WiadomościWiadomości

China News Express: BRICS ma 5 nowych członków

BRICS ma 5 nowych członków

Od stycznia do pięciu państw tworzących przez 18 lat grupę BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka) formalnie dołączyło kolejnych pięć. To:

 • Arabia Saudyjska,
 • Egipt,
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie,
 • Iran i
 • Etiopia

Łączny dochód narodowy krajów BRICS to niemal jedna trzecia światowego PKB (32,1%), zamieszkuje je 45 proc. ludności Ziemi, a jej członkowie posiadają niemal 45 proc. światowych rezerw ropy naftowej.

Tak rozwija się format, który pod względem ekonomii, ludności i zasobów naturalnych ma większe znaczenie niż stowarzyszenie krajów najbardziej rozwiniętych G7.

Źródło:

 • https://news.sohu.com
 • https://mp.weixin.qq.com
 • https://baijiahao.baidu.com
 • https://finance.sina.com.cn

Edukacja patriotyczna 

Nowe prawo o edukacji patriotycznej (爱国主义教育法) weszło w życie z dniem 1 stycznia. Prawo to wprowadza wiele nowych form, zadań i obowiązków tak dla lokalnych rządów wszystkich szczebli, jak również organizacji społecznych, właścicieli mediów, w tym internetowych.

Ustawa o edukacji patriotycznej stanowi, że państwo włącza wychowanie patriotyczne do krajowego systemu edukacji. Wszystkie typy szkół na wszystkich poziomach edukacji mają prowadzić edukację patriotyczną przez cały proces edukacji szkolnej. Do systemu edukacji wprowadzone zostaną przedmioty z teorii ideologicznej i politycznej. Wychowanie patriotyczne ma zostać zintegrowane z wszelkiego rodzaju przedmiotami i materiałami dydaktycznymi.

Źródło: http://www.npc.gov.cn

Prawo o odwołaniach w sprawach administracyjnych

Również z początkiem roku weszła w życie nowelizacja prawa o odwołaniach w sprawach administracyjnych (chin. 《中华人民共和国行政复议法》). Ma ona zwiększać możliwość składania wniosków od ludności, przyjmowania spraw i ich rozstrzygania na wszystkich etapach procedury administracyjnej. Wszystkie organy administracyjne i sądy mają wprowadzić jedno „okno”, stanowisko do składania odwołań, skarg czy zażaleń. Organy te nie mogą odmawiać ich przyjęcia.

Nowelizacja ustawy o odwołaniach w sprawach administracyjnych stanowi również, że wnioskodawca, lub osoba trzecia działająca w imieniu wnioskodawcy, może powierzyć jednemu lub dwóm prawnikom, pracownikom służb prawnych, lub innym przedstawicielom udział w ponownym rozpatrzeniu sprawy administracyjnej w ich imieniu. To wszystko ma ułatwiać stronom ubieganie się o ponowne rozpatrzenie spraw w trybie administracyjnym i uczestniczenie w nich, a także zabezpieczać prawa stron w procedurze odwoławczej.

Źródło: https://m.thepaper.cn

OOCL Valencia wypłynął w próby morskie

W pierwszych dniach stycznia w próby morskie wypłynął czwarty z serii największych kontenerowców na świecie „OOCL Valencia”. Zbudowany w stoczni w NanTong (chin. 南通 w prowincji JiangSu (chin. 江苏), u ujścia rzeki ChangJiang/Jangcy (chin. 长江) kontenerowiec jest pierwszym w tym roku statkiem, który został ukończony w chińskich stoczniach.

OOCL Valencia” ma długość 399,99 metrów, szerokość 61,3 metrów, maksymalną ładowność 24 188 TEU, czyli kontenerów 20-stopowych, które mogą być ładowane na wysokość porównywalną z 22 piętrowym budynkiem.

Nowy kontenerowiec OOCL powstał dziękim najnowocześniejszym technologiom stosowanym w budowie statków, z szeregiem unikalnych rozwiązań opracowanych przez chińskich inżynierów.

Źródło: https://news.cctv.com

80 mln pasażerów samolotów w Chiński Nowy Rok

Administracja Lotnictwa Cywilnego Chin (chin. 中国民用航空局) przewiduje, że w okresie szczytu ruchu pasażerskiego w dniach od 26 stycznia do 5 marca br., związanego z obchodami świąt Chińskiego Nowego Roku (10-24 stycznia), podróż samolotami odbędzie w kraju 80 mln pasażerów, średnio 2 mln dziennie.

To oznacza wzrost o 44,9% w porównaniu do tego samego okresu roku 2023 i o 9,8% w stosunku do roku 2019 (sprzed epidemii Covid-19).

Źródło:

 • http://www.news.cn/politics
 • https://cn.chinadaily.com.cn

Hong Kong Production 4.0 Plan

Rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kong Chińskiej Republiki Ludowej (chin. 中国香港特别行政区) ogłosił program finansowego wsparcia dla firm tworzących inteligentne linie produkcyjne w ramach nowego uprzemysłowienia regionu. Przedsiębiorstwo, które wprowadzi do trzech projektów jednocześnie, może otrzymać dotację w wysokości do 45 mln HKD (ok. 23 mln PLN).

Źródło: https://www.wenweipo.com

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button