WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (01/2023/253)

Koniunktura oddala się

Dekoniunktura towarzyszy chińskiemu przemysłowi od miesięcy. W grudniu wskaźnik koniunktury w przemyśle (PMI) okazał się najniższy w ujęciu całorocznym: 47,0 pkt. I to pomimo szeregu działań stymulujących jak przede wszystkim zniesienie wszelkich ograniczeń będących częścią polityki „zero covid”.  Zakłady pracy formalnie, ale fala zakażeń i zachorowań, największa od 3 lat, wywołuje – co oczywiste – powszechne braki kadrowe. Wskaźnik PMI od marca 2022 roku nie może się przebić ponad granicę dekoniunktury, czyli ponad 50 pkt. Na 12 miesięcy zeszłego roku dla 8 odczyt PMI był poniżej 50 pkt. To nie tylko wpływ skutków walki z epidemią covid, czyli lockdownów, przerw w produkcji, zaburzeń w łańcuchach dostawa, ale również coraz silniej odczuwanej globalnej recesji. Trudno było znaleźć pośród uwarunkowań wewnętrznych, ale i zewnętrznych takie czynniki, które mogłyby sprzyjać ożywieniu gospodarczemu w Chinach. Z tymi problemami chińska ekonomia wchodzi więc w nowy 2023 rok. Pod koniec stycznia (22.01.) zaczynają się obchody Chińskiego Nowego Roku. Realnie święta potrwają do połowy lutego. Zatem o ewentualnej poprawie aktywności w przemyśle w Chinach będziemy mogli tak na prawdę mówić dopiero pod koniec marca. Oby do wiosny.

Dane: Państwowe Biuro Statystyki (国家统计局); m/m – miesiąc do miesiąca

Źródło:

Cła w dół

Generalna Administracja Ceł Chin (中国海关总署) obniża taryfy celne na import 1020 produktów z krajów o statusie najbardziej uprzywilejowanych (MFN).

  • Pierwsza grupa produktów to niektóre surowce do produkcji leków przeciwnowotworowych i środków przeciwbólowych dla pacjentów onkologicznych, leków przeciwkoronawirusowych, itp. – tu stawka cła wynosi obecnie 0%.
  • Druga grupa – tu cła obniżono znacznie – to wysokiej jakości produkty żywnościowe, odżywki dla niemowląt i dzieci, wysokiej jakości sprzęt gospodarstwa domowego (m.in. ekspresy do kawy, sokowirówki, suszarki do włosów).
  • Trzecia grupa to produkty niezbędne dla przemysłu i gospodarki. Dla części stawki obniżono do zera (m.in. dla nawozów potasowych, nieprzetworzonego kobaltu, kwasu borowego), dla innych do poziomu minimalnego (kilkuprocentowego) – jak na przykład dla produktów z drewna oraz dla papieru.
  • Czwarta grupa to produkty związane z nowymi technologiami i OZE – zredukowano taryfy celne m.in. obejmujące importowany nioban litu (LiNbO₃), elektroniczne ekrany, tlenek irydu do baterii samochodowych, łożyska do turbin wiatrowych. W tej grupie znalazły się również 62 produkty związane z technologią informacyjną, dla których stawkę obniżono symbolicznie z 7,4% na 7,3%.

Dotychczasowe stawki celne obejmować będą wciąż 8948 produktów wymienionych na liście produktów dopuszczonych do importu do Chin.

Źródło:

Nieruchomości: pomocna ręka rządów lokalnych

W 2022 roku 330 miast w całych Chinach wydało łącznie ponad 1000 rożnego rodzaju regulacji liberalizujących obowiązujące przepisy i wspomagających rynek nieruchomości. Regulacje te obejmowały m.in. optymalizację i znoszenie ograniczeń zakupu mieszkań, obniżenie wysokości wkładu własnego na zakup mieszkania, redukcję wysokości oprocentowania kredytu hipotecznego, zwiększenie kwoty pożyczek z funduszu zapomogowego czy mieszkaniowego, dotacje na zakup mieszkań dla osób kupujących swoje pierwsze mieszkania, obniżenie wysokości podatków transakcyjnych, itp.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych w wielu miejscach spadło do historycznie niskiego poziomu poniżej 4%. Proces transakcji zakupu mieszkań został uproszczony i w dużej części ucyfrowiony.

