WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (11/2023/263)

Chiny jako “jasny punkt

Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego globalnej sytuacji ekonomicznej i jej perspektyw w roku 2023 (UN World Economic Situation and Prospects 2023) przewiduje się, że Chiny, druga co do wielkości gospodarka świata, będą rozwijać się “umiarkowanie” po słabszym niż oczekiwano ubiegłym roku.

Eksperci ONZ spodziewają się, że Chiny wyprzedzą w tym roku gospodarki zachodnie dzięki dalszemu otwarciu, rezygnacji z zasad polityki zero-Covid oraz łagodzeniu polityki pieniężnej i fiskalnej.1 Choć początek bieżącego roku może być dla tutejszej ekonomii “wyboisty”, to w ciągu całego 2023 roku gospodarka chińska może wzrosnąć o 6%, a nawet 6,5% r/r.

W tym samym raporcie przewiduje się, że średnia dla Unii Europejskiej w 2023 roku jeśli chodzi o wzrost PKB wyniesie 0,2% r/r, a dla USA 0,4% r/r.

———————————————————————————–

1 https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2023/

Kosmodrom w Afryce?

W styczniu br. spółka HKTAG, czyli HongKong Aerospace Technology Group Co., Ltd. (香港航天科技集团有限公) podpisała porozumienie z rządem Dżibuti na budowę i użytkowanie pierwszego w Afryce… kosmodromu.1 Projekt będzie realizowany na obszarze 10 km2 i przewiduje konstrukcje 7 stanowisk startu rakiet z satelitami na pokładzie oraz 3 stanowisk do testowania silników rakietowych. W ramach projektu wybudowana zostanie towarzysząca infrastruktura, m.in. elektrownie, lotniska, drogi i port. Kosmodrom zostanie wybudowany do 2030 roku z prawem chińskiej firmy do 30 letniej dzierżawy z możliwością jej przedłużenia.2

W marcu br., zgodnie z założeniami porozumienia, nastąpi podpisanie szczegółowego kontraktu. Wartość przedsięwzięcia to ponad 1 mld USD (ok. 4,34 mld PLN). Powołana w związku z umową spółka celowa zajmować się będzie głównie działalnością w zakresie usługowej produkcji elektronicznej i świadczeniem usług dla przemysłu lotniczego, w tym produkcją satelitów, komunikacją, umieszczaniem satelitów na orbicie, a także kontrolą ruchu wystrzelonych satelitów.

HKATG jest firmą zarejestrowaną w Hong Kongu i notowaną na tamtejszej giełdzie. Należy do China Aerospace Science and Technology Corporation (中国航天科技集团有限公司). Zadaniem spółki jest realizacja strategii rozwoju prywatnego przemysłu kosmicznego, świadczenie usług komercyjnych budowy oraz umieszczania na orbicie satelitów dla klientów krajowych oraz zagranicznych.

———————————————————————————–

1 https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/1887344341/707e96d502001c3ja

2 https://weibo.com/2479435945/MoIeUdgrS

W zasadzie bez zmian

Według najnowszych danych chińskiego urzędu statystycznego1 w styczniu inflacja w obszarze cen i usług konsumpcyjnych (CPI) zwiększyła się do 2,1% r/r, ale nie przekracza wyznaczonej granicy 3%.2

Obserwując odczyty chińskiego CPI w dłuższym okresie można stwierdzić, że chińskiej gospodarce nie grozi inflacja, a możliwa jest raczej deflacja. Troską decydentów odpowiedzialnych za kierowanie gospodarką Chin będzie utrzymanie ekonomii w bezpiecznej sferze pomiędzy inflacją a deflacją, nieprzekraczanie granic wyznaczonych w przemijającym i nadchodzącym planie gospodarczym dla Chin.

Czwarty miesiąc z rzędu spadają ceny producentów (PPI). To trend wskazujący na pogłębiający się stan stagnacji w chińskim przemyśle.3 W styczniu indeks PPI obniżył się o 0,8% w porównaniu z odczytem z zeszłego roku.

