WiadomościWiadomości

Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (16/22)

25 kwietnia - 1 maja 2022

Z prac Rządu (来自政府工作)

Temat nr 1 – gospodarka

Tematem nr 1 16 tygodnia 2022 roku była w Chinach sytuacja ekonomiczna kraju. Nowa fala epidemiczna, strategia „zero Covid”, wzbogacona o „zasady dynamicznego oczyszczania” mniejsze i większe lockdowny w większości dużych chińskich miast z Szanghajem na czele spowodowały zakłócenia w łańcuchach dostaw, zarówno w przemyśle, jak i w handlu.

PKB Chin w I kw. br. wzrósł o 4,8%, poniżej oczekiwań. Wiele prowincji zanotowało rekordowo niskie wzrosty swoich gospodarek.

Zaostrzający się konflikt na Ukrainie wydłuża listę ryzyk i wyzwań stojących przed chińską gospodarką, pogłębia niepewność zwiększając destabilizację otoczenia zewnętrznego. Tym problemom poświęcone było posiedzenie Biura Politycznego KC KPCh (中共中央政治局), które odbyło się pod przewodnictwem sekretarza generalnego Xi JinPinga 习近平. Zwrócono podczas niego uwagę na fakt, iż w marcu i kwietniu pojawiły się nowe czynniki mogące zaszkodzić stabilnemu wzrostowi gospodarki, poziomowi zatrudnienia oraz niekorzystnie wpłynąć na wzrost cen. Zadaniem priorytetowym Biura Politycznego staje się wzmocnienie ekonomii, zapewnienie ludności stabilnych środków utrzymania. Niezbędne są więc działania na rzecz stabilizacji gospodarki i jej bezpiecznego rozwoju. Według członków Biura, konieczne jest szybsze wdrażane narzędzi stymulacyjnych ekonomii, w tym głównie przedsiębiorstw. Należy podjąć intensywniejsze działania stymulujące konsumpcję. Kluczowymi działaniami są: utrzymanie tempa rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, przeciwstawianie się praktykom spekulacyjnym na rynku mieszkań, przyspieszenie budowy nowego modelu rozwoju gospodarki.

Po raz pierwszy zauważono, że choć niezbędne jest utrzymanie zasad walki z wirusem (zero Covid i dynamiczne czyszczenie), to wymaga ono, by nie uderzały one w obywateli, by nie generowały znaczących utrudnień życia mieszkańców, by nie przerywały łańcuchów dostaw, nie zamrażały ekonomii. Przesłanie tego posiedzenia jest następujące: epidemii należy  zapobiegać, ale stabilizować gospodarkę, by zapewnić bezpieczeństwo stabilnemu rozwojowi.

Pobudzanie gospodarki

Xi JinPing 习近平 przewodniczył również obradom Centralnej Komisji Finansowo-Gospodarczej

(中央财经委员会), która jest swoistym rządowym think-tankiem. W jej obradach oprócz członków Biura Politycznego KC KPCh, premiera Li KeQianga 李克强, ministrów poszczególnych resortów, prezesa banku centralnego oraz szefów innych organów regulujących rynek finansowy, wzięli także udział liczni eksperci, doradcy, ekonomiści.

Głównym tematem dyskusji tego gremium była kwestia przyśpieszenia inwestycji i pobudzenia gospodarki. Na wstępie podkreślono, iż kraj osiągnął szereg sukcesów w zakresie nauki i technologii, projektów ochrony wody, budowy węzłów transportowych, tworzenia infrastruktury informacyjnej oraz narodowych rezerw strategicznych. W wielu dziedzinach w ciągu ostatnich 5 lat dokonany został skokowy postęp. Jednak to nie wystarczy, aby sprostować aktualnym i przyszłym wyzwaniom. Dlatego też niezbędne jest kompleksowe wzmocnienie inwestycji w zakresie infrastruktury nowej generacji. Jest ona ważnym impulsem dla rozwoju gospodarczego, społecznego, wzmacniania popytu krajowego, promowania modelu  ekonomicznego „podwójnego obiegu” (Dual Circulation) i wysokiej jakości rozwoju. Infrastruktura, którą obecnie dysponują Chiny nie odpowiada potrzebom rozwoju, nie gwarantuje też bezpieczeństwa narodowego. Podjęto decyzję, iż przyspieszeniu ulegną prace związane z realizacją projektów infrastrukturalnych stymulujących rozwój przemysłu oraz w takich obszarach jak transport (lądowy, lotniczy i morski), energetyka, czy zasoby wodne. Przyspieszony będzie rozwój „zielonej” energetyki oraz modernizacja sieci ropociągów i gazociągów. Prezydent Xi oświadczył, że nie będzie problemów z finansowaniem omawianych projektów, bowiem zwiększone zostaną wydatki na te cele.

