Środowisko Naturalne

Ochrona środowiska w Chinach – kolejne kroki

Po dekadach gwałtownego rozwoju gospodarczego spychającego kwestie ochrony środowiska na drugi (jeśli nie na jeszcze dalszy) plan, akceptowaniu nawet najbardziej toksycznej produkcji chemicznej i farmaceutycznej przenoszonej z „cywilizowanego i dbającego o środowisko” Zachodu, importowaniu milionów ton śmieci z USA i Anglii, itp., itd. Chiny zaczęły na serio traktować problemy zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. Ustał import śmieci (wywołując m.in. gwałtowne protesty w Anglii, gdzie w miejscowej prasie pojawiły się pełne oburzenia artykuły), ogranicza się najbardziej szkodliwe dla środowiska rodzaje produkcji chemicznej i farmaceutycznej. Coraz większa liczba rządów lokalnych i prowincjonalnych wprowadza do lokalnego Systemu Zaufania Społecznego dla Biznesu parametry i miary wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Monitoruje się stan powietrza, wód i gleb na terenie i w pobliżu działania firm, analizuje poziom zanieczyszczeń emitowanych przez przedsiębiorstwa. Przekroczenie norm powoduje spadek punktacji firm w systemie, a to boleśnie przekłada się na możliwości działania przedsiębiorstwa. W Chinach bowiem poszczególne ministerstwa, jak i instytucje podpisują między sobą porozumienia ramowe i spadek punktacji firmy w obrębie na przykład ochrony środowiska, może „automatycznie” skutkować kontrolą ministerialną, ale może tez spowodować jednocześnie podniesienie stopy oprocentowania kredytów udzielanych firmie, skłaniać inne ministerstwa do wszczęcia kontroli w granicach swoich kompetencji, czy sprawić, ze firma-truciciel utraci prawo do korzystania z uproszczonych procedur celnych.

Może Cię zainteresować nasz tekst z 2014 roku – Chiny: fala protestów przeciw fabryce chemikaliów

Ostatnio rząd chiński, w reakcji na dane zgromadzone przez naukowców, podjął kolejne kroki mające do na celu intensyfikację działań związanych z ochroną środowiska. Otóż Uniwersytet Pekiński opublikował raport, z którego wynika, że w porównaniu z rokiem minionym nieznacznie spadła liczba spółek notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzen, a które opublikowały raport środowiskowy związany z ich działalnością. W 2018 roku 26% notowanych spółek opublikowało takie raporty, a w roku 2019 już „tylko” 25.5% firm spośród 3939 objętych takim zaleceniem. Raport wykazał również, że spośród spółek, które nie opublikowały raportu, 139 nie ma nawet swojej strony internetowej.

Te 0,5% wystarczyło, żeby rząd centralny zareagował natychmiast. To co dotychczas było zaleceniem, staje się od 1 grudnia br. obowiązkiem. Instytucją odpowiedzialną za nadzór nad realizacją tego obowiązku przez spółki giełdowe będzie Ludowy Bank Chin, który najprawdopodobniej włączy raport środowiskowy do rocznego sprawozdania finansowego spółek. W każdym raporcie środowiskowym będą musiały obligatoryjnie znaleźć się takie informacje jak ilość emitowanych zanieczyszczeń, „zielone” finansowanie i aktywności spółki na rzecz ochrony środowiska.

 

Redakcja:

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© chiny24.com 2010-2020

Yue Bilin

Pasjonat Chin od ponad 35 lat, uczeń Zhuang Zhou, miłośnik chińskiej literatury klasycznej, uważny obserwator Chin współczesnych.

Related Articles

Back to top button