Wiadomości

Chiny: Ekskomunikowanie biskupów “nieuzasadnione i niegrzeczne”

PEKIN – Biuro Spraw Religijnych Chińskiej Republiki Ludowej oświadczył,  że groźby ze strony Watykanu obłożeniem dwóch chińskich biskupów ekskomuniką, którzy zostali ustanowieni przez Pekin bez zgody papieskiej, są "ekstremalnie nieuzasadnione i niegrzeczne".

Biuro Spraw Religijnych stwierdza w swoim oświadczeniu,  że praktyka Patriotycznego Stowarzyszenia Chińskich Katolików – tzw. kościóła patriotycznego ustanawiania biskupów wedle swojego uznania ustanowiona została w imię właściwego kierowania życiem wiernych w kraju oraz dla rozpowszechniania wiary katolickiej wśród obywateli Chin. Groźba ekskomuniki kierowana przez Watykan wobec chińskich biskupów rani uczucia chińskich katolików, którzy czują się zasmuceni takim zachowaniem Stolicy Apostolskiej.

Lei Shiyin i Joseph Huang Bingzhang zostali ustanowieni biskupami 29 czerwca i 14 lipca bez konsultacji z Watykanem i bez aprobaty papieża, co jest żelazną regułą w obrębie kościoła katolickiego dotyczącą zarówno ustanawiania biskupów jak i kardynałów. Biuro Spraw Religijnych ChRL podkreślił w swoim oświadczeniu, że ogromna większość kapłanów i wiernych kierując się swoją zbiorową mądrością pójdzie dalej drogą umożliwiającą niezależne od zewnętrznych wpływów wybory własnych biskupów, a rząd ChRL będzie nadal wspierał tego typu praktyki. Na koniec oświadczenia stwierdzono, że władze Chin wyrażają wolę poprawienia stosunków z Watykanem na drodze konstruktywnego dialogu. Pierwszym krokiem do powrotu do dialogu powinno być porzucenie przez Watykan pomysłu ekskomunikowania obu biskupów.

Dla mniej zorientowanych: Patriotyczne Stowarzyszenie Chińskich Katolików (PSKCh) (również Katolicki Kościół Patriotyczny w Chinach) – związek wyznaniowy powstały w 1958 r. w Chińskiej Republice Ludowej celem zastąpienia zdelegalizowanego Kościoła katolickiego. Podlega pod Biuro Spraw Religijnych Chińskiej Republiki Ludowej. Zrzesza 5 mln chińskich świeckich, oraz duchownych, którzy formalnie nie uznają zwierzchnictwa Watykanu.

Z kanonu 2314 prawa kanonicznego z 1917 r. wynika, że PSKCh jest Kościołem schizmatyckim, ale Watykan nigdy go za taki en masse nie uznał. W 1957 r. papież Pius XII dokonał jedynie ekskomuniki biskupów należących do stowarzyszenia i wyświęcających biskupów bez zgody Watykanu. Dlatego PSKCh bywa określane jako "oficjalny Kościół w Chinach".

Od czasów pontyfikatu Jana Pawła II, Watykan zabiega o powrót PSKCh na łono Kościoła. Po 2000 r. stowarzyszenie, które dotąd samo konsekrowało biskupów, zaczęło czekać z ich intronizacją na aprobatę z Watykanu. W ostatnich latach z cichym błogosławieństwem papieża wstąpiło na tron kilku biskupów ”patriotycznego” Kościoła. Aprobata dla nich nie była oficjalnie ogłaszana, żeby nie dawać chińskim władzom pretekstu do oskarżeń o "ingerencję w wewnętrzne sprawy kraju"

PSKCh formalnie nie uznaje wszelkich decyzji Watykanu podjętych od 1949 r. W ten sposób kwestionuje m.in. wszystkie kanonizacje i encykliki od 1949 r., dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny (1950), postanowienia II Soboru Watykańskiego (1962-1965), a także reformy liturgii (1969-1970). W rezultacie w latach 1976-1990 msze w Chinach odprawiano w rycie trydenckim.

W nauczaniu społecznym PSKCh nie może być sprzeczne z programem społecznym partii komunistycznej. Dlatego m.in. nie występuje przeciw aborcji czy nienaturalnej antykoncepcji. Duchowni są zmuszani do wyrażania poparcia dla decyzji władz.

Źródło: China Daily, KAI

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button