WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (37/2022/1)

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Wciąż daleko do stabilizacji kondycji chińskiego przemysłu. Najnowsze odczyty wskaźnika aktywności tego obszaru gospodarki Chin potwierdzają wcześniejsze obserwacje. W październiku główny wskaźnik PMI wyniósł 49,3, wobec 50,1 we wrześniu i 49,4 w sierpniu. W ostatnich miesiącach wyraźnie najlepiej radzą sobie duże przedsiębiorstwa, dla których indeks aktywności utrzymuje się na poziomie powyżej 50 punktów, czyli w strefie koniunktury.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin (中国制造业采购经理指数)

Purchasing Managers Index (PMI) – październik 2021 – październik 2022

Dane: Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局)

Purchasing Managers’ Index, PMI to wskaźnik aktywności finansowej stworzony przez Markit Group i Institute for Supply Management of Financial Activity, który ma na celu odzwierciedlenie aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.

Główny Indeks PMI jest średnią ważoną poszczególnych podindeksów (produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia etc.) i może przybierać wartości od 0 do 100. Zwykle wskaźnik ten przyjmuje wartość między 40 a 60. Wartości wyższe, niż 50 wskazują na wzrost aktywności ekonomicznej w badanym sektorze, a poniżej granicy 50 na spadek.

Dane służące uzyskaniu wskaźnika są pobierane na drodze anonimowych ankiet wypełnianych przez managerów z różnych dziedzin gospodarki. Przy obliczaniu PMI brane są pod uwagę między innymi: stan produkcji przemysłowej, ilość i koszt prowadzonej działalności usługowej, aktywność w sektorze budownictwa oraz rezultat prowadzonej działalności w skali całego rynku. Poszczególne elementy mogą się różnić, w zależności od charakterystyki wybranej branży.

Źródło:

W ciągu 9 miesięcy br. napłynęło do Chin 155,3 mld USD (ok. 736,389 mld PLN) bezpośrednich inwestycji zagranicznych. To wzrost o 18,9% w odniesieniu rok do roku (r/r). Najwięcej inwestowały firmy z Niemiec (w górę o 114.3% r/r?!), Korei Południowej, Japonii i Wielkiej Brytanii.

Źródło:

Jak wskazują najnowsze szczegółowe dane opublikowane pod koniec października, handel zagraniczny między Rosją a Chinami rozwija się w najlepsze. We wrześniu br. Chiny zaimportowały z Rosji:

   • 2,5 mln ton węgla koksującego;
   • 819 000 m3 gazu LNG;
   • 7,5 mln ton ropy naftowej.

Wartość importowanych surowców energetycznych w dziewiątym miesiącu br. wyniosła 7,5 mld USD (ok. 35,548 mld PLN). Dla porównania, w analogicznym okresie 2021 roku wartość tego importu wyniosła 4,7 mld USD (ok. 22,277 mld PLN).

W ciągu sześciu miesięcy, licząc od wybuchu wojny na Ukrainie, czyli od końca lutego do końca sierpnia br. wartość chińskiego importu surowców energetycznych z Rosji wyniosła 51 mld USD (ok. 241,665 mld PLN). Do tego dochodzi również zwiększony import surowców takich jak miedź, aluminium czy nikiel.

Źródło:

Motoryzacja (汽车) 

Rośnie konkurencja na chińskim rynku samochodów elektrycznych. Tesla, utraciwszy pozycję lidera tego sektora branży motoryzacyjnej w Chinach, podjęła decyzję o obniżeniu cen swoich aut dla tutejszych klientów. I tak:

Model 3 w wersji podstawowej kosztuje od początku miesiąca 265 900 RMB (ok. 173 895 PLN), co oznacza zniżkę o 14 000 RMB (ok. 9 155 PLN).

Model Y w wersji podstawowej kosztuje od początku miesiąca 288 900 RMB (ok. 188 930 PLN) ), co oznacza zniżkę o 28 000 RMB (ok. 18 312 PLN).