Uwalnianie potencjału konsumpcyjnego

Rząd centralny przyjął dokument pod tytułem „Opinie na temat dalszego uwalniania potencjału konsumpcyjnego w celu wspierania trwałego ożywienia konsumpcji” 《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》.

Działania zaprezentowane w dokumencie skupiają się one m.in. na:

promowaniu „zielonej” konsumpcji;

 • przyspieszeniu rozwoju pojazdów elektrycznych i wodorowych (indywidulanych jak i w transporcie publicznym);
 • rozbudowie miast satelickich w pobliżu dużych metropolii jako ośrodków konsumpcji;
 • centrach logistycznych, centrach zakupów hurtowych i konfekcjonowania towarów;
 • generowaniu miejsc zatrudnienia dla młodych ludzi;
 • tworzeniu w miastach sieci sklepów wolnocłowych.

Podejmowane będą działania dla zapewnienia stabilnych dostaw i zrównoważonego poziomu cen ryżu, zbóż, oleju, mięs, jaja, mleka, owoców, warzyw i towarów hurtowych. Promowane będą innowacyjne formaty i modele konsumpcji, w tym platformy internetowe. W uporządkowany sposób usuwane będą instytucjonalne bariery w niektórych kluczowych obszarach usług konsumpcyjnych. Kompleksowo wzmacniana będzie ochrona praw i interesów konsumentów. Promowany będzie rozwój konsumpcji wysokiej jakości. Temu wszystkiemu mają sprzyjać rozwiązania w systemie usług finansowych.

Reżim sanitarny będzie utrzymany

Państwowy Urząd Migracyjny (国家移民管理局) poinformował, że choć inne państwa poluźniają, lub wręcz rezygnują z obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią Covid-19, a dotyczących podróżnych, to Chiny tego w najbliższej perspektywie nie planują. Covid-19 w wariancie Omikron rozprzestrzenia się, kolejne państwa informują o niebezpiecznym wzroście liczby zakażeń. Dlatego też wszystkie restrykcje dotyczące wyjeżdżających i przyjeżdżających do Chin pozostają w mocy i będą ściśle przestrzegane. W I kwartale br. granice Chin przekroczyło 30,1 mln osób, w tym 14,6 mln to obywatele chińscy. To oznacza spadek o 5,9% w stosunku do tego samego okresu 2021 roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku do Chin przyjechało 136 tys. cudzoziemców, którzy posiadali pozwolenie na pobyt stały i pracę.

Zwolnienie ze składek

Ministerstwo Zasobów Osobowych i Bezpieczeństwa Socjalnego (人力资源和社会保障) w ramach pomocy przedsiębiorstwom postanowiło zwolnić je z płacenia składki ubezpieczenia od bezrobocia za II kwartał. Decyzja ta ma związek z zawieszeniem działalności przez wiele firm, które nie mogą prowadzić normalnej aktywności przez wzgląd na lockdowny i inne efekty prowadzenia walki z epidemią Covid-19 w licznych rejonach kraju. Zwolnienia dotyczą firm działających w branżach takich jak: gastronomia, handel detaliczny, turystyka, lotnictwo cywilne oraz transport drogowy, wodny i kolejowy.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

PMI 47,4 pkt

W kwietniu wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin  (中国制造业采购经理指数), czyli indeks PMI wyniósł 47,4 pkt. To drugi miesiąc z rzędu spadku tego wskaźnika, który znalazł się na najniższym poziomie od 2020 roku.

Na kwietniowy odczyt tego wskaźnika wpływ miały bez wątpienia wszystkie zaburzenia wywołane restrykcjami sanitarnymi zaburzającymi normalne funkcjonowanie gospodarki w skali mikro i makro. Wiele przedsiębiorstw w Chinach nie miało szans, by pracować normalnie. Wiele musiało okresowo zawiesić swoją działalność. Spadła aktywność producentów i ich kontrahentów. Zmniejszyły się zamówienia, firmy nie tworzą zapasów pod kątem przyszłych zamówień. Przedsiębiorstwa doświadczyły kłopotów z logistyką, zapewnieniem stałych dostaw. Mocno wahały się ceny surowców.

Zyski przedsiębiorstw w I kw.

W I kw. br. zyski większych przedsiębiorstw wzrosły średnio o 8,9%, przy czym państwowych o 19,5%, zagranicznych spadły o 7,6%, a prywatnych o 3,2%.

PKB w I kwartale: w górę, ale głównie w dół

W pierwszym kwartale br. PKB Chin wzrósł o 4.8% r/r. Średnio. Sytuacja w poszczególnych prowincjach układała się bardzo różnie.

Największy wzrost odnotował Region Autonomiczny XinJiang 新疆维吾尔自治区: 7%. Kolejne miejsca wśród najlepszych zajęły prowincje:

 • JiangXi (6,9%),
 • FuJian (6,7%),
 • HuBei (6,7%),
 • GuiZhou (6,6%),
 • ShanXi (6,5%),
 • HuNan (6%) i
 • HaiNan (6%).

