WiadomościWiadomości

Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (11/22)

21 - 27 marca 2022

Polityka (政治)

Wang Yi o wojnie w Ukrainie

Po raz drugi w tym miesiącu odbyła się konferencja prasowa Wang Yi  王毅, ministra spraw zagranicznych (外交部部长), radcy stanu Rady Państwa (国务委员). Miała ona miejsce tuż po zakończeniu rozmowy prezydenta Xi JinPinga 习近平 z prezydentem Joe Bidenem (18.03.).

Konferencja ta nie wniosła nic nowego do stanowiska Chin w sprawie konfliktu Rosji z Ukrainą. Może poza przekazem tygodnia – słowa Wanga Yi powtarzali przez kolejne kilka dni wszyscy rzecznicy prasowi i przedstawiciele chińskich władz: Pozycja Chin wobec tego starcia jest obiektywna i uczciwa. Historia potwierdzi, że Chiny zajęły właściwe stanowisko wobec kryzysu na Ukrainie. Takie podejście jest podzielane przez większość krajów świata.

Podczas konferencji nie padły żadne słowa, które potępiałyby, czy popierały nałożenie sankcji na Rosję za napaść na Ukrainę. Chiny – wedle Wanga Yi – są zdecydowanie przeciwne stosowaniu sankcji, ponieważ uważają je za nieodpuszczalną formę nacisku w stosunkach międzynarodowych.

Wang zapewnił, że Chiny utrzymują jest z Rosją spójność strategiczną. Następuje ciągłe pogłębianie kompleksowego partnerstwa między oboma państwami, zgodnie z brzmieniem dokumentów podpisanych w dniu 4 lutego 2022 roku. Wang Yi oświadczył, że wojna na Ukrainie musi zakończyć się jak najszybciej. Wezwał USA i kraje NATO do niezwłocznego podjęcia dialogu z Rosją, która ma uzasadnione obawy dotyczące jej bezpieczeństwa. Rząd Państwa Środka uznaje suwerenność Ukrainy. Najważniejszym przesłaniem Chin jest utrzymanie pokoju na świecie. Chiny zawsze opowiadały się za pokojem i sprzeciwiały się wojnie, co jest mocno zakorzenione tak w chińskiej tradycji historycznej, kulturowej, jak i w konsekwentnej polityce zagranicznej ChRL. Chiny nigdy nie zaakceptują żadnego zewnętrznego przymusu czy nacisków w stosunkach międzynarodowych. Będą się też stanowczo przeciwstawiać wszelkim bezpodstawnym oskarżeniom czy podejrzeniom kierowanym pod ich adresem w kontekście kryzysu ukraińskiego.

Qin Gang o wojnie w Ukrainie

Do udziału w kampanii medialnej wyjaśniającej i promującej stanowisko Chin wobec starcia Rosji z Ukrainą włączył się aktywnie Qin Gang  秦刚, ambasador ChRL w Stanach Zjednoczonych. Od dwóch tygodni udziela licznych wywiadów w amerykańskich mediach. W wywiadzie dla amerykańskiej sieci TV CBS w programie „Face The Nation” stwierdził m.in.:

 • potępienie agresji Rosji na Ukrainę nie rozwiąże problemu;
 • to czego potrzebujemy to promowanie rozmów pokojowych, zawieszenie ognia, zakończenie stanu wojny; aby osiągnąć ten cel niezbędna jest mądrość, odwaga/śmiałość i skuteczna dyplomacja;
 • Chiny utrzymują dobre stosunki tak z Rosją, jak i Ukrainą oraz utrzymują ścisłą komunikację ze Stanami Zjednoczonymi oraz Europą. Dzięki temu mogą rozmawiać ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w kryzys. Ta wyjątkowa pozycja predestynuje Chiny do roli mediatora, podmiotu istotnego dla rozwiązania kryzysu na drodze pokojowej;
 • Chiny i Rosja prowadzą normalną, niezakłóconą współpracę handlową, ekonomiczną, finansową i energetyczną, która nie ma ograniczeń co do jej obszarów, ale są pewne nieprzekraczalne warunki graniczne tej współpracy;

Na zakończenie rozmowy ambasador Qin stwierdził, że Chiny nigdy nie zaakceptują gróźb, presji, nacisków USA w jakiekolwiek sprawie dotyczy to również kwestii Rosji i Ukrainy.

