WiadomościWiadomości

Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (18/22)

9 - 15 maja 2022

Z prac Rządu (来自政府工作)

Xi rozmawia z Macoronem i Scholzem

9 maja br. prezydent Xi JinPing 习近平odbył dwie rozmowy z przywódcami państw europejskich:

pierwszą z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, drugą zaś z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Oprócz spraw gospodarczych, tradycyjnego niemal tematu rozwijania wzajemnej współpracy ekonomicznej, istotną kwestią poruszaną w obu rozmowach była ocena sytuacji na Ukrainie. Prezydent Xi przedstawił w nich niezmienne stanowisko Chin: rozwiązaniem jest dialog, działania ofensywne o dowolnej naturze będą ten konflikt wyłącznie przedłużać pogłębiając straty z niego wynikające, a dotykające zarówno Ukrainę, jak i inne państwa europejskie. Co ważne, w obu rozmowach Xi powtórzył, a jego rozmówcy to potwierdzili: niezbędne jest respektowanie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Wszystkie państwa regionu i świata powinny nakłaniać strony tego konfliktu zbrojnego do nawiązania dialogu prowadzącego do zawarcia pokoju.

Xi podkreślił, że Chiny zawsze stoją po stronie pokoju, że dokonują niezależnych ocen konfliktów w oparciu o rzeczywisty, całościowy, bezstronny, wyważony ogląd sytuacji. Kryzys na Ukrainie po raz kolejny naruszył europejskie bezpieczeństwo. Xi ostrzegł, iż może on stać się przyczynkiem do konfrontacji pomiędzy blokami państw, a ta konfrontacja mogłaby być znacznie większym, długotrwałym zagrożeniem dla światowego pokoju niż to co mam miejsce w Ukrainie. Nieodzowne jest wiec dołożenie wszelkich starań, aby uniknąć eskalacji trwającej wojny, bo rozszerzenie tego konfliktu może zrodzić sytuację niemożliwą do opanowania.

Prezydent Xi uważa, że strona europejska powinna okazać swoją historyczną odpowiedzialność oraz mądrość polityczną i skupić się na odpowiedzialnym rozwiązaniu problemu dla osiągniecia trwałego pokoju na kontynencie. Bezpieczeństwo europejskie powinno leżeć w rękach samych Europejczyków. Chiny popierają dążenia UE, których celem jest zakończenie konfliktu rosyjsko- ukraińskiego, osiągnięcie pokoju i zbudowanie trwałych, zrównoważonych, skutecznych europejskich ram bezpieczeństwa. Przy czym Unia Europejska nie powinna dać się wciągnąć w działania w duchu „zimnowojennej mentalności”.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Handel zagraniczny

W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku handel zagraniczny Chin wzrósł o 7,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (r/r), przy czym:

 • eksport wzrósł o 10,3%, a
 • import o 5%.

Chiński eksport wzrastał najintensywniej do takich państw jak:

 • Stany Zjednoczone o 8,7% r/r,
 • Korea Południowa o 8,4% r/r,
 • państwa Azji Południowowschodniej ASEAN o 7,2% r/r
 • Unia Europejska o 6,8% r/r.

Największym partnerem handlowym Chin są państwa ASEAN, które odpowiadają za 14,6% wszystkich obrotów w handlu zagranicznym Chin. Na drugim miejscu plasuje się Unia Europejska (13,8%), na trzecim Stany Zjednoczone (12,4%). Państwo Środka odnotowuje z tymi partnerami dodatni bilans handlowy.

W ciągu 4 pierwszych miesięcy bieżącego roku przedsiębiorstwa prywatne odpowiedzialne były za 48,5% wartości wszystkich transakcji w handlu zagranicznym Chin. Firmy zagraniczne dokonały 35,1% takich transakcji, a przedsiębiorstwa państwowe (SOE) 16,4%. Od wielu kwartałów w strukturze towarowej eksportu dominują produkty branży mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej i towary wysoko przetworzone (57,9%).

