WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (02/2023/254)

Płaca minimalna 2023

Ministerstwo Zasobów Osobowych i Ubezpieczenia Socjalnego (chin. 人力资源和社会保障局) ogłosiło listę wysokości minimalnych wynagrodzeń (miesięcznych i godzinowych) jakie obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku w poszczególnych prowincjach i miastach Chin. Najwyższe wynagrodzenie obowiązuje w Szanghaju: 2590 RMB (ok. 1641 PLN), a najwyższa stawka za godzinę obowiązuje w Pekinie: 25,30 RMB (ok. 16,02 PLN).

Najniższe stawki obowiązują we wschodniej prowincji AnHui (chin. 安徽): 1650 RMB (ok. 1045 PLN), a godzinowo w prowincji QingHai (chin. 青海 ): 15,20 RMB (ok. 9,63 PLN).

W 14 prowincjach minimalna płaca wynosi ponad 2000 RMB 元 (ok. 1270 PLN zł). W porównaniu z listą ze stycznia 2022 roku nie wzrosło minimalne wynagrodzenie w najbardziej rozwiniętych prowincjach i regionach, podniesiono minimalne wynagrodzenia w regionach najuboższych.

W Chinach nie ma minimów ogólnokrajowych. Minimalną płacę ustalają lokalne rządy prowincji, miast o prawach prowincji i wielkich chińskich metropolii, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak minimalne koszty utrzymania mieszkańców i osób pozostających na ich utrzymaniu, wskaźnik cen konsumpcyjnych, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusze mieszkaniowe płacone przez samych pracowników, średnie wynagrodzenie pracowników, poziom lokalnego rozwoju gospodarczego, lokalną sytuację na rynku pracy, itp.

Źródło:

Gospodarczy ranking U.S. News and World Report

W roku 2022 najsilniejszym gospodarczo państwem świata były Stany Zjednoczone. Produkt Krajowy Brutto USA w 2022 roku wyniósł 23 bln USD (ok. 101,24 bln PLN) a dochód na głowę mieszkańca 69288 USD (ok. 304 995 PLN) rocznie. W Stanach Zjednoczonych mieszkało w minionym roku 332 mln ludzi, państwo zajęło 4 miejsce w rankingu państw oferujących największy komfort życia w skali globu.

Według analizy U.S. News and World Report Chiny są drugą potęgą gospodarczą z 17,7 bln USD PKB (ok. 77,91 bln PLN) i 19 338 USD (ok. 85 133 PLN) rocznego dochodu na głowę mieszkańca. Chiny zamieszkiwało 1,41 mld ludności, a państwo sklasyfikowano na 14 miejscu w kategorii komfortu życia w skali globu.

Redakcja U.S. News poddała analizie dane z 85 krajów na świecie. Polska w rankingu zajęła 38 miejsce pod względem gospodarczym i 32 pod względem komfortu życia z 674 mld PKB (ok. 2,97 bln PLN) i 37 503 USD (ok. 165 072 PLN) dochodu rocznego na głowę mieszkańca.

Źródło:

2022: ciężki rok dla deweloperów

Przez siedem kolejnych lat chińscy deweloperzy osiągali coraz większe zyski, rosła nieustannie liczba sprzedanych mieszkań. Rok 2022 zmienił niemal wszystko. Zielonymi wyspami na deweloperskiej mapie Chin pozostały wielkie miasta jak Szanghaj, Pekin, czy Kanton, gdzie sprzedaż mieszkań wzrosła o ok. 8-9% r/r. W tym samym czasie miasta średniej wielkości, jak np.: ChongQing, WuHan, NingBo i HangZhou odnotowały rekordowe spadki – odpowiednio o 69%, 53%, 51% i 47% r/r.

100 największych deweloperów w kraju odnotowało spadek sprzedaży mieszkań na uśrednionym poziomie 41,3% r/r.

Tylko piętnastu liczących się chińskich deweloperów zdołało wykonać roczne plany na poziomie 73,6%. W 2021 roku było to 93,4%.

Dobra wiadomość: dobrze zaczął się rok 2023. Sprzedaż mieszkań w 22 większych miastach Chin w okresie 31 grudnia 2022 – 2 stycznia 2023 (dni wolne z okazji Nowego Roku) wzrosła o ponad 20% r/r. Analitycy upatrują w tym sygnał wychodzenia sektora mieszkaniowego na prostą i pierwszych pozytywnych efektów wprowadzonych w roku minionym programów stymulacyjnych chiński rynek nieruchomości.