Skurczenia gospodarki (ujemny wynik) doświadczyła prowincja JiLin 吉林 (-7,9%), ale to było do przewidzenia. Prowincja ta przez 2 miesiące objęta była całkowitym lockdownem. Słabe wzrosty odnotowały ośrodki, które od dekad są motorami rozwoju gospodarczego kraju:

 • TianJin (0,1%),
 • LiaoNing (2,7%),
 • Szanghaj (3,1%),
 • GuangDong (3,3%),
 • HeNan (4,7%),
 • Pekin (4,8%).

Ranking PKB chińskich prowincji pod względem wartości ich gospodarek w I kw. 2022 roku lepiej odzwierciedla ich realną siłę ekonomiczną. Wartość 2 bln RMB (ok. 1,34 bln PLN) przekroczyły gospodarki dwóch prowincji: GuangDong i JiangSu. Wartość 1 bln RMB (ok. 670,4 mld PLN) przekroczyły gospodarki 9 prowincji, m.in.: ShanDong, ZheJiang, HeNan, SiChuan i Szanghaju. Najmniej warta była gospodarka prowincji QingHai (83,33 mld RMB; ok. 55,86 mld PLN).

Zwolnienie węgla z cła

Ministerstwo Finansów (财政部) postanowiło zwolnić z cła import węgla. Zwolnienie będzie obowiązywało w okresie od 1 maja 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Transport  (交通运输)

Lotnictwo cywilne i Omikron

Ostatnia fala epidemii silnie dotyka lotnictwo cywile. Tylko w marcu br. przewozy pasażerów spadły o 67,9% r/r. Linie lotnicze wykonały w tym miesiącu 208 tys. rożnego typu lotów. Średnio 6 702 dziennie, o 52,5% mniej niż w marcu 2021. Mniejsza liczba lotów, mniejszy ruch na chińskim niebie poprawił punktualność wylotów i przylotów, która wzrosła do 97,6%.

Technologie (技术)

Dochody firm IT w górę

Według danych Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacji  (工业和信息化部) w I kw. br. dochody firm opracowujących oprogramowanie komputerowe wyniosły 2,006 bln RMB (ok. 1,344 bln PLN). Wzrost o 11,6% r/r.

Patenty XiaoMi

Korporacja XiaoMi (小米) poinformowała, że posiada ponad 25 tys. zarejestrowanych i chronionych patentów, tak w kraju, jak i za granicą.

Premiery Huawei

HuaWei (华为) przedstawił swoje premierowe produkty. Wśród nich miedzy innymi nowy smartfon ze składanym ekranem MATE XS 2. Podobnie jak poprzednie modele tej serii ma „otwieraną” obudowę, tyle, że tym razem elastyczny ekran znalazł się na zewnętrznej stronie urządzenia. Smartfon otrzymał nowy, smuklejszy mechanizm zawiasu, ograniczający powstawanie fałdy w miejscu zgięcia wyświetlacza. Sam wyświetlacz o przekątnej 7,8 cala oraz rozdzielczości 2480×2200 pikseli jest wykonany w technologii OLED. Częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie to 120 Hz, częstotliwość odświeżania panelu dotykowego – 240 Hz. Ekran ma specjalną powłokę antyrefleksyjną, która ma poprawiać czytelność obrazu i współpracę z rysikiem.

MATE XS2 wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 888, ale urządzenie nie może działać w systemie 5G. Bateria o pojemności 4600 mAh. Moc ładowania to 66 W. Posiada aparat główny 50 Mpx, aparat szerokokątny 13 Mpx, 8 Mpx aparat z teleobiektywem z 3-krotnym zoomem. W ekranie umieszczono obiektyw aparatu do selfie z matrycą 10 Mpx. W zależności od konfiguracji pamięci aparat ten sprzedawany będzie w Chinach w cenie od 9999 RMB (ok. 6703 PLN dla wersji 8+256 GB) do 12999 RMB (ok. 8714 PLN dla wersji 12+512 GB).

Wraz z nowym smartfonem przedstawiono:

 • smart opaskę HuaWei Band 7 z dużym ekranem 1.47 cala o rozdzielczości 194×368, grubość opaski 9.99 mm, wagą tylko 16 gr.  Wersja standardowa w cenie 269 RMB (ok. 180 PLN).

 • Huawei MatePad SE – system operacyjny Harmony OS 2, ekran 10,1 cala HD, rozdzielczość 1920×1200 IPS. Wyposażony w aplikację „centrum zabawy i edukacji dla dzieci” z funkcją ochrony oczu oraz kontroli rodzicielskiej. Bateria 5,100 mAh. Cena 1499 RMB (ok. 1005 PLN).