W imporcie niezmiennie dominują surowce i materiały. W stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku spadły ilości najważniejszych dotychczas towarów jak ruda żelaza, ropa naftowa, węgiel, gaz naturalny czy soja. Wzrósł import miedzi i jej pochodnych (o 0,9%).

W kwietniu rekordowe wyniki odnotowano w zakresie importu z Rosji. Wzrost prawie o 60 % r/r. Głównie importowano ropę i gaz.

CPI: Ceny towarów i usług (inflacja)

Powodem do niepokoju są ceny. Fala epidemii Covid-19 Omikron przyniosła skutek w postaci wzrostu wskaźnika CPI, podstawowego indeksu inflacji, który osiągnął poziom 2,1% r/r. W styczniu i lutym br. inflacja utrzymywała się na poziomie 0,9%.

Największy wpływ na wysokość inflacji miały ceny

 • żywności – wzrost o 19,%,
 • artykułów nieżywnościowych – wzrost o 2,2%
 • konsumpcyjnych – wzrost o 3,0% r/r.

W przypadku żywności najbardziej wrosły ceny warzyw (o 24,0%) i owoców (o 14,1% r/r). W tym samym czasie ceny wieprzowiny spadły o 33,3% r/r.

Rośnie cena benzyny (o 29,0% r/r), a także gazu (o 26,9% r/r).

Dane Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局): m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku

CPI (consumer price index) to wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, stanowiący zarazem najpopularniejszy wskaźnik inflacji i deflacji, obliczany na podstawie średniej ważonej cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe.

PPI: ceny dóbr produkcyjnych (inflacja)

Wzrost cen surowców jest najważniejszą przyczyną wzrostu cen producentów PPI

PPI, indeks/wskaźnik cen dóbr produkcyjnych – stanowi zobrazowanie poziomu cen, które są ustalane przez producentów na różnych etapach procesów wytwarzania dóbr konsumpcyjnych i odnosi się przede wszystkim do produkcji sprzedanej przemysłu. W przypadku PPI istotą jest zmiana ceny, a konkretniej poziomu tychże cen ustalanych przez producentów. Jeżeli gospodarka odnotowuje silny wzrost PPI, to może to rodzić następstwo w postaci wywierania większej presji na wzrost cen detalicznych. To z kolei stanowi pierwszy, modelowy etap do ustanowienia wyższych stóp procentowych.

W kwietniu indeks cen dóbr produkcyjnych PPI wzrósł o 8,0% r/r i od dwunastu miesięcy utrzymują się na tym poziomie lub powyżej. Na przykład ceny węgla poszły w górę o 53.4% r/r, metali nieżelaznych i ich przeróbki o 16.8%, surowców chemicznych oraz ich produktów o 14.9%.

Dane Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局): m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku

Dochody przemysłu farmaceutycznego

Według danych Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) w ubiegłym roku dochody przemysłu farmaceutycznego osiągnęły wartość 3,370 bln RMB (ok. 2,231 bln PLN). To najwyższy wzrost od 5 lat.

Motoryzacja (汽车)

Sprzedaż „elektryków”

W kwietniu br. sprzedano w Chinach 280 tysięcy samochodów osobowych NEV (New Energy Vehicles / pojazdy nowej energii), co oznacza wzrost o 50,1% r/r.

W tej liczbie sprzedano 214 tysięcy aut BEV (Battery Electric Vehicle) – wzrost o 39,9% oraz 66 tysięcy aut PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). W tym drugim przypadku odnotowani wzrost o 96,8%.

Najlepiej sprzedawały się auta spółki BYD Auto Co., Ltd. (比亞迪股份有限公司), największego producenta tego typu aut w Chinach. W pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się samochodów w kwietniu br. znalazło się aż 7 modeli BYD. W pierwszej dziesiątce nie uplasował się za to żaden z modeli Tesli produkowanych w Chinach. To efekt zatrzymania produkcji w zakładach Tesla ShangHai Co., Ltd.  (特斯拉上海有限公司) objętych, jak całe miasto, lockdownem przez ponad 3 tygodnie zeszłego miesiąca.

