WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (03/2023/255)

Jednym słowem dobrze, w dwóch nie-dobrze

Tak można najkrócej skomentować najnowsze dane ekonomiczne dotyczące grudnia 2022 roku i całego minionego roku. Inflacja nie stanowiła problemu w tych okresach. Nie przekroczyła zakładanych na ubiegły rok 3%. Zbliżyła się do tego poziomu w lipcu i wrześniu (odpowiednio 2,8% i 2,8 % r/r). Ceny konsumenckie były w większości przypadków na stabilnym poziomie.

Dane: Państwowe Biuro Statystyczne (chin. 国家统计局) r/r – rok do roku; m/m – miesiąc do miesiąca

Nie można zaś tego powiedzieć o cenach producentów, które od wysokiego poziomu inflacji na początku 2022 roku przeszły w II półroczu w strefę deflacji.

Dane: Państwowe Biuro Statystyczne (chin. 国家统计局) r/r – rok do roku; m/m – miesiąc do miesiąca

Źródło:

Trzy złoża ropy i gazu

China National Offshore Oil Corporation Ltd. (chin. 中国海洋石油集团有限公司) może pochwalić się trzema złożami ropy i gazu o największym wydobyciu w kraju w 2022 roku.

Pierwsze to pole ChangQing (chin. 长庆) leżące na południowym zachodzie kraju. Wydobyto tu w minionym roku 65,016 mln ton ropy i gazu.

Na drugim miejscu uplasowało się złoże BoHai (chin. 渤海) na Morzu Żółtym w zatoce BoHai w jego północno-zachodniej części), skąd pozyskano 34,5 mln ton obu surowców.

Trzecie miejsce zajęło najstarsze i  największe złoże eksploatowane w Chinach, odkryte w 1959 roku DaQing (chin. 大庆), gdzie wydobyto w zeszłym roku 34,38 mln ton ropy i gazu.

Źródło:

Energia jądrowa

Według danych Państwowej Administracji Energii Chin (chin. 中国能源局) na koniec 2022 roku w Państwie Środka zainstalowane były 53 reaktory atomowe produkujące energię o całkowitej mocy 55,57 mln kWh. Energia jądrowa miała w zeszłym roku 5% udział w chińskim miksie energetycznym. Trwa budowa i projektowanie kolejnych reaktorów. Do 2035 roku udział energii jądrowej w miksie ma wzrosnąć do 10%.

Źródło:

Ceny mieszkań spadają liczba transakcji rośnie

Chiński instytut China Index Research Institute (chin. 中指研究院) opublikował opracowywany przez siebie indeks cen nowych mieszkań w 2022 roku w 100 miastach kraju. Z zebranych danych wynika, że ceny nieruchomości w Chinach w ubiegłym roku spadły po raz pierwszy od 8 lat. Na rynku pierwotnym o 0,02% r/r. Grudzień był siódmym miesiącem z rzędu spadków odnotowywanych na tym rynku w 2022 roku. Na rynku wtórnym ceny mieszkań spadły o 0,77% r/r.

W grudniu ub.r. wzrosła ilość transakcji kupna mieszkań o 6 % m/m. Choć w całym 2022 odnotowano o blisko 40% mniej takowych transakcji niż w 2021 roku, przy czym w miastach tzw. pierwszego kręgu (czterech największych) ilość transakcji spadła o 23,7% r/r, w miastach tzw. drugiego kręgu (największych prowincjonalnych) o 38,6% r/r, a w miastach tzw. trzeciego i czwartego kręgu (większe powiatowe i gminne) – o 34,8% r/r.

Ceny mieszkań, sprzedaż i inwestycje w nieruchomości spadają od kilku miesięcy. Dlatego też władze centralne i lokalne zwiększają wsparcie dla branży mieszkaniowej m.in. pomagając w zapewnieniu płynności finansowej deweloperem czy znosząc ograniczenia dotyczące pozyskiwania funduszy poprzez oferty nowych emisji akcji przez deweloperów notowanych na giełdzie.

