WiadomościWiadomości

Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (10/22)

14 - 20 marca 2022

Polityka (政治)

Rozmowa Xi – Biden

Piątek 18 marca br. był niezwykle pracowitym dniem prezydenta Xi.

Tego dnia przeprowadził bowiem rozmowy online z przywódcami Kambodży, Republiki Południowej Afryki i Stanów Zjednoczonych. Uwaga mediów skupiła się oczywiście na rozmowie Xi JinPinga z Joe Bidenem.

Przywódcy obu państw rozmawiali bezpośrednio (również w formie videokonferencji) 16 listopada 2021 roku. Od tamtego czasu sytuacja międzynarodowa uległa znacznej zmianie na skutek działań zbrojnych Rosji na Ukrainie i neutralnej postawy Chin wobec tego konfliktu. Oficjalne komunikaty obu stron opublikowane po tej rozmowie różnią się znacznie. Jak zwykle.

Według strony amerykańskiej prezydent Joe Biden przedstawił prezydentowi Xi stanowisko Stanów Zjednoczonych i sojuszników na temat kryzysu rosyjsko – ukraińskiego, omówił wysiłki jakie podejmuje USA wraz z sojusznikami, aby powstrzymać dalsza inwazję rosyjską, w tym jakimi sankcjami obłożono Rosję i jakie skutki sankcje te mogą przynieść dla rosyjskiej gospodarki. Biden przedstawił Xi potencjalne konsekwencje, które dotkną Chiny, jeśli te udzielą Rosji pomocy materialnej (nie podano szczegółów na temat znaczenia określenia „pomocy materialnej”). Prezydent USA podkreślił swoje poparcie dla dyplomatycznego rozwiązania kryzysu. Nawiązał też do relacji chińsko-amerykańskich. Potwierdził, iż ważnym dla obu stron jest utrzymanie otwartych linii komunikacyjnych, celem zarządzania stosunkami między konkurującymi krajami. Nawiązując do kwestii Tajwanu stwierdził, że polityka USA wobec tej wyspy pozostaje niezmieniona. Zaznaczył, iż Stany Zjednoczone sprzeciwiają się jednostronnym zmianom status quo.

Według Białego Domu rozmowa koncertowała się na kwestiach Ukrainy, była szczera i otwarta.

Według strony chińskiej rozmowa miała koncertować się w pierwszej kolejności na stosunkach chińsko-amerykańskich (Tajwan), a w dalszej kolejności uwagę poświęcono sytuacji na Ukrainie. Według komunikatu ChRL Joe Biden miał stwierdzić, że relacje między dwoma państwami znalazły się ponownie w krytycznym momencie. Ale Stany Zjednoczone nie dążą do prowadzenia “nowej zimnej wojny” z Chinami, nie dążą do zmiany chińskiego systemu, nie starają się przeciwstawić Chinom poprzez wzmacnianie sojuszy, nie popierają “niepodległości Tajwanu” i nie mają zamiaru doprowadzić do konfliktu z Chinami. Strona amerykańska jest gotowa do szczerego dialogu, wzmocnienia współpracy, przestrzegania polityki jednych Chin, skutecznego zarządzania konkurencją i różnicami oraz promowania stabilnego rozwoju wzajemnych stosunków. Prezydent Xi JinPing zwrócił uwagę, że oba państwa jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i dwie największe gospodarki świata muszą dbać nie tylko o rozwój własnych relacji, ale także wziąć na siebie odpowiedzialność za kształtowanie sytuacji międzynarodowej oraz podejmować wysiłki na rzecz pokoju na świecie. Xi zgodził się, iż Stany Zjednoczone i Chiny powinny szanować się nawzajem, pokojowo współistnieć i unikać konfrontacji, że obie strony powinny wzmocnić komunikację, dialog na wszystkich szczeblach i we wszystkich istotnych dziedzinach. Obecnie stosunki między krajami stoją wobec wielu wyzwań, wynikających m.in. z błędnego odczytania i złej oceny strategicznych intencji Chin przez członków amerykańskiej administracji. Osoby te nie wdrażają konsensusu i ustaleń jakie zapadają w rozmowach między obu przywódcami. Zaznaczył przy tym, iż różnice między USA i Chinami były, są i będą, lecz ważne jest, jakie obie strony będą miały stosunek do owych różnic. Prezydent Xi stwierdził, iż traktuje bardzo poważnie zapewnienia prezydenta Bidena dotyczące Tajwanu. Jeśli działania prowadzone przez USA naruszą uzgodnione status quo – to spotkają się z konsekwencjami.

Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie Xi zauważył, że rozwinęła się ona do stopnia jakiego Chiny nie chciałyby widzieć. Chiny zawsze opowiadały się za pokojem i sprzeciwiają się wojnie. Zawsze dokonują niezależnych osądów, opowiadają się za przestrzeganiem prawa międzynarodowego i powszechnie uznanych podstawowych norm stosunków międzynarodowych, przestrzegania Karty Narodów Zjednoczonych, postulują stworzenie kompleksowej, trwałej, opartej na wzajemnej współpracy koncepcji bezpieczeństwa międzynarodowego. Xi JinPing stwierdził, że Chiny będą dalej udzielać pomocy humanitarnej Ukrainie. Wezwał do wspierania wszelkich wysiłków na rzecz dialogu i negocjacji rosyjsko- ukraińskich. Według niego Stany Zjednoczone oraz NATO powinny nawiązać dialog z Rosją w celu rozwiązania sedna kryzysu ukraińskiego oraz problemów bezpieczeństwa zarówno Rosji, jak i Ukrainy.  Obecnie – według Xi – priorytetem powinno być kontynuowanie dialogu i negocjacji, unikanie ofiar cywilnych, zapobieganie kryzysowi humanitarnemu oraz jak najszybsze zaprzestanie walk. Zapewnił, że Chiny robią wszystko, co w ich mocy, aby doprowadzić do pokoju i nadal będą odgrywać w tym działaniu konstruktywną rolę.

Obaj przywódcy mieli również zgodzić się co do kontynuacji rozmów zespołów obu państw na poruszone w rozmowie tematy. Xi nie potępił inwazji rosyjskiej, nie zadeklarował przyłączenia się Chin do sankcji, nie określił stanowiska Chin na temat ewentualnego udzielenia pomocy materialnej Rosji.

Czy coś wynika z obu komunikatów? Przede wszystkim brak konkretów.

Obraz stanu stosunków Chiny – USA

16 listopada 2021

18 marca 2022

W Chinach powszechnie zwrócono uwagę na wypowiedź Le YuChena 乐玉成, wiceministra spraw zagranicznych, który 19 marca (dzień po konferencji Biden-Xi) podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Centrum Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu TsingHua (清华大学战略与安全研究中心) obwinił Stany Zjednoczone i NATO za wywołanie wojny na Ukrainie i za to, co tam się dzieje. Według Le USA i NATO „trzymają klucze do rozwiązania tego problemu”. Zachodnie sankcje przeciwko Rosji określił jako „oburzające”. Sprawiły one, że globalizacja stała się bronią, co jest niedopuszczalne. Zaznaczył, że Chiny nie są stroną w tym konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Chiny nie sprowokowały go i zawsze zachęcały do pokojowego rozstrzygania sporów między krajami. Państwo Środka nie angażuje się, nie popiera stron ścierających się politycznie, nie wspiera politycznych ugrupowań, nie angażuje w konfrontacyjne bloki wojskowe. Chiny są dalekie od mentalności zimnowojennej.

Ekonomia  (经济) 

Dane styczeń-luty 2022

Z uwagi na fakt, iż Chiński Nowy Rok przypada z reguły na przełomie stycznia i lutego, a trwa ponad dwa tygodnie, podczas których większość firm i fabryk nie działa, nie pracuje, chińskie instytucje statystyczne na początku roku kalendarzowego podają łącznie dane statystyczne dotyczące stycznia i lutego. To pozwala uśrednić dane i uzyskać wskazania bliższe rzeczywistości.