SAIC: spadek produkcji 71,4%

Lockdown w Szanghaju uniemożliwił produkcję również w zakładach ShangHai Automobile Group Co., Ltd. (上海汽车集团股份有限公司), jednej z największych chińskich korporacji samochodowych, znanej jako SAIC, a posiadającej spółki producenckie z takimi partnerami jak Volkswagen czy General Motors. Produkcja SAIC spadła w kwietniu o 71,40% r/r.

Aktualna fala epidemii odbiła się na sprzedaży całej chińskiej branży motoryzacyjnej. W kwietniu nastąpił spadek sprzedaży o 48,1% r/r.

Transport (交通运输)

Port w Szanghaju No.1 bez zmian

W kwietniu największy na świecie port kontenerowy w Szanghaju pracował bez przerwy, mimo epidemii. Przeładowano tu 3,07 mln TEU, a od 1 stycznia do 30 kwietnia br. 15,333 mln TEU, co oznacza wzrost o 1,8% r/r.

W 2021 roku, po raz 12 z rzędu, port w Szanghaju odnotował największy na świecie wolumen przeładunków kontenerowych. W minionym roku było to 47,033 mln TEU.

TEU (twenty-foot equivalent unit) – jednostka pojemności używana często w odniesieniu do portów i statków. Jest ona równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp.

Nazwa jednostki miary pochodzi od standardowego kontenera o wymiarach 20 × 8 × 8,5 stopy, czyli 6,10 × 2,44 × 2,59 metra lub mniej więcej 39 m3. Kontenery takie były w powszechnym użyciu od lat 60. XX wieku. Obecnie standardem są kontenery dwakroć dłuższe i czasem za jednostkę przeliczeniową przyjmuje się tzw. FEU, czyli forty-foot equivalent unit, równoważną 2 TEU. Tradycyjnie ponadgabarytowe kontenery o długości 45 stóp także określa się jako 2 TEU. Także wysokości kontenera (np. kontener HC – “high cube”) typowo nie uwzględnia się przy wyliczaniu TEU.

Stocznie walczą o prymat

Trwa walka o prymat światowy między stoczniami chińskimi i południowokoreańskimi. W kwietniu na czoło wysforowały się stocznie chińskie. Otrzymały 45 nowych zamówień co dało im 61,35% w światowym rynku stoczniowym. Południowokoreańskie stocznie zajmują 32,67% rynku.

W okresie od stycznia do kwietnia liderem światowym są jednak stocznie koreańskie z 45,9% udziałów w globalnym rynku budowy statków pod względem ich tonażu. Chińskie przegrały w tej konkurencji „o włos” z udziałem 45,8%.

China Eastern kupuje nowe samoloty

China Eastern Airlines (中国东方航空公司), jedna z największych linii lotniczych w kraju, ogłosiła zamiar zakupu 38 nowych maszyn do swojej floty. W planach znajduje się nabycie:

 • 4 maszyn dalekiego zasięgu – będą to produkowane w Chinach samoloty C919, porównywalne z Airbus A320NEO, z których każdy kosztować będzie 672,35 mln RMB (ok. 445,67 mln PLN),
 • 24 samoloty ARJ21-700 (również chińskiej produkcji) o zasięgu 3,000 km w cenie 258,17 mln RMB (ok. 172,11 mln PLN) każdy oraz
 • 6 maszyn Airbus A350-900 po 2,15 mld (ok. 1,425 mld PLN) każda i
 • 4 maszyny Boeing B787-9 po 1,99 mld (ok. 1,32 mld PLN) każda.

Całkowita wartość tych zakupów to 29,763 mld RMB (ok. 19,727 mld PLN).