Źródło: Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku

CPI (consumer price index) to wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, stanowiący zarazem najpopularniejszy wskaźnik inflacji i deflacji, obliczany na podstawie średniej ważonej cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.

PPI (producer price index) to wskaźnik cen dóbr produkcyjnych – stanowi zobrazowanie poziomu cen, które są ustalane przez producentów na różnych etapach procesów wytwarzania dóbr konsumpcyjnych (odnosi się przede wszystkim do produkcji sprzedanej przemysłu).

———————————————————————————–

1 http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202302/t20230210_1902642.html

2 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202302/t20230210_1902645.html

3 http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202302/t20230210_1902644.html

Nowy wyścig

I do Chin dotarła „gorączka” związana z aplikacją Chat GPT.1 Największe firmy technologiczno-internetowe jak Alibaba (阿里巴巴), Tencent (腾讯), Baidu (百度), NetEasy (网易), czy JD.com (京东) rozpoczęły wyścig, o to która z nich pierwsza uruchomi na swojej platformie aplikację podobną do tej stworzonej przez Open AI.2 Decydującą kwestią i wyzwaniem jest obsługa języka chińskiego. Pierwsza trójka tutejszych gigantów technologicznych (Alibaba, Tencent, Baidu) zapowiedziała uruchomienie własnych aplikacji Chat GPT dostępnych użytkownikom platform internetowych tych firm już w marcu i kwietniu.3

Media kibicują firmom w ich wyścigu i komentują na bieżąco postępy. Z jednej strony do przejęcia jest ogromny rynek, ale młodszą część opinii publicznej bardziej intryguje fakt, iż z Chat GPT nie trzeba tak ciężko uczyć się i studiować. Aplikacja może powiem (wedle informacji medialnych) pisać wypracowania na zadany temat, a nawet większe rzeczy, jak prace zaliczeniowe, rozprawy. Zatem rodzi się nowy problem technologiczny, biznesowy i społeczny.

———————————————————————————–

1 Chat GPT-3.5 (Generative Pre-trained Transformer) to system bazujący na sztucznej inteligencji (AI), stworzony przez firmę technologiczno – badawczą OpenAI z siedzibą w San Francisco (USA). System posiada zdolność samodzielnego generowania tekstu – odpowiedzi na otrzymane pytania w oparciu o dane z poznanych (zarchiwizowanych) źródeł. Jest obecnie najszybciej rozwijającą się aplikacją. Uruchomiono ja w listopadzie 2022 roku, a korzysta z niej obecnie blisko 200 mln użytkowników. Aplikacja może być ona wykorzystywana do generowania tekstów w szerokim zakresie zastosowań, takich jak systemy dialogowe, tłumaczenia językowe. Teksty generowane przez system są wysoce realistyczne i spójne.

2 https://new.qq.com/rain/a/20230209A07XVO00

3 https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=581211&sid=11

Pomroczność jaśnista

Z cyklu „o dziennikarskiej nierzetelności”. Tym razem strona silkpoland pl informuje o podpisaniu umowy o współpracy między Chinami i Grecją w zakresie finasowania żeglugi. Według tego portalu stronę chińską reprezentowała rada miasta LuJiaZui (陆家嘴) w Szanghaju (上海). Nie ma takiego miasta wewnątrz Szanghaju, pomimo tego, iż metropolia ta jest jednostką administracyjną funkcjonującą na prawach prowincji.

LuJiaZui (陆家嘴) w Szanghaju to miejska strefa finansów i handlu w szanghajskiej dzielnicy Shanghai Pudong New Area  (上海市浦东新区).1

A może bez sensu się czepiam? Przecież to szczegół. Ale ponoć to w szczegółach tkwi diabeł. I dowód na to, czy ktoś robi coś porządnie, czy też zwyczajnie odwala fuchę.

