WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (35.2022-39-245)

Podsumowanie: XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin

(中国共产党第二十次全国代表大会)

 

22 października zakończyły się całotygodniowe obrady XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (中国共产党第二十次全国代表大会), określanego jako historyczny i przełomowy.

A jakim był w istocie?

Zgodnie z zasadami wybrano na nową pięcioletnią kadencję skład Komitetu Centralnego KPCh (中国共产党中央委员会), czyli 205 członków i 171 zastępców. Jednocześnie dokonano wyboru (zatwierdzenia) 133 członków Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny (中央纪律检查委员会).

Przyjęto uchwałę w sprawie akceptacji sprawozdania Komitetu Centralnego XIX kadencji i z pracy Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny XIX kadencji.

Dokonano zmian w „Statucie KPCh”, m.in.:

  • wpisano do niego jako jedną z podstaw ideologicznych organizacji myśli Xi JinPinga o socjalizmie z chińską specyfiką w Nowej Erze (zapisane w konstytucji od 2017);
  • zdefiniowano Xi jako „rdzeń” partii, a jego idee jako podstawowe zasady dla przyszłego rozwoju Chin;
  • określono, iż Xi JinPing jest liderem całej partii, a partia sprawuje scentralizowana władzę nad krajem;
  • dołączono filozofię marksizmu z chińską charakterystyką do przewodniej ideologii KPCh;
  • określono zasadę rozwijania „ducha walki” i możliwości;
  • dokonano zapisu o promowaniu „modernizacji z chińską charakterystyką”;
  • jak również o szerszym, głębszym wprowadzaniu pełnego procesu demokracji ludowej;
  • podkreślono wymóg całkowitej politycznej lojalności ze strony chińskiej armii;
  • podkreślono istotę kompleksowej i niezachwianej realizacji polityki „jeden kraj, dwa systemy” oraz zdecydowany sprzeciw i prewencję wobec tendencji separatystycznych Tajwanu;
  • uznano partię za “najwyższą polityczną siłę przywódczą” Chin;
  • wprowadzono zapis o promowaniu wspólnych wartości ludzkości takich jak pokój, rozwój, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja i wolność oraz o wspieraniu budowy trwałego, powszechnego bezpieczeństwa, wspólnego dobrobytu, otwartego oraz tolerancyjnego, ekologicznego świata.

Sekretarz Generalny Xi JinPing 习近平 wygłosił przemówienie końcowe. Podkreślił w nim, że XX Zjazd zrealizował swoje cele:

  • zjednoczenie myślenia,
  • wzmocnienie zaufania,
  • nakreślenie kierunków i
  • podniesienie morale.

KPCh jest całkowicie pewna, że ma możliwości i jest zdolna do osiągania celów niezwykłych w swej podróży w okresie Nowej Ery, celów, które mogą zadziwić cały świat. Xi podkreślił, że kluczowym zadaniem KPCh w drugim stuleciu swego istnienia jest przewodzenie narodowi chińskiemu w budowie potężnego, nowoczesnego kraju socjalistycznego oraz wszechstronne wspieranie wielkiego odrodzenia narodu chińskiego przy pomocy modernizacji z chińską charakterystyką. Modernizacja ta to socjalistyczna modernizacja prowadzona pod przywództwem KPCh, która ma cechy zbieżne z modernizacjami dokonywanymi w innych państwach, ale odwołuje się do własnych uwarunkowań narodowych. To modernizacja ogromnej populacji, zapewniająca wspólny dobrobyt wszystkim obywatelom, koordynacja rozwoju materialnej i duchowej cywilizacji, zachowująca harmonię między ludźmi i naturą oraz podążająca drogą pokojowego rozwoju.

Xi JinPing jeszcze raz w imieniu partii i narodu ogłosił osiągnięcie pierwszego celu Chin, czyli zbudowanie średnio dostatniego społeczeństwa socjalistycznego. Drugi cel, który powinien zostać osiągnięty do 2050 roku to z kolei zbudowanie potężnego, nowoczesnego, zmodernizowanego socjalistycznego kraju, który będzie zamożny, silny, demokratyczny, zaawansowany pod względem kulturowym i będzie się nieprzerwanie, harmonijnie rozwijał.

Cel ten został wpisany do statutu KPCh.

Podobnie jak zapewnienie Xi, że własność państwowa jest główną częścią gospodarki kraju, a wiele innych jej rodzajów rozwija się wspólnie z państwową.

Dystrybucja dóbr odbywa się zgodnie z wkładem pracy, przy współistnieniu jej wielu form, a socjalistyczny system gospodarki rynkowej jest ważnym filarem systemu socjalistycznego o chińskiej specyfice.

Xi wezwał delegatów, aby wciąż pamiętali o pierwotnych aspiracjach partii, jej misji założycielskiej oraz o najbardziej fundamentalnych interesach kraju. By nigdy nie zapominali, że

“ten kraj jest ludzi, ludzie są krajem”.