 • Smart Screen V Pro TV i  Smart Screen SE. Wyposażone w nową generację rozwiązań odpowiedzialnych za jakość Honghu SuperMiniLED, system operacyjny Harmony OS.

Ceny:

 • Smart Screen V65 Pro to 10999 RMB (ok. 7373 PLN)
 • Smart Screen V75 Pro to 15999 RMB (ok. 10725 PL).
 • Smart Screen SE od 1699 do 3599 RMB (od ok. 1139 do ok. 2412 PLN).

 • Smart zegarek WATCH GT 3 Pro w trzech wersjach (tytan, ceramic i Porsche). Cena od 2488 do 4688 RMB (od ok. 1668 do ok. 3142 PLN). Żywotność baterii na jednym ładowaniu – dwa tygodnie.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Chiński program kosmiczny

Przy okazji obchodów rocznicy wystrzelenia pierwszego chińskiego satelity DongFangHong-1  (东方红-1), który znalazł się na orbicie Ziemi w dniu 24 kwietnia 1970 roku, Chińska Krajowa Administracja Kosmiczna (中国国家航天局) przedstawiła ambitny program podboju kosmosu.

Jeszcze w tym roku zostanie zakończona budowa orbitalnej stacji kosmicznej TianGong (天宫). Składać się miała ona z 3 modułów. Ale – jak się okazuje – konstrukcja pozwala na rozbudowę stacji o kolejne 3 moduły. To sprawi, że chińska stacja orbitalna stanie się największym sztucznym obiektem poruszającym się po orbicie okołoziemskiej. Kolejne moduły mają zapewnić lepszy standard pracy astronautom, którzy przebywają na stacji w zmianach trwających po 6 miesięcy, ale także zwiększyć zdolności badawcze stacji o nowe przestrzenie laboratoryjne.

Od początku tego roku prowadzona jest czwarta faza eksploracji Księżyca – Chang’e (嫦娥). Planowana jest misja mająca na celu zebranie próbek z ciemnej strony Księżyca (nie dokonała tego żadna misja księżycowa realizowana w dotychczasowej historii), rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy bazy na Księżycu (wspólnie z Rosją). W ciągu najbliższych 10-15 lat będą prowadzone dalsze badania Marsa. Jedna z kolejnych misji marsjańskich ma na celu sprowadzenie na Ziemię próbek marsjańskiego gruntu.

Chiny wyślą sondy w kierunku Jupitera i Słońca.

W 2021 roku Chiny z powodzeniem przeprowadziły 55 startów rakiet kosmicznych. Najwięcej na świecie. Na ten rok planowanych jest ponad 60 startów.

Chiny – i ta wiadomość przyciągnęła uwagę chińskich i zagranicznych obserwatorów – zamierzają umieścić na orbicie system obrony przed asteroidami, które mogą znaleźć się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Ten projekt znajduje się w realizacji (na wysokim poziomie zaawansowania). System, zgodnie z założeniami ma być gotowy do użytku na przełomie roku 2025 i 2026. To pierwszy tego rodzaju projekt na świecie. Astronomowie chińscy od wielu lat prowadzą obserwacje asteroid najbliższych Ziemi. Wykryli ich ponad 15000. To obiekty o średnicy 30 metrów do 100. Stanowią one potencjalne zagrożenie dla naszej planety. Zdaniem naukowców konieczne jest wiec ich zniszczenie, zanim dojdzie do ewentualnego zderzenia, kolizji, której skutki byłyby tragiczne dla ludzkości. Stąd koncepcja budowy systemu obrony przed asteroidami. Z tego co ujawniono, polegać ma on na “uderzeniu” w zagrażające Ziemi ciała niebieskie i zmianie trajektorii ich lotu.

Reklamom w podręcznikach stanowcze NIE

Ministerstwo Edukacji (教育部) zakazało umieszczania w podręcznikach i w innych materiałach edukacyjnych wykorzystywanych w szkołach, jak również na pomocach naukowych dla szkół podstawowych i średnich (gimnazjów, liceów, techników) jakichkolwiek reklam komercyjnych, linków URL, czy kodów QR.

Praca dla absolwentów

W tym roku w Chinach przewidywana jest rekordowa liczba absolwentów szkół wyższych: uczelnie opuści 10,76 mln osób z licencjatami i dyplomami magisterskimi. W związku z tym Ministerstwo Edukacji (教育部) w okresie od maja do sierpnia włącza się w kampanię poszukiwania miejsc pracy dla absolwentów. Jednym z jej elementów jest zobligowanie szkół wyższych i uniwersytetów do przedstawienia każdemu z absolwentów min. 3 ofert pracy odpowiadających kompetencjom pozyskanym przez młodych ludzi podczas studiów na danej uczelni.

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

Banki tną oprocentowanie

Banki ponownie obniżają oprocentowanie depozytów. Średnio o 10 punktów. Na przykład w Bank of China (中国银行) oferuje 2,25% dla 2-letnich depozytów, 2,75% dla tych 3-letnich.

