WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (36.2022-39-245/1)

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Dostępne są już najnowsze dane makroekonomiczne Chin, opublikowane z opóźnieniem ponad tygodniowym, spowodowanym najważniejszym wydarzeniem politycznego kalendarza Państwa Środka, czyli obradami XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Uwagi od tego wydarzenia nie miało prawa odwracać nic.

Jak wynika z opublikowanych danych (w części lepszych niż przewidywano), gospodarka Chin doświadcza wpływu negatywnych czynników, jak widoczne już objawy zewnętrznej recesji, czy wewnętrzne problemy, z których nie wszystkie mają swoje źródło w epidemii i w działaniach podejmowanych w ramach polityki „zero covid”.

PKB – w okresie 3 minionych kwartałów br. gospodarka Chin wzrosła o 3,0% w odniesieniu fok do roku (r/r). W 9,3% tworzą go wpływy z rolnictwa, surowców i górnictwa, a w 48,8% z przemysłu/produkcji, zaś w 41,9% z usług.

W III kw. br. wzrost PKB wyniósł 3,9% r/r (I kw. 4,8%, II kw. 0,4%,) i to oddala już chyba ostatecznie możliwość osiągnięcia planowanego wzrostu PKB o 5,5%. Dziś analitycy spodziewają się wzrostu w skali roku pomiędzy 3,5% a 4,0% r/r.

Produkcja rolnicza – w ciągu 9 miesięcy wzrosła o 3,8% r/r

Produkcja przemysłowa – w okresie styczeń-wrzesień (9 miesięcy) wzrosła o 3,9% r/r. W III kw. o 4,8% r/r, a we wrześniu o 6,3% r/r. Wykazuje trend wzrostowy.

Usługi – w ciągu trzech kwartałów ich wartość zwiększyła się o 2,3% r/r.

Sprzedaż detaliczna – w omawianym okresie wzrosła o 0,7% r/r, przy czym w pierwszej połowie roku jej wartość skurczyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,7% r/r. Jasnym punktem jest sprzedaż internetowa – wzrost o 4,0% r/r. W III kw. poszła w górę o 3,5% r/r, warto jednak pamiętać, że w II kw. zaliczyła spadek o 4,6% r/r. We wrześniu z koli wzrosła o 2,5% r/r. Niebagatelną rolę odegrała tu sprzedaż samochodów, która wzrosła w tym czasie o 14,2% r/r. Nie zmienia to faktu, że sprzedaż detaliczna jest na niestabilnym i zbyt niskim dla chińskiej ekonomii poziomie.

Inwestycje – w omawianym okresie wzrosły o 5,9% r/r. W sektorze infrastruktury o 8,6% r/r, w produkcji o 10,1%. Ale od ponad roku spadają inwestycje na rynku nieruchomości. W okresie styczeń – wrzesień br. spadły one przeciętnie do 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nic nie wskazuje na odwrócenie trendu – sprzedaż mieszkań w 3 pierwszych kwartałach tego roku spadła o 26,3% r/r.

Inflacja (CPI) – od początku stycznia do końca września br. wyniosła 2,0% r/r. W dziewiątym miesiącu br. wyniosła 2,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym (r/r), tymczasem w sierpniu wskaźnik ten wzrósł o 2,5% r/r. Na wzrost CPI we wrześniu największy wpływ miały rosnące ceny żywności. Jednak nic nie wskazuje na to, że sumaryczna inflacja liczona na podstawie wzrostów cen towarów konsumenckich przekroczy w tym roku założoną górną granicę 3%.

Dane: Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) (r/r – rok do roku; m/m – miesiąc do miesiąca)

Inflacja (PPI) – wskaźnik cen producentów utrzymuje tendencje spadkową. Jednak w ujęciu trzech pierwszych kwartałów tego roku w sumie wzrósł o 5,9% r/r. Co ważne – we wrześniu br. obniżył się do wielkości 0,9% r/r z 2,3% r/r odnotowanych w sierpniu.

Dane: Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) (r/r – rok do roku; m/m – miesiąc do miesiąca)

Źródła:

Bezrobocie – od stycznia do września wynosiło ono 5,6%, w III kw. 5,4%, we wrześniu 5,5%.

Szczególnie niepokojący jest utrzymujący się wysoki poziom wśród młodzieży w wieku od 16 do 24 lat) – średnio w tym okresie 17,9%. W grupie wiekowej 25-59 lat to „zaledwie” 4,7%. W 31 największych miastach Chin poziom bezrobocia wynosi 5,8%.