Źródło:

Bój rozpoczęty

Stało się to, co się stać musiało na tym największym rynku samochodów NEV na świecie. Mnogość producentów tego typu pojazdów dodatkowo sprzyja zjawisku konkurencji. Pierwszy ruch w boju o klienta wykonała spółka  Tesla ShangHai Co., Ltd. (chin. 特斯拉上海有限公司). Od 6 stycznia br. firma ta wprowadziła największe obniżki cenowe w dotychczasowej blisko 3 letniej historii szangahjskiej „gigafactory”.

I tak:

    • cenę na najpopularniejszy model 3 obniżono do 229 900 RMB (ok. 148 055 PLN)
    • cenę na model Y obniżono do 259 900 RMB (ok. 167 375 PLN)
    • cenę na model S obniżono do 789 900 RMB (ok. 508 695 PLN)
    • cenę na model X obniżono do 879 900 RMB ( 566 665 PLN).

Zniżki wyniosły od 50 000 RMB (ok. 32 200 PLN) do nawet 100 000 RMB (ok. 64 400 PLN).

Te zmiany cenowe nie spotkały się ze zrozumieniem klientów Tesli. Wielu z tych, którzy dokonali przedpłat na auta w grudniu (oczywiście wedle starych cen) zaczęli protestować przed salonami Tesli przeciw tak niespodziewanej i niezapowiedzianej obniżce cen, która ich nie objęła.

Źródło:

Kredytowanie ma się dobrze

Według statystyk Ludowego Banku Chin (chin. 中国人民银行) na koniec roku 2022 ogólna wartość kredytów udzielonych przez chińskie banki wyniosła 213,99 bln RMB (ok. 137,81 bln PLN). To wzrost o 11,1% r/r. W ogólnej kwocie 65,3% kredytów to te udzielone przedsiębiorstwom i innym podmiotom aktywnym gospodarczo. Wartość depozytów złożonych w chińskich bankach w roku 2022 wyniosła 258,5 bln RMB (ok. 166,47 bln PLN), o 11,3% niż rok wcześniej.

Źródło:

Ostrzeżenie dla rynku

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (chin. 国家发展与改革委员会), centralny organ planistyczny państwa, wydal ostrzeżenie trzeciego stopnia dla rynku i producentów. A to w związku z faktem, iż ceny wieprzowiny spadły średnio na chińskim rynku o ponad 30%. Zaledwie w ciągu dwóch miesięcy. Tymczasem średnie zyski w branży spadły o ponad 80% w ciągu dwóch tygodni. To wedle Komisji powinno skłonić dostawców do reagowania, celem dostosowania się do sytuacji rynkowej, aby nie dopuścić do załamania na rynku wieprzowiny.

Przykładowo: jeszcze 9 grudnia ub.r. średnia cena 1 kg wieprzowiny na rynkach hurtowych wynosiła 32,12 RMB (ok. 20,70 PLN), a 9 stycznia 24,22 RMB (ok. 15,61 PLN).

Za kilogram tucznika 9 grudnia ub.r. płacono średnio 22,54 RMB (ok. 14,54 PLN), miesiąc później już tylko 15,70 RMB (ok. 10,12 PLN).

Mięso wieprzowe jest jednym z podstawowych składników kuchni chińskiej, szczególnie popularnym zimą, a zwłaszcza teraz, przed Chińskim Nowym Rokiem (w tym roku rozpoczyna się 22 stycznia).

Źródło:

Jasne priorytety dyplomacji: Rosja

56-letni Qin Gang (chin. 秦刚), nowy minister spraw zagranicznych Chin, zaczął swój pierwszy dzień urzędowania od rozmowy telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Na życzenie Ławrowa.

Dotychczasowa polityka Chin wobec Rosji będzie kontynuowana przez nowego ministra. Minister Qing zaznaczył, że podstawą stosunków chińsko-rosyjskich jest “niezaangażowanie w pakty wojskowe, odrzucenie konfrontacji i koncepcji kierowania współpracy przeciw jakiekolwiek trzeciej stronie”. Sama współpraca ma nieograniczone możliwości, nie ma dla niej zakazanych obszarów ani narzuconych limitów.

