WiadomościWiadomości

Chiny: handel zagraniczny w kwietniu mocno do przodu

Obserwując dane dotyczące chińskiego handlu zagranicznego od początku bieżącego roku dostrzec można sporą zmienność. To wzrosty i spadki. Jednak wynik sumaryczny za okres od początku stycznia do końca kwietnia 2024 roku wskazują na pozytywną dynamikę zagranicznej wymiany handlowej Chin.

Po marcowej zadyszce, ku zaskoczeniu wielu analityków kwietniowe wyniki są znacznie lepsze od prognozowanych.

Handel zagraniczny Chin (liczony w USD) wzrósł o 4,4% rok do roku (r/r). W tym:

 • eksport zwiększył się o 1,5% r/r,
 • import wzrósł o 8,4% r/r.

W przeliczeniu na RMB wielkość wymiany towarowej Chin z zagranicą wzrosła o 8,0% r/r, e tym

 • eksport o 5,1%,
 • import o 12,2% r/r.

Różnice w przeliczeniach wynikają m.in. z różnic kursowych.

W podsumowaniu okresu styczeń-kwiecień 2024 zauważyć można wyraźnie pozytywny trend.

Handel zagraniczny w tym okresie (w USD) wzrósł o 2,2% r/r:

 • eksport o 1,5% r/r,
 • import o 3,2% r/r.

Nie są to wzrosty dwucyfrowe, co było standardem jeszcze kilka lat temu, ale w chwili obecnej mamy do czynienia ze zgoła odmienną sytuacją gospodarki chińskiej i globalnej.

W okresie od początku stycznia do końca kwietnia br. odnotowano wzrost obrotów w handlu zagranicznym z największym partnerem handlowym ChRL, czyli krajami Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). To wzrost o 8,5% r/r.

W wymianie handlowej z drugim co do wielkości partnerem handlowym, czyli Unią Europejską, odnotowano spadek obrotów o 1,8% r/r. To czwarty z rzędu miesiąc spadających obrotów Chin z UE.

Z trzecim partnerem handlowym, Stanami Zjednoczonymi, obroty zwiększyły się w tym okresie o 1,1% r/r, przy czym import Chin z USA zmalał o 2,5% r/r.

Widać już wyraźnie zmianę w kierunkach chińskiego handlu zagranicznego. Sukcesywnie maleje udział wymiany handlowej z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi na rzecz krajów ASEAN, Azji, Bilskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej czy Afryki.

Utrzymują swoje wysokie tempo rozwoju obroty handlowe Chin z Rosją. Od stycznia do kwietnia wzrosły o 7,9% r/r, w tym

 • eksport o 1,0% r/r,
 • import o 13,8% (głównie surowce).

Nie zmieniają się inne cechy charakterystyczne chińskiego handlu zagranicznego, takie jak:

dominacja przedsiębiorstw prywatnych w realizacji handlu – odpowiadają za 54,6% całości;

59,2% całego eksportu to towary wysoko przetworzone (wzrost o 6,9% r/r) – produkty elektromechaniczne, maszyny, urządzenia i produkty energetyczne, elektronika, samochody ( wzrost o 24,9%, układy scalone wzrost o 23,5%);

w imporcie, jak zawsze, dominują surowce. Od stycznia do kwietnia najwięcej sprowadzono węgla, gazu naturalnego, rudy żelaza, ropy naftowej i miedzi. Zmniejsza się import ziaren soi.

Wszystko wskazuje na to, że handel zagraniczny utrzyma pozycję jednego z motorów gospodarki Chin w dłuższej perspektywie.

Źródła:

 • customs.gov.cn;
 • wallstreetcn.com;
 • finance.eastmoney.com;
 • ce.cn;
 • baijiahao.baidu.com;

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Szczegóły szkolenia TUTAJ

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button