Źródło:

Rekord Trzech Przełomów

Pięciostopniowa śluza przy elektrowni wodnej Zapory Trzech Przełomów (chin. 三峡大坝, ang. Three Gorges Dam) na rzece Jangcy (chin.长江 ChangJiang) w miejscowości YiChang (chin. 宜昌) w prowincji HeBei (chin. 湖北) w 2022 roku pobiła rekord przewozów towarów.

Dane Ministerstwa Zasobów Wodnych (chin. 水利部) wskazują, że po raz pierwszy od jej uruchomienia w 2003 r. wolumen towarów transportowanych przez tę śluzę przekroczył 156 mln ton (wzrost o 6,78% r/r). W minionym roku śluzą przepłynęło 40 600 statków, a także 54 000 pasażerów, na statkach wycieczkowych i pasażerskich. Dzięki śluzie i zainstalowanym w niej podnośnikom statków, żegluga przez zaporę odbywać może się bez zakłóceń na tym ważnym szlaku śródlądowym, z którego mogą korzystać nawet statki pełnomorskie.

Śluza budowana była blisko osiem lat.

Elektrownia wodna Zapory Trzech Przełomów posiada moc 22,5 GM (32 generatory).

Źródło:

Szanghaj ponownie No. 1

Po raz trzynasty z rzędu port w Szanghaju zajął pierwsze miejsce na świecie pod względem wielkości przeładunków w skali jednego roku. W minionym roku 2022 przeładowano tu 47,3 mln TEU, czyli jednostek równorzędnych z kontenerem 20-to stopowym.

W minionym roku dwa szanghajskie lotniska międzynarodowe PuDong (chin. 浦东) i HongQiao (chin. 虹桥) obsłużyły po raz pierwszy w historii ponad 120 mln pasażerów.

Źródło:

Kolejny rekord BYD

Największy w Chinach producent samochodów NEV (elektrycznych i hybryd), czyli BYD Auto Co., Ltd. (比亚迪股份有限公司), w minionym 2022 roku sprzedał 1 863 500 aut. To wzrost o 208,64% r/r. Na właśnie rozpoczynający się rok 2023 spółka ma ambitny plan sprzedaży 4 mln swoich samochodów.

Źródło:

Obligacje lokalne już dostępne

Już od początku stycznia tego roku władze miast takich jak np.: QingDao (chin. 青岛) i XiaMen (chin. 厦门), czy prowincji ShanDong (chin. 山东), FuJian (chin. 福建), czy ZheJiang (chin. 浙江) rozpoczęły jako pierwsze w kraju emisję lokalnych obligacji skarbowych. W ubiegłym roku wszystkie prowincje i miasta chińskie wyemitowały i sprzedały obligacje o łącznej wartości 7,37 bln RMB (ok. 4,71 bln PLN). W bieżącym roku, jak się przewiduje, wartość ta zostanie przekroczona, a to ze względu na konieczność stymulacji inwestycji i gospodarek lokalnych.

Źródło:

Leków nie brakuje

Z końcem ubiegłego roku Ministerstwo Przemysłu i Informacji Technologii (chin. 工业和信息化部) poinformowało, że braki leków przeciwgorączkowych i przeciwgrypowych typu ibuprofen, czy acetaminophen zostały zlikwidowane. Problemy z dostępnością tych leków obserwowane w grudniu można było rozwiązać poprzez zwiększenie ich produkcji. Dzienna wielkość produkcji tych leków wynosi obecnie 202 mln tabletek. W grudniu 2022 roku wyprodukowano ich 249 mld sztuk.

Ministerstwo ogłasza sukces i twierdzi, że leków tych już nie brakuje. Ale w aptekach jeszcze tego nie widać.

