ABC ImportuImport Z Chin

Import: Obliczanie należności celnych [tabela z przykładem]

Import wiąże się z cłami. Zazwyczaj każdy importer musi oszacować należności podatkowe, jakie będzie musiał zapłacić przy przywozie towarów. Poznaj zasady obliczania należności celno-podatkowych.

Na wstępie chciałbym dodać, że w przypadku mającego się odbyć przywozu, zawsze należy skontaktować się z wybraną agencją celną, którą chcemy uczynić naszym przedstawicielem. Dodatkowo zgodnie z art. 11 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (dalej WKC): administracja celna ma obowiązek udzielić informacji na temat przepisów prawa, więc można odwiedzić odpowiedni Urząd lub Oddział Celny.

Wartość celna: jak ją obliczyć?

Wartość celna zgodnie z definicją art. 29 WKC jest to zasadniczo wartość transakcyjna zapłacona za towar. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to wartość zafakturowana. Jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej wartość przelicza się tą wartość po kursie celnym. Jest to kurs z przedostatniej środy miesiąca poprzedniego (czyli w kwietniu obowiązuje kurs z tabeli dziennej opublikowanej przez NBP w przedostatnią środę marca).

Wartość celna to wartość transakcyjna zapłacona za towar

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 WKC, kursy celne są publikowane na stronach Ministerstwa Finansów. Co do zasady kurs obowiązuje przez cały miesiąc, ale jeżeli wahania kursowe danej waluty przewyższają 10% dzień do dnia, wtedy Służba Celna publikuje nowy kurs odnoszący się jedynie do waluty jaka uległa wspomnianym wahaniom. Ważne by pamiętać, że stosuje się kurs obowiązujący w dniu zgłoszenia towarów do procedury celnej (nie jest istotne wprowadzenie towarów na obszar celny Wspólnoty, albo złożenie deklaracji skróconej, a jedynym ważnym momentem jest dzień złożenia dokumentu SAD w Oddziale Celnym).

Wartość fakturowana przeliczona na walutę państwa członkowskiego, w którym zgłoszenie jest składane i zaokrąglona do liczb całkowitych staje się wartością statystyczną, która jest podstawą do dalszych obliczeń.

Sprawdź także: Polska może stać się ofiarą amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. Ucierpieć mogą na tym polskie fabryki

Wartość celna – co powiększa wartość statystyczną?

Jak wyjaśniałem w poprzednim artykule, warunki dostawy zapisane na fakturze określają, jakie koszty i odpowiedzialność spoczywają na stronach transakcji. Można w uproszczeniu przyjąć, że jeżeli warunki dostawy zaczynają się na literę „E” lub „F”, pewne dodatkowe koszty związane przede wszystkim z transportem towaru ponosi kupujący, a jeżeli warunki dostawy zaczynają się na „D” lub „C” koszty transportu są zapłacone przez sprzedającego (i zawarte w cenie towaru).

Zgodnie z art. 30 i kolejnymi WKC do wartości statystycznej dolicza się wartość transportu, pakowania itp. Jeżeli więc otrzymamy towar na warunkach z grupy „E” lub „F” wynika z tego, że poniesiemy dodatkowe koszta- transportu do miejsca wprowadzenia na teren UE i koszty transportu po UE (albo tylko koszty po UE). Wspomniane koszty muszą być doliczone do wartości statystycznej, aby stały się podstawą naliczenia cła.

Rozważając ideę warunków dostawy, należy pamiętać, że symbol Incoterms jest powiązany z miejscem przeniesienia odpowiedzialności. Załóżmy, że kupiliśmy towar w Pekinie:

  • Jeżeli warunki dostawy będą EXW Pekin, to do wartości celnej zostaną dodane zarówno koszty transportu po Chinach, morskiego jak i po UE.
  • Jeżeli warunki będą zapisane FOB Kanton, to doliczone zostaną koszta transportu morskiego i po UE.
  • Jeżeli będzie to CIF Gdynia, to dodawać będziemy tylko transport po UE (bo pozostała część jest zapłacona przez sprzedającego i zawarta w koszcie towaru).

Ważne jest fakt, że zasadniczo dolicza się jedynie koszty transportu, dodatki paliwowe, bezpieczeństwa, przeładunki, handlig nie są doliczane. Wspomniane koszty są określane na podstawie faktur, które należy przedstawić do odprawy; jeżeli zostały wystawione w walucie obcej, muszą być przeliczone na walutę krajową zgodnie z obowiązującym kursem celnym.

Jak oblicza się należności celno- podatkowe?

            Przyjmijmy, że mamy najgorszą z możliwych sytuacji, czyli że zakupiliśmy towar na warunkach EXW i mamy dwie faktury: jedną od spedytora morskiego, a drugą od lądowego. Z każdej z nich wartość netto (aby nie podatkować się od podatków) pozycji transport (pomijając wszystkie inne), jeżeli jest taka potrzeba, przeliczamy na walutę krajową. Następnie obliczamy wartość celną towaru i jesteśmy gotowi do obliczenia należności celno podatkowych.

Na stronie przeglądarki taryfowej Isztar możemy odnaleźć odpowiednią pozycję taryfy i odpowiadającą jej stawkę celną (kwestii taryfikacji, stawek celnych i podatkowych oraz stawek VAT poświęcę kolejny artykuł). Do wartości celnej dodajemy transport morski, i obliczamy należność celną zgodnie z obowiązującymi stawkami. Podstawę opodatkowania podatkiem VAT stanowi wartość celna powiększona o wartość transportu morskiego i lądowego oraz cła. Obliczenia wykonuje się zgodnie z tabelkami poniżej:

obliczenie cła

Wartość celna

20.000 zł

Transport poza UE

12.000 zł

Podstawa obliczenia cła

32.000 zł

Stawka celna

10%

Należność z tytułu cła

3.200 zł

obliczanie VAT

Wartość celna

20.000 zł

Transport poza UE

12.000 zł

Transport po UE

2.500 zł

Wartość cła

3.200 zł

Podstawa obliczenia VAT

37.700 zł

Stawka VAT

23%

Należność z tytułu VAT

8.671 zł

            Razem należności celno-podatkowe (cło i VAT) z tytułu tego symulowanego importu wyniosłyby 11.871 zł. Jeżeli trafiłoby się, że towar podlega również opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, wtedy wymieniona w tabeli podstawa VAT stałaby się podstawą akcyzy, a obliczona akcyza dodana do podstawy opodatkowania akcyzą stałaby się podstawą opodatkowania VAT.

Wartość celna i zapłata

Zgodnie z zapisami art. 201 WKC dług celny w przywozie powstaje w wyniku zgłoszenia towarów do procedury dopuszczenia do obrotu. Należności celne przywozowe są określane przez organ podatkowy i zostają zaksięgowane. Jak zapisano w art. 74 WKC, zwolnienie towarów do procedury następuje po zapłaceniu lub zabezpieczeniu należności celnych.

Wynika z tego jasno, że:

aby otrzymać towar z Urzędu Celnego należy najpierw wpłacić cło i VAT na konto przychodów właściwej Izby Celnej.

Oczywiście wpłacony podatek VAT jest rozliczany metodami księgowymi w deklaracji podatkowej (co nie zmienia faktu, że nawet jeżeli mamy w momencie odprawy nadpłacony VAT). Istnieje co prawda możliwość do rozliczania podatku od towarów i usług powstałych z tytułu importu w ramach comiesięcznych deklaracji vatowskich, ale jest to obwarowane warunkami prawnymi.

kontakt@chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button