WiadomościWiadomości

Umiędzynaradawianie cyfrowego RMB

e-RMB dla turystów z Singapuru i Chin

Singapur i Chiny rozpoczęły pilotażowy program dotyczący korzystania z cyfrowej waluty chińskiego banku centralnego, czyli cyfrowego RMB (chin. 数字人民币e-RMB), przez turystów z obu państw.

Jest to efekt zawartego jeszcze w 2020 roku porozumienia o współpracy między:

 • Monetary Authority of Singapore (chin. 新加坡金管局与, pol. Władze Monetarne Singapuru) a
 • People’s Bank of China’s Digital Currency Institute (chin. 中国人民银行数字货币研究所, pol. Instytut Cyfrowej Waluty Ludowego banku Chin),

którego celem było uproszczenie transakcji dokonywanych przez turystów. Projekt umożliwi podróżnym z Singapuru i Chin korzystania z e-RMB podczas dokonywania wszelkich płatności związanych z podróżami turystycznymi. Porozumienie to uzupełnia umowa o ruchu bezwizowym pomiędzy ChRL a Singapurem.

Chiny są jednym z wiodących państw świata, jeśli chodzi o rozwój i implementację płatności własnej cyfrowej waluty. Aktualnie w 26 miastach w całych Chinach można dokonywać cyfrowym juanem płatności za różnorakie usługi i zakupy.

Zagraniczny zasięg e-RMB nie ogranicza się do Singapuru.

“mBridge” – pomost dla cyfrowych walut

W zeszłym roku Chiny uruchomiły międzypaństwowy test o nazwie „mBridge” (Multilateral Central Bank Digital Currency Bridge), który wykorzystywał e-RMB do rozliczania transakcji Chin z Hong Kongiem, Tajlandią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Projekt ten został uruchomiony w celu znalezienia rozwiązania problemów związanych z wysokimi kosztami, niską wydajnością, niską przejrzystością i niewystarczającym zasięgiem tradycyjnych płatności transgranicznych.

„mBridge” ma na celu stworzenie wysoce wydajnego, taniego, skalowalnego i zgodnego z przepisami rozwiązania w zakresie płatności transgranicznych, skoncentrowanego na walutach cyfrowych banków centralnych, umożliwiającego zbadanie zastosowania technologii rozproszonego rejestru (block chain) i walut cyfrowych banków centralnych w płatnościach transgranicznych, obejmując różne jurysdykcje i waluty.

e-RMB w Hing Kongu

Chiński bank centralny, we współpracy z Władzami Monetarnymi Hong Kongu (chin. 香港金融管理局HKMA), przeprowadza próby stosowania cyfrowego RMB w płatnościach w tamtejszym handlu detalicznym i transakcjach transgranicznych w tym specjalnym regionie.

Rozszerzenie stosowania e-RMB stanowi ważny krok w jego internacjonalizacji oraz sprawdza ewentualny potencjał jako globalnej waluty cyfrowej. Obecne próby i pilotaże o relatywnie niewielkim zasięgu mogą utorować drogę do zastosowania e-RMB w handlu międzynarodowym na szeroką skalę.

e-RMB rośnie w siłę

Chiny rozpoczęły testy swojej cyfrowej waluty w 2019 roku. Chociaż nie ma jeszcze określonego terminu wprowadzenia jej w całym kraju, to w ostatnim czasie przyśpieszyły próby rozszerzenia jej stosowania.

Łączna wartość transakcji e-RMB w Chinach wzrosła w czerwcu do 950 milionów RMB (ok. 520 mln PLN), osiągając skumulowaną wartość 1,8 biliona RMB w porównaniu do 100 miliardów RMB w sierpniu 2022 roku.

O cyfrowym juanie piszemy na stronie chiny24.com od dłuższego czasu. W ramach naszej działalności doprowadziliśmy do wydania w Polsce książki Richarda Turrina „Koniec gotówki. Cyfrowy juan. Nowy globalny system walutowy?”, do której wprowadzenie znajdziecie Państwo w artykule:

Jak cyfrowy juan zmieni Chiny (i świat)

Inne artykuły dotyczące rozwoju e-juana znajdziecie Państwo na stronie wpisując w przeglądarkę akronim CBDC. Zapraszamy!

 Źródło:

 • https://finance.eastmoney.com
 • http://news.cnr.cn

  Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

  e-mail: azliang@chinamail.com

  Redakcja: Leszek B. Ślazyk

  e-mail: kontakt@chiny24.com

  © www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button