I tak w styczniu i lutym br. średnio:

 • produkcja przemysłowa wzrosła o 7,5% r/r, 3,2% w stosunku do grudnia 2021 roku. W zależności od formy organizacyjnej w przedsiębiorstwach państwowych zwiększyła się o 5,9%, spółkach akcyjnych o 8,4%, przedsiębiorstwach zagranicznych o 4,2%, prywatnych o 8,7% r/r.
 • sektor usług wzrósł o 4,2% r/r, w relacji do grudnia 2021 o 1,2% ;
 • sprzedaż detaliczna/konsumpcja w ciągu dwóch miesięcy urosła o 6,7% r/r. – to lepiej niż w grudniu 2021, ale wciąż poniżej wzrostów sprzed epidemii (2019);
 • inwestycje wzrosły o 12,1% r/r. W produkcji o 20,9%, w nieruchomościach 3,7% r/r., gdzie zanotowano ożywienie, choć dalekie do poziomów sprzed 2020 roku (10-11%).
 • bezrobocie w miastach wzrosło do 5,5% r/r. i jest o 0,2% większe niż w grudniu 2021.
 • inflacja jest nie groźna – utrzymywała się na poziomie 0,9% r/r.
 • ceny producentów ex-factory za styczeń i luty – spada tempo wzrostu obserwowane przez niemal cały rok miniony; w omawianym okresie wzrosły o 8,8% r/r. – w grudniu 2021 było to 10,3%.

Generalnie sytuacja gospodarki w pierwszych dwóch miesiącach była dobra. Osiągnęła wyniki znacznie lepsze od oczekiwanych. Ale za wcześnie na radość, bo sytuacja zewnętrza jest bardzo niepewna, skomplikowana i pełna ryzyk. Do tego z początkiem marca wybuchła kolejna fala epidemii Covid-19 Omikron – skala i zasięg największy od czasu ugaszenia pierwszej fali w 2020 roku. Z pewnością odbije się to na wynikach ekonomicznych w kolejnych miesiącach.

Handel zagraniczny

Ten sektor chińskiej gospodarki odnotował dobry start w nowy rok. W pierwszych dwóch miesiącach zarejestrowano tu dwucyfrowe wzrosty. W przeliczeniu na RMB handel zagraniczny ChRL wzrósł o 13,3% r/r, a przeliczeniu na USD o 15,9%.

 • Eksport: w RMB wzrost o 13,6% r/r w USD o 16,3%).
 • Import: liczony w RMB – wzrost o 12,9%, w USD o 15,5%).

Dodani bilans handlu zagranicznego wyniósł 115,96 mld USD (ok. 490,511 mld PLN), a to więcej o 19,5% r/r.

Obroty handlowe ze wszystkim głównymi partnerami ChRL zwiększyły się:

 • z Unią Europejską o 12,4%,
 • z krajami Azji Południowo -Wschodniej (ASEAN) o 10,5%,
 • ze Stanami Zjednoczonymi o 9,7% r/r.

Unia Europejska z początkiem tego roku stała się pierwszym partnerem handlowym, wyprzedzając ubiegłorocznego lidera, którym były kraje ASEAN. Eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 11,1%, a import z USA o 5,8% r/r. Wartościowo ten pierwszy jest dwa razy większy niż drugi. Stad też mimo amerykańskich sankcji i karnych cel Chiny odnotowują nieprzerwanie dodani bilans handlowy z USA. W omawianym okresie wyniósł 60,02 mld USD (ok. 253,893 mld PLN), czyli o 14,2% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W całym eksporcie Państwa Środka nadal ponad 50% (dokładnie 58,3%) stanowią urządzenia mechaniczne, maszyny i urządzenia elektryczne.

W 48,1% obrót w handlu zagranicznym generują przedsiębiorstwa prywatne, zagraniczne w 35,8%, a państwowe w 16%.  Ogólnie proporcje te niewiele zmieniają się od lat.