Priorytet: wodór

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) oraz Państwowa Administracja Energii (国家能源局) przyjęły dokument, który wprowadza jednolite standardy i cele w zakresie rozwoju energetyki wodorowej do 2025 roku z perspektywą do roku 2035. Energia wodorowa została określona mianem „wtórnej”, rozwojowi której sprzyjają takie czynniki jak jej obfite źródła, a także charakter: energii zielonej, niskoemisyjnej i dającej możliwość szerokiego zastosowania. Energetyka wodorowa ma zasadnicze znacznie dla osiągniecia przez Chiny statusu ekonomii zeroemisyjnej.

Celem Państwa Środka jest stworzenie kompletnego przemysłu wodorowego obejmującego transport, magazynowanie energii, produkcję, a także znaczące zwiększenie udziału zielonego wodoru w zużyciu energii. Aktualnie Chiny produkują ponad 33 mln ton wodoru rocznie. Około 80% tego wodoru uzyskuje się dzięki spalaniu węgla i gazu ziemnego. Planuje się, że do roku 2025 po drogach Chin będzie jeździć ponad 50 tys. pojazdów napędzanych wodorem wytwarzanym dzięki odnawialnym źródłom energii. Według dzisiejszych prognoz w roku 2050 zapotrzebowanie na wodór zwiększy się do 60 mln ton rocznie.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Dochody chinskich firm

Dochody operacyjne przedsiębiorstw państwowych w styczniu i lutym br. wzrosły o 14,0% r/r. Przy czym dochody przedsiębiorstw centralnych wzrosły o 16,0% r/r, a prowincjonalnych o 11,0% r/r. Wrosły również ich zyski – o 16,8% r/r. Spółki, których organem założycielskim są urzędy centralne zwiększyły swoje zyski 20,9%, te należące do władz lokalnych o 3,3% r/r.

Liczba firm w Chinach

W okresie od 2012 do 2021 roku liczba zarejestrowanych firm prywatnych wzrosła z 10,857 mln do 44,575 mln. W ciągu 9 lat liczba ta powiększyła się czterokrotnie.

Pomoc dla małych firm

Ministerstwo Handlu (商务部) zapowiedziało, iż będzie kontynuowało w tym roku akcję pomocy i wsparcia dla średnich, małych i mikro przedsiębiorstw działających w obszarze handlu zagranicznego. Planowane jest również wsparcie i promocja importu. Ministerstwo z zadowoleniem przyjęło zapowiedź administracji Stanów Zjednoczonych zniesienia restrykcyjnych ceł na 352 produkty importowane z Chin.

Wezwało jednocześnie stronę amerykańską do kolejnego kroku – niezwłocznego zniesienia wszelkich karnych taryf oraz barier we wzajemnej współpracy handlowej i gospodarczej.

Inżynierzy poszukiwani

Bardzo szybko rośnie zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów inteligentnej produkcji, przede wszystkim inżynierów mechaników, inżynierów IT (twórców algorytmów), inżynierów energetyków. Według danych ZhaoPing (猎聘), jednej z największych w Chinach internetowych platform łączących poszukujących pracy z head hunterami i potencjalnymi pracodawcami, potrzeby na pracowników z takimi kwalifikacjami wzrosły w ciągu roku o 77,45%.

Przeciętne roczne wynagrodzenie oferowane inżynierom inteligentnej produkcji wynosi 233 300 RMB (ok. 156 135 PLN). Najwięcej ofert pracy dla osób z takimi kwalifikacjami ogłaszają przedsiębiorstwa z ShenZhen, Pekinu i Szanghaju.