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

RMB w koszyku walut MFW

Udział RMB w koszyku walut SDR Międzynarodowego Funduszu Walutowego zwiększył się w ciągu 5 lat z 10,92% do 12,28%. Oprócz chińskiej waluty są w nim:

 • amerykański dolar (43,38%),
 • euro (29,31%),
 • japoński yen (7,59%) oraz
 • brytyjski funt (7,44%).

 

RMB włączony został do SDR w 2016. SDR – Special Drawing Rights (specjalne prawa ciągnienia) jest międzynarodowym aktywem rezerwowym, utworzonym przez MFW w celu uzupełnienia oficjalnych rezerw krajów członkowskich oraz wsparcia systemu stałego kursu walutowego. Wartość SDR opiera się obecnie na koszyku pięciu wymienionych powyżej walut.

Rezerwy walutowe Chin

Państwowa Administracja Wymiany Walut Zagranicznych  (国家外汇管理局) potwierdziła, iż na koniec kwietnia 2022 roku rezerwy walutowe Chin wynosiły 3,1197 bln USD (ok. 14,0376 bln PLN). To spadek o 2,14% w stosunku do poziomu odnotowanego 31 marca br..

Interwencja władz monetarnych Hong Kongu

Władze monetarne Hongkongu (XiangGang (HongKong) Monetary Authority / 香港金融管理局) po trzech latach ponownie interweniowały na rynku w obliczu słabnącego kursu dolara hongkońskiego. W wyniku wysokiej inflacji w USA, rosnących stóp procentowych i niestabilnej sytuacji politycznej na świecie, dolar amerykański nadal się umacnia, co doprowadziło do skrajnego osłabienia dolara hongkońskiego.

Dolar hongkoński jest powiązany z dolarem amerykańskim za pomocą systemu Linked Exchange Rate, przy czym kurs wymiany waha się między 7,75 a 7,85. Zgodnie z tym mechanizmem, jeżeli dolar hongkoński spadnie do dolnej granicy przedziału wahań w stosunku do dolara amerykańskiego, tj. 7,85, HKMA będzie kupować dolary hongkońskie na rynku i sprzedawać dolary amerykańskie, aby ustabilizować równowagę podaży i popytu.

Rano 12 maja czasu pekińskiego dolar amerykański ponownie spadł do słabego poziomu 7,85 w stosunku do dolara hongkońskiego, a następnie kilkakrotnie osiągnął ten poziom, wywierając silną presję na sprzedaż dolara hongkońskiego. W odpowiedzi na to władze monetarne Hongkongu zasiliły rynek walutowy kwotą 1,59 mld HKD, aby wesprzeć rynek walutowy i utrzymać stabilność stóp procentowych dla dolara hongkońskiego.

RMB słabnie

Nadal osłabia się kurs RMB do USD. 13 maja wynosił 6,7898, a wciągu dnia przekroczył nawet poziom 6,8 RMB / 1 USD. Od polowy kwietnia br. do 14 maja deprecjacja RMB względem dolara wyniosła prawie 7%.

Społeczeństwo (社会)

Średnie wynagrodzenie matki i ojca

Średnie wynagrodzenie pracującej matki w 2021 roku wynosiło w Chinach 9 315 RMB (ok. 5 339 PLN) miesięcznie. Wzrost o 9,2% r/r.

Pracujący ojciec zarabiał w tym czasie 12 534 RMB (ok. 8 302 PLN). A przecież przewodniczący Mao ZeDong 毛泽东 już ponad 65 lat temu oświadczył, iż „Kobiety mogą udźwignąć połowę nieba” (妇女能顶半边天).

Jak widać droga do równouprawnienia jest długa i pełna wybojów… niezależnie od systemu.