Z surowców najwięcej importowano ropy naftowej, rudy żelaza, miedzi oraz gazu. Import gazu wzrósł imponująco, bo o 151,6% r/r.

W związku z sytuacją warto wspomnieć o wzajemnych obrotach handlowych Rosja – Chiny. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku obroty handlowe pomiędzy państwami wzrosły o 38,5% do kwoty 26,43 mld USD (ok. 111,772 mld PLN).

 • Export do Rosji w tym czasie to 12,6 mld USD (ok. 53,28 mld PLN),
 • Import z Rosji to 13,8 mld USD (ok. 58,36 mld PLN).

W 2021 roku obroty handlowe pomiędzy Chinami a Rosja wyniosły ponad 148,8 mld USD (ok. 629,24 mld PLN), co dało wzrost o 35,8% r/r. Celem Chin było, by do roku 2025 obroty wzajemne osiągnęły poziom 250 mld USD (ok. 1,057 bln PLN) rocznie. Co i tak stanowi ledwie część obrotów ze Stanami Zjednoczonymi.

Gospodarka Chin okiem analityków

Według oceny ekspertów Grupy Allianz i Działu Badań Ekonomicznych Euler Hermes, gospodarka chińska w drugiej połowie bieżącego roku złapie ponownie oddech, mimo że od marca przechodzi ciężki okres w związku z ponowną falą epidemii Cobvid-19 Omikron. Stanie się silniejsza, bowiem, jak przewidują analitycy obu firm, w Chinach nastąpią dalsze obniżki stóp procentowych, zwiększą się inwestycje publiczne w infrastrukturę (plan: ok. 3% PKB w tym roku) oraz dojdzie do łagodzenia regulacji, a kontynuowane będą udogodnienia podatkowe. Handel zagraniczny będzie utrzymywał się na wysokim poziomie. Konsumpcja powinna pozostać raczej na takim poziomie jak obecnie, mimo prób jej ożywienia. Nie osiągnie poziomu sprzed epidemii. Jak prognozują ekonomiści w tym raporcie – inwestycje publiczne będą ukierunkowane głównie na finansowanie projektów „nowej infrastruktury”, mających na celu ułatwienie zielonej transformacji, realizację założeń dotyczących zaawansowanej produkcji i cyfryzacji. Mniejsze niż wcześniej środki zostaną przeznaczone na nowe autostrady, koleje i lotniska, a tu się zazwyczaj koncentrowała działalność inwestycyjna państwa. Eksperci wskazują na konieczność dalszego wsparcia rynku, prowadzenia elastycznej polityki pieniężnej i fiskalnej, aby wzmocnić zaufanie oraz solidniej ustabilizować gospodarkę.

W IV kwartale ub.r. silnie nagłośniane były problemy Evergrande, jednego z największych deweloperów na chińskim rynku. Wedle niektórych enuncjacji problemy Evergrande miały zwiastować kryzys całego sektora i poważne problemy na rynku finansowym – krajowym i zagranicznym. Interwencja organów nadzoru sprawiła zahamowanie niekorzystnej sytuacji w spółce, a jej kłopoty tylko w niewielkim stopniu dotknęły mniejszych deweloperów. Z początkiem nowego roku delikatnie zliberalizowano politykę kredytową dla sektora nieruchomości, a ceny mieszkań przestały spadać. Wszystko wskazuje na to, że sektor nieruchomości w Chinach ma przed sobą w miarę ustabilizowaną przyszłość, nie obserwuje się tu obecnie większych zagrożeń. Według ekonomistów firmy Hermes gospodarka ChRL da sobie radę z tegorocznymi problemami i będzie rozwijać się dalej. Ostrzegają, że w dłuższej perspektywie realizacja polityki „wspólnego dobrobytu” może spowodować niestabilność modelu wzrostu w średnim okresie, lecz wszystko zależy od sposobu implementacji tej polityki.

