WiadomościWiadomości

Gospodarka Chin: dane I kwartał 2024

Zebraliśmy dane dotyczące gospodarki chińskiej w I kwartale bieżącego roku. Warto się im przyjrzeć z perspektywy doniesień o „upadających Chinach”, czyli przez pryzmat doniesień naszych mediów głównego nurtu (i nie tylko).

Zacznijmy od tempa wzrostu gospodarki mierzonego wzrostem produktu krajowego brutto, czyli PKB.

Otóż wedle informacji chińskiego urzędu statystycznego PKB Chin w I kwartale tego roku wzrósł o 5,3%  w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zachodni eksperci oczekiwali, iż chińska gospodarka wzrośnie w tym okresie w granicach 4,2~4,6%.

W roku 2023 PKB Chin wzrósł o 5,2% w porównaniu z rokiem 2022.

Inne ważniejsze wskaźniki:

Dane: Krajowy Urząd Statystyczny (NBS, chin. 国家统计局)

Cztery główne wskaźniki makro, a mianowicie wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inflacja i bilans płatniczy, pozostały stabilne. Stopa wzrostu inwestycji w środki trwałe wzrosła o 1,5% w porównaniu z całym poprzednim rokiem. Sprzedaż detaliczna towarów i usług zwiększyła się odpowiednio o 4,7% i 10% r/r, a tempo wzrostu handlu zagranicznego utrzymało się na poziomie +5% r/r (liczone w RMB). Dochód do dyspozycji na mieszkańca wzrósł o 6,2% r/r.

Nie obyło się bez (zresztą spodziewanych) problemów. Największą bolączką jest nadal kryzysowa sytuacja w sektorze nieruchomości. Uzdrowienie tego sektora może potrwać. To powolny proces. Niepokojąca jest stosunkowo niska konsumpcja/sprzedaż. Wciąż groźna jest deflacja. Ceny fabryczne od ponad roku są ujemne. Bezrobocie utrzymuje się nadal powyżej zakładanych 5%, co również wymaga uwagi decydentów.

Jednak ogólne podstawy gospodarki są solidne, więc istnieje możliwość rozwiązania tych problemów dzięki działaniom władz i przy użyciu instrumentów finansowych. Na ile rządowi uda się dalej ożywiać chińską ekonomię? Przekonamy się już za 3 miesiące. Tymczasem, jak zwykle, wszelkie opinie o zbliżającym się upadku gospodarki Chin są mocno przesadzone.

Przykład takich opinii można znaleźć w “Pulsie Biznesu“, wydawać by się mogło – poważnego biznesowego pisma.

“Ekonomiści uważają, że tempo wzrostu gospodarczego Chin spadło w pierwszym kwartale do 4,6 proc. i było najniższe od roku informuje Reuters”. Oczywiście Chińczycy podają fałszywe dane, wszak wedle opinii zachodnich gospodarka Chin spowalnia, już za chwilę się zatrzyma, by potem upaść i lec w gruzach…

I tak od kilku dekad. Tylko czemu chińska gospodarka się wciąż rozwija, choć przecież powinna się zwijać? To chyba nie ma większego znaczenia. Liczy się wszak klikalność materiałów, a nie ich realna wartość.

Takie czasy.

Więcej: stats.gov.cn/sj/zxfb/202404/t20240416_1954591.html;

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Szczegóły szkolenia TUTAJ

 

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button