W odniesieniu do konfliktu na Ukrainie minister Qin stwierdził: “należy szanować integralność terytorialną każdego kraju, przestrzegać Karty Narodów Zjednoczonych, zwracać uwagę na uzasadnione zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wszystkich stron oraz należy wspierać wszelkie wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu”.

Chiny uważają, że “wszystkie strony powinny wspólnie przeciwstawić się użyciu broni jądrowej, wspólnie wspierać wszelkie wysiłki na rzecz osiągnięcia pokoju, wspólnie zapewnić stabilność globalnej produkcji i łańcuchów dostaw oraz wspólnie pomóc cywilom w strefach wojennych przetrwać zimę”. To zarazem apel Chin do wszystkich stron konfliktu, w tym Rosji i Ukrainy.

Źródła:

Z kronikarskiego obowiązku: w pierwszych dniach urzędowania minister Qin przeprowadził rozmowy telefoniczne m.in. z sekretarzem stanu USA, ministrem spraw zagranicznych Korei Południowej oraz szefem MSZ Pakistanu.

Jasne priorytety dyplomacji: Afryka

Wzorem swoich poprzedników, zgodnie z tradycją kontynuowaną od 33 lat, minister Qing udał się w swoja pierwszą podróż zagraniczną do Afryki. W dniach 9-16 stycznia minister Qing Gang odwiedził Etiopię, Gabon, Angolę, Benin, Egipt, a także spotkał się z przedstawicielami Organizacji Jedności Afryki oraz Ligi Arabskiej.

Jak stwierdził rzecznik prasowy MSZ Chiny kontynuują politykę poszerzania strategicznych inwestycji w Afryce, w czym są globalnym liderem. To konkretny dowód na potwierdzenie jak dużą wagę Państwo Środka przywiązuje do relacji z państwami afrykańskimi. Chiny są głównym partnerem handlowym krajów tego kontynentu oraz największym inwestorem, przy czym chińskie inwestycje dotyczą głównie projektów o charakterze infrastrukturalnym, jak i związanych z wydobyciem i przeróbką surowców.

Źródła:

Kadry MSZ

Powierzenie Qing Gangowi, do niedawna ambasadorowi Chin w Stanach Zjednoczonych, funkcji ministra spraw zagranicznych, stało się źródłem spekulacji na temat ewentualnego następcy Qinga na stanowisku szefa placówki w Waszyngtonie, bodaj najistotniejszej dziś wśród placówek dyplomatycznych ChRL.

Wielu ekspertów jest zdania, że największe szanse ma Xie Feng (chin. 谢锋), aktualny wiceminister MSZ. To doświadczony dyplomata, który pracował w placówkach m.in. w Indonezji oraz w Stanach Zjednoczonych. Pełnił również funkcje dyrektora departamentu stosunków chińsko-amerykańskich MSZ.

Na długiej liście potencjalnych kandydatów do objęcia funkcji ambasadora ChRL w USA znajdują się jeszcze Ma ZhaoXu (chin. 马朝旭), wiceminister spraw zagranicznych, pani Hua ChunYing (chin. 华春莹), asystentka ministra spraw zagranicznych i rzecznik prasowy resortu, Lu Kang (chin. 陆慷), ambasador Chin w Indonezji, Zheng ZeGuang (chin. 郑泽光), ambasador Chin w Wielkiej Brytanii oraz dwaj wysokiej rangi urzędnicy aktualnie pracujący na placówce w Waszyngtonie: Xu XueYuan (chin. 徐学元) i Jin Quan (chin. 金泉).

Sprawa wyjaśni się wkrótce. Przed lutową wizytą sekretarza stanu USA Anthony Blinkena w Chinach.

Źródła: 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang 梁安基 - Od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chinskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button