Źródło:

Chiny, a Rosja: przyjaźń i „business as usual”

Tradycyjnie już, przed końcem roku, prezydent Xi JinPing (chin. 习近平) odbył videokonferencję z prezydentem RFSR Wladimirem Putinem. W minionym roku można było zaobserwować, że im częściej media zachodnie dostrzegały dystansowanie się Chin od Rosji, tym mocniej liderzy, ministrowie i przedstawiciele władz chińskich podkreślali niewzruszoną, „solidną jak skała przyjaźń chińsko-rosyjską”.

Tak było i tym razem. Przywódca Chin wyraził wolę wzmocnienia strategicznej współpracy z Rosją w świetle sytuacji międzynarodowej, którą określił jako “trudną”.

„Świat stoi na skrzyżowaniu historii”.

Xi podkreślił, że obie strony powinny nadal dobrze wykorzystywać stworzone mechanizmy robocze i kanały komunikacji, promować pozytywny postęp w praktycznej współpracy w dziedzinie gospodarki, handlu, energii, finansów i rolnictwa, promować budowę portów i innych połączeń międzysystemowych oraz rozszerzać współpracę w zakresie energetyki konwencjonalnej oraz energii odnawialnej.

Chiny są gotowe wznowić normalną wymianę personelu w uporządkowany sposób. Poza tym Chiny i Rosja wg. Xi powinny ściśle i skoordynowanie współpracować w sprawach międzynarodowych, przeciwstawiać się hegemonizmowi, chronić prawdziwy multilateralizm, autorytet Organizacji Narodów Zjednoczonych i status prawa międzynarodowego. Chiny są gotowe współpracować z Rosją w celu aktywnego rozszerzenia liczby członków BRICS i wzmocnienia siły państw członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy i G20. Chiny i Rosja powinny promować ustanowienie bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego, chronić swoje uzasadnione interesy oraz podejmować wspólne wysiłki na rzecz ochrony międzynarodowej uczciwości i sprawiedliwości.

Xi JinPing zaznaczył, że Chiny doceniają fakt, iż Rosja nigdy nie odmówiła rozwiązania konfliktu z Ukrainą na drodze negocjacji dyplomatycznych. Nie jest ona łatwa, ale dopóki wysiłki nie zostaną porzucone, perspektywa pokoju będzie zawsze istnieć. Chiny będą nadal podtrzymywać obiektywne i sprawiedliwe stanowisko, odgrywać konstruktywną rolę w pokojowym rozwiązaniu kryzysu ukraińskiego.

Putin ocenił, że stosunki Rosji i Chin stają się coraz ważniejsze i wyraził zamiar pogłębienia współpracy wojskowej pomiędzy krajami. Rosja oczekuje bliskiej wymiany i kontaktów z Chinami oraz aktywnego promowania współpracy w różnych dziedzinach. Strona rosyjska jest gotowa ściśle współpracować z Chinami na arenie międzynarodowej, aby wspólnie promować ustanowienie bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego.

Źródło:

Ambasador ministrem, minister dyrektorem

Z Nowym Rokiem stanowisko ministra spraw zagranicznych Chin objął dotychczasowy ambasador ChRL w Stanach Zjednoczonych, 56-letni Qin Gang (chin. 秦刚).

Ta zmiana nie zaskakuje, przewidywano ją szczególnie od październikowego XX Zjazdu KC KPCh, kiedy były szef tego resortu, liczący sobie 69 lat minister Wang Yi  (chin. 王毅), stał się członkiem Biura Politycznego KC KPCh. Wang pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych ponad 10 lat, w niezwykle skomplikowanych warunkach geopolitycznych. Wang nie odchodzi na emeryturę.

Zastąpi na stanowisku Yang JieChi (chin. 杨洁篪), liczącego 72 lata dyrektora Wydziału Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego KPCh (chin. 中央外事工作委员会办公室主任), nieformalnie najważniejszego człowieka chińskiej dyplomacji, stojącego ponad rządowym resortem spraw zagranicznych.

Wang z pewnością będzie godnym następcą Yanga. To doświadczony i „sprawdzony w boju” dyplomata, który współtworzył aktualna pozycję Chin w światowej dyplomacji i polityce międzynarodowej.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang 梁安基 - Od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chinskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button