WiadomościWiadomości

Handel zagraniczny Chin hamuje!

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (35/2023/287)

Trudno o optymizm, choć…  

W czerwcu inflacja CPI wyniosła w Chinach w relacji rok do roku (r/r) 0%, kiedy w maju było to 0,2% r/r. Wprawdzie ceny żywności wzrosły w czerwcu o 2,3% (r/r), najsilniej od trzech miesięcy, ale spadły ceny artykułów przemysłowych. Deflacja jest już realnym zagrożeniem.

Dane Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) (m/m – miesiąc do miesiąca;  r/r – rok do roku)

W tym samym okresie ceny producentów (PPI) spadły o 5,4% r/r. To dziewiąty miesiąc z rzędu spadku cen producentów, a zarazem największy spadek tych cen od grudnia 2015 roku.

Dane Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) (m/m – miesiąc do miesiąca;  r/r – rok do roku)

Oczekuje się, że ten negatywny trend powinien wyhamować w drugiej połowie roku.

Dane dotyczące inflacji, zarówno mierzonej cenami konsumenckimi, jak i producentów jasno dowodzą, że rząd chiński będzie musiał zwiększyć wysiłki na rzecz ożywienia gospodarki i popytu. Przy czym sytuacja ta nie jest wyłącznie zależna od kondycji gospodarki samych Chin, ale zależy od koniunktury na rynkach międzynarodowych. Z drugiej strony Chiny są motorem światowego wzrostu gospodarczego. Wszelkie spowolnienie w Chinach odbije się na globalnej sytuacji, na ekonomiach innych państw.

To czego możemy się obawiać, to zjawisko swoistego sprzężenia zwrotnego. Recesja na rynkach światowych wpływa na spowolnienie gospodarki chińskiej, a to spowolnienie pogłębia recesję na świecie.

Źródło:

www.stats.gov.cn

Czyżby motor się zaciął?

Handel zagraniczny od dekad był najmocniejszą strona chińskiej gospodarki. Z danych ostatnio opublikowanych przez Generalną Administrację Ceł Chin wynika, że ta sytuacja ulega zmianie. Chiński handel zagraniczny znacznie spowolnił.

Pierwsze oznaki spowolnienia obserwowano już na początku roku, ale dane czerwcowe i skumulowane dane za pierwsze półrocze wskazują jednoznacznie, że od końca pandemii Covid-19 globalna gospodarka, źródło zamówień dla chińskiego przemysłu, nie odzyskała wigoru. Co więcej, pojawiają się coraz wyraźniejsze oznaki ogólnoświatowej recesji.

Obroty w chińskim handlu zagranicznym w czerwcu, jak i w całym pierwszym półroczu znacząco spadły w porównaniu do analogicznych okresów roku 2022. W czerwcu spadek wyniósł 10,1% r/r, w całym półroczu zaś 4,7% r/r. Spadki dotyczą zarówno eksportu, jak i importu.

Dane: (中国海关总署) Generalna Administracja Ceł Chin

Pomimo spadku obrotów utrzymuje się nadwyżka w chińskim bilansie handlowym z zagranicą. Nadwyżka ta liczona w RMB w całym półroczu wzrosła o 13,5% r/r, liczona w USD o 6,03% r/r. Różnica w wielkości nadwyżki liczonej w RMB wynika ze znacznego osłabienia chińskiej waluty wobec dolara amerykańskiego (o ok. 10%).

Nie zmienia to faktu, że chiński eksport w czerwcu br. osłabł zdecydowanie. Najbardziej widoczne jest to w obrotach z USA, gdzie odnotowano 24% spadek eksportu.

Na tle ogólnego spadku wielkości obrotów handlowych z zagranicą (o 8,4% r/r) wyróżnia się wielkość wymiany handlowej z Francją. Wprawdzie eksport spadł o 9,3% r/r, ale import wzrósł o 13,9% r/r.