Zyski giełdy w HK w dół

Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu (XiangGang (HongKong) Stock Exchange / 香港交易所) poinformowała, że jej zyski w I kw. br. wyniosły 2,67 mld HKD (ok. 1,5 mld PLN). To spadek o 31% r/r.

Juan słabnie

Ostatni tydzień kwietnia był nie tylko dramatyczny dla giełd (spadki po 6-8%) ale również dla chińskiej waluty (RMB). Juan został osłabiony w stopniu nie notowanym od 2020 roku. W piątek 29.04. za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 6,5866 RMB. Pod koniec marca było to 6,3433 RMB. W kwietniu juan stracił 4,2% wobec dolara. Analitycy spodziewają się dalszego osłabienia tutejszej waluty wskutek turbulencji gospodarczych w Chinach, których źródłem jest kolejna fala epidemii Covid-19 i lockdowny zaburzające działalność gospodarczą.

Społeczeństwo (社会)

Wydatki konsumpcyjne – liderzy

Według danych zebranych w minionym roku w 10 miastach Chin powyżej szczebla powiatowego wydatki konsumpcyjne na jednego mieszkańca przekraczają 40000 RMB (ok. 26816 PLN). Tymi miastami są:

 • Szanghaj (48 879 RMB / ok. 32 768 PLN – wzrost o 14,9% r/r),
 • ShenZhen (46 286 RMB / ok. 31 030 PLN),
 • HangZhou (44 609 RMB / ok. 29 906 PLN),
 • GuangZhou i Pekin (43 640 RMB / ok. 29 256 PLN),
 • ZhuHai, SuZhou, XiaMen, FoShan oraz NingBo (40 478 RMB / ok. 27 136 PLN).

Przeciętny mieszkaniec chińskiego miasta wydał w ubiegłym roku na konsumpcję 51 295 RMB (ok. 34 388 PLN) – wzrost o 14,4% r/r. Mieszkaniec wsi wydał na ten cel w tym samym czasie 27 205 RMB (ok. 18 238 PLN) – wzrost o 23,1%.

Wskaźniki urodzeń 2021

Średni wskaźnik urodzeń w Chinach w minionym roku wynosił 7,52‰. Najwyższy miały zachodnie prowincje:

 • XiZang (Tibet) 西藏 14,17‰,
 • GuiZhou 贵州 12,17‰,
 • NingXia 宁夏 11,62‰,
 • QingHai 青海 11,22‰,
 • GuangXi 广西 9,68‰.

Najniższy wskaźnik zanotowano w:

 • HeiLongJiang 黑龙江 3,59‰,
 • Szanghaj / ShangHai/ 上海 4,67‰ i
 • LiaoNing 辽宁 4,71‰.

Aż 10 prowincji odnotowało spadek liczby ludności: HeiLongJiang, LiaoNing, ChongQing. Najwięcej ludności przybyło w Tybecie, QingHai, NingXia, GuiZhou, ale również w prowincji GuangDong.

Rośnie liczba pracowników migrujących

W 2021 roku liczba ogólna pracowników migrujących w Chinach wyniosła 292,51 mln, czyli o 6,91% więcej r/r. To rekordowa liczba od 5 lat. W 2020 roku było ich 285,60 mln (spadek o 1,8% r/r). Ten spadek był efektem rozprzestrzeniającej się epidemii, która część pracowników migrujących zatrzymała po Chińskim Nowym Roku w domach rodzinnych.

Zdrowie  (健康)

Szanghaj walczy z Omikronem

Dnia 29.04. w Chinach odnotowano 10 703 zakażeń (1 410 objawowych i 9 293 bezobjawowych), a następnego dnia, czyli 30.04. zarejestrowano 8 256 przypadków nowych zakażeń (w tym 916 objawowych i 7 340 bezobjawowych) – liczba zatem spadała. Lecz nie dlatego, że tak się dzieje w całym kraju, ale przez wzgląd na spadającą liczbę zachorowań (zakażeń) w Szanghaju. Tu wciąż odnotowuje się ponad 95% wszystkich zakażeń Covid-19/Omikron odnotowywanych w ciągu doby w całym Państwie Środka.

I tak: 29.04. w Szanghaju wykryto 10 181 przypadków zakażeń, a 30.04. już 7 872. Przypadki z objawami chorobowymi to niezmiennie pomiędzy 5 a 15% wszystkich oficjalnie ogłoszonych zakażeń.