———————————————————————————–

 1 http://english.pudong.gov.cn/2021-04/14/c_88759.htm

Co na to rzecznik chińskiego MSZ?1   

o słowach prezydenta USA Joe Bidena w orędziu o stanie państwa, że Stany Zjednoczone dążą do konkurencji, a nie konfliktu z Chinami i będą współpracować z nimi w imię amerykańskich interesów, ale jeśli Chiny zagrożą suwerenności amerykańskiej, to Stany Zjednoczone będą działać w celu ochrony kraju: „Chiny zawsze wierzyły, że stosunki chińsko-amerykańskie nie są grą o sumie zerowej, w której ktoś przegrywa, a ktoś inny wygrywa, ktoś rośnie, a ktoś inny upada. Sukces Chin i Stanów Zjednoczonych jest szansą, a nie wyzwaniem.

Chiny nie unikają ani nie boją się konkurencji, ale sprzeciwiają się definiowaniu ogółu relacji USA-Chiny przez pryzmat konkurencji. Pod tym sztandarem prowadzona jest kampania oczerniania Chin, wywierany nacisk na ograniczanie ich uzasadnionych praw rozwojowych, a nawet działania na rzecz niszczenia globalnych łańcuchów dostaw. Tak nie zachowuje się odpowiedzialny kraj”.2

o wypowiedzi sekretarza generalnego NATO J. Stoltenberga o działaniach Chin w Azji, regionie Indo-Pacyfiku i w Europie: Z jednej strony NATO przełamuje (rozszerza) swoje tradycyjne strefy obronne, wymagając od państw członkowskich zwiększenia wydatków wojskowych i rozwijania siły militarnej, a z drugiej strony robi nieodpowiedzialne uwagi na temat Chin, co jest typowym podwójnym standardem. Chiny podążają ścieżką pokojowego rozwoju, są zarazem państwem o ogromnych osiągnięciach w zakresie pokoju i bezpieczeństwa. Chiny nigdy nie napadały na żaden kraj3, nigdy nie zaangażowały się w pośrednie wojny (wojny proxy), ani żadne operacje wojskowe na świecie. Nigdy także nie groziły innym krajom użyciem siły. NATO, zamiast wzniecać sprzeczności i powtarzać zdanie o “zagrożeniu ze strony Chin”, powinno porzucić zimnowojenną mentalność, ideologiczne uprzedzenia i poważnie zastanowić się nad rolą, jaką powinno odegrać dla stabilności Europy i świata.

o usunięciu kamer monitoringowych (made in China) zainstalowanych w niektórych budynkach rządowych Australii: Chiński rząd zawsze zachęcał chińskie przedsiębiorstwa do rozwijania współpracy z firmami i inwestorami zagranicznymi w zgodzie z międzynarodowymi regułami rynkowymi przy poszanowaniu lokalnych przepisów prawa. Sprzeciwiamy się wszelkim błędnym praktykom uogólniania pojęcia bezpieczeństwa narodowego i nadużywania władzy państwowej dla dyskryminowania działalności chińskich przedsiębiorstw. Chiny oczekują, iż strona australijska zapewni uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko dla normalnego funkcjonowania chińskich przedsiębiorstw i wzmocni swoje działania sprzyjające wzajemnemu zaufaniu i współpracy między obiema stronami.

———————————————————————————–

1 https://www.mfa.gov.cn/fyrbt_673021/

2 W rzeczywistości coś wygląda na to, że to gra słów, ta konkurencja i konflikt w relacjach USA – Chiny. Ich interesy są sprzeczne z natury rzeczy. A to co robią w ostatnich kilku latach Stany Zjednoczone trudno nazwać zwalczaniem konkurencji (m.in. sankcje importowe, karne cal, ograniczenia exportu technologii, zakaz kupowania przez chińskie firmy ziemi w USA, zakaz eksportu technologii do HuaWei i innych tutejszych firm, wypieranie z giełd chińskich firm czy ostatnio ograniczenie inwestowania firm amerykańskich w technologie w Chinach). To już nie konkurowanie, ale konflikt na coraz większą skalę, aby ograniczyć rozwoju Chin. Wydaje się wiec, ze storna amerykańska nazywa konflikt – konkurencją. To pomieszanie z poplątaniem pojęć.