By koncentrowali się na kontynuowaniu rozwoju, zjednoczeniu i prowadzeniu wszystkich obywateli w dążeniu do realizacji celów i zadań określonych na XX Zjeździe.

W niedzielę 23 października odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Komitetu Centralnego, który wybrał skład swojego Biura Politycznego, w tym Stałego Komitetu – najwyższego organu decyzyjnego KPCh oraz de facto najważniejszego ośrodka decyzyjnego Chin.

Swoje pierwsze posiedzenie miała również Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny Partyjnej, która z kolei wybrała swojego przewodniczącego.

Członkami Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中共中央政治局常委), w kolejności rangi zostali:

 1. Xi JinPing 习近平 (69 lat, doktor prawa, Sekretarz Generalny) – na trzecią pięcioletnią kadencję;
 2. Li Qiang 李强 (63 lata, magister mechanizacji rolnictwa, MBA, Sekretarz KPCh Szanghaju, długoletni współpracownik Xi) nowy w Biurze Politycznym – wskazywany na nowego premiera, choć nie ma doświadczenia na stanowisku wicepremiera, co do tej pory było regułą;
 3. Zhou LeiJi 赵乐际 (65 lat, magister filozofii, ustępujący Przewodniczący Komisji Dyscypliny Partyjnej [中央纪律检查委员会], członek Stałego Komitetu Biura Politycznego KC [中共中央政治局常委]), wskazywany na Przewodniczącego Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (全国人民代表大会), czyli parlamentu Chin;
 4. Wang HuNing 王沪宁 (67 lat, magister prawa, Dyrektor Sekretariatu KC KPCh [中央书记处书记] oraz Dyrektor Centralnej Przewodniej Grupy dla Kompleksowego Pogłębiania Reform [中央全面深化改革领导小组], członek poprzedniego Stałego Komitetu Biura Politycznego KC, architekt polityki Xi jak również poprzednich sekretarzy: Hu JinTao 胡锦涛 i Jiang ZeMina 江泽民), wskazywany na Przewodniczącego Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chin (中国人民政治协商会议), który jest organem doradczym parlamentu skupiającym wszystkie partie polityczne i organizacje społeczne kraju;
 5. Cai Qi 蔡奇 (67 lat, doktorat z ekonomii, Sekretarz KPCh w Pekinie, długoletni współpracownik Xi), obejmie stanowisko Dyrektora Sekretariatu KC KPCh (中央书记处书记);
 6. Ding XueXiang 丁薛祥 (60 lat, magister administracji i zarządzania, Dyrektor Biura BP KC KPCh oraz Dyrektor Kancelarii Przewodniczącego ChRL, długoletni współpracownik Xi);
 7. Li Xi 李希 (66 lat, magister języka chińskiego i literatury, MBA, Sekretarz KPCh Prowincji GuangDong 广东, nowo wybrany Przewodniczący Komisji Dyscypliny Partyjnej (中央纪律检查委员会).

Czym charakteryzuje się nowo sformowany zespół kierowniczy:

 • Wszyscy, poza Li Xi, blisko współpracowali z Xi JinPingiem, zwłaszcza w okresie kiedy ten pełnił funkcje sekretarza KPCh w prowincji ZheJiang 浙江, czy FuJian 福建;
 • Nie ma wśród nich żadnego protegowanego byłego Sekretarza Generalnego Hu JinTao 胡锦涛, choć tacy byli typowani (np. Hu ChunHua 胡春华, który był odpowiedzialny za program walki z ubóstwem, który przyniósł niekwestionowany sukces);
 • W zasadzie wszyscy członkowie nowego komitetu stałego należą do tego samego pokolenia – od 60 lat w górę;
 • Dla Xi złamano niepisaną zasadę, że liderzy w wieku 68 lat i starsi odchodzą na emeryturę, ustępując miejsca młodszemu pokoleniu – nie ma więc tym razem odmłodzenia składu Stałego Komitetu Biura Politycznego;
 • Każdy z członków Stałego Komitetu posiada wyższe wyksztalcenie, odbył studia podyplomowe, każdy jest też absolwentem Centralnej Szkoły Partyjnej (中央党校).
 • Xi pozostaje Sekretarzem Generalnym, ale nie zdeterminowano, czy sprawowanie funkcji przez niego przedłużono o jedną kadencję ponad nieformalną normę, czy też może pełnić ją dożywotnio, jak w przypadku urzędu przewodniczącego (prezydenta) państwa – to ustalono w 2018 roku;
 • Niespodzianką jest obecność w składzie Stałego Komitetu Biura Politycznego KC zajmującego miejsce 7. Li Xi oraz miejsce 5. Cai Qi, których eksperci nie brali pod uwagę (instytut badawczy Macro Polo przeprowadził ankietę wśród około tysiąca osób zajmujących się polityką chińską – pytani mieli podać domniemany skład BP – nie trafił NIKT);
 • Zachowana została równowaga pomiędzy głównymi ośrodkami ekonomicznymi i motorami rozwoju kraju, czyli Szanghajem, Pekinem i prowincja GuangDong;
 • Tych „Siedmiu Wspaniałych” będzie rządzić drugą co do wielkości potęgą gospodarcza świata w okresie rosnących napięć i wyzwań nieznanych poprzednim członkom kolejnych Stałych Komitetów BP KC KPCh od czasu Podróży Południowej Deng Xiaopinga.