Źródło:

Metrem do nieba…

Z końcem 2022 roku najdłuższe (mierzone łącznie) linie metra posiadał:

   • Szanghaj (20 linii o łącznej długości 825 km),
   • Pekin (27 linii o łącznej długości 783 km),
   • Kanton (17 linii o łącznej długości 590 km),
   • ChengDu (13 linii o łącznej długości 557,8 km),
   • ShenZhen (13 linii o łącznej długości 558,6 km),
   • HangZhou (12 linii o łącznej długości 516 km),
   • WuHan (14 linii o łącznej długości 503,6 km),
   • NanJing (13 o łącznej długości 448,9 km),
   • ChongQing (10 linii o łącznej długości 434,6 km),
   • QingDao (7 linii o łącznej długości 315 km).

Podziemne koleje funkcjonują w 51 miastach Chin w kraju.

Średnio dziennie najwięcej pasażerów przewozi metro w Szanghaju (ponad 10 mln osób). Na drugim miejscu jest Pekin (8,5 mln), na trzecim Kanton (7,65 mln), na czwartym ShenZhen (ponad 6 mln), a na piątym ChengDu (ponad 5 mln).

Źródło:

Nowe linie kolejowe

W roku bieżącym China National Railway Group Co., Ltd. (chin. 中国国家铁路集团有限公司) planuje oddanie do użytku 3000 km nowych linii kolejowych, w tym 2500 km linii kolei dużych prędkości (do 350 km/h). Chińskie koleje zakładają, iż w roku 2023 z ich usług skorzysta 2,69 mld pasażerów (wzrost o 67,6% r/r), i że przewiozą 3,97 mld ton towarów (więcej o 1,8% r/r)

W 2022 roku całkowita długość szybkich linii kolejowych przekroczyła 42 000 km (to 27% całej sieci kolejowej w Chinach, która w sumie mierzy 155 000 km). Zainwestowano w infrastrukturę kolejową 710,9 mld RMB (ok. 454,04 mld PLN). Wybudowano 4100 km linii kolejowych, w tym 2082 km dla pociągów szybkich. Przewieziono 3,9 mld ton towarów i 1,61 mld pasażerów.

Źródło:

Internet w szkołach

Z końcem 2022 roku wszystkie szkoły podstawowe i średnie w Chinach miały dostęp do Internetu a ¾ z nich ma dostęp do Internetu szybkiego i bezprzewodowego.

Źródło:

Chińskie plany kosmiczne na 2023

China Aerospace Science and Technology Corporation Ltd. (chin. 中国航天科技集团公司) przewiduje wystrzelanie w tym roku ponad 50 rakiet, nie licząc tych, które poleca w kosmos w ramach usług komercyjnych. Oznacza to, że każdego tygodnia będzie startować z chińskich kosmodromów jakaś rakieta z kosmiczną misją. W tym roku oprócz lotów związanych z pracą chińskiej stacji orbitalnej, planowane są loty badawcze na Księżyc (pobranie próbek i dostarczenie ich na Ziemię, badanie zasobów surowcowych Srebrnego Globu, etc.) oraz związane z eksploracją Marsa.

China Aerospace Science and Technology Corporation Ltd. będzie kontynuować prace przygotowawcze związane z planowaną księżycową misją załogową. Chińscy tajkonauci mają stanąć na Księżycu nie później niż w 2030 roku. Chińczycy zamierzają w bieżącym roku wysłać w przestrzeń kosmiczną sondy, których zadaniem będzie badanie Jowisza i Uranu.

Źródło:

Minister finansów – Chiny w roku 2023

Szczególną uwagę mediów i ekspertów zwrócił wywiad, którego telewizji państwowej dla CCTV udzielił minister finansów Chin LiuKun (chin. 刘昆). W wywiadzie tym zapowiedział m.in.:

   • prowadzenie umiarkowanej, proaktywnej polityki fiskalnej w bieżącym roku;
   • intensyfikację wydatków finansowych, inwestycji w specjalne obligacje oraz promowanie poprawy efektywności finansów;
   • kontynuację preferencyjnej polityki podatkowej, skupienie się na pomocy przedsiębiorstwom (w 2022 r. wartość obniżek podatków i opłat, ulg i odroczeń podatkowych przekroczyła 4 mld RMB (ok. 2,55 mld PLN); proporcja wpływów z podatków do PKB zmniejszyła się z 17,4% w 2018 roku do 15% w 2021);
   • zwiększenie wydatków i inwestycji infrastrukturalnych poprzez emisje obligacji lokalnych władz oraz transfery środków z budżetu centralnego do mniej rozwiniętych regionów kraju;