Inwestycje zagraniczne

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku do Chin napłynęło 243,7 mld RMB (ok. 162,234 mld PLN) inwestycji zagranicznych. To wzrost o 37,9% r/r. Jak podało Ministerstwo Handlu (商务部) największy wzrost inwestycji odnotowano w odniesieniu do projektów związanych z wysokimi technologiami i powiązanej z nimi produkcją (73,8%). Na drugim miejscu znalazły się usługi (74.9%). Największymi inwestorami były firmy z krajów należących do inicjatywy „Pasa i Szlaku” oraz z krajów ASEAN.

Motoryzacja  (汽车)

Auta elektryczne drożeją

Tesla ShangHai Co., Ltd.  (特斯拉上海有限公司) ponownie podnosi ceny na swoje samochody elektryczne produkowane w chińskiej „gigafactory”. Tym razem ceny maja wzrosnąć w zakresie od 18 000 do 20 000 RMB (od ok. 11 965 do ok. 13 295 PLN). Po zmianie cen podstawowy Model 3 będzie kosztował 367 900 RMB (ok. 244 517 PLN), zaś bardziej rozbudowany Model Y, w zależności od wersji, od 375 900 do 417 900 RMB (od ok. 249 850 do ok. 277 766 PLN).

Decyzje o podniesieniu cen podjął też największy chiński producent samochodów elektrycznych, czyli BYD Auto Co., Ltd. (比亞迪股份有限公司), lecz tu podwyżki są kosmetyczne: od 3 000 do 6 000 RMB (od ok. 1 994 do ok. 3 988 PLN). Auto 全 DM-i kosztować będzie  162 800 RMB (ok. 108 230 PLN), natomiast  205 800 RMB (ok. 136 817 PLN).

BYD 全 DM-i

Inni producenci również podnoszą ceny. Za tymi decyzjami stoją oczywiste przyczyny: rosnące ceny surowców i materiałów.

Transport (交通运输)

Wzajemne uznawanie praw jazdy

Chiny i Serbia podpisały umowę o wzajemnym uznawaniu praw jazdy. Takie umowy ChRL ma już z Francją, Belgią i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Ograniczenie lotów do Szanghaju

Z uwagi na szerzącą się nową falę epidemii Covid-19 Omikron Administracja Lotnictwa Cywilnego Chin (中国民用航空局) podjęła decyzję, iż wszystkie międzynarodowe loty do Szanghaju w dniach od 21 marca do 1 maja będą przekierowane do 12 innych zastępczych lotnisk: ChengDu 成都, DaLian 大连, FuZhou 福州, HangZhou 杭州, JiNan 济南, KunMing 昆明, NanChang 南昌, NingBo 宁波, XiaMen 厦门, TaiYuan 太原, ChangSha 长沙 i ChongQing 重庆.

Tam pasażerowie będą poddani kontroli epidemiologicznej i po ewentualnej kwarantannie oraz negatywnych testach będą mogli udać się do docelowych miejsc. Na razie reguła ta dotyczy międzynarodowych polaczeń, które obsługiwane są przez krajowe linie lotnicze. Samoloty linii zagranicznych nadal będą lądować w Szanghaju.

Nowe połączenie kolejowe przez Rosję

Rosyjskie linie kolejowe uruchomiły kolejne intermodalne połączenie z Chinami. Nowa linia łączy ShenZhen 深圳 z Petersburgiem. Z portu w Petersburgu kontenery przybywające koleją z ShenZhen będą przewożone statkami do Hamburga, Rotterdamu i Antwerpii. Ma to być połączenie bezpieczne i efektywne, odległe od regionów objętych wojną.

