WiadomościWiadomości

Chiny: Rezerwy walutowe w dół a rezerwy złota w górę

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (45/2023/297)

Rezerwy walutowe w dół, rezerwy złota w górę

Na koniec sierpnia br. wielkość chińskich rezerw zagranicznych walut wynosiła 3,16 bln USD (ok. 13,64 bln PLN), co oznacza spadek o 1,38% w relacji rok do roku.

Według Państwowej Administracji Wymiany Walut Zagranicznych (chin. 国家外汇管理局) jest to rezultat określonej polityki pieniężnej, rosnącego kursu dolara amerykańskiego, globalnego spadku ceny aktywów finansowych.

Pomimo wahań wielkość rezerw walutowych Chin utrzymuje się na stabilnym poziomie.

W sierpniu br. znów bank centralny ChRL, czyli Ludowy Bank Chin (chin. 中国人民银行) zwiększył swoje rezerwy złota. Zakupił około 930 tysięcy uncji złota zwiększając posiadane zasoby tego kruszcu do 69,62 mln uncji (2 165 ton). Są one i tak stosunkowo niewielkie w porównaniu do rezerw złota zgromadzonych przez Stany Zjednoczone, Niemcy, Włochy, Francję, czy Rosję.

W Chinach złoto stanowi tylko 4% wszystkich rezerw.

Ludowy Bank Chin jest w tym roku jednym z największych na świecie nabywców złota. Zaraz po chińskim banku centralnym w tym rankingu znalazł się Narodowy Bank Polski.

Źródło: baijiahao.baidu.com

Limity kredytów studenckich w górę

Począwszy od tegorocznego semestru jesiennego zostaje podwyższona roczna kwota pożyczki, o którą mogą ubiegać się studenci szkół wyższych, szkół zawodowych oraz studiów podyplomowych. Ministerstwo Edukacji (chin. 教育部), Ministerstwo Finansów (chin. 财政部) oraz centralny Ludowy Bank Chin (chin. 中国人民银行) zdecydowały, że kwotowa studenci szkół wyższych i uczniowie szkół zawodowych ubiegać się mogą o pożyczkę zwiększoną z 12 000 RMB (ok. 7 717 PLN) do 16 000 RMB (ok. 9 562 PLN). Natomiast studenci studiów podyplomowych o pożyczkę zwiększoną z 16 000 RMB do 20 000 RMB (ok. 11 954 PLN).

Kredyty studenckie mają być wykorzystywane na opłacenie kosztów edukacji, zakwaterowania w okresie pobierania nauki, jak również pokrycie codziennych kosztów utrzymania. Oprocentowanie roczne tych kredytów ma być niższe o 30 punktów bazowych od analogicznego kredytu rynkowego, a o 60 punktów bazowych w przypadku kredytu zaciąganego na pięć lat.

Zarządzenie przewiduje również możliwość negocjacji umów starszych kredytów już udzielonych celem uzyskania tego preferencyjnego oprocentowania.

Źródło: thepaper.cn

Ekspansja

United Overseas Bank (UOB) z siedzibą w Singapurze przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorstw, a dotyczącej preferowanych przez te przedsiębiorstwa kierunków ekspansji biznesu.

Największe zainteresowanie ekspansją na rynki zagraniczne wykazały firmy z Indonezji, Chin, Tajlandii i Wietnamu, najmniejsze zaś przedsiębiorstwa z Hong Kongu, Malezji i Singapuru.

Wśród przebadanych ponad 4 tysięcy firm jako dwa najważniejsze rynki planowanej ekspansji uznano Azję Południowo – Wschodnią oraz Chiny. W pierwszym regionie za najważniejsze dla ekspansji biznesu uznano rynki Singapuru, Tajlandii i Malezji.

50% ankietowanych przedsiębiorstw zainteresowanych jest założeniem i rozwijaniem biznesu w Chinach. W dalszej kolejności w Korei Południowej i Japonii, na Tajwanie, w Europie, a ostatnim wskazaniem okazały się Stany Zjednoczone i Kanada.

Ekspansją na rynki zagraniczne zainteresowane są głównie firmy sektora technologicznego, mediów i telekomunikacji, a następnie zajmujące się wydobyciem i przetwarzaniem ropy i gazu, przedsiębiorstwa produkcyjne i inżynieryjne. Dla tych przedsiębiorstw Chiny są rynkiem priorytetowym.

United Overseas Bank Limited (UOB) to singapurska międzynarodowa korporacja bankowa z siedzibą w Raffles Place w Singapurze, z oddziałami znajdującymi się głównie w większości krajów Azji Południowo-Wschodniej i Azji Wschodniej. Jest to jeden z trzech “dużych lokalnych banków” w kraju, pozostałe dwa to DBS Bank i OCBC Bank.

Założony w 1935 roku jako United Chinese Bank (UCB) jest pod względem sumy aktywów trzecim co do wielkości bankiem w Azji Południowo-Wschodniej.

UOB świadczy usługi bankowości komercyjnej i korporacyjnej, osobiste usługi finansowe, bankowość prywatną, usługi zarządzania aktywami, finansami korporacyjnymi, kapitałem wysokiego ryzyka, inwestycjami i usługami ubezpieczeniowymi.

Posiada 68 oddziałów w Singapurze i sieć ponad 500 biur w 19 krajach i terytoriach w regionie Azji i Pacyfiku, Europie Zachodniej i Ameryce Północnej.

Źródło: uobgroup.com/uobgroup/newsroom

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button