia swoją strategię, w której informuje, że zamierza kontynuować umiarkowaną politykę monetarną oraz, że ma zamiar uczynić ją bardziej elastyczną w nadchodzących miesiącach.

Według banku centralnego ważnym krokiem jest umiejętne utrzymanie korzystnej relacji pomiędzy umiarkowanym a gwałtownym rozwojem ekonomicznym, przy jednoczesnych sprostaniu oczekiwaniom inflacyjnym.

W oświadczeniu PBOC informuje, że będzie dalej wspierać restrukturyzację ekonomiczną kraju, stać na straży ograniczeń ryzyka oraz sukcesywnie zmieniać strukturę zysków.

Raport zawiera informacje mówiące o tym, że spada płynność przedsiębiorstw z wysokim współczynnikiem bieżącego zadłużenia, wzrosła liczba użytkowników kart kredytowych pomimo sukcesywnie zwiększających się aktywów finansowych posiadanych przez mieszkańców.

Kryzys finansowy ujawnił ograniczenia i luki w istniejącym systemie regulacyjnym. W celu uniknięcia ryzyka, bank centralny będzie łączyć makro i mikro nadzór ostrożnościowy w strategicznym pakiecie gospodarczym.

Źródło: Xinhua Agency

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button