Technologie (技术)

Zwolnienia na wielką skalę

Potwierdziły się pogłoski obiegające media społecznościowe pod koniec minionego roku: Tencent Holdings Ltd. (腾讯控股公司) i Alibaba Group Holding Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) zapowiedziały, iż przygotowują plany masowych zwolnień. Obie firmy zamierzają zredukować obecne liczby zatrudnionych przez siebie pracowników o 10%, a może nawet 30%. Tencent zatrudnia 100 000 osób, w grupie Alibaba zatrudnionych jest około 250 000 pracowników. Szacuje się (konkretnych danych firmy nie podały), że w przypadku Tencenta zwolnienia dotyczyć będą ok. 20 000 osób, natomiast Alibaba może zwolnić nawet 50 000. Bez względu na to, czy szacunki są zawyżone, czy bliskie planom obu firm, tak duże zwolnienia dotkną nie tylko pracowników, ale też i lokalne rynki pracy.

Redukcje w tych wielkich firmach, jak i w licznych mniejszych to uboczny skutek restrukturyzacji zaleconej przez ograny nadzoru rynku w wyniku przeprowadzonych kontroli, a także w świetle nowych zasad antymonopolowych oraz porządkowania reguł operacyjnych w tym sektorze.

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

Giełdy (14.03.-18.03)

Tydzień na giełdach (14.03.-18.03) był niezwykle ciekawy. We wtorek i środę indeksy leciały w dół  totalne załamanie, którego pierwsze sygnały obserwowano już w poniedziałek. Gwałtownie rosnąca liczba nowych zakażeń wirusem Covid w mutacji Omikron, lockdown wielkich i istotnych gospodarczo miast, nagłe zatrzymanie tamtejszych zakładów, nowe zagrożenie dla łańcuchów dostaw przyniosły efekt w postaci wyprzedaży papierów. Indeksy biły rekordy najszybszych, największych spadków w skali dekady, a nawet większej. Inwestorzy wyzbywali się akcji z szybkością chińskiego szybkiego pociągu. Trendu nie zahamowały nawet zaskakująco dobre dane za dwa pierwsze miesiące roku. Spadkom sprzyjały bez wątpienia minorowe nastroje na globalnych rynkach finansowych będące pochodną konfliktu na Ukrainie.

Ta burza przecen akcji nie dotknęła giełdy na Tajwanie.

Odpowiedź ze strony władz na tą dwudniową gwałtowaną wyprzedaż akcji i krach indeksów była natychmiastowa. Jeszcze 16 marca przed południem wicepremier ds. gospodarczych i finansów Liu He 刘鹤poprowadził nagłośnione medialnie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej i Rozwoju Rady Państwa (国务院金融稳定发展委员会). Zapowiedziano tu, że władze będą mocniej wspierać spowalniającą gospodarkę oraz prowadzić bardziej przyjazną politykę wobec inwestorów giełdowych. Stwierdzono, iż rząd będzie łagodzić kampanię regulacyjną wymierzoną w spółki technologiczne i poprowadzi rozmowy z Amerykanami w sprawie obecności chińskich firm na giełdach w USA. Ten kierunek notowań firm chińskich nie będzie blokowany przez tutejsze organy nadzoru rynku finansowego. Odebrane to zostało jako zapowiedź luzowania polityki fiskalnej. Inwestorzy jednak nie spodziewają się większego pakietu stymulacyjnego.

Podobne stwierdzenia padły tego samego dnia podczas popołudniowych wspólnych obrad Centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行), Państwowej Komisji Nadzoru Bankowego i Ubezpieczeń Chin (中国银行业保险监督管理委员会) oraz Państwowej Komisja Papierów Wartościowych Chin (中国证券监督管理委员会). Tu stwierdzono, że polityka pieniężna powinna reagować wyprzedzająco na zjawiska rynkowe, zapewnić umiarkowany wzrost nowych kredytów, energicznie wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa, zapobiegać i rozwiązywać ryzyko na rynku nieruchomości oraz utrzymywać funkcjonowanie gospodarki w rozsądnym zakresie.

Reakcja rynków finansowych była więcej niż pozytywna. Następnego dnia indeksy poszły ostro w górę, niemal odrobiły straty z poprzednich dni i powróciły do swoich normlanych wahań. Tydzień nie zakończył się wprawdzie wzrostami, ale nastroje wśród inwestorów są już zdecydowanie lepsze.