Chin LiuKun nie ukrywał, że w bieżącym roku nastąpi sprzeczność między dochodami a wydatkami, ale nie będzie ona skutkować obniżeniem wydatków na utrzymanie poziomu życia obywateli. Wspierany będzie stabilny wzrost, stabilność budżetowa, zorientowana na rynek transformacja platform finansowych.

Minister zapewnił, że środki wydawane w 2023 roku będą kierowane na kluczowe cele gospodarcze i rząd nie cofnie się w wydatkach dla utrzymania poziomu życia ludzi, dla zapewnienia, by wszyscy obywatele mieli większe poczucie wzrostu dochodów i bezpieczeństwa;

Według oceny ministerstwa aktualny poziom długu publicznego do PKB kraju (wskaźnik zadłużenia), jest poniżej przyjętej na arenie międzynarodowej linii ostrzegawczej 60%, ryzyko związane z pogłębieniem zadłużenia jest kontrolowane.

Minister przedstawił w wywiadzie niektóre z nowych zadań resortu, które mają zostać zrealizowane w bieżącym roku:

   • kontynuowanie standaryzacji zarządzania finansami,
   • zakaz tworzenia nowych firm platform finansowych,
   • przejrzystość informacji o finansach i kredytach samorządów.

Drzwi wejściowe na rynki finansowe mają być otwarte szeroko, ale zablokowane będą „tylne drzwi”, które są potencjalnym źródłem ryzyk systemowych.

Źródło:

„Wykupne” w górę

Statystyczny pan młody z prowincji JiangXi  (chin. 江西) w 2022 roku zawierając związek małżeński podarował swoim teściom 380 000 RMB (ok. 242 637 PLN), w ramach tradycyjnego wykupienia od rodziców panny młodej i podziękowania za jej wychowanie. Oprócz pieniędzy pan młody musiał zazwyczaj wykazać się posiadaniem własnego mieszkania i samochodu.

Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa kwota „wykupnego” rośnie. Najwyższa (uśredniona) w Chinach jest właśnie w prowincji JiangXi. Tu wielkość kwot jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości miejscowości, gdzie zawierany jest związek. Zwyczaj ten jest szczególnie mocno zakorzeniony na wsiach i w małych miasteczkach, tu na mężczyzn planujących ożenek spadają największe obciążenia związane z obyczajem wykupywania panny młodej. Lokalne władze starają się – jak do tej pory bezskutecznie – ograniczać wzrost wielkości wykupnego, gdyż w wielu przypadkach roszczenia rodziców stoją na przeszkodzie do zawarcia małżeństwa.

W całych Chinach wielkość kwoty podarowywanej rodzicom panny młodej przez przyszłego zięcia waha się w granicach 50 000 do 100 000 RMB (ok. 31 958 do 63 930 PLN). Do tego dochodzi oczywiście konieczność posiadania własnego mieszkania, samochodu i złotej biżuterii dla wybranki. Trudno zatem się dziwić, że spada liczba zawieranych małżeństw. Na taki luksus stać tylko nielicznych.

Źródło:

Nowy rok, nowe regulacje

Ogólnokrajowe:

  • Podwyższona została wysokość nagrody za ujawnienie nielegalnego korzystania i/lub oszustw związanych z funduszem ubezpieczeń zdrowotnych. Maksymalna nagroda wynosi aktualnie 200 000 RMB (ok. 126 822 PLN), minimalna 200 RMB (ok. 126 PLN);
  • W 10 prowincjach rusza pilotażowy program komercyjnego ubezpieczenia emerytalnego (Pekin, Szanghaj, JiangSu, ZheJiang, FuJian, ShanDong, HeNan, GuangDong, SiChuan, ShaanXi);
  • Dzieci w wieku od 6 do 14 lat będą mogły nabywać zniżkowe bilety kolejowe w przypadku podania ich rzeczywistego nazwiska i imienia. Dzieciom w wieku powyżej 14 lat nie przysługują żadne zniżki (płatność 100%). W przypadku braku danych osobowych dziecka prawo do zniżki determinuje wzrost: dzieciom o wzroście od 1,2 m do 1,5 m przysługuje bilet zniżkowy. Dzieci wyższe płacą 100%;
  • Rozpoczyna swe obowiązywanie najnowszy katalog dziedzin przemysłu, do inwestowania w które zachęcani będą inwestorzy zagraniczni. Katalog podzielono na trzy części:
    1. sektory produkcji (ten jest najbardziej promowany),
    2. usługi oraz
    3. preferencje dla regionalnych inwestycji zagranicznych (na zachodzie i centrum kraju).