Anta w górę

Anta Sporting Goods Co., Ltd.  (安踏体育用品有限公司), jeden z większych producentów sprzętu i odzieży sportowej, osiągnęła w zeszłym roku dochody na poziomie 49,33 mld RMB (ok. 33,01 mld PLN). To oznacza wzrost dochodów o 38,9% r/r. Anta wyprzedziła w ten sposób spółkę Adidas China, a niemal doścignęła spółkę Nike China osiągając 97% jej dochodów.

Nieruchomości (房地產)

Nie kończą się problemy China Evergrande Real Estate Group Co., Ltd. (中国恒大地产集团有限公司). Ten drugi co do wielkości deweloper w Chinach poinformował, iż całe zadłużenie zagraniczne grupy wynosi 22,7 mld USD (ok. 96,712 mld PLN). Następnie zarząd firmy oświadczył, iż nie będzie w stanie przedstawić audytowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 w terminie prawnie obowiązującym (do 31 marca). Opublikowanie tych dwóch komunikatów spowodowało, że zadecydowano o wstrzymaniu obrotu akcjami na giełdzie w Hong Kongu w dniach 21.03.-25.03. Podobne kłopoty z audytem sprawozdań finansowych za zeszły rok mają też inne duże spółki sektora nieruchomości. Zatem po chwili uspokojenia sytuacja tego sektora znów budzi niepokój inwestorów i nie tylko.

Transport (交通运输)

Połączenia kolejowe przez Turcję

Trwa rozwój połączeń kolejowych chińskich miast z Europą, przy czym nie chodzi tylko o szlaki wiodące przez Kazachstan i Rosję, ale również poprzez Azję Środkową i Turcję. I właśnie Turcja rozbudowuje linie kolejowe prowadzące do Bułgarii. Turecka spółka kolejowa uzyskała właśnie kredyt na wybudowanie 67 km odcinka szybkiej kolei z European Bank for Reconstruction and Development (150 mln EUR, ok. 702,10 mln PLN) oraz z Asian Infrastructure Investment Bank (亚洲基础设施投资银行) (300 mln EUR, ok. 1,40 mld PLN). Projekt jest częścią inicjatywy Pasa i Szlaku. Turcja będzie więc południową bramą dla chińskich towarów do Europy.

Beijing Capital International Airport 2021

Wizytówka stolicy, Beijing Capital International Airport (北京首都国际机场股份) nie może zaliczyć minionego roku do udanych. Dochody lotniska spadły o 6,8% r/r, a straty netto zwiększyły się o 4% r/r. Trudny start nowego obiektu, który wciąż komplikuje sytuacja epidemiologiczna i restrykcje sanitarne mające ogromny wpływ na spadek liczby lotów i pasażerów, a zatem i obrotów.

Technologie (技术)

Xiaomi – wyniki  2021

XiaoMi Communication Technology Group Co., Ltd. (小米通讯技术集团有限公司) ogłosiło swoje wyniki finansowe za rok 2021. Firma ma się czym pochwalić:

 • zyski netto zwiększyły się o 69,5% r/r (22 mld RMB, ok. 14,722 mld PLN);
 • dochody o 33,5% r/r (328,3 mld RMB, ok. 219,704 mld PLN);
 • sprzedano w sumie (cały świat) 190 mln szt. smartfonów (o 30% więcej r/r);
 • aplikacja XiaoMi Global Miui pozyskała 508,9 mln aktywnych użytkowników (wzrost o 28,4% r/r);
 • wydatki na badania i rozwój wyniosły 13,2 mld RMB (ok. 8,834 mld PLN) więcej o 42,2% r/r. W ciągu kolejnych 5 lat zwiększą się o ponad 100 mld RMB (ok. 67,057 mld PLN);
 • 7% r/r wzrosły wpływy z rynków zagranicznych – stanowią 49,8% wszystkich dochodów spółki.