Wcześniej na obniżenie cen zdecydowali się wszyscy duzi gracze na rynku NEV w Chinach. Wygląda na to, że zaczęła się wojna cenowa pomiędzy tymi graczami.

Źródło:

Nauka (科学), Edukacja (教育)

Podczas tegorocznej jesiennej sesji ogólnokrajowych egzaminów na stanowiska w prowincjonalnych agendach państwowej administracji centralnej o jedno miejsce pracy ubiegało się średnio 1318 kandydatów.
Do objęcia jest w tym roku 37100 stanowisk. Wiadomo, że to większa pula niż w roku ubiegłym, ale nie sprecyzowano o ile większa. Najwięcej miejsc pracy oferują prowincje zachodnie.

Umowa zawierana z nowymi pracownikami administracji centralnej gwarantuje im zatrudnienie przez co najmniej 5 lat. Kandydaci do pracy w administracji muszą mieć wykształcenie wyższe, przy czym istotny jest stopień tego wykształcenia. Magistrzy mają większe szanse niż posiadacze licencjatów. Nie ma tu zarazem wymogu uprzedniego doświadczenia w pracy na podstawowym szczeblu administracji lokalnej. Preferowani są kandydaci z wykształceniem matematycznym, informatycznym, z obszaru nauk komputerowych.

Źródło:

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

W okresie pierwszych 8 miesięcy br. deficyt budżetowy prowincji wyniósł 6,74 bln RMB (ok. 4,413 bln PLN). To największy deficyt rządów lokalnych od 2012 roku. Najbardziej zadłużonymi prowincjami są:

   • SiChuan 四川,
   • HeNan 河南,
   • HuNan 湖南 i…
   • GuangDong 广东.

Wszystkim tym prowincjom dokuczyły problemy sektora nieruchomości, znaczne zmniejszenie się wpływów z aukcji dzierżawy ziemi (a stanowią one 41,6% budżetu), malejące wpływy w wyniku redukcji lub zawieszenia wielu podatków, a także zadłużenie związane z licznymi projektami infrastrukturalnymi, których celem jest stymulowanie, ożywianie lokalnych gospodarek.

Nie dziwi więc, iż w projektach budżetów prowincjonalnych na rok 2023 pojawiły się liczne cięcia, oszczędności, a także zapowiedzi podnoszenia obowiązujących lokalnie opłat.

Nowy rok nie będzie rokiem łatwym. Rząd centralny przewiduje w swoim budżecie deficyt na poziomie co najmniej 3% PKB, zapowiada podniesienie limitu deficytu dla władz lokalnych.

Źródła:

 • Investcorp (jeden z większych funduszy inwestycyjnych i zarządzających majątkiem z Arabii Saudyjskiej),
 • Fung Capital (与冯氏投资) – fundusz braci Viktora i Williama Fung z Hong Kongu oraz
 • HongKong ShangHai Bank Holdings Co., Ltd. (汇丰控股有限公司)

tworzą razem fundusz inwestycyjny o kapitale 500 mln USD (ok. 2,37 mld PLN), którego celem będzie wspieranie finansowe projektów uruchamianych przez średniej wielkości firmy działające na obszarze Greater Bay Are (粤港澳大湾区). Preferowane będą projekty technologiczne, dotyczące opieki medycznej, a także farmaceutyczne.

Źródło:

Zdrowie (健康)

Władze Szanghaju podjęły decyzję o zbudowaniu na należącej do miasta wyspie FuXing 复兴 (leżącej na rzece HuangPu 黄浦) dużego kompleksu szpitalnego dla zakażonych COVID-19. Kompleks ten zastąpi rozrzucone w całym mieście specjalne oddziały przyszpitalne. W nowym ośrodku znajdzie się 3009 pokojów izolatek, w nich zaś 3250 łóżek szpitalnych. Budowa kompleksu, powstającego w miejscu starego szpitala, zostanie ukończona w ciągu 6 miesięcy. Całkowita powierzchnia ośrodka wyniesie 140 tys. m2. Koszt inwestycji, który poniesie miasto to 1,6 mld RMB (ok. 1,04 mld PLN).