W przypadku Niemiec obroty handlowe spadły, przy czym Chiny, jak zwykle, więcej z Niemiec importują, niż do nich eksportują.

Znacznie wzrosły obroty handlowe z krajami „Pasa i Szlaku”: o 37,3% r/r.

Dane: (中国海关总署) Generalna Administracja Ceł Chin

Obroty handlowe Chin z Rosją w pierwszym półroczu br. wzrosły o 40,6% r/r, osiągając wartość 114,55 mld USD (ok. 454,61 mld PLN). Import z Rosji wyniósł 62,26 mld USD (ok. 247,1 mld PLN), co oznacza wzrost o 19,4% r/r. Chiński eksport do Rosji osiągnął wartość 52,28 mld USD (ok. 207,49 mld PLN).

W porównaniu z wielkością wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi liczby te wydają się imponujące.

W tym przypadku w okresie od stycznia do końca czerwca br. wartość wymiany handlowej osiągnęła poziom 327,26 mld USD (ok. 1,3 bln PLN), co oznacza spadek obrotów o 14,5% r/r. Eksport z Chin do USA w tym okresie osiągnął wartość 239,35 mld USD (ok. 949,49 mld PLN) – spadek o 17,9% r/r, import z USA wart był 87,91 mld USD (ok. 348,75 mld PLN) – spadek o 3,7% r/r.

Spadek obrotów z USA jest efektem amerykańskiej polityki i sankcji, ale zarazem efektem zdecydowanego spowolnienia gospodarki USA.

W obszarze chińskiego handlu zagranicznego najbardziej aktywne są firmy prywatne. W pierwszym półroczu br. odpowiadały za 52,7% wymiany handlowej z zagranicą. Przedsiębiorstwa zagraniczne miały udział 30,7% w tym handlu, a przedsiębiorstwa państwowe 16,6%.

Biorąc pod uwagę strukturę handlu zagranicznego Chin warto odnotować, iż w pierwszym półroczu 2023 roku 56,7% eksportu stanowiły towary wysoko przetworzone, urządzenia mechaniczne i elektryczne. Przebojem eksportowym Chin stały się samochody. Ich eksport wzrósł o 123,5% r/r.

Na kolejnych pozycjach uplasowały się pojazdy elektryczne, baterie litowo-jonowe, elektrownie wiatrowe i słoneczne (wzrost o 61,6% r/r).

O 31,3% r/r zwiększył się eksport stali i jej wyrobów, a o 35,1% r/r eksport nawozów.

W imporcie jak zawsze dominują surowce i materiały. Zwiększył się import rudy żelaza, węgla, gazu, ropy i jej przetworów, soi. Spadła wielkość importu miedzi i układów scalonych (sankcje).

Według opinii Generalnej Administracji Ceł handel zagraniczny powinien powróci do wzrostów w drugiej połowie roku. Mimo, iż stoi on w obliczu większej presji. Ogólnie ocenia, że chiński handel zagraniczny ma trzy solidne podstawy.

Pierwsza to duża witalność. W pierwszej połowie br. handlem zagranicznym w Chinach zajmowało się 540 tys. podmiotów, co oznacza wzrost o 6,9% r/r. W znakomitej większości były to podmioty prywatne (krajowe i zagraniczne).

Druga to struktura handlu. Zwiększa się udział (w eksporcie) produktów wysoko przetworzonych, maszyn, urządzeń.

Trzecia to kierunki handlu zagranicznego. Szybko rozwija się wymiana handlowa z rynkami wschodzącymi (Afryka, Ameryka Łacińska), gdzie w strukturze handlu zaczynają dominować produkty związane z eksploatacją OZE.

Jednocześnie władze celne nie ukrywają wyzwań jakie stoją przed chińskim handlem zagranicznym. A są nimi m.in.: wysoki poziom inflacji w głównych rozwiniętych gospodarkach i trwające konflikty geopolityczne. Niewystarczająca jest zarazem siła odbicia popytu zewnętrznego.

Źródła:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

 

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button