XiaoMi przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji autonomicznego, elektrycznego smart samochodu. Masowa produkcja ma rozpocząć się w pierwszej połowie 2024 roku. Spółka ogłosiła też zamiar skupienia swoich akcji notowanych na giełdzie w Hong Kongu o wartości 10 mld HKD (ok. 5,44 mld PLN).

Alibaba – wyniki 2021

Taki sam zamiar zasygnalizowała Alibaba Group Holding Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) w stosunku do swoich akcji notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. W ciągu dwóch lat, do marca 2024 roku grupa zamierza wykupić akcje o wartości od 15 do 25 mld USD (od ok. 63,908 do ok. 106,516 mld PLN). Będzie to największa akcja tego typu w historii akcji chińskich spółek i jest to drugi przypadek w ciągu ostatnich trzech kwartałów, kiedy Alibaba dokonuje takiej operacji.

Tencent – wyniki 2021

Rozczarowały wyniki finansowe innego giganta technologicznego -Tencent Holdings Ltd. (腾讯控股公司). W IV kwartale 2021 roku dochody grupy wzrosły o 8% r/r, najmniej od czasu debiutu spółki na giełdzie w Hong Kongu w 2004 roku. Zyski netto Tencenta zmniejszyły się o 25% r/r i spadają drugi kwartał z rzędu. W całym roku 2021 grupa odnotowała 16% wzrost dochodów w relacji rok do roku. Zyski w tym okresie wzrosły o 1% r/r. To najniższy progres od dziesięciu lat. Powodem gorszych od oczekiwań wyników finansowych jest osłabiona dynamika rynku gier wideo (jednego z głównych segmentów biznesu grupy), która jest rezultatem ograniczeń regulacyjnych rządu oraz zakazu lokowania reklam w wielu serwisach Tencenta.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Nowe zasady naboru

Cztery urzędy centralne:

 • Ministerstwo Edukacji (教育部),
 • Centralne Biuro Wydawnictw (中央编办),
 • Ministerstwo Spraw Cywilnych (民政部和) oraz
 • Państwowa Administracja Nadzoru Rynku (国家市场监督管理总局)

wydały wspólnie zarządzenie zmieniające zasady naboru do szkół podstawowych i średnich. Główna zmiana polega na tym, iż zabrania się uznawania w procesie rekrutacji (preferencyjnego punktowania) wyników konkursów, zawodów czy olimpiad przedmiotowych orgaznizowanych przez organizacje i instytucje pozaszkolne (nie będące elementem chińskiego systemu edukacji).

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

Rezerwy walutowe Chin

Na koniec lutego br. stan rezerw walutowych Chin wynosił 3,21 bln USD (ok. 13,482 bln PLN). To poziom zbliżony do tego odnotowanego w końcu stycznia.

Obligacje rządów lokalnych

W lutym br. rządy lokalne wyemitowały obligacje o ogólnej wartości 507,1 mld RMB (ok. 339,22 mld PLN). Średnie oprocentowanie obligacji wynosiło 3,16%. Zebrane środki posłużą rządom lokalnym m.in. do finasowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych oraz zadań wspierających aktywność średnich i małych przedsiębiorstw.

Nowy fundusz inwestycyjny

Departament Finansowy Rządu Prowincji FuJian (福建省财政厅) zarejestrował nowy finansowy fundusz inwestycyjny – FuJian JinTou (福建金投). Kapitał rejestracyjny to 100 mld RMB (ok. 66,894 mld PLN).  Głównym celem funduszu ma być wspieranie tak zwanej realnej ekonomii, czyli produkcji, rynku nieruchomości, tworzenia produktów i usług cyfrowych.

Pensje dyrektorów spółek giełdowych

92 825 RMB (ok. 62 095 PLN) to średnie wynagrodzenie miesięczne niezależnego dyrektora zarządu spółki giełdowej w Chinach.