Wielkie miasta, wielkie oszczędności

Mieszkańcy ośmiu chińskich miast posiadali w 2021 roku depozyty bankowe, których ogólna wartość przekraczała 1,5 bln RMB (ok. 994,142 mld PLN). Były to:

 • Pekin / BeiJing / 北京,
 • Szanghaj / ShangHai / 上海,
 • Kanton / GuangZhou / 广州,
 • ChongQing 重庆,
 • ShenZhen 深圳,
 • ChengDu 成都,
 • TianJin 天津 oraz
 • HangZhou 杭州.

Wśród tych miast Na tym tle wyróżniają się dwa: Pekin i Szanghaj. W każdym z tych miast ich mieszkańcy zgromadzili na kontach oszczędnościowych po ponad 4 bln RMB (ok. 2,651 bln PLN). W przeliczeniu wielkości depozytów na głowę mieszkańca w pierwszej trójce znalazły się:

 • Pekin – 222 700 RMB (ok. 147 601 PLN),
 • Szanghaj – 171 300 RMB (ok. 113 542 PLN),
 • Hangzhou – 129 600 RMB (ok. 85 902 PLN).

Zdrowie  (健康)

Omikron w Szanghaju

W 7 tygodniu lockdownu w Szanghaju odnotowywano dalszy spadek nowych przypadków zakażeń wirusem covid-19 w wariancie omikron. 14.05.2022 w metropolii zarejestrowano 1369 nowych przypadków (166 objawowych i 1203 bezobjawowe). To 79,68% wszystkich zakażeń zarejestrowanych w całym kraju w ciągu jednej doby. W sumie od 15 marca odnotowano 424 zgony będące wynikiem zakażenia wirusem. Większość zmarłych to osoby w wieku powyżej 80 lat – tych w Szanghaju mieszka ponad 800 tys.

Władze zapowiedziały, iż po 16 maja rozpocznie się stopniowy i uporządkowany proces otwierania większych sklepów, supermarketów. Niewiele to zmienia w życiu mieszkańców poszczególnych osiedli. Bo jeśli dostąpili możliwości wyjścia poza teren osiedla, to oprócz spaceru, joggingu niewiele mogą zrobić. Wszystkie sklepy, restauracje, zakłady rzemieślnicze są przecież zamknięte.

Kontynuowana jest akcja przeprowadzania testów (każdego dnia), które stały się najważniejszym narzędziem w walce z epidemią.

Eksperyment z przepustkami upoważniającymi do wyjścia z miejsca zamieszkania został tymczasowo zaniechany. Okazało się, że niedopracowany system nie udźwignął wyzwania polegającego na rejestracji wyjść i wejść, rezerwowania wejść do określonych sklepów z uwzględnieniem maksymalnej dopuszczalnej liczby osób w danym sklepie, itd., itp. Za dużo zmiennych. Trwają więc przygotowania do uporządkowanego i stopniowego otwierania osiedli. Rośnie za to liczba punktów pobierania próbek do testów. 12 maja br. było w Szanghaju ponad 10 tys. budek/kiosków oraz 16 tys. punktów ambulatoryjnych urządzonych w pomieszczeniach przychodni i w szpitalach oraz w przystosowanych do tego celu samochodach.

Nagrody za testy

JiangYin  江阴, miasto powiatowe w prowincji JiangSu 江苏, zamieszkane przez 1,78 mln mieszkańców wprowadza nowatorskie metody zachęcania mieszkańców do przeprowadzania testów.

Każdy kto podda się 5 testom PCR pod rząd otrzyma od miasta nagrodę w wysokości 100 RMB (ok. 66,14 PLN). Szkoda, że na pomysł taki nie wpadły władze Szanghaju. Przeciętny mieszkaniec miast miałby szansę zarobić co najmniej 800 RMB (ok. 528,71 PLN) od momentu wprowadzenia obowiązku testowania w połowie marca.