3 „Nigdy”, czyli po 1979 roku, ponieważ akurat w owym 1979 roku ChRL próbowała zaatakować Wietnam, co skończyło się porażką militarną i wizerunkową. Armia chińska została wówczas pokonana przez siły wietnamskie składające się głównie z oddziałów milicji i obrony cywilnej. Większość regularnych wojsk Wietnamu zaangażowana była podówczas w walkę z Czerwonymi Khmerami w Kambodży.

Kartka z historii

Pierwsze na świecie przewidziane trzęsienie ziemi miało miejsce 4 lutego 1975 roku w HaiCheng (chin. 海城) w prowincji LiaoNing (chin. 辽宁).1 Trzęsienie to miało siłę 7,3 stopni w skali Richtera. Odnotowano podówczas relatywnie niewielką liczbę ofiar wśród ludzi, ponieważ władze zarządziły wcześniej przymusową ewakuację mieszkańców regionu.

Decyzja o ewakuacji była rezultatem badań aktywności sejsmicznej w HaiCheng w poprzednich miesiącach i analizy szeregu wstępnych wstrząsów w przeddzień samego trzęsienia, w wyniku którego zginęło około 300 osób. Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń po trzęsieniu ziemi w HaiCheng zakłada się, że mogły wówczas zginąć tysiące mieszkańców miasta.

Sejsmolodzy nie cieszyli się swoim sukcesem zbyt długo. 7 lipca 1976 roku doszło do nieprzewidzianego przez nich trzęsienia ziemi w TangShan (chin. 唐山) w prowincji HeBei (chin. 河北)2. Miało ono siłę 7,8 stopni w skali Richtera, a pochłonęło ponad 240 tysięcy istnień ludzkich. Ponad 830 tysięcy osób zostało rannych.

Wtórne wstrząsy odczuwano jeszcze przez blisko 20 dni. Całe wielomilionowe TangShan zostało obrócone w ruinę. To wydarzenie doprowadziło do zakwestionowania przez wielu twierdzenia o możliwości przewidywania trzęsień ziemi. W tamtym okresie przekonanie o możliwości przewidywania trzęsień ziemi stało się elementem ideologicznej ortodoksji, która odróżniała „prawdziwych zwolenników partii od prawicowych odszczepieńców”.

Wracając do trzęsienia ziemi w HaiCheng: Międzynarodowy zespół naukowców przeprowadził w 2006 roku badanie akt, dokumentów, przeprowadził rozmowy ze świadkami wydarzeń. Z prac zespołu wynika, że decyzja o ewakuacji mieszkańców miasta w związku ze zbliżającym się trzęsieniem ziemi nie była wynikiem krótkoterminowej prognozy sejsmograficznej (chociaż indywidualni naukowcy o tym wspominali), ale wypadkową ogólnego zamieszania, analizy empirycznej pomieszanej z intuicyjnym osądem i łutu szczęścia. Przed trzęsieniem ziemi w HaiChang pojawiły się wstrząsy wstępne, które przeważyły szalę i skłoniły decydentów do działań prewencyjnych, w tym do ewakuacji mieszkańców.

W wyniku prac zespołu naukowców sukces sejsmologów z 1975 roku utracił nieco na swym ciężarze, ale nie ma to znaczenia jeśli chodzi o liczbę uratowanych istnień ludzkich.

———————————————————————————–

1https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDM3ODI3OQ==&mid=2653101520&idx=2&sn=1ab2a84a1903d19fe0150c5824e8fc19&chksm=bd920d988ae5848e26b25920e104808481893a65fa7f721a36c0fea72a895c0aedcf5c633e29&scene=27

2 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1706536207931277183&wfr=spider&for=pc

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button