Limity przekazów walutowych

Państwowa Administracja Wymiany Walut Zagranicznych (国家外汇管理局) przedstawiła pod konsultacje projekt zmian w limitach dokonywania płatności oraz otrzymywania walut zagranicznych przez indywidulane osoby drogą bankową bez deklaracji czy informacji dotyczących źródła pochodzenia oraz celowości środków. Limit zostanie podniesiony z 5,000 USD do 10,000 USD (ok.21,293 do 42,586 PLN). https://j.021east.com/p/1648165995039402

Centra finansowe Chin w skali świata

Global Financial Center Index opracowywany przez  brytyjską firmę doradcza Z/Yen Group oraz China (Shenzhen) Comprehensive Development Research Institute (中国(深圳)综合发展研究院) publikowany dwa razy w roku (w marcu i wrześniu) doczekał się swojej 31 edycji. W najnowszym raporcie przeanalizowano 119 centrów finansowych świata. Pierwsze miejsca, jak i w poprzednich edycjach zajęły Nowy Jork i Londyn. Na trzecie miejsce powrócił nieoczekiwanie Hong Kong.

Za nim znalazł się Szanghaj. Na 8 miejscu uplasował się Pekin a na 10 ShenZhen.

Zdrowie  (健康)

Omikron wciąż w natarciu

Chiny wciąż zmagają się z największą falą epidemii koronawirusa od czasu wygaszenia pierwszej fali na początku 2020 roku. Gospodarka znów będzie przeżywała trudny okres. Z powodu wzrostu zakażeń i w związku ze strategią „zero Covid” w lockdownach o różnym charakterze i różnym nasileniu środków prewencyjnych znalazło się 6 miast o kluczowym znaczeniu dla ekonomii Państwa Środka. Mieszkańcy przechodzą masowe testy, zakłady pracy wstrzymują produkcję, bądź mocno ją ograniczają. Według danych Joint Prevention and Control Mechanism of the State Council (国务院联防联控机制) od 1 do 24 marca stwierdzono ponad 56 000 przypadków zakażeń w 28 prowincjach. Pojawiły sie duże problemy z zaopatrzeniem – to wynik panicznych zakupów wszelkich towarów codziennego użytku.

Największe ognisko epidemiczne występuje w północno-wschodniej prowincji JiLin. Wykryto tam we wspomnianym okresie blisko 30 tys. przypadków (ponad 1 000 dziennie przez kilkanaście dni). Rośnie liczba wykrytych zakażeń w Szanghaju (od 1 do 24 marca. było ich 7 573), w prowincjach HeBei 河北, FuJian 福建 i LiaoNing 辽宁. Opanowano sytuację w prowincji ShanDong 山东 (miasta QingDao 青岛, WeiHai 威海, ZiBo 淄博) oraz w prowincji GuangDong 广东 (miasta ShenZhen 深圳, DongGuan 东莞).

Ustabilizowała się sytuacja w Pekinie / BeiJing / 北京, ChongQing 重庆, w prowincji ZheJiang 浙江 oraz innych miejscach.

Od początku epidemii w 2020 roku do dnia 26 marca br. potwierdzono 449 487 zakażeń oraz 12 592 zgonów.

27 marca Szanghaj stał się największym w kraju ogniskiem zakażeń koronawirusa. Połowę miast objęto 5-cio dniowym lockdownem. Druga część miasta również zostanie objęta 5-cio dniowym lockdownem. Informacja o podjęciu takiej decyzji została podana bez uprzedzenia, co natychmiast spowodowało ogromne problemy związane z zaopatrzeniem w podstawowe produkty.