Średnio w każdym tygodniu od stycznia do września bieżącego roku przepracowano w przedsiębiorstwach 47,8 godziny. Zarejestrowanych jest 182,7 mln robotników migracyjnych – osób, które nie są zatrudnione w miejscach zamieszkania (hukou).

Dochody mieszkańców – w okresie trzech kwartałów br. dochód rozporządzalny na głowę mieszkańca w Chinach zwiększył się o 5,3% r/r i wynosi 27650 RMB (ok. 18339 PLN). Dla mieszkańców miast to 37482 RMB (ok. 24860 PLN), co oznacza wzrost o 4,3% r/r. Dla mieszkających na wsi średni dochód rozporządzalny wyniósł 14600 RMB (ok. 9682 PLN) – zwiększył się o 6,4% r/r. Jak widać dysproporcja dochodów w miastach i na wsi pozostaje wciąż duża.

Źródła:

Handel zagraniczny

Obroty w handlu zagranicznym liczone w chińskim juanie (RMB) wzrosły od początku stycznia do końca września br. o 9,9 r/r, w tym:

  • eksport o 13,8% r/r
  • import o 5,2% r/r.

W tym samym czasie dodatni bilans handlowy Chin zwiększył się o 53,7% r/r.

Obroty w handlu zagranicznym przeliczane w dolarze amerykańskim to wzrost generalny o 8,7% r/r, w tym:

  • eksport o 12,5% r/r,
  • import o 4.1%

Nadwyżka w bilansie handlowym wzrosła w tym przeliczeniu o 51,6% r/r.

Nadwyżka w ujęciu dolarowym świadczy nie tylko o silnym kursie amerykańskiej waluty, ale przede wszystkim o dynamicznym, stałym wzroście eksportu chińskiego.

Najważniejszym partnerem handlowym Chin są kraje Azji Południowo – Wschodniej (ASEAN). Współpraca handlowa z nimi to 15,2% obrotów. Druga na liście Unia Europejska odpowiada za 13,6% handlu zagranicznego Chin, które odnotowały w bilansie handlowym z tym partnerem wzrost nadwyżki o 58,8% r/r. (eksport wzrósł o 18,2% r/r, a import zmalał o 5,4% r/r). Mimo sankcji, barier celnych, ograniczeń nakładanych przez USA na chińskich producentów i dostawców, handel pomiędzy oboma państwami, zdaje się kwitnąc. W okresie 3 kwartałów tego roku wzrósł o 8% r/r, przy czym eksport do USA wzrósł 10,1% r/r, a import o 1,3% r/r. Chiny odnotowały nadwyżkę w handlu z USA, która jest o 14,2% większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to również odnotowano wzrosty.

Dynamicznie rozwija się handel między Chinami a Rosją. W okresie 9 miesięcy br. wzrósł o 32,5% r/r osiągając wartość 136,089 mld USD (ok. 652,003 mld PLN), przy czym:

  • eksport do Rosji wzrósł o 10,3% r/r (52,244 mld USD, ok.250,307 mld PLN)
  • import do Chin wzrósł o 51,6% r/r (83,845 mld USD, ok. 401,663 mld PLN).

We wrześniu wyniósł on 10,656 mld USD (ok. 51,048 mld PLN).

Jeśli chodzi o całą strukturę chińskiego handlu zagranicznego, to nadal stopniowo rośnie udział w eksporcie maszyn i urządzeń, produktów elektrycznych, technologicznych. Stanowią one 56,8% całego chińskiego eksportu.

W tym okresie silnie wzrósł eksport samochodów, bo o 67,1% r/r (gdy od stycznia do sierpnia był to wzrost o 57,6% r/r).

Eksport smartfonów zwiększył się wartościowo o 7,8% r/r.

Źródła:

Energetyka (精力)

Spółka China National Petorochemical Co., Ltd. (SINOPEC) (中国石油化工股份有限公司) potwierdziła dokonanie odkrycia złoża gazu łupkowego zawierającego około 387,8 mld m3 surowca. Złoże to odkryto w prowincji SiChuan 四川. Ma być ono jednym z największych w kraju. Jak informuje spółka, istnieje możliwość, by w niedługim stosunkowo czasie uzyskiwać z tego źródła 258600 m3 gazu dziennie.

Źródło:

W Katarze oddano do użytku największą w tym kraju (a trzecią na świecie) elektrownie słoneczną o mocy 800 MW. Zbudowała ją w ciągu dwóch lat chińska firma LongJi LeYe Photovoltaic Technology Co., Ltd. (隆基乐叶光伏科技有限公司). Elektrownia składa się z 1,8 mln paneli fotowoltaicznych.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang 梁安基 - Od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chinskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button