Polityka

I stało się

przyjęto zmiany do konstytucji ChRL, w tym zniesienie kadencyjności;

Dziś, w niedzielę 11 marca po godzinie 15:50, członkowie chińskiego parlamentu, czyli Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, przyjęli zmiany do konstytucji, w tym zniesienie kadencyjności urzędu Przewodniaczącego (prezydenta) i Wiceprzewodniczącego (wiceprezydenta) ChRL. Na 2964 parlamentarzystów „za” głosowało 2958, wstrzymało się 3, przeciw było 2, 1 głos został uznany za nieważny. Stało się więc faktem: XiJinPing i jego zastępca mogą pozostać na swoich stanowiskach bezterminowo. Jak piszą media chińskie, stało się to zgodnie z wolą Komunistycznej Partii Chin i społeczeństwa.

http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/zb/20180311b/index.htm

Uchwalone zmiany zawierają także głębsze reformy/zmiany struktury państwa i systemu. Umacniają kierowniczą, nadrzędna rolę nie tyle XiJinPinga, co Komunistycznej Partii Chin w Państwie Środka. Xi oprócz urzędu prezydenta sprawuje także funkcje Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej (zwierzchnictwo nad silami zbrojnymi) oraz Sekretarza Generalnego KPCh (zwierzchnictwo nad jedyną siłą polityczną w państwie). Od dziś na żadne z tych stanowisk nie jest objęte limitem czasowym kadencyjności.

Bardzo istotnym novum w konstytucji jest ustanowienie nowego organu – Państwowej Komisji Nadzoru. Jest to obecnie jeden z naczelnych organów państwa. Komisja została wyposażona w bardzo szerokie uprawnienia kontroli, nadzoru I dyscypliny, znacznie większe niż miały do tej pory działające partyjne, czy rządowe organy zwalczające korupcję. Państwowa Komisja Nadzoru ma umocnić prawo i praworządność. Wprowadzono dziś do Konstytucji ChRL zapis, iż koncept XiJinPinga „nowej ery socjalizmu z chińskim charakterem” staje się oficjalnie elementem państwowej doktryny ideologicznej. Dodano również nowe cele państwa:

  • budowa cywilizowanego, ekologicznego kraju;
  • budowa silnego nowoczesnego państwa socjalistycznego, które jest bogate, demokratyczne, zawansowane kulturalnie, harmonijne i piękne;

dla osiągniecia wielkiego odrodzenia narodu chińskiego.

 Limit kadencyjności został wprowadzony do konstytucji z inicjatywy Deng XiaoPinga w 1982 roku. Przyjęta dziś nowelizacja do uchwalonej w 1954 r. Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej jest piątą w historii tego dokumentu (poprzednie 1982, 1988, 1993, 1999 I 2004).

教授梁安基 Andrzej Z. Liang   

当代中国研究所Instytut Badań Chin Współczesnych

中国情报单位 China Intelligence Unit

上海中国Shanghai, Chiny

 

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button