Dynamiczne oczyszczanie ratuje przez Armagedonem

Nie zmieniają się zasady “dynamicznego oczyszczania” (“动态清零”) oraz zero Covid-19. Pozostaną na zawsze. „Niezwykłym zbiegiem okoliczności” tuż po ostrym wystąpieniu przewodniczącego Xi podczas posiedzenia biura politycznego (5.05.) chińskie media nagłośniły artykuł na ten temat grupy naukowców pod przewodnictwem profesora Yu Hong Jie 余宏杰 ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu FuDan (复旦大学公共卫生学院) w Szanghaju. Tekst napisany 22 marca, opublikowany 10 maja w brytyjskim magazynie naukowym „Nature”, przedstawia model matematyczny będący efektem pracy tych naukowców oraz rezultaty obliczeń bazujących na modelu. Naukowcy posługując się rzeczonym modelem doszli do wniosku, iż niezastosowanie w Chinach radykalnych zasad polityki zero-covid sprawiłoby, iż od maja do lipca br. odnotowano by 112,2 mln zakażeń omikronem. W efekcie około 5,1 mln pacjentów należałby hospitalizować, a zmarłoby nie mniej niż 1,55 mln osób. W tych okolicznościach zapotrzebowanie na łóżka szpitalne na oddziałach intensywnej terapii w Chinach przekroczyłoby 15,5 razy faktyczne możliwości chińskiego systemu opieki medycznej.

Pielęgniarki w Chinach

W Chinach zarejestrowanych jest obecnie 4,7 mln czynnych zawodowo pielęgniarek. Oznacza to, że na 1 tys. mieszkańców przypada 3,4 pielęgniarki. Ponad 70% z nich posiada wykształcenie medyczne, są to pielęgniarki dyplomowane. Zgodnie z założeniami do 2025 roku liczba pielęgniarek w Chinach wzrośnie do 5,5 mln. Cel ten nie będzie łatwy do osiągnięcia. Nie ma wielu chętnych do pracy w zawodzie pielęgniarskim – z jednej strony to zajęcie wymagające nie tylko wiedzy, praktyki, ale i poświęcenia, z drugiej w Chinach pielęgniarzom i pielęgniarkom oferuje się mało atrakcyjne place.

Rzecznik MSZ objaśnia „dynamiczne oczyszczanie”

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (外交部) wyjaśnił, iż strategia „dynamicznego oczyszczania” nie oznacza dążenia za wszelką cenę do osiągniecia sytuacji, w której nie będą występowały żadne nowe przypadki zakażeń w ciągu doby w skali całego kraju, czy na danym terenie. Oznacza efektywne opanowanie epidemii na określonym terenie w możliwie najkrótszym czasie (ad vocem: Szanghaj będzie walczył z epidemią co najmniej 3 miesiące…), z minimalnym kosztem społecznym, maksymalną ochroną życia i zdrowia ludności oraz procesem przywracania normalnego rytmu życia i pracy. Strategia ta i zasada zero Covid-19 są gwarantami maksymalnej ochrony bezpiecznego życia i zdrowia ponad 1,4 mld mieszańców – powiedział rzecznik.

Ścisła kwarantanna jest słuszna

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w Szanghaju (上海市疾病预防控制中心) dokonało wykładni art.12 Ustawy o Zapobieganiu i Kontroli Chorób Zakaźnych.

W niektórych dzielnicach Szanghaju wprowadzono kontrowersyjną “politykę ścisłej kwarantanny na tym samym piętrze”, zgodnie z którą po znalezieniu osoby zarażonej wszyscy mieszkańcy tego samego piętra oraz wyższych i niższych pięter są uważani za objętych ścisłą kwarantanną i przymusowo przenoszeni do izolatoriów. Tong Zhiwei, profesor prawa konstytucyjnego na Wschodniochińskim Uniwersytecie Nauk Politycznych i Prawa, ostrzegł w swoim wpisie na portalu społecznościowym Weibo, że praktyka ta jest “nielegalna i powinna zostać natychmiast powstrzymana”. Jego post został skasowany, a jego osobiste konto na Weibo zostało zablokowane.

