PolitykaWiadomości

Xi Jinping Przewodniczącym ChRL ponad dwie kadencje

Zasadnicze zmiany w Konstytucji ChRL zaproponowane przez KC KPCh

BEIJING (PEKIN) – Dziś po południu odbyło się posiedzenie Komitetu Centralnego KPCh. Było to już trzecie posiedzenie od Zjazdu KPCh, który odbył się w październiku 2017. Taka częstotliwość posiedzeń Komitetu Centralnego KPCh ma charakter nietypowy. Świadczyć może o działaniach władz partii zmierzających do głębokich zmian w strukturach władzy, a może całym obowiązującym systemie. Jak i w dwóch poprzednich przypadkach, tak i tym razem informacja o posiedzeniu KC KPCh została ogłoszona z dwudniowym wyprzedzeniem. Xi Jinping

Zaledwie dwa dni temu, w nawiązaniu do informacji o dzisiejszym posiedzeniu mowa była o dwóch zmianach w konstytucji, dotyczących włączenia do jej treści myśli Xi JinPinga oraz zmiany tekstu przysięgi urzędników. Ku powszechnemu zaskoczeniu dziś popołudniu ogłoszono cały pakiet proponowanych zmian w konstytucji chińskiej. Najważniejsze z nich to: Xi Jinping

  • dodanie do konstytucji myśli Xi JinPinga o socjalizmie z chinskim charakterem dla nowej ery i naukowego podejścia;
  • włączenie zapisu do konstytucji o budowaniu wspólnej przyszłości na bazie humanitaryzmu;
  • dodanie zdania o brzmieniu: "przywództwo Komunistycznej Partii Chin jest nieodzownym warunkiem dla budowania socjalizmu z chińskim charakterem"
  • włączenie do konstytucji „socjalistycznych wartości moralnych”; Xi Jinping
  • dodanie klauzuli, że wszyscy funkcjonariusze publiczni, bez wyjątku, muszą składać przysięgę na wierność konstytucji;
  • zniesienie dwukadencyjności urzędowania prezydenta i wiceprezydenta Chin;
  • stworzenie nowej komisji nadzoru i kontroli (partyjnej) jako organu państwowego;

Wszystkie te zmiany wzmacniają identyfikację Komunistycznej Partii Chin z państwem chińskim, jednak najistotniejszym novum jest propozycja odejścia od praktykowanej od czasów Deng Xiaopinga dwukadencyjności sprawowania najwyższych urzędów. To zmiana fundamentalna, podważająca polityczny model Denga, który wprowadzając ograniczoną kadencyjność skutecznie uniemożliwiał pojawienie się na politycznej scenie Chin nowego Mao. Trudno zakładać, że Xi postanowił być nowym Mao. Układ sił wewnątrz KPCh jest zbyt złożony, zbyt wiele tu frakcji i rozbieżnych interesów, aby jednostka, nawet bardzo wpływowa, zdołała powtórzyć swoisty wyczyn Mao Zedonga polegający na uzyskaniu statusu jedynowładcy, na wzór chińskich cesarzy. Celem Mao była sama władza, jako taka. Dzisiejsi przywódcy ChRL mają wiele więcej celów, mają też znacznie szersze horyzonty i aspiracje. Możliwość piastowania przez Xi funkcji Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej może być formą przygotowania na czas „burz i naporów”. Okres po roku 2020 to dla ChRL wiele nowych wyzwań, zagrożeń, niepewności. Być może nie będzie to najlepszy moment na przekazywanie władzy nowym, mniej doświadczonym towarzyszom. Prawdziwe intencje stojące za dzisiejszą „propozycją” KPCh poznamy za czas jakiś. Jedno jest pewne: dzisiejsza sugestia Komitetu Centralnego z pewnością zostanie „klepnięta” przez delegatów na doroczną sesję Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, która rusza 5 marca. Nabierze wtedy charakteru decyzji chińskiego parlamentu, a co za tym idzie stanie się prawem obowiązującym w ChRL. Xi Jinping

 

教授梁安基  Andrzej Z. Liang 

当代中国研究所Instytut Badań Chin Współczesnych

中国情报单位 China Intelligence Unit

Zdjęcie: China Daily Xi Jinping

Xi Jinping

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button