Wiadomości lokalne (当地新)

Pekin / BeiJing / 北京

Władze oświatowe stolicy wprowadzają zakaz używania w szkołach podstawowych i średnich jakichkolwiek materiałów do nauki i podręczników, które nie zostały zatwierdzone przez władze oświatowe, lub pochodzą z instytucji zajmujących się nauczaniem pozaszkolnym. Zapowiedziano kontrolę przestrzegania tego zakazu w placówkach. Kontrole będą okazją do sprawdzenie, czy w materiałach i podręcznikach, których używają szkoły w procesie nauczania nie ma treści, które szargają wizerunek partii, kraju, przywódców partyjnych i/lub państwowych, bohaterów, które zniekształcają obraz historii partii, Chińskiej Republiki Ludowej, Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, które atakują kierownictwo Komunistycznej Partii Chin, system socjalizmu o chińskich cechach, podstawowe wartości socjalistyczne, szkodzą jedności narodowej, suwerenności oraz integralności terytorialnej.

W szkołach podstawowych i średnich zapewniona ma być jednolitość nauczania i tekstów.

Szanghaj / ShangHai / 上海

W związku z falą epidemii Covid-19 Omikron w dniach od 1 marca do 30 kwietnia br. policja szanghajska nie będzie karała kierowców za niedotrzymanie obowiązku przedłużenia ważności prawa jazdy, brak aktualnych badań stanu zdrowia, jak i badania stanu technicznego pojazdu, niedokonania wymiany tymczasowych tablic rejestracyjnych na stałe i inne tego typu wykroczenia. Epidemia uniemożliwia dokonanie wielu czynności administracyjnych.

Hong Kong

Straty Disneylandu

Hong Kong Disneyland w 2021 roku odnotował straty w wysokości 2,4 mld HKD (ok. 1,305 mld PLN). To najgorszy wynik odnotowany w ciągu ostatnich siedmiu latach, czyli w okresie, w którym po paru latach zysków, przedsięwzięcie nieustannie generuje straty. Od siedmiu lat Disneyland w Hong Kongu pokrywa straty dzięki dotacjom lokalnego rządu, albo wskutek wsparcia kredytowego Walt Disney USA. Zbyt duży, by upadł?

Firmy opuszczają Hong Kong

Według najnowszego sondażu Hong Kong-European Business Association (香港欧洲商务协会) 25% firm europejskich zamierza w ciągu kolejnych 12 miesięcy przenieść swoją działalność z Hong Kongu do innej lokalizacji. Kolejne 24% planuje to zrobić w najbliższym czasie. 34% uważa sytuacje ekonomiczną i biznesową miasta za bardzo niepewną. Tylko 17% nie ma wątpliwości i nie planuje przeprowadzki do innego miasta. Najpierw protesty i zamieszki antyrządowe 2 lata temu, potem Covid-19 i rygorystyczne zasady zwalczania epidemii, które uczyniły miasto odizolowanym od świata.

To zmieniło postrzeganie Hong Kongu przez światowy biznes.

Makau

Rezerwy walutowe

Rezerwy walut zagranicznych tego regionu na koniec lutego wyniosły 213,7 mld MOP/patacas (ok. 112.864 mld PLN). To rezerwy miasta, które zamieszkuje 680 tys. mieszkańców, a które w 90% utrzymuje się z kasyn i hazardu.

Ruch turystyczny wciąż niewielki

Szybko rośnie liczba turystów odwiedzających Makau. W lutym br. było ich 655 505 (wzrost o 53,5% r/r), a od początku roku Makau odwiedziło 1 349 935, czyli o 37,2% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Rośnie liczba turystów z Chin kontynentalnych: 609 249 osób, wzrost o 60,1% r/r. W 2021 roku Makao odwiedziło 7 705 943 turystów. To więcej o 30,7% w stosunku do roku 2020, ale o prawie 80% mniej niż w 2019 roku. Epidemia Covid-19 traktuje to miasto dość łagodnie. Do 22 marca br. wykryto tu tylko 82 przypadki zakażeń. Ale wszystko może zmienić Omikron.

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 11/2022 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button