Sun Xiaodong, zastępca dyrektora Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Szanghaju, poinformował podczas internetowej konferencji, która miała miejsce 11 maja, że praktyka władz była zgodna z prawem, czyli Ustawą o Zapobieganiu i Kontroli Chorób Zakaźnych. Sun powiedział, że zgodnie z artykułem 12 tej ustawy wszystkie jednostki administracji i osoby fizyczne w Chinach muszą zaakceptować środki zapobiegawcze i kontrolne, takie jak testowanie, pobieranie próbek, izolacja i leczenie chorób zakaźnych przez instytucje zajmujące się zapobieganiem i zwalczaniem chorób oraz instytucje medyczne, a także przekazywać prawdziwe informacje na ich temat. Ponadto jednostki administracji i osoby fizyczne zobligowane są do przestrzegania zapisów w chińskich regulacjach dotyczących zarządzania sytuacjami kryzysowymi, a także w odpowiednich regulacjach wydanych przez władze miejskie Szanghaju. Wszelkie niepodporządkowanie się poleceniom w tym zakresie jest karalne i policja ma prawo użycia siły wobec osób łamiących przepisy, chroniąc tym samym życie i zdrowie wszystkich obywateli.

Kultura (文化)   

Wynagrodzenia artystów – wielkie porządki

Trwa porządkowanie kwestii wynagrodzeń aktorów i celebrytów. Dochodziło na tym polu do licznych nadużyć i przestępstw podatkowo-skarbowych.

Chińska Federacja Organizacji Społecznych Radia i Telewizji (中国广播电视社会组织联合会) oraz Chińskie Stowarzyszenie Sieciowych Usług Programów Audiowizualnych (中国网络视听节目服务协会) wprowadzają nowe regulacje dotyczące wynagradzania artystów. Wedle nowych przepisów zabronionym będzie regulowanie apanaży artystów w gotówce, w papierach wartościowych, w formie nieruchomości, czy biżuterii i innych precjozów. Kontrakty zawierane z artystami muszą mieć formę pisemną i podpisane osobiście przez artystę, twórcę.

Obowiązywać ma też jednolity kontrakt bez załączników czy umów w formie aneksów.

Wiadomości lokalne (当地新)

Jiangsu 江苏

YangZhou 扬州 (4.6 mln mieszkańców) jest kolejnym miastem w kraju, które znosi ograniczenia dotyczące kupna mieszkań. W mieście tym osoby wyjątkowo utalentowane, z osiągnieciami naukowymi, a także rodziny z co najmniej dwójką dzieci mogą już nabywać drugie mieszkanie pomimo posiadania już jednego. Co więcej mogą sprzedać nowo nabytą nieruchomość przed upływem 3 lat. Wszystko dla rozruszania rynku nieruchomości, który przechodzi bardzo trudny okres.

HeNan 河南

ZhengZhou 郑州 (stolica prowincji, 12,6 mln ludności) wprowadza obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych, czyli m.in. w centrach handlowych, supermarketach, kinach, w windach, w środkach transportu publicznego, ale także na zatłoczonych placach, w parkach, podczas wizyty u lekarza, w szpitalu, podczas mierzenia temperatury ciała, sprawdzania kodów zdrowia. Maseczki obowiązują w restauracjach, kawiarniach i stołówkach. Nieprzestrzeganie obowiązku będzie karane.

Autonomiczny Region XiZhan (Tybet) 西藏自治区

W gminie MoTuo 墨脱 w Tybecie rośnie najwyższe drzewo w Chinach. Mierzy 76,8 metra. To sosna himalajska (Pinus wallichiana) – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Sosna himalajska rośnie w Himalajach, od Afganistanu, przez Pakistan, Indie, Tybet, Nepal i Bhutan po Mjanmę. W gminie MoTuo dendrolodzy zlokalizowali jeszcze 8 drzew wysokich na ponad 70 metrów.