Centralna Szkoła Partyjna to kontynuacja tradycji szkoły partyjnej, która została powołana w 1933 w Ruijin w prowincji Jiangxi jako Szkoła Komunistyczna im. Marksa (马克思共产主义学校).

W 1955 przeprowadzono reorganizację szkoły, jednocześnie podporządkowując ją jako Centralną Szkołę Partyjną KC KPCh (中共中央直属高级党校), bezpośredniej jurysdykcji KC KPCh. Szkoła została zawieszona w 1966 podczas rewolucji kulturalnej, a następnie w 1977 przywrócona pod nazwą Centralnej Szkoły Partyjnej KPCh (中共中央党校).

Od 2012 szkoła ma możliwość nadawania tytułów magisterskich w 14 przedmiotowych dziedzinach oraz stopni doktorskich w 8 dyscyplinach.

Po przedstawieniu wszystkich członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh Xi Jinping wygłosił przemówienie, które również wzbudziło ogromne zainteresowanie licznych komentatorów.

Na wstępie serdecznie podziękował wszystkim towarzyszom za zaufanie i powiedział, że będzie pamiętać o naturze i celu partii, będzie mieć na uwadze swoją misję oraz obowiązki, będzie ciężko pracować by nie zawieść zaufania partii i ludzi. Zwrócił uwagę, że zgodnie z planem osiągnięty został pierwszy cel zbudowania wszechstronnie umiarkowanie zamożnego społeczeństwa. Teraz przed partią stoi jeszcze trudniejszy i większy cel, który należy osiągnąć na stulecie Nowych Chin (2049), a którym jest budowa nowoczesnego państwa socjalistycznego, przy wszechstronnym wsparciu idei wielkiego odrodzenia narodu chińskiego na drodze modernizacji z chińską charakterystyką. W tej nowej podroży niezbędne jest zawsze zachowanie ducha dążenia do postępu, wierność zasadzie, iż wszystkie działania są dla ludzi i we wszystkim polegamy na człowieku, aby stworzyć nową historię.

Xi podkreślił, że na tej drodze należy realizować wspólne wartości całej ludzkości. Tak długo, jak idzie ona wspólną drogą, wszystkie kraje mogą żyć w harmonii, współpracować na zasadzie win-win dla tworzenia lepszej przyszłości.

Dzisiejszy świat stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Nie można rozwoju Chin oddzielić od świata, a rozwój świata potrzebuje także rozwijających się Chin. Po blisko 40 latach wysiłków na rzecz reform i otwarcia Państwo Środka stało się miejscem zaistnienia „dwóch cudów”: szybkiego rozwoju gospodarczego oraz długoterminowej stabilności społecznej.

Według Xi chińska gospodarka jest prężna, ma duży potencjał i duże pole manewru, posiada solidne fundamenty dla długoterminowego wzrostu. Chiny będą się coraz bardziej otwierać na świat.

Xi oświadczył, że plan działania został nakreślony i teraz nadszedł czas jego realizacji. Będzie to wymagało ciężkiej pracy, odważnego pójścia do przodu i silnego dążenia do stworzenia lepszego jutra. W tych okolicznościach partia wymaga rygorystycznego zarządzania, aby być niezawodną i najsilniejszą podporą dla narodu.

Tego samego dnia ponownie wybrano Xi JinPinga na Przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej (中央军事委员会主席), czyli powierzono mu funkcję głównodowodzącego armii (podobne rozwiązanie funkcjonuje w USA, czy choćby w Polsce – głowa państwa, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych).

Pierwszym wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej (中央军事委员会主席) ponownie został generał Zhang YouXia 张又侠 (72 lata), a drugim generał He WeiDong 何卫东 (65 lat).

