WiadomościWiadomości

Chiny: Złota majówka 2023

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (27/2023/279)

Złota majówka

Po 3 letniej przerwie okres celebrowania Święta 1 Maja, czyli długi weekend w dniach 29.04. – 03.05.2023 stał się okresem długo oczekiwanych żniw dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomii. W ciągu pięciu dni z różnych form usług turystycznych skorzystały 274 mln osób, co stanowi wzrost o 70,83% r/r i aż o 119,09% w stosunku do przedpandemicznego roku 2019.

Wedle danych zebranych przez Ministerstwo Kultury i Turystyki (文化与旅游部) dochody sektora turystyki w tym okresie wyniosły 148,56 mld RMB (ok. 89,280 mld PLN), co oznacza wzrost o 128,90% r/r i 100,66% w porównaniu do 2019 roku.

Najwięcej turystów odwiedziło prowincje:

 • HeNan (河南),
 • GuangDong (广东) i
 • SiChuan (四川).

Największe dochody z turystki w tym okresie osiągnęły prowincje ZheJiang (浙江), JiangSu (江苏) i HeNan (河南).

Przeciętny turysta w czasie majówki najwięcej wydał w:

 • Pekinie (北京) – 1 450RMB (ok. 871,42 PLN),
 • HaiNan (海南) – 1 321RMB (ok. 793,90 PLN)
 • ZheJiang (浙江) – 1 250RMB (ok. 751,23 PLN).

Te wydatki, choć większe niż w ubiegłym roku, są mniejsze niż poniesione w roku 2019.

Źródło:

https://www.shobserver.com 

Zamiast inflacji deflacja

W podsumowaniach I kwartału br. zakładano, że Chiny będą wysyłać impuls proinflacyjny wpływający na gospodarki na całym świecie. Tymczasem kwietniowe odczyty indeksów inflacyjnych CPI (ceny konsumenckie) i PPI (ceny producentów) wprawiły wielu ekspertów w zakłopotanie. A to dlatego, że wbrew przewidywaniom inflacja wciąż mocno spada. Gospodarka Chin, w odróżnieniu od większości gospodarek światowych miast inflacji doświadcza deflacji.

Wg. danych Państwowego Urzędu Statystycznego (国家统计局)

W kwietniu wskaźnik cen konsumenckich CPI (Consumer Price Index – 全国居民消费价格指数) wzrósł tylko o 0,1% r/r, a zarazem spadł o 0,1% w relacji m/m. Średnia inflacji w pierwszych czterech miesiącach wynosi 1% w porównaniu do tego samego okresu roku 2022.

Sporo powodów do niepokoju daje wskaźnik cen producentów PPI (Producer Price Index – 工业生产者出厂价格指). W kwietniu po raz kolejny spadł o 3,6% w relacji r/r i o 0,5% w relacji m/m.

Wg. danych Państwowego Urzędu Statystycznego (国家统计局)

Indeks PPI od 7 miesięcy znajduje się strefie ujemnej. Spadek cen producentów spowodowany jest głównie słabym popytem krajowym i zagranicznym. Średnia za okres od stycznia do końca kwietnia br. dla PPI to spadek o 2,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Źródło:

http://www.stats.gov.cn

Handel zagraniczny trzyma się mocno…

Tymczasem w okresie styczeń-kwiecień br. wielkość obrotów w handlu zagranicznym Chin wciąż rośnie, choć dynamika tego wzrostu maleje.

I tak wymiana towarowa z zagranicą liczona w juanach wzrosła w tym okresie o 5,8% r/r, przy czym

 • eksport w zrósł o 10,6%,
 • a import zmalał o 0,02%.

Dodatni bilans handlu zagranicznego powiększył się o 56,7% r/r.

W przeliczeniu na dolary amerykańskie chiński handel zagraniczny wzrósł w tym okresie o 10,1% r/r, przy czym

 • eksport wzrósł o 12,5% r/r
 • import wzrósł o 7,1% r/r.

W tym przeliczeniu dodatni bilans handlowy w wysokości 212,9 mld USD (ok. 886,82 mld PLN) wzrósł o 42,3% r/r.

Różnica wyników liczonych w RMB i USD wynika głównie z różnic kursowych.

Nie zmienia się pierwsza trójka czołowych partnerów zagranicznych Chin. To w kolejności:

 • państwa Azji Południowo- Wschodniej (ASEAN),
 • Unia Europejska i
 • Stany Zjednoczone.

W ciągu czterech pierwszych miesięcy br. eksport chiński do ASEAN wzrósł o 8,7% r/r, import zaś zmalał o 5,3% r/r.

Eksport do UE zwiększył się o 13,8% r/r, a import skurczył się o 8,3% r/r.

Eksport do USA wzrósł o 12,6%, import zmalał o 1,7%, a całość obrotów zwiększyła się o 8,7% r/r.

W obrocie towarowym z zagranicą udział firm prywatnych wyniósł w okresie styczeń-kwiecień br. 48,5%. Udział przedsiębiorstw zagranicznych z kolei wyniósł 35,1%. Na trzecim miejscu uplasowały się chińskie przedsiębiorstwa państwowe z udziałem 16,4%.

Wciąż rośnie eksport produktów mechanicznych, elektrycznych, wysoko przetworzonych i stanowił w tym okresie 57,9% jego całości.

Jednym z głównych towarów eksportowych Chin staja się samochody. Ich eksport wzrósł o 120,3% r/r.

W imporcie dominują jak zwykle surowce. W omawianym okresie wzrósł import ropy naftowej, rudy żelaza, węgla, gazu naturalnego. Spadł import miedzi, wyrobów stalowych, ziaren soi.

Źródło:

https://wallstreetcn.com

http://www.gov.cn

Optymizm na rynku motoryzacyjnym

W kwietniu br. sprzedano w Chinach 1,63 mln samochodów lokalnej produkcji, co oznacza wzrost o 55,5% r/r (2,5% m/m). W tej liczbie 527 tysięcy to samochody elektryczne i hybrydowe. Tu odnotowano wzrost o 85,6% r/r, ale spadek o 3,6% m/m. Od początku bieżącego roku sprzedano w ChRL 1,843 mln tego typu samochodów, o 36% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Źródło:

https://j.021east.com

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button