I tak m.in. zwolniony będzie z cła import wszelkiego sprzętu i urządzeń sprowadzanych celem realizacji danych inwestycji, podatek dochodowy od projektów w zachodniej części kraju, jak i na wyspie HaiNan (chin. 海南) zostanie obniżony do poziomu 15%, a dla inwestycji wymagających dużego areału ziemi, cena dzierżawy będzie stanowiła 70% najniższej ceny dla gruntów pod inwestycje przemysłowe (https://m.gmw.cn/baijia/2022-10/30/36123680.html)

  • Producenci smartfonów muszą zapewnić, iż wszelkie dodatkowe aplikacje w telefonie mogą być bezpiecznie odinstalowane, oprócz tych niezbędnych dla funkcjonowania samego urządzenia. Nabywca sam ma decydować o tym jakie aplikacje chce mieć w smartfonie.
  • Nowe regulacje zaostrzają wysokość grzywien i kar za wykorzystanie do produkcji rolnej środków, substancji toksycznych, szkodliwych, zabronionych przez państwo, takich jak na przykład specyficzne pestycydy i wycofane leki weterynaryjne, czy te zawierające metale ciężkie. W przypadku złamania regulacji, co jest traktowane jako przestępstwo, winni będą podlegać odpowiedzialności karnej zgodnie z odpowiednimi ustawami.

Lokalne:

Pekin:

Wchodzą w życie nowe zasady pokrywania kosztów leczenia z ubezpieczenia zdrowotnego. Zamiast górnego limitu poniesionych wydatków wprowadzona zostaje zasada, że do 20 000 RMB zasady pozostają niezmienione. Natomiast powyżej 20 000 RMB (ok. 12 674 PLN) w przypadku osób pracujących ubezpieczenie pokrywać będzie 60% poniesionych kosztów, w przypadku emerytów 80%.

Prowincja YunNan:

Wprowadza jednorazowy dodatek 2000 RMB (ok. 1267 PLN) dla rodziny w przypadku urodzenia drugiego dziecka, zaś 5000 RMB (ok. 3168 PLN) w przypadku trzeciego.

WeiFang:

To miasto w prowincji ShanDong podwyższa limity kredytów, jakie mogą zostać udzielone na zakup mieszkania z funduszu mieszkaniowego (większość pracowników i zakładów pracy opłaca składki na ten cel). Dotychczasowy limit 100 000 RMB (ok. 63 403 PLN) zostaje podniesiony do maksymalnej kwoty 600 000 RMB (ok. 380 422 PLN). Jedocześnie obniżono wysokość wkładu własnego z 30% do 20% wartości nabywanej nieruchomości.

Źródło:

Biznes kinowy w Chinach

W ubiegłym roku wpływy ze sprzedaż biletów w kinach wyniosły 30,07 mld RMB (ok. 19,02 mld PLN). 84,85% tej kwoty stanowią wpływy z projekcji filmów produkcji krajowej. Zeszłoroczny wynik jest o 36,4% słabszy, niż ten odnotowany w roku 2021.

W 2022 roku kina w Chinach odwiedziło 712 mln widzów, przy czym kobiety stanowiły tu 56%. Wzrost oglądalności (drugi rok z rzędu) o 3% r/r. Spada liczba młodych mężczyzn w wieku 16-24 lat odwiedzających kina, spada też liczba widzów w największych miastach Chin. Za to o 40% w ujęciu rok do roku wzrosła liczba kinomanów w miastach tzw. drugiego i trzeciego kręgu (średnich i mniejszych). Najchętniej do kin chodzą mieszkańcy Pekinu, Szanghaju i Kantonu. Właściciele kin liczą na to, że rok 2023 będzie powrotem do wyników sprzed dwóch lat.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button