WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (38/2022/1)

Polityka (政治)

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z pewnością przejdzie do historii wizyt szefów państw w Chinach. Nie tylko jako pierwszy przywódca krajów G7 spotykający się z Prezydentem Xi JinPing (chin. 习近平) po jego wyborze na trzecią kadencję jako Sekretarza Generalnego Komunistycznej Partii Chin (chin. 中国共产党), ale też jako przywódca odwiedzający Chiny w rekordowo krótkim czasie. Wizyta niemieckiej delegacji rządowej w Pekinie trwała bowiem zaledwie 10 godzin. Krótko, ale intensywnie. Kanclerz Niemiec rozmawiał w tym czasie z prezydentem Xi, brał udział w bankiecie powitalnym i rozmawiał również z premierem Li KeQiang (chin. 李克强).

Co zadeklarowano i powiedziano podczas spotkań?

O relacjach wzajemnych

Prezydent XiJinPing:

 • zwrócił uwagę, że modernizacja jest wspólnym oczekiwaniem i celem obywateli wszystkich krajów, ale każdy kraj powinien dokonać wyboru ścieżki rozwoju w oparciu o własne uwarunkowania. Chiny wybrały drogę, która przypomina rozwiązania zastosowane przez inne państwa, ale ma ona zarazem własną, swoistą specyfikę;
 • Chiny i Niemcy powinny się wzajemnie szanować, dbać o swoje podstawowe interesy, uczestniczyć w dialogu i konsultacjach, wspólnie przeciwstawiać się wrogim ingerencjom i tworzyć warunki do długoterminowego, stabilnego rozwoju stosunków dwustronnych;
 • oba kraje powinny aktywować dynamikę współpracy w nowych dziedzinach, takich jak nowa energia, sztuczna inteligencja i cyfryzacja. Chiny chcą nadal pogłębiać współpracę z Niemcami i Unią, w zakresie walki z pandemią Covid-19, wzmacniać wymianę w zakresie zielonego rozwoju oraz promować wymianę kulturalną. Mają nadzieję, że Niemcy będą współpracować przeciwstawiając się protekcjonizmowi;
 • zaznaczył także, że stosunki Chin z Unią Europejską mają wpływ na ze stabilność świata i dobrobyt kontynentu euroazjatyckiego. Stosunki nie są ukierunkowane na, ani uzależnione od stron trzecich. Przy czym zawsze Chiny postrzegają Europę jako wszechstronnego partnera strategicznego, popierają niezależność strategiczną UE, stabilność i dobrobyt Europy;
 • ponieważ Niemcy są państwem posiadającym decydujący głos w UE, a dobrobyt na kontynencie jest silnie związany z tym państwem, pogłębienie współpracy Chiny-Niemcy i Chiny-UE będzie służyło nie tylko interesom obu stron, ale i reszty świata.
 • podkreślił, że Chiny są gotowe nawiązać z Niemcami współpracę na rzecz stworzenia ukierunkowanego na przyszłość, kompleksowego partnerstwa strategicznego oraz rozszerzyć stosunki Chiny-Niemcy i Chiny-UE. Również wzmocnić koordynację i współpracę w tym formacie, aby wspólnie dążyć do rozwiązania światowych problemów, takich jak zmiany klimatu, ochrona biodywersyfikacji i bezpieczeństwo żywności.

Kanclerz Olaf Scholz:

 • stwierdził, że Chiny są liczącym się partnerem gospodarczym i handlowym Niemiec, a jego kraj jest gotowy pogłębić tę współpracę. Zadeklarował, iż Niemcy zdecydowanie popierają liberalizację handlu i globalizację ekonomiczną oraz sprzeciwiają się dążeniom do decouplingu. Będą zwiększać zrozumienie i wzajemne zaufanie oraz dążyć do stabilizacji, konsolidacji i rozwoju stosunków niemiecko-chińskich. Niemcy są gotowe odegrać należną im rolę w promowaniu rozwoju relacji UE-Chiny;
 • wyraził nadzieję na dalsze podtrzymanie komunikacji oraz koordynacji z Chinami, co pozwoli zagwarantować pokój i bezpieczeństwo na świecie oraz w regionie. Świat potrzebuje wielobiegunowego wzorca, należy też poważnie traktować rolę i wpływ, jaki kraje wschodzące wywierają globalnie;
 • Niemcy sprzeciwiają się jakimkolwiek wrogim ingerencjom w relacje, czy sprawy wewnętrzne innych państw;
 • opowiedział się też przeciwko jakiejkolwiek zmianie status quo Tajwanu, która nie byłaby dokonana pokojowo i za zgodą obu stron (potwierdzając to, co od pewnego czasu głoszą same Chiny, z tą różnicą, że Chiny nie wykluczają użycia siły w sytuacji ostatecznej).