Specjalny Region Administracyjny HongKong 中国香港特别行政区

Z opóźnieniem spowodowanym epidemią koronawirusa dokonany został wybór nowego szefa tej metropolii. Przez kolejne 6 lat funkcję tę będzie sprawował Lee Ka Chiu (John) 李家超 (65 l.), który przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy Lam Cheng Yuet Ngor 林郑月娥 (Carrie). Wcześniej dowodził hongkońską policją, do której wstąpił w wieku 19 lat. Pod koniec służby w policji odznaczył się bezwzględną postawą wobec protestów, które przetaczały się przez miasto dwa lata temu. Mówi się, że to on wymyślił zasadę „dynamicznego oczyszczania”, a zastosował ją wobec demonstrantów.

W zarządzie miasta odpowiadał za wprowadzenie w życie postanowień o bezpieczeństwie narodowym. Kandydatura Lee została przyjęta przez władze centralne przed jej formalnym zgłoszeniem. Wyboru Lee na szefa hongkońskiego rządu dokonało 1460 osobowe kolegium elektorskie, które ma reprezentować w założeniu wszystkie grupy społeczne miasta. Na Lee zagłosowało 1,416 elektorów – otrzymał 99,16% głosów. Był jedynym kandydatem stającym do wyborów. Zdarzyło się to po raz pierwszy od powrotu miasta do macierzy (1.07.1997). W jego niemal stuosobowym komitecie wyborczym znalazło się ponad 60 najbogatszych Hongkończyków.

Z takim poparciem Lee Ka Chiu nie będzie miał problemu z budowaniem pomyślności metropolii, jej mieszańców i socjalistycznej demokracji z chińską charakterystyką w wersji hongkońskiej. Chaos w miesicie się skończył a zaczął się okres sukcesów, jak zapewnia Lee Ka Chiu.

A w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego pracy w mieście jest dużo. 11 maja aresztowano 90 letniego kardynała Chena (Josepha) RiJuna 陈日君 wraz z 3 innymi osobami.

Po kilkugodzinnym przesłuchaniu kardynał został zwolniony za kaucją. Okazało się, że zagrażał porządkowi i demokracji w mieście: stoi bowiem na czele funduszu 612 Humanitarian Relief Fund, który od dwóch lat pomaga aresztowanym demonstrantom (głównie studentom) i ich rodzinom. Pomoc ta polega na opłacaniu kosztów sądowych i zapewnieniu reprezentacji prawnej podczas procesów. Kardynał znany jest z popierania ruchów na rzecz demokracji i wolności religijnej. Znana jest jego krytyczna postawa wobec polityki władz centralnych dotyczącej Hong Kongu i działającego w mieście kościoła rzymskokatolickiego. Kardynał Chen jest przeciwnikiem układania się Watykanu z partią i rządem w Pekinie, szukania kompromisu kosztem kościoła oraz wiernych doświadczających różnych form prześladowań w Chinach. Kardynałowi oskarżonemu o działalność zagrażającą bezpieczeństwu narodowemu grozi wieloletnie więzienie.

Interesujące jest to, że aresztowanie kardynała nastąpiło zaraz tuż wyborze Lee Ka Chiu na nowego szefa miasta. Lee w przemówieniu inaugurującym urzędowanie podkreślił pilne zadanie dalszego wprowadzanie w życie zapisów ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Tajwan 台湾

W pierwszym kwartale br. ogólna wartość produkcji półprzewodników, chipów, układów scalonych zrealizowanych przez wszystkie zakłady działające na tej wsypie wyniosła 1,15 bln NTD (ok. 172,9 mld PLN). To wzrost o 28,1% r/r.

Średnia płaca robotnika przejmowanego do tajwańskiej fabryki nie zmienia się od wielu lat. Wynosi ona 28 000 NTD (ok. 4 209 PLN).

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 17/2022 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button