WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (17/2023/269)

Dane gospodarcze styczeń-luty 2023

Sytuacja ekonomiczna Chin w perspektywie dwóch pierwszych miesięcy 2023 roku daje podstawy do optymizmu. Gospodarka rośnie, choć o pełnej stabilizacji wzrostu będziemy mogli mówić ewentualnie w kolejnych miesiącach.1

Tempo wzrostu produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz nakładów inwestycyjnych w dwóch pierwszych miesiącach 2023 roku było wyższe niż w grudniu roku 2022. Jednak niektóre wskaźniki okazały się słabsze od prognoz ekonomistów. Rozwój chińskiej gospodarki jest na razie wolniejszy niż przed pandemią koronawirusa, a przyspieszenie trwa zbyt krótko, by nazywać je „stabilnym”.

Produkcja przemysłowa

w tym okresie wzrosła o 2,4% r/r. W listopadzie i grudniu wzrost był mniejszy.

Usługi

zwiększyły się o 5,5% r/r. a jeszcze w grudniu 2022 były na wzrostowym minusie (– 0,8%). Jest ot też wyższy wzrost niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (4,2% r/r).

Jeśli chodzi o poszczególne sektory usług to również tutaj odnotowano znaczące wzrosty:

  • Oprogramowanie i usługi informatyczne o 9,3 % r/r;
  • Sektor finansowy o 7,6 % r/r;
  • Katering i HORECA (hotele, restauracje) o 11,6 % r/r;
  • Transport, magazynowanie i dostawy kurierskie o 4,2 % r/r;
  • Usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej o 3% r/r.

Konsumpcja/sprzedaż

Mocne odbicie, bo o 3,5% w górę po dwóch miesiącach spadków.

Inwestycje w środki trwałe

Na stabilnym poziomie wzrostu o ponad 5% r/r (styczeń-luty 5,5% r/r).

Sektor nieruchomości

Dane zebrane po dwóch pierwszych miesiącach roku dają nadzieję, że ten wielki dział chińskiej gospodarki najgorsze ma już za sobą. Wprawdzie wskaźniki inwestycji, dostępność finansowania, sprzedaż mieszkań (czy to liczona wedle powierzchni sprzedanej, czy też wartościowo) osiągają wciąż wartości ujemne, to jednak ich wzrosty są znaczące. Nieruchomości w bieżącym roku (po roku spadków i turbulencji) mają szanse wyjść na plus.

 

 

Bezrobocie

Wciąż utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Na koniec lutego br. w miastach wynosiło ono 5,6% (planowane na ten rok 5,5%), a wśród osób w wieku 16-24 lat osiągnęło poziom 18,1%. W grupie wiekowej 25-59 lat tylko 4,8% to bezrobotni.

Źródło: 

1 http://www.stats.gov.cn

 Dane wg. Państwowego Urzędu Statystycznego (国家统计局)

Świetlana przyszłość?

Wśród 18 największych i najbardziej wpływowych banków i instytucji inwestycyjno-doradczych na świecie trzy przewidują, iż chińska gospodarka w 2023 roku wzrośnie zgodnie z deklaracjami chińskiego rzędu o około 5%. Trzy z kolei przewidują bardziej pesymistyczny scenariusz, w którym chińskie PKB w tym roku rosnąć będzie zdecydowanie wolniej niż zakłada Pekin.1 Wśród reszty (czyli większości banków i instytucji finansowych) panuje przekonanie, że chiński rząd przedstawia założenia zachowawcze, ostrożne, że w rzeczywistości chińskie PKB może (bo są takie przesłanki) przekroczyć wyznaczony pięcioprocentowy poziom wzrostu w relacji rok do roku.

Źródło: 

1 https://www.cnbc.com

Osłabł handel zagraniczny

Obroty w handlu zagranicznym w dwóch pierwszych miesiącach tego roku (liczone w RMB) zmniejszyły się o 0,8% r/r.1 Wprawdzie eksport wzrósł o +0,9%, ale import spadł o 2,9%.

Tymczasem nadwyżka w bilansie handlowym wzrosła o 16,2%.

W styczniu i lutym (zwyczajowo ujmowanymi sumarycznie przez wzgląd na Chiński Nowy Rok) obroty z najważniejszymi partnerami handlowymi Chin, czyli:

  • z państwami Azji Południowo-Wschodniej ASEAN wzrosły o 9,6% (eksport na plusie o 17,9%, import na minusie, spadek o 0,9%, wzrost dodatniego bilansu handlowego o 91,6%);
  • z państwami Unii Europejskiej spadły o 2,60% (export -5,0%, ale import +2,1%, spadek dodatniego bilansu handlowego o 12,1%);
  • ze Stanami Zjednoczonymi spadły o 10,6% (eksport -15,2%, import +2,8%, spadek dodatniego bilansu -24,9%).

W całości chińskiego handlu zagranicznego ASEAN stanowi 15,4%, Unia Europejska 13,8% i Stany Zjednoczone 11,4%. Te trzy kierunki dominują i stanowią łącznie 40,6% wymiany handlowej Chin ze światem.

W ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku chiński eksport do Rosji wzrósł o 19,8 % (15 mld USD, ok. 66 mld PLN). Import z Rosji zwiększył się o 31,3% osiągając wartość 18,65 mld USD (ok. 82 mld PLN).

Jeśli chodzi o strukturę eksportu to stałą tendencją jest rosnący w nim udział produktów mechanicznych, technologicznych, wysoko przetworzonych, a spada tych wymagających wysokich nakładów ludzkiej pracy. Grupa pierwsza to 58% całości eksportu (styczeń-luty wzrost 0,4% r/r).

Największy wzrost, jeśli chodzi o eksport, odnotowano w przemyśle motoryzacyjnym: o 78,9% (!!!).

W imporcie tradycyjnie dominują surowce. W styczniu i lutym wzrósł import rudy żelaza, ropy naftowej i jej pochodnych, gazu naturalnego, węgla (największy skok, bo o 70,8%) i ziarna soi. Spadł import miedzi (-9,3%), układów scalonych (-26,5%), produktów mechanicznych i elektrycznych (-19,8%).

Te wszystkie dane niewątpliwe są sygnałem ostrzegawczym mimo pewnych strukturalnych pozytywów.  Za wcześnie na pesymizm, ale też i optymizm jest nie na miejscu. Nawet biorąc pod uwagę wahania kursów walut, regularny spadek z początkiem roku ilości zmatowień. Czy jednak takie cyfry to tzw. wypadek przy pracy czy już tendencja? O tym przekonamy się na podstawie informacji za marzec.

Źródło: 

1 http://finance.people.com.cn

  Wszystkie dane procentowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (styczeń-luty 2022)

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chińskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button