WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (38/2022/2)

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Najnowsze dane dotyczące inflacji i cen producentów utrzymują się we wcześniej obserwowanych trendach.

Wskaźnik cen konsumenckich w październiku (CPI) obniżył się do 2,1% r/r. W sierpniu ten wskaźnik poziomu inflacji wynosił 2,8% r/r. Na spadek CPI największy wpływ miał spadek cen żywności. Wydaje się zatem, że inflacja w Chinach znajduje się pod kontrolą i przynajmniej ona nie stanowi zagrożenia dla gospodarki. W zeszłym roku zakładano, że w całym 2022 roku inflacja nie przekroczy 3% r/r.

Dane: Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局r/r – rok do roku; m/m – miesiąc do miesiąca

Natomiast po raz pierwszy od dwóch lat wskaźnik cen producentów (ex factory) PPI w październiku był niższy niż rok temu (-1,3%). Oznacza to kolejny miesiąc obniżania się tego wskaźnika – trend notowany od początku tego roku. I jeśli obniżanie się PPI jest sygnałem pozytywnym, to przyczyna tego spadku nie budzi entuzjazmu. A jest nią głównie postępujący spadek popytu wewnętrznego, wpływ polityki „zero covid” na działalność firm i sprawność łańcuchów dostaw, a także załamanie na rynku nieruchomości. Te czynniki zmuszają producentów do obniżania cen.

Dane: Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) r/r – rok do roku; m/m – miesiąc do miesiąca

Źródła:

Według analizy Airbusa w okresie od 2022 do 2041 roku chiński rynek lotniczy będzie potrzebował 8 420 samolotów pasażerskich i do przewozu towarów (cargo). Stanowić to będzie 20% globalnego zapotrzebowania na nowe samoloty. Wedle tej analiz ruch lotniczy w Chinach w ciągu kolejnych dwóch dekad będzie rósł w Chinach średnio 5,3% rok do roku. To znacznie szybsze tempo niż przeciętne przewidywane dla świata (3,6% r/r). Airbus ocenia, że posiada obecnie ponad 50% udziału w chińskim rynku samolotów pasażerskich. Państwo Środka jest zarazem największym rynkiem zbytu (20% sprzedaży) dla tego koncernu.

Źródło:

Społeczeństwo (社会)

Mimo braku demokracji (co stanowi jeden z kluczowych zarzutów zachodnich mediów wobec Chin), w kraju, w którym wyłączne rządy sprawuje Komunistyczna Partia Chin (中国共产党) władza cieszy się zaskakująco wysokim zaufaniem obywateli. Według danych opublikowanych w 2022 Edelman Global Trust Barometer 91% Chińczyków ufa swoim władzom. W 2018 roku ten odsetek wynosił 84%. W tym samym okresie zaufanie Amerykanów do swojego demokratycznie wybranego rządu oscylowało między 39% a 37%.

Edelman Data & Intelligence to amerykańska firma doradcza z zakresu public relations i marketingu, założona w 1952 roku przez i nazwana na cześć Daniela Edelmana. Obecnie jest prowadzona przez jego syna Richarda Edelmana. Według stanu na 2018 rok jest to największa firma public relations na świecie pod względem przychodów i zatrudniająca 6 000 pracowników. Od 22 lat przeprowadza coroczne badania zaufania i wiarygodności władz w danym kraju na podstawie m.in. wywiadów i ankiet internetowych na wybranej grupie społecznej.

Źródło:

Zdrowie (健康)

Wiele nadziei wyrażano w październiku w mediach zagranicznych w kontekście domniemanego poluźnienia rygorystycznych zasad „zero covid -19” w Chinach. Najpierw rozwiał je Xi JinPing (chin. 习近平) w swoim wystąpieniu na XX zjeździe KPChn. Następnie na początku listopada przewodniczący Państwowej Komisji Zdrowia (chin. 国家卫生委员会) zaprzeczył wszelkim spekulacjom co do łagodzenia reguł polityki “zero covid”. Zapewnił, że Chiny będą w dalszym ciągu stosować strategię “dynamicznego” dążenia do zupełnej likwidacji ognisk zakażeń koronawirusem.

W walce z wirusem, w zależności od sytuacji, całe miasta, poszczególne dzielnice, osiedla zamykane są w lockdownach (punktowe działania i izolacja ognisk), mieszkańcy poddawani są masowym testom PCR i kwarantannom. Przy wejściu do miejsc publicznych, transporcie trzeba okazywać “kody zdrowia” w aplikacjach mobilnych. W opinii komisji stosowane w kraju środki walki z epidemią są właściwe, oszczędne i najskuteczniejsze. Najważniejszą zasadą przyświecającą ich implementacji jest stawianie życia ludzkiego na pierwszym miejscu.

Rośnie jednocześnie liczba nowych zakażeń. Odnotowuje się ponad 5-6 tys. nowych przypadków dziennie. To najwyższy poziom od ponad 6 miesięcy (szczególnie w prowincji GuangDong).

Tymczasem w Hong Kongu, gdzie większość restrykcji zniesiono odnotowuje się 3-4 tys. Nowych zakażeń dziennie.

Źródła:

Wojsko (军事)

Prezydent Xi JinPing, jako przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej (chin. 中央军委联合), a zarazem głównodowodzący sil zbrojnych ChRL, dokonał inspekcji Centrum Wspólnego Dowodzenia Operacyjnego Armii.

W wygłoszonym tam przemówieniu stwierdził, że armia powinna skoncentrować całą swoją energię na wdrażaniu ducha XX Zjazdu KPCh, kompleksowym wzmacnianiu szkolenia wojskowego, przyspieszaniu zwiększania swojej zdolności do wygrywania wojen, dla skutecznego wypełniania swej misji i stawianych przed nią zadań w Nowej Erze.

Stwierdził, że świat znajduje się w okresie głębokich przemian, jakich nie widziano od stulecia. Chińskie wojsko musi podnosić gotowość bojową, by móc walczyć i wygrywać wojny (po raz pierwszy padło takie mocne stwierdzenie). Chiny mierzą się z coraz większą niestabilnością i niepewnością zagrażającą bezpieczeństwu państwa, a zadania stojące przed armią są niezwykle trudne.

Zaznaczył również, iż cała armia musi ulegać wzmocnieniu, wdrażać opracowywane zasady strategiczne, zdecydowanie bronić suwerenności państwa, jego bezpieczeństwa i interesów rozwojowych oraz wypełniać wszystkie zadania powierzone jej przez partię i lud.

Źródło:

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang 梁安基 - Od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chinskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button