Największa liczbę nowych przypadków zarejestrowano 13.04. kiedy to w jeden dzień odnotowano 27 719 zakażeń. W piątek 30.04. liczba ta po raz pierwszy od szczytu spadła poniżej 10 tysięcy. Od 1 marca do 29 kwietnia odnotowano ponad 540 tys. zakażeń i 275 zgonów. W walce z epidemią pomaga 30 000 personelu medycznego z innych prowincji. W szpitalach tymczasowych przygotowano ponad 300 tysięcy łóżek. Przyjęte zasady „dynamicznego oczyszczania z wirusa” i „zero Covid” powodują, że każda osoba zakażona (objawowo czy bez) musi być izolowana.

Z dniem 1 maja metropolia wchodzi w 6 tydzień całkowitego lockdownu i zakazu opuszczania mieszkań. Panaceum na problemy z zaopatrzeniem indywidualnym w żywność, środki higieny, etc., miały być zakupy grupowe. Ale i tu wciąż coś szwankuje. Do odbiorców trafiają często przypadkowe, niezamawiane produkty – klienci dostają to co akurat było w magazynie. A potem mogą ewentualnie dokonać wymiany z innymi mieszkańcami bloku, osiedla…

Pomiędzy 15.03. a 29.04. każdy mieszkaniec Szanghaju miał sposobność przejść kilkadziesiąt testów (mnie testowano już 24 razy i to nie koniec). W dniach 1-7 maja przeprowadzona będzie kolejna akcja masowego testowania wszystkich mieszkańców miasta. Ciągłe masowe testy i izolacja mają być tymi środkami, które pozwolą osiągnąć cel: zero przypadków wirusa w budynku, osiedlu, mieście.

Przedstawiciele władz wypowiadają się mgliście, co do ewentualnych stopniowych poluźnień reżimu sanitarnego, czy oceny dalszego rozwoju sytuacji. Dyrektor największego szpitala w mieście, a zarazem największego szpitala tymczasowego zorganizowanego na terenach targowych powiedział:

„Walka o oczyszczenie z wirusa Szanghaju przyniosła już pierwsze pozytywne rezultaty, ale oznacza to, że jeszcze ważniejsze jest przestrzeganie zasady “dynamicznego oczyszczania” (“动态清零”). To ta chwila, gdy musimy zacisnąć zęby i bez wahania, wątpliwości, czy pobłażania przestrzegać polityki “dynamicznego oczyszczania”. Tylko wtedy możemy doczekać dnia, w którym społeczeństwo zostanie całkowicie oczyszczone z wirusa”.

Zastępca dyrektora Miejskiej Komisji Zdrowia i Dobrostanu (市卫生健康委副主任) powiedział: „Sytuacja wciąż jest poważna i złożona, działania zmierzające do zwalczenia wirusa należy wzmocnić”.

Według niego cel „zero Covid” będzie osiągnięty, jeśli przez 5 kolejnych dni nie wystąpi więcej niż 1 zakażenie na 100 tys. mieszkańców, a następnie przez trzy dni nie będzie żadnego.

Niektóre dzielnice spełniają już ten warunek, ale i tak objęte są lockdownem.

Nowy element “walki z wirusem”

W Szanghaju niemal codziennie podawane są informacje, które budzą nadzieje, iż „walka z wirusem” wreszcie się zakończy. Mówi się o stopniowym wznawianiu produkcji przez największe zakłady w ostrym reżimie sanitarnym i systemie „closed loop”  (pracownicy nie opuszczają przedsiębiorstwa, nocują w miejscu pracy). Mówi się o podziale osiedli na trzy stopnie bezpieczeństwa w zależności od liczby zakażeń jakie tam wystąpiły. Mówi się o tym, że wkrótce będzie możliwość wyjścia z osiedla po zakupy (wyłącznie), ale w ściśle określonych godzinach, w ściśle określonym systemie wyjść i wejść. Mówi się o tym, że na ulicach powstają nowe elementy architektoniczne. Na placach, przy wejściach do metra, przed dużymi centrami handlowymi powstają budki do pobierania próbek do testów.

Mają być czynne od 8:30 do 17:30. Te przy szpitalach i przychodniach 24/7. Zgodnie z planem władz każdy mieszkaniec miasta ma uzyskać możliwość dotarcia do takiego punktu w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu opuszczenia miejsca swojego zamieszkania.

Każda z takich stacji będzie miała możliwości pobrania od 300 do 400 próbek dziennie.  W pierwszym tygodniu akcji rozmieszono 534 budki. Dotrzeć do nich (i do kolejnych) będzie można dzięki specjalnej aplikacji geolokacyjnej, która zawsze wskaże najbliższe użytkownika miejsce pobierania próbek.

Od 1 maja do 30 czerwca br. testy będą bezpłatne. Po 30 czerwca test kosztować będzie 25 RMB (ok. 16,76 PLN).

Czyli jest szansa, że w końcu wyjdziemy z mieszkań. Nie wiadomo kiedy, ale nadzieja jest. Pozostaje pytanie jak daleko wyjdziemy? Ale to już zupełnie inna historia.