Zdrowie  (健康)

Omikron w natarciu

Liczba nowych przypadków COVID-19/Omikron gwałtownie zaczęła rosnąć. Chiny mierzą się z drugą falą epidemii. Tym razem rzecz zaczęła się w Hong Kongu, gdzie aktualnie odnotowuje się ok. 13 000 – 15 000 nowych przypadków zakażeń dziennie, przy stosunkowo dużej dobowej liczbie zgonów (100-200). Później zaczęto odnotowywać wzrost zakażeń w Chinach kontynentalnych. Od 1 do 15 marca zarejestrowano ponad 15 000 przypadków, czyli więcej niż w całym 2021 roku (8 378). Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w północno-wschodniej prowincji JiLin 吉林, gdzie po raz pierwszy od stycznia 2021 roku odnotowano zgony osób zarażonych koronawirusem. Trudne chwile przeżywali ponownie mieszkańcy ShenZhen 深圳 (całe miasto objęto lockdownem), Szanghaju / ShangHaiu / 上海, prowincji GuangDong 广东, HeBei 河北 i ShanDong 山东. Jak w roku 2020 zamykano fabryki, szkoły, restauracje, wstrzymywano działanie transportu publicznego, etc.

Liberalizacja „zasad covidowych”

Tymczasem Państwowa Komisja Zdrowia (国家卫生健康委员会) wraz z Państwową Administracją Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (国家中医药管理局) opublikowały 15 marca komunikat w sprawie zmian w postanowieniach „Nowego programu diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia płuc koronawirusa”《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》. To dziewiąta modyfikacja tego programu, ale taka, która liberalizuje zasady dotyczące diagnozowania, hospitalizacji, leczenia i kwarantanny. W ramach nowych wytycznych dopuszczono do stosowania w leczeniu osób zarażonych wirusem Covid leku zatwierdzonego przez Państwową Administrację Żywności i Leków (国家药监局), a produkowanego w formie pastylek przez firmę Pfizer Paxlovid.

Ci zakażeni, u których występują niewielkie objawy chorobowe, a także ci, u których nie obserwuje się żadnych objawów nie muszą być kierowani do szpitala, jak do tej pory. Do placówek zdrowia powinny trafiać wyłącznie osoby z ciężkimi objawami. Dopuszczalne jest stosowanie tradycyjnej chińskiej medycyny w leczeniu koronawirusa łącznie z innymi. Aktualna modyfikacja nie likwiduje nakazu 14 dniowej izolacji każdej osoby zarażonej wirusem, a także 7 dniowej dotyczącej osób powracających do domu po hospitalizacji. Nadal obowiązuje bezwzględny wymóg testowania wszystkich osób w rejonie, gdzie wystąpił przypadek zakażenia.

Społeczeństwo (社会)

Kobiety podróżują. Bardziej.

Według ankiety przeprowadzonej przez Shanghai Ctrip Business Co., Ltd. (Ctrip) (上海携程商务有限公司), największe w kraju biuro podróży, kobiety są bardziej skłonne więcej wydawać na podróże niż mężczyźni (o 33%). Kobiety zwracają baczniejsza uwagę na jakość usług, program zajęć, dostosowanie ich do swego gustu. Ponad 40% z nich wybiera noclegi w hotelach co najmniej czterogwiazdkowych. Kobiety są również gotowe więcej wydawać na zakupy w czasie podróży, szczególnie w sklepach wolnocłowych, dyskontach i markowych (64%). Średnio 30 000 RMB (ok. 20 000 PLN). Najwięcej na turystkę wydają kobiety mieszkające w Pekinie, Szanghaju, GuangZhou, JiangSu, GuangDong i ZheJiang. W 2021 roku największy wzrost wydatków na turystykę odnotowano wśród mieszkanek prowincji NingXia, ShaanXi, Mongolii Wewnętrznej, HuBei i HaiNan.

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 10/2022 www.chiny24.com

 

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang 梁安基 - Od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chinskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button