Wiadomości

Uzyskanie patentu w Chinach teraz łatwiejsze

Od bardzo dawna Chiny są postrzegane jako kraj, w którym najczęściej dochodzi do łamania praw własności przemysłowej, w tym praw wynikających z ochrony patentowej. W dużej mierze ten stereotyp jest prawdziwy, niemniej jednak w ostatnich latach Chiny dokonały znaczącego postępu w zakresie rejestracji wynalazków oraz ich ochrony patentowej.

Należy jednak mieć na uwadze, że pomimo istnienia świadomości ochrony patentowej wynikającej z dokonania rejestracji w odpowiednich organach międzynarodowych i innych państwach, w dalszym ciągu najlepszym instrumentem zapewniającym ochronę nowych technologii na terytorium Chin jest dokonanie rejestracji wynalazku w sposób zgodny z prawem chińskim.

Do chwili obecnej uzyskanie patentu na wynalazek na terytorium Chin było bardzo trudne, czasochłonne oraz napotykało na liczne przeszkody ze strony chińskich organów patentowych, które wynikały ze specyfiki tamtejszego systemu prawnego. Od dnia 1 lipca 2013 r. uzyskanie ochrony patentowej dla polskich wynalazków na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej wydaje się jednak znacznie łatwiejsze.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) oraz Państwowy Urząd Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO) uruchomiły właśnie pilotażowy program nazwany „Patent Prosecution Highway” (PPH).  Na mocy tego programu, którego uruchomienie wynika z umowy zawartej pomiędzy obydwoma urzędami, od dnia 1 lipca 2013 r. polscy zgłaszający mogą skorzystać z przyspieszonej procedury uzyskania patentu w Chinach, bazując na odpowiadającym mu polskim zgłoszeniu patentowym.

Celem wdrożonego programu pilotażowego PPH jest przyspieszenie procesu badania zgłoszenia w Chinach w oparciu o badanie odpowiadającego mu zgłoszenia polskiego, wykonanego już uprzednio przez eksperta UPRP.

W celu skorzystania z przyspieszonej procedury w ramach programu pilotażowego PPH, zgłaszający musi wypełnić formularz „Request for Participation in the Patent Prosecution Highway Program” (pol. „Wniosek o zastosowanie procedury w ramach programu PPH”). Program ma obowiązywać przez okres dwóch lat – od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku. W razie potrzeby, program ten może być przedłużony do czasu zgromadzenia przez uczestniczące urzędy takiej liczby wniosków, która będzie wystarczająca do należytej oceny wdrożonego programu. Z ubieganiem się o skorzystanie z tej procedury nie należy jednak zwlekać – UPRP oraz SIPO mogą wcześniej zakończyć realizację programu pilotażowego PPH, gdy nie będą one w stanie rozpatrzyć napływających wniosków ze względu na zbyt dużą ich liczbę lub z innych ważnych powodów.

W celu skorzystania z przyspieszonej procedury wynikającej z programu pilotażowego PPH, oprócz wypełnienia formularza o którym mowa powyżej, zgłaszający musi spełnić wymagania szczegółowo określone w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące składania wniosków o PPH do SIPO” oraz wskazać załączniki wymagane przez ten dokument w sposób umożliwiający ich zidentyfikowanie. Do załączników tych należą: kopie wszelkich czynności urzędowych wystosowane przez Urząd Patentowy RP w związku z odpowiadającym zgłoszeniem oraz ich tłumaczenie, kopie wszystkich zastrzeżeń uznanych przez Urząd Patentowy RP za dopuszczalne lub wskazujące na posiadanie zdolności patentowej przez przedmiot zgłoszenia oraz ich tłumaczenie, kopie materiałów referencyjnych cytowanych przez eksperta Urzędu Patentowego RP oraz tabelę wskazującą, że złożone zastrzeżenia odpowiadają zastrzeżeniom złożonym wcześniej. Ilekroć program pilotażowy wymaga złożenia tłumaczeń dokumentów, to tłumaczenia te mogą być wykonane według wyboru zgłaszającego: w języku angielskim lub chińskim. Przy składaniu formularza należy również mieć na uwadze, że wszelka komunikacja z SIPO odbywa się drogą elektroniczną.

Po złożeniu wymaganego wniosku oraz dokumentów podejmowana jest decyzja, czy dane zgłoszenie spełnia wymogi do zakwalifikowania go do przyspieszonego badania w ramach procedury PPH. Jeśli SIPO uzna dopuszczalność wniosku, zgłoszenie uzyskuje specjalny status i zostaje skierowane do przyspieszonego badania w ramach programu pilotażowego PPH. W przypadkach, gdy wniosek nie spełnia któregokolwiek z wymagań, zgłaszający jest o tym informowany, a braki we wniosku są wyraźnie wskazane. W takiej sytuacji, zgłaszającemu przysługuje tylko jedna możliwość usunięcia stwierdzonych braków. Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany, zgłaszający może go ponownie złożyć tylko raz. Jeśli ponownie złożony wniosek również nie zostanie zaakceptowany, zgłaszający jest o tym informowany, a jego zgłoszenie będzie oczekiwało na rozpatrzenie w ramach standardowej procedury.

Z komunikatem Urzędu Patentowego w sprawie programu pilotażowego PPH oraz szczegółowymi wytycznymi jego realizacji można zapoznać się pod adresem http://www.uprp.pl/uprp-sipo/Lead05,780,7798,4,index,pl,text/.

Źródło: Serwis Informacyjno-Doradczy BRIDGE

Show More

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button