Przyszpitalny punkt pobierania próbek do testów, czynny 24/7

Magiczna broń na Omikrona

Według pana Li Bin 李斌, zastępcy dyrektora Państwowego Komitetu ds. Zdrowia i Dobrostanu (国家卫生健康委员会) strategia i zasady “dynamicznego oczyszczania” (“动态清零”) są „magiczną bronią Chin w prewencji, walce i kontroli wirusa Covid-19”. Dzięki tej broni pokonano wirusa w prowincji JiLin 吉林 (tam wybuchła aktualna fala epidemii), a w Szanghaju widać już pierwsze rezultaty – szybko spada liczba dziennych zakażeń. Zasad tych broni się wszędzie i na każdym szczeblu administracji bez względu na to, że pociągają skutki ekonomiczne, czy społeczne. Ale te byłyby poważniejsze i bardziej dotkliwe, gdyby odrzucić zasady i poddać się w walce z wirusem.

Szczepionka przeciw Omikronowi

Państwowa Administracja Żywności i Leków (国家食品药品监督管理局) wyraziła zgodę na przeprowadzenie prób klinicznych pierwszej szczepionki przeciw wirusowi Omikron. Szczepionka została opracowana przez China National Biotechnology Co., Ltd. (中国生物技术股份有限公司), spółkę należąca do China SinoPharmaceutical Group Co., Ltd. (中国医药集团有限公司). Oczekuje się, że testy te zakończone zostaną w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy.

Armia (军队)

Nowe jednostki marynarki wojennej

W minionym tygodniu marynarka wojenna wzbogaciła się o kolejny helikopterowiec typ 075. To trzeci z ośmiu planowanych przez Chiny okrętów desantowych. Jednostka charakteryzuje się pokładem lotniczym stanowiącym miejsce startu i lądowania helikopterów, jednocześnie jest wyposażona w drugi, zatapialny pokład, z którego na brzeg można posłać poduszkowce i opancerzone pojazdy desantowe. Prace nad okrętami typ 075 rozpoczęto w 2011 roku. Obecnie kolejne jednostki wchodzą do służby co 6 miesięcy.

Poza tym do służby wszedł piąty niszczyciel rakietowy klasy 055. W planach są jeszcze cztery.

Nowy karabinek QBZ-191

Wszystkie chińskie formacje wojskowe wyposażane są stopniowo w nowy typ karabinka automatycznego QBZ-191, który został zaprojektowany przez Instytut Badawczy Norinco 208. Karabinek oficjalnie zaprezentowano podczas parady wojskowej z okazji 70. rocznicy Święta Narodowego 1 października 2019 r., gdzie stanowił część uzbrojenia żołnierzy Wojsk Lądowych PLA i Ludowej Policji Zbrojnej.

Publiczności krajowej i międzynarodowej przedstawiono karabinek na tragach lotniczych w ZhuHai 珠海 (listopad 2021), gdzie można było wystawiane egzemplarze obejrzeć z bliska. Jak to zwykle bywa w przypadku chińskiego uzbrojenia, o samej broni wiadomo niewiele – tyle ile można dowiedzieć się od samych Chińczyków, lub zaobserwować podczas nielicznych przypadków korzystania z tej broni (na przykład podczas manewrów i ćwiczeń międzynarodowych). Według ekspertów zajmujących się bronią palną karabinek ten łączy cechy (zalety) amerykańskiego M16, radzieckiego AK47, czy niemieckiego HK416. Poprawiono jego parametry, sama konstrukcja dalece odbiega od wcześniejszych, które dominowały w chińskiej armii jeszcze 15-20 lat temu. Karabinek ten jest – wedle specjalistów – dowodem na fundamentalne zmiany w chińskiej myśli wojskowej. To nie jest broń „powszechna”, jest przeznaczona dla dobrze wyszkolonego żołnierza. Stanowi komponent nowego “Zintegrowanego Systemu Walki Żołnierzy” (单兵综合作战系统), ten zaś jest składową prowadzonego od 2012 roku procesu modernizacji wyposażenia PLA.

Karabinek jest produkowany w trzech wersjach:

 • QBU-191 marksman,
 • QBZ-191 automatic i
 • QBZ-191 short assault).

Wiadomości lokalne (当地新)

Szanghaj / ShangHai / 上海

Władze miasta poinformowały, że pracownikom, którzy ze względu na lockdown nie mogli wykonywać swoich obowiązków przysługuje normalne wynagrodzenie. Jeśli dany zakład pracy będzie miał problemy z wypłaceniem wynagrodzenia w określonym umową terminie, to za zgodą związków zawodowych i samych pracowników może przesunąć płatność wynagrodzenia o miesiąc.

