GospodarkaWiadomości

HSBC: Projekt Nowy Jedwabny Szlak mało znany

Z badania przeprowadzonego przez firmę Nielsen na zlecenie banku HSBC jedynie dwie na pięć firm na świecie ma świadomość ogromnego planu inwestycji infrastrukturalnych, zwanego Nowym Jedwabnym Szlakiem. Obejmuje on budowę nowych morskich i lądowych połączeń między Azją a Europą w celu wspierania wymiany handlowej i przepływów kapitałowych w obu kierunkach.

„Projekty związane z budową Nowego Jedwabnego Szlaku już dziś otwierają wiele możliwości dla firm, które zajmują się rozwojem infrastruktury, takiej jak drogi, porty czy sieci telekomunikacyjne”, powiedział Martin Reichel, członek zarządu HSBC Bank Polska S.A. odpowiedzialny za Pion Bankowości Komercyjnej i Globalnej. Realizowane już inwestycje obejmują m.in. budowę linii kolejowej w Indonezji, centrum logistycznegow Grecji i stacji elektroenergetycznej w Bangladeszu. „W przyszłości Nowy Jedwabny Szlak będzie wspierał rozwój wymiany handlowej między 60 krajami, które znajdują się na jego trasie, a w których mieszka prawie 2/3 światowej populacji. To szansa, którą powinna przeanalizować każda firma szukająca nowych możliwości rozwoju czy rynków zbytu”, dodał.

W gronie firm świadomych szans biznesowych wynikających z realizacji tego przedsięwzięcia prym wiodą przedsiębiorstwa z Europy oraz Ameryki Północnej. To właśnie one mogą przodować w zdobywaniu kontraktów na realizację projektów związanych z budową Nowego Jedwabnego Szlaku, uzyskując przewagę nad swoimi azjatyckimi odpowiednikami. Do prowadzenia prac nad strategiami umożliwiającymi im wykorzystanie tych szans przyznało się 12% respondentów z Europy i 9% z Ameryki Północnej. Natomiast w regionie Azji Pacyficznej (z wykluczeniem Chin) – jedynie 6%, wynika z badania HSBC. „Z naszych rozmów z firmami wynika, że idea Nowego Jedwabnego Szlaku wymaga dalszego promowania wśród polskich przedsiębiorstw. Nad Wisłą jest wiele silnych, dobrze zarządzanych firm, które mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykorzystać szanse związane z tym projektem, zarówno na etapie budowy, jak i wówczas, gdy zacznie działać pełną parą”, stwierdził Martin Reichel z HSBC Bank Polska.

Z doświadczeń Polsko-Chińskiej Rady Biznesu (PChRB) wynika, że wiedza polskich firm na temat tego projektu nie wykracza poza ogólne hasła. „Ta słaba znajomość tematu wynika z faktu, że dotychczasowa debata o Nowym Jedwabnym Szlaku została zdominowana przez urzędników, naukowców i ekspertów. Brak jest dialogu ze środowiskami biznesowymi, wskazania im szans rozwoju w ramach tego przedsięwzięcia w kraju i na rynkach trzecich”, uważa Zbigniew Niesiobędzki, Wiceprezes PChRB. „W świadomości polskich przedsiębiorców funkcjonuje przekonanie o wielkich inwestycjach infrastrukturalnych, które będą adresowane do dużych, głównie państwowych chińskich i polskich przedsiębiorstw. Firmy średnie i mniejsze, które dominują w polskim krajobrazie gospodarczym, obawiają się, że będą na końcu łańcucha inwestycyjnego i nie będą partycypowały w potencjalnych jego efektach”, dodaje. Ekspert PChRB zaznacza jednocześnie, że jesteśmy w początkowej fazie realizacji Nowego Jedwabnego Szlaku w naszej części świata i że potrzeba czasu na skonkretyzowanie szczegółów projektu.

Potrzeby finansowe związane z realizacją tego przedsięwzięcia są ogromne. Azjatycki Bank Rozwoju szacuje, że same inwestycje infrastrukturalne realizowane w Azji mogą pochłaniać 800 mld dolarów rocznie do 2020 roku. Tymczasem w ubiegłym roku chińskie przedsiębiorstwa zainwestowały jak dotąd 14,8 mld dolarów w krajach położonych na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Chiński rząd oczekuje, że wartość wymiany handlowej z krajami położonymi na tym szlaku przekroczy 2,5 bln dolarów rocznie w ciągu kolejnej dekady.

„Przewagą Polski jest to, że w przeciwieństwie do wielu innych krajów, znajduje się na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku – pociągi już dziś kursują między Łodzią a dwoma chińskimi miastami. Co więcej, Polska dołączyła do grona członków-założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych . Powinno to sprawić, że polskie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do informacji o kontraktach finansowych przez tę instytucję niż ich potencjalni konkurenci z krajów, które nie są członkami, np. z Czech. Ważnym czynnikiem sprzyjącym rozwojowi polsko-chińskiej współpracy jest również bardzo dobry klimat polityczny i obustronna chęć zacieśniania relacji, przypieczętowana w trakcie czerwcowej wizyty prezydenta Chin w Polsce”, dodał Martin Reichel.

„Polska jest niewątpliwe ważnym ogniwem Szlaku. Jako kraj mamy przewagi konkurencyjne w stosunku do naszych sąsiadów. Trzeba jednak pamiętać, że najbardziej pożądane i atrakcyjne dla tej inicjatywy, szczególnie w naszej części Europy, są projekty transgraniczne, angażujące więcej niż jeden kraj. Oprócz pozytywnego nastawienia do projektu wśród przedstawicieli polskich władz i społeczeństwa, niezbędne jest również współdziałanie i i koordynacja działań w obrębie kilku krajów. Do tej pory, głównie z uwagi na rozbieżność interesów, nie udało nam się zrealizować zbyt wielu znaczących inwestycji we współpracy z innymi krajami”, dodał Zbigniew Niesiobędzki z PChRB.

Postępy w budowie Nowego Jedwabnego Szlaku powinny przyczynić się do promowania wiedzy na temat chińskiej waluty i jej wykorzystania w handlu międzynarodowym.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie HSBC w 14 krajach, odsetek firm wykorzystujących juana w wymianie handlowej wzrósł z 17% w 2015 roku do 24% w tym roku. Ma to związek między innymi z faktem, że korzystanie z tej waluty staje się coraz łatwiejsze. Wraz z ewolucją chińskich regulacji finansowych i upowszechnianiem się juana w międzynarodowej praktyce biznesowej, respondenci badania mają coraz mniej trudności w zrozumieniu przepisów, wymogów dokumentowych i przepływu środków.

Źródło: HSBC Bank Polska S.A.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button