WiadomościWiadomości

Bain & Co.: Chiny liderem rynku dóbr luksusowych

Chiny wkrótce liderem światowego rynku dóbr luksusowych

Według Bain & Co. i Altagamma, chińscy konsumenci mają stać się najważniejszym segmentem demograficznym na globalnym rynku dóbr luksusowych, stanowiąc od 35 do 40 procent tego rynku do 2030 roku.

Amerykanie i Europejczycy zajmą drugie i trzecie miejsce, z szacowaną 22-24 procentową i 16-18 procentową udziałem w rynku – stwierdziła firma Bain w swoim najnowszym raporcie dotyczącym rynku dóbr luksusowych.

Ogólnie rzecz biorąc, globalny rynek dóbr luksusowych, obejmujący odzież, kosmetyki, biżuterię i zegarki, ma obiecującą przyszłość i wzrośnie około 2,5-krotnie w stosunku do wielkości z 2020 roku, osiągając w 2030 roku szacunkowo wartość 540-580 miliardów euro (około 586-629 miliardów dolarów).

Do tego roku dwie trzecie całego rynku będzie napędzane przez kanały online i monobrandowe.

Biorąc pod uwagę grupy wiekowe milenialsi będą dominować na rynku dóbr luksusowych z udziałem od 50 do 55 procent. Pokolenie Z będzie stanowić od 20 do 25 procent, a pokolenie Alpha około 5 procent.

Patrząc na najbliższą przyszłość, przewiduje się powolny wzrost w sektorze luksusowym w 2024 roku, zaledwie o 1 do 4 procent przy stałych kursach walutowych w stosunku do 2023 roku, co jest mniej niż połową ośmioprocentowego wzrostu rok do roku, który ma nastąpić do końca 2023 roku.

Chiny na czele

Według Bain & Co., Chiny mają przyczynić się do 40 procent światowych wydatków na luksus do 2030 roku, w porównaniu do 33 procent w 2019 roku.

Raport przewiduje również, że nawyki zakupowe przesuną się geograficznie w kierunku Chin kontynentalnych. W 2019 roku centra handlowe na kontynencie generowały jedynie 11 procent sprzedaży dóbr luksusowych, podczas gdy regiony USA i Europy odpowiadały za 62 procent sprzedaży.

Do 2030 roku sklepy w Chinach kontynentalnych przyciągną do 27 procent sprzedaży dóbr luksusowych, co katalizuje transformacja Hainanu w wyspę wolnocłową do 2025 roku. Chociaż USA i Europa utrzymają swój status kluczowych globalnych centrów handlowych, ich zbiorowy udział w rynku geograficznym może spaść do 46-50 procent.

Po ponownym otwarciu granic w tym roku Chiny kontynentalne wykazały obiecujące oznaki ożywienia, odnotowując mocny pierwszy kwartał dla sektora luksusowego. Jednak słabnące zaufanie konsumentów z powodu problemów makroekonomicznych, takich jak niespokojne rynki nieruchomości, rosnąca stopa bezrobocia wśród młodzieży i migracja bogactwa za granicę, spowodowały wolniejszy niż oczekiwano wzrost – wskazuje raport. Oczekuje się, że Q4 poprowadzi Chiny na pozytywną trajektorię.

2023 – rok odrodzenia

W 2023 roku ponowne otwarcie Chin okazało się bardziej korzystne dla krajów azjatyckich, 55 procent chińskich wydatków turystycznych skoncentrowano w Azji w porównaniu z 40 procentami w Europie. Wydatki w Azji były napędzane przez zamożnych chińskich klientów, podczas gdy pokolenie Z i milenialsi preferowali Europę. W Azji szczególnie Japonia odnotowała boom sprzedaży dóbr luksusowych w ciągu całego roku, ponieważ przyciągała chińskich turystów ze względu na słabego jena.

Oczekuje się, że do końca 2023 r. globalny rynek dóbr luksusowych, w tym sektor dóbr luksusowych osobistego użytku, osiągnie wartość 1,5 biliona euro (1,63 biliona USD), wzrastając o 8-10% w porównaniu do 2022 r.

Oczekuje się, że wielkość rynku dóbr luksusowych osobistego użytku w Chinach kontynentalnych osiągnie 56 miliardów euro (60,73 miliardów USD) do końca 2023 r., co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do 2022 r. przy stałych kursach walutowych. W porównaniu do tego, Europa zakończy rok jako globalny lider rynku z wielkością rynku wynoszącą 102 miliardy euro (110,76 miliardów USD).

W 2024 r. prognozy wskazują na obiecujący wzrost konsumpcji lokalnej w Chinach kontynentalnych, ponieważ wzrost realnego PKB może wynieść 4,2% rok do roku. Inne kluczowe rynki, takie jak Europa i Stany Zjednoczone, mogą odnotować znacznie mniejszy wzrost PKB, odpowiednio o 1,4% i 1,5%.

Źródło: Jing Daily, The Business of Luxury in China

Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button