Na pierwszym posiedzeniu nowego Komitetu Centralnego wybrano także 24-osobowe Biuro Polityczne (poprzednio było w nim zazwyczaj 25 osób). W skład jego wchodzą wszyscy członkowie Stałego Komitetu Biura. Do tego grona wybrani zostali również m.in.: Wang Yi 王毅 (69 lat) minister spraw zagranicznych, który przypuszczalnie przejmie kontrolę nad prowadzeniem całej polityki zagranicznej ChRL, He LiFeng 何立峰 (67 lat) dyrektor Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会), Chen WenQing 陈文清 (62 lata) Minister Bezpieczeństwa Państwa (国家安全部), Chen MinEr 陈敏尔 (62 lata) sekretarz miasta ChongQing 重庆, a także obaj wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej, przewodniczący Państwowej Komisji Nadzoru (国家监察委员会), Minister Bezpieczeństwa Publicznego (公安部), prezes Akademii Nauk Społecznych Chin (中国社会科学), dyrektor wydziału propagandy KC oraz sekretarze partii prowincji/regionów: XinJiang, FuJian, ShaanXi, ShanDong, LiaoNing, ZheJiang i miasta TianJin.

Najmłodszym w składzie Biura Politycznego jest Chen JinNing 陈吉宁, lat 58 lat, szef partyjny Pekinu.

Zdziwienie wywołuje brak w obecnym składzie kobiet (choć poprzednio była tu zaledwie jedna pani). Bo to, że nie ma ich w składzie Stałego Komitetu Biura Politycznego to norma. To ciało złożone zawsze wyłącznie z mężczyzn.

Czy to wszystko oznacza, że Xi JinPing osiągnął jak Mao ZeDong pełnię władzy i kontroli nad państwem?

Chyba jeszcze trochę brakuje. A i Mao takiej kontroli realnej nie miał.

Źródła:

Na marginesie

Dzień zakończenia obrad XX Zjazdu, ku zaskoczeniu chyba wszystkich, zdominował pewien incydent, który stał się przedmiotem rozważań, analiz i powodem wyciągania daleko idących wniosków przez media, analityków i polityków na całym świecie.

Otóż po wszystkich zaplanowanych głosowaniach, które kończyły tygodniowy cykl posiedzeń za zamkniętymi drzwiami, umożliwiono wejście na salę plenarną przedstawicielom mediów chińskich i zagranicznych.

I to w ich obecności wyprowadzono z sali honorowego gościa Zjazdu, honorowego członka prezydium, siedzącego po lewej stronie Xi Jinpinga w trakcie obrad, byłego Sekretarza Generalnego KPCh i Przewodniczącego KPCh Hu JinTao 胡锦涛 (80 lat). Hu sprawiał wrażenie zdezorientowanego i zmęczonego, osłabionego, ale zarazem na zarejestrowanych przez obecnych dziennikarzach materiałach video widać, że nie chciał opuszczać sesji. Najpierw pojawił się obok Hu jeden z pracowników ochrony, potem jeden z członków prezydium. Hu JinTao wreszcie dał się przekonać, by wstać, zanim opuścił salę powiedział coś do Xi JinPinga, ten mu krótko odpowiedział i kiwnął głową, Hu potem poklepał siedzącego po prawicy Xi premiera Li KeQianga i z pomocą wcześniej wymienionych panów opuścił salę.

Od wydarzenia minęło trochę czasu, a wciąż budzi emocje. Nie wiadomo co się stało. Ale w przypadku tego typu wydarzeń w chińskiej rzeczywistości politycznej, które są zaplanowane na sztywno w każdym szczególe, z uwzględnieniem specyficznego protokołu dla wykluczenia jakiegokolwiek elementu zaskoczenia zmuszającego do improwizacji, była to sytuacja szokująca.

Agencja XinHua News Agency (新华通讯社) poinformowała w sobotę 22.10. wieczorem, że przyczyną zajścia były kwestie zdrowotne. Hu źle się poczuł i jego asystenci musieli go na chwilę odprowadzić do pokoju przylegającego do Sali obrad. Po krótkim odpoczynku poczuł się znacznie lepiej i jego zdrowiu nic nie zagraża. (Ale nie wrócił n salę już do końca obrad).

Wersja nieoficjalna jest taka, że poszło o wykreślenie przez Xi, w ostatniej chwili, kandydatów do Biura Politycznego wskazanych przez Hu i pierwotnie zatwierdzonych. Hu miał zorientować się, co się stało dopiero w trakcie głosowania, kiedy nie pojawiły się te nazwiska, których oczekiwał. Chciał ponoć natychmiast rozmawiać na ten temat z Xi, czy chociaż Li, ale nie pozwolono na to, wyprowadzono go z sali.

Która wersja jest prawdziwa? Pewnie nie dowiemy się tego nigdy. Wybór pozostawiamy czytelnikom.

Na temat incydentu, zdarzenia które nie miało miejsca w dotychczasowej historii zjazdów (przynajmniej tej od czasów Denga), nie znajdziemy słowa w chińskich mediach, także na tych największych platformach społecznoścowych jak Wechat (微信), SinaWeibo (新浪微博), czy TouTiao (头条).

 

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang 梁安基 - Od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chinskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button