Wygląda na to, że Covid w Szanghaju zadomowił się na dobre.

Źródło:

KPCh – Komunistyczna Partia Chin (中国共产党)

Od początku sprawowania funkcji Sekretarza Generalnego przez Xi Jinpinga obowiązuje „nowa świecka tradycja”: zaraz po kolejnym zjeździe partii i wyborze Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh wszyscy członkowie tego ciała odwiedzają miejsca związane z historią partii i walki rewolucyjnej.

Tym razem Xi i sześciu jego najbliższych współpracowników odwiedzili miasto Yan’An 延安 w północno – wschodniej prowincji ShaanXi 陕西. W latach 1935–1948 miasto to było siedzibą Komunistycznej Partii Chin (中国共产党), której bojownicy przedostali się do Yan’Anu w wyniku Długiego Marszu. Chińscy komuniści uważają miasto za kolebkę rewolucji, która doprowadziła w 1949 roku do powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Przez 13 lat Yan’An było centrum dowodzenia Komunistycznej Partii Chin z Mao ZeDongiem na czele. Tu najpierw schroniono się przed atakiem Kuomintangu, tu przetrwano wojnę z Japonią, stąd wyruszono na wojnę domową po kapitulacji Japonii.

Na zdjęciu: Nowy Stały Komitet zwiedza muzeum Yan’An w szyku zgodnym z hierarchią

Delegacja członków Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh odwiedziła m.in. muzeum bazy Yan’An, miejsce VII Zjazdu KPChn (1945) i dawną rezydencję Mao ZeDonga. Kierownictwo nowe, z jasnym przekazem co do rewolucyjnego kierunku

Źródło:

Sprawy Zagraniczne – Dyplomacja (外交事务 – 外交)

Wang Yi 王毅, minister Spraw Zagranicznych a teraz również członek szerokiego Biura Politycznego KPChn odbył 29 października br. kolejną rozmowę telefoniczną ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Tym razem Wang Yi, po raz pierwszy, w sposób jasny, bez nadużywania języka dyplomatycznego, wyraził poparcie dla osiągania przez Rosję jej strategicznych celów rozwojowych oraz umacniania mocarstwowej pozycji.

Fakt, iż prezydent Rosji jako pierwszy z grona zagranicznych przywódców pogratulował Xi JinPingowi ponownego wyboru na stanowisko Sekretarza Generalnego KPCh, świadczy wg. ministra Wanga o wysokim poziomie wzajemnego zaufania i wsparcia pomiędzy Chinami a Rosją. Wang stwierdził również, że strona chińska będzie nadal popierała Rosję pod przywództwem prezydenta Putina w jednoczeniu Rosjan i prowadzeniu ich poprzez trudności, osiąganiu strategicznych celów rozwojowych i umacnianiu mocarstwowej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że Chiny i Rosja mają prawo dążyć do osiągnięcia własnych celów rozwojowych. Przy czym żadne próby zablokowania ich postępu nie będą skuteczne. Minister Wang zadeklarował ciągłe dążenie do podniesienia chińsko-rosyjskich relacji we wszystkich dziedzinach na jak najwyższy poziom. Ma to przynieść korzyści nie tylko obu narodom, ale także zapewnić więcej stabilności w burzliwym świecie. W jednym zdaniu komunikatu wspomniano, że ministrowie wymienili również opinie na temat Ukrainy, spraw międzynarodowych i regionalnych będących przedmiotem zainteresowania obu stron.  Jak zwykle strona chińska nie potępiła rosyjskiej inwazji na Ukrainę, sprzeciwiła się sankcjom nakładanym na Moskwę i wyraziła poparcie dla pretensji Kremla wobec NATO.

Tak się złożyło, że dwa dni wcześniej minister obrony narodowej Wei FengHe 魏凤和 rozmawiał z ministrem obrony Rosji Sergiejem Szojgu.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button