SpołeczeństwoTechnologie

Kupuj świeże i sprawdzone – dwa, a nawet trzy w jednym dla wygody klienta (chińskiego)

Chongqing – miasto w Chinach środkowych, zbliżone liczbą mieszańców do ludności Polski – wprowadziło właśnie nowy projekt pilotażowy, pierwszy tego typu w Chinach.

Projekt o nazwie Business Credit Code prowadzony w formie pilotażu w dwóch wielkich centrach handlowych Chongqing (dwóch z wielu…) – Shin Kong Place w dzielnicy Yubei i MixC Mall w dzielnicy Jiulongpo – wystartował 27 grudnia. Bierze w nim udział ponad tysiąc dwieście firm.

Shin Kong Place

Business Credit Code łączy informacje z Systemu Zaufania Społecznego dla Firm z funkcjonalnością platformy blockchain i kodów QR. Dzięki tej fuzji klienci obu centrów handlowych uzyskali unikalne możliwości. Skanując kod QR dowolnego produktu oferowanego w centrum handlowym potencjalni kupujacy mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące produktu i z produktem bezpośrednio związane. A są to potwierdzenia dopuszczenia do obrotu (rejestr towarów, którymi wolno legalnie handlować na terenie ChRL), pozwolenia, certyfikacje, atesty, licencje, jak również informacje o nałożonych karach administracyjnych, skargach, lub nagrodach i wyróżnieniach uzyskanych przez danego producenta i konkretnego sprzedawcę. System pozwala na przykład oglądać w czasie rzeczywistym proces przygotowywania zamówionych posiłków (catering), albo uzyskać informacje o „podróży” wybranego produktu, na przykład warzywa, od momentu wyrwania z ziemi, przez myjnie, chłodnie, punkt konfekcjonowania, aż po wylądowanie na sklepowej półce. Kto, jak, kiedy, gdzie… Klienci tą sama drogą (zeskanowanie kodu QR produktu) mogą uzyskać informacje na temat wyników kontroli przeprowadzonych przez odpowiednie agendy rządowe u danego producenta, a dotyczących tego konkretnego produktu.

Aby złożyć reklamację w sprawie produktu nabytego w jednym z centrów będących “poligonem” tego pilotażu klienci muszą jedynie zeskanować kod QR produktu, podać przyczynę złożenia reklamacji i proces reklamacyjny zostaje natychmiast uruchomiony. Jego przebieg można kontrolować, a poszczególne jego etapy odnotowywane sa w systemie bazującym na technologii blockchain. Zapisy te – przypomnę – są wystarczający dowodem w sprawach spornych w chińskich sądach internetowych.

MixC Mall

Pracownicy centrów handlowych mogą wykorzystywać ten sam system do usprawnienia swych codziennych działań. Skanując kod QR produktu uzyskują informacje na temat stanów magazynowych danego produktu, miejscu jego magazynowania, ewentualnych problemów zgłaszanych przez klientów, a dotyczących tego właśnie produktu, otrzymują też sposoby rozwiązania problemów.

Zeskanowanie kodu QR pozwala uzyskać wszelkie informacje na temat produktu, a także jego producenta, dostawcy. Platforma blockchain gwarantuje, że informacjami tymi nie można manipulować.

Agendy rządowe odpowiedzialne za regulację rynku przyjęły projekt z dużym zadowoleniem. Dzięki integracji kodu QR z platformą Business Credit Code informacje, które do tej pory przechowywane były w licznych rozproszonych systemach biznesowych, teraz są dostępne w jednej bazie danych, co zmniejsza koszty operacyjne agend, a przede wszystkim pozwala na szybsze i sprawniejsze reagowanie na wykrywane nieprawidłowości.

 

Może Cię zainteresować: System Oceny Społecznej,
albo kolejne fundamentalne nieporozumienie

 

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© chiny24.com 2010-2021

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Yue Bilin

Pasjonat Chin od ponad 35 lat, uczeń Zhuang Zhou, miłośnik chińskiej literatury klasycznej, uważny obserwator Chin współczesnych.

Related Articles

Back to top button