O Ukrainie:

 • prezydent Xi wezwał do “pokojowego rozwiązania kryzysu” na Ukrainie. Przy tym Chiny wspierają Niemcy i UE w roli, jaką odgrywają one w działaniach na rzecz zainicjowania rozmów pokojowych oraz budowaniu wyważonych, skutecznych i zrównoważonych ram bezpieczeństwa europejskiego;
 • obaj przywódcy zgodzili się, że w obecnych warunkach społeczność międzynarodowa powinna wspólnie popierać wszelkie wysiłki na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu ukraińskiego, wezwać wszystkie zainteresowane strony do zachowania racjonalności i powściągliwości, jak najszybszego nawiązania bezpośrednich kontaktów oraz stworzenia warunków do wznowienia negocjacji;
 • Chiny zdecydowanie przeciwstawiają się użyciu lub nawet groźbom użycia broni jądrowej i opowiadają się za zakazem używania broni jądrowej w ogóle (uwaga wyraźnie skierowana do Rosji, bez wymienienia jej z nazwy);
 • Xi i Scholz zaproponowali podjęcie wspólnych wysiłków w celu zapewnienia stabilności globalnego łańcucha przemysłowego i dostaw, zapobieżenia zakłóceniom międzynarodowej współpracy energetycznej, żywnościowej, finansowej i innej oraz wspierania globalnego ożywienia gospodarczego, zwłaszcza stabilności gospodarczej oraz finansowej krajów rozwijających się;
 • zobowiązali się do podejmowania wspólnych wysiłków celem zapewnienia zimowej pomocy ludności cywilnej na obszarach dotkniętych kryzysem, poprawy sytuacji humanitarnej i zapobieżenia pogłębianiu kryzysu humanitarnego.

Na marginesie:

Od siedmiu lat Chiny są największym partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzając w tym względzie Stany Zjednoczone. Wartość wymiany handlowej między Chinami i Niemcami wzrosła z niecałych 300 mln EUR (ok. 1,40 mld PLN) w 1972 roku, kiedy to państwa nawiązały stosunki dyplomatyczne, do ponad 245 mld EUR (ok. 1,14 bln PLN) w 2021 roku. Od 47 lat Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Chin w Unii. Tylko w pierwszej połowie tego roku napływ bezpośrednich inwestycji z Niemiec do Chin wyniósł 10 mld EUR (ok. 46,71 mld PLN), kiedy w analogicznym okresie 2021 roku było to 6,2 mld EUR (ok. 28,96 mld PLN).

W tym roku w Chinach ruszają duże niemieckie projekty inwestycyjne, m.in.: Carl Zeiss AG, BMW AG czy BASF. W ostatnich trzech latach niemieckie inwestycje stanowią jedną trzecią wszystkich inwestycji państw Unii Europejskiej w Chinach. Chiny są z kolei trzecim największym zagranicznym inwestorem w Niemczech. Nic dziwnego, że z kanclerzem Niemiec do Pekinu przybyło m.in. 12 prezesów największych niemieckich firm, takich jak Volkswagen, BMW, Adidas, Deutsche Bank, Siemens, BioNTech, BASF, Hipp, Geo Clima Design, Wacker, Merck, Bayer.

Źródło:

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Handel zagraniczny

Przez 10 miesięcy tego roku wielkość wymiany handlowej Chin ze światem wciąż rośnie w porównaniu z danymi zeszłorocznymi, choć wzrost październikowy jest tylko jednocyfrowy. Co rozczarowuje tych, którzy przywykli do wzrostów dwucyfrowych, które notowane były od stycznia br.

Zaskoczeniem jest fakt, iż spadła wielkość obrotów w handlu zagranicznym liczona w walucie amerykańskiej. To nie tylko wynik zmian kursu RMB do USD, ale także efekt spadku popytu na rynkach zagranicznych, wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych, ogólnego pogorszenia globalnej koniunktury.

Słaby jest również chiński import.

Ale Chiny odnotowują wysoką, szybko rosnącą, nadwyżkę w handlu zagranicznym. W październiku było to 85,15 mld USD (ok. 397,79 mld PLN), a od początku roku w sumie 727,7 mld USD (ok. 3,4 bln PLN), co stanowi sumę większą niż budżet Polski).

Nie zmienia się pierwsza trójka największych partnerów handlowych Chin. Na pierwszym miejscu są państwa ASEAN, na drugim Unia Europejska i na trzecim Stany Zjednoczone. Utrzymują się również tendencje dotyczące wzrostu udziału prywatnych i zagranicznych przedsiębiorstw w handlu zagranicznym Chin. Choć dominują tu przedsiębiorstwa państwowe. Nie zmienia się dominujący udział towarów wysoko przetworzonych (m.in. maszyn i urządzeń, elektroniki, systemów energetycznych) w eksporcie. Od początku tego roku produkty tej kategorii stanowią 57,1% całości chińskiego eksportu. Intensywnie rośnie eksport samochodów – wzrost o 72% r/r).

Dane: Generalna Administracja Ceł Chin (chin. 中国海总署)

Dane: Generalna Administracja Ceł Chin (chin. 中国海总署)

Źródło:

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

W ubiegłym roku bezpośrednie chińskie inwestycje zagraniczne wyniosły 178,82 mld USD (ok. 853,88 mld PLN). Wzrost o 16,3% r/r. Do tego 2,79 bln USD (ok. 13,03 bln PLN) to inwestycje na różnych giełdach zagranicznych. Chiny są piąty rok z rzędu największym inwestorem na giełdach świata. Chińskie inwestycje bezpośrednie koncentrują się na takich sektorach jak leasing i usługi biznesowe, sprzedaż detaliczna i hurtowa, produkcja, finanse, transport.

Głównym ich kierunkiem są kraje inicjatywy „Pasa i Drogi” (chin.  一带一路). Najwięcej podmiotów inwestujących zagranicą pochodzi z prowincji GuangDong (chin. 广东), Szanghaju (chin. 上海) i prowincji ZheJiang (chin. 浙江).

Źródła:

Na koniec października chińskie rezerwy walut zagranicznych wynosiły 3,052 bln USD (ok. 14,267 bln PLN), co oznacza wzrost o 0,77% w stosunku do końca września.

Źródło:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chińskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button