Wiadomości

Wkrótce nowe przepisy dotyczące transplantacji organów

PEKIN – Trwają pracę nad poprawką do ustawy dotyczącej transplantacji organów. która może wejść w życie już w marcu tego roku. Huang Jiefu, wiceminister zdrowia, twierdzi, że “poprawka pomoże ustabilizować prawnie działalność Czerwonego Krzyża na terenie Chin”.Od momentu wejścia ustawy w życie w 2007 roku, w 11 prowincjach kraju testuje się projekty pilotowe, które mają na celu pozyskać dawców dla pacjentów czekających na przeszczep, a które są wprawką do mającego wkrótce wejść w życie programu transplantologicznego przygotowywanego przez chiński Czerwony Krzyż.

Program ten miałby na celu zwiększenie ilości dawców w kraju oraz nadzorowanie odbywających się w Chinach operacji przeszczepu organów, jak również gromadzenie danych o potencjalnych dawcach w specjalnych bazach.

Programem Czerwonego Krzyża objęci będą wszyscy obywatele poza przestępcami skazanymi wyrokiem.

Każdego roku wykonuje się w Chinach około 10,000 transplantacji organów. Na dawców czeka w tej chwili ponad 1,3 miliona pacjentów.

Projekty pilotowe pozwoliły jak dotąd znaleźć ponad 30 nowych dawców. Huang spodziewa się, że ta liczba będzie rosła i dodaje, że na dawców najlepiej nadają się ofiary wypadków samochodowych i zmarli w skutek wylewu.

Program zakłada także ulgi podatkowe oraz refundacje kosztów pogrzebów dawców. Luo Gangqiang, transplantolog pracujący dla Czerwonego Krzyża, powiedział, że w jego regionie dawcom przyznaje się w tej chwili około 10,000 juanów (1,500 dolarów) za wzięcie udziału w programie. Pieniądze pochodzą głównie ze szpitali, którym przekazywane są pobrane narządy.

Program przewiduje również gromadzenie pieniędzy na wynagrodzenia dla koordynatorów, czyli głównie pielęgniarek, które pomagają przy transplantacjach.

Lu mówił także o potrzebie uznania śmierci mózgu za moment faktycznej śmierci człowieka, w którym zaprzestaje się dalszego leczenia i, zgodnie z wolą dawcy lub rodziny, można pobrać narządy do transplantacji, jak ma to miejsce w ponad 90 krajach na świecie. Takie definiowanie śmierci, z powodów religijnych i obyczajowych, z oporami przyjmuje się w Chinach. Wielu lekarzy w całym kraju pracuje nad podniesieniem świadomości społecznej w tej kwestii.

Źródło: Xinhua News Agency, opracował: m.p.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button