Hong Kong

Powolne luzowanie reżimu sanitarnego

Wobec spadku ilości zakażeń poniżej 500 dziennie władze regionu stopniowo poluźniają restrykcje covidowe. Stosują strategię „zero Covid”, „dynamiczne oczyszczanie”, testy, izolację, lockdown. Od 1 maja 2022 roku cudzoziemcy mogą już odwiedzać miasto, również w systemie bezwizowym, z tym, że po przylocie muszą odbyć 7-dniową kwarantannę (poprzednio trwała 14 dni). To duża zmiana biorąc pod uwagę, że wszystkie przyloty do Hong Kongu były zawieszone od 25 marca 2022 roku. Nadal niemożliwe jest podróżowanie transferowe przez Hong Kong do Chin kontynentalnych. Cudzoziemcy przylatujący do Hong Kongu muszą posiadać zaświadczenie o podwójnym zaszczepieniu oraz o negatywnym wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przylotem. Kwarantanna kończyć będzie się testem. Negatywny wynik testu pozwala na poruszanie się po mieście, ale nie zwalnia z monitorowania za pomocą obligatoryjnej aplikacji przez kolejne 7 dni.

E-papierosy na cenzurowanym

Od 30 kwietnia br. obowiązuje tu całkowity zakaz importu, produkcji, promocji i sprzedaży papierosów elektronicznych. Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny do 50 000 HKD (ok. 28 233 PLN) i 6 miesięcy aresztu. Za palenie elektronicznych papierosów w miejscach niedozwolonych grozi mandat 1 500 HKD (ok. 847 PLN). Wszyscy przyjeżdzający do miasta muszą zgłosić podczas odprawy celnej posiadanie elektronicznych papierosów, bez względu na ich ilość.

A przy okazji… (顺便提一下)

Dola ozdrowieńca

Powrót ze szpitala tymczasowego to nie jest prosta sprawa. Osoba, która wraca po kilku dniach, lub dwóch tygodniach izolacji do swego miejsca zamieszkania, musi m.in. pamiętać, że:

 1. W drodze do miejsca zamieszkania należy bezwzględnie nosić jednorazową maskę medyczną lub chirurgiczną przez cały czas podróży, unikać rozmów z innymi pasażerami i dbać o higienę rąk po wyjściu z autobusu.
 2. Wchodząc na osiedle należy w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu zdezynfekować bagaż.
 3. Dezynfekując bagażu, należy rozpylać płyn dezynfekujący tak, by wszystkie powierzchnie bagażu były równomiernie wilgotne.
 4. Po dezynfekcji bagażu należy pozostawić go przez 30 minut do wyschnięcia.
 5. Po wejściu do mieszkania należy umieści swoje rzeczy, w tym okrycie wierzchnia i buty w miejscu z dobrą wentylacją – na przykład na balkonie, po czym umyć ręce pod bieżącą wodą środkiem do dezynfekcji rąk (lub mydłem), następnie wziąć prysznic. W tym czasie należy też wyprać ubrania, w którym przebywało się w szpitalu tymczasowym/izolatorium.
 6. Odzież wierzchnią, buty i inne przedmioty, których używano w szpitalu/izolatorium należy zdezynfekować.
 7. Bagaż w zdezynfekowanej walizce, torbie, pozostawić przez 14-dni przed otwarciem.

Dla pełnej informacji: osoba wychodząca ze szpitala tymczasowego jest dezynfekowana, dezynfekowane są wszystkie jej bagaże, wszystkie posiadane w szpitalu rzeczy. Ale przecież w drodze do domu może coś się zdarzyć. Nigdy za dużo ostrożności, nigdy za dużo dezynfekcji.

Dezynfekcja i odstawianie na minimum 30 minut przed drzwiami wejściowymi do mieszkania zalecane jest również osobom przebywającym w izolacji/kwarantannie domowej w przypadku odbioru dowolnych przesyłek (również tych z żywnością). W tym ostatnim przypadku nie ma nakazu oczekiwania 14 dni na otwarcie. Na szczęście.

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 16/2022 www.chiny24.com

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang (梁安基): prawnik, wykładowca, biznesmen. Od 1988 roku Chiny stały się jego domem. Posiada duże doświadczenie w zakładaniu oraz zarządzaniu firmami czy projektami inwestycyjnymi, zarówno na rzecz inwestorów zagranicznych, jak i chińskich. Wprawdzie ma korzenie, wychowanie i wykształcenie zachodnie, ale już większa część jego życia upływa w Państwie Środka niż w Europie. Stąd coraz głębsze przywiązanie i więzi z Chinami, nie tylko rodzinne. Wciąż odkrywa tutejsze życie społeczne, gospodarcze i sam doświadcza zmian zachodzących w chińskiej rzeczywistości. Być może jego obserwacje czy opinie - choć wielu mogą wydawać się kontrowersyjne - pozwolą na szersze spojrzenie oraz zrozumienie tego, co dzieje się w rosnących globalnie Chinach - drugiej globalnej potęgi ekonomicznej i wiodącego aktora światowego systemu.

Related Articles

Back to top button