Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (27/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Spis treści ukryj

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

czyli najważniejsze wydarzenia/informacje  (主要事件/信息)

Nowe regulacje prawne

W lipcu, tuż po tym jak opadł dym po obchodach 100-lecia przewodniej siły narodu, życie wróciło na normalne tory, zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne. Przedsatwiamy najważniejsze z nich.

 • W zdecydowany sposób zmniejsza się liczbę przypadków, w których wymagane będą licencje na prowadzenie określonej formy działalności gospodarczej. Z 523 okoliczności kiedy licencje były przyznawane wyłącznie przez rząd centralny i/lub jego agendy – 68 zostało skasowanych. W 15 kolejnych przypadkach wystarczy tylko poinformować właściwy urząd, w 37 aplikant musi wyłącznie zobowiązać się do przestrzregania zakresu zarejestrowanej działalności, zaś w pozostałych przypadkach decyzje będą zdecentralizowane, procedury uproszczone, zostanie przyspieszony tryb uzyskania licencji. Upraszczanie procedur będzie prowadzone równolegle z promowaniem digitalizacji w obszarze wszelkich biznesowych zaświadczeń, dokumentów i licencji. Przedsiębiorcy mają uzyskać możliwość uzyskiewania cyfrowych wersji wszelkich potrzebnych im dokumentów do końca 2022 roku.
 • Wprowadzona zostaje nowa klasa inwalidztwa, niepełnosprawności, upośledzenia, która uniemożliwia podjęcie pracy. Do tej pory obowiązywały dwie kategorie:
    • fizyczna niezdolność do pracy (na przykład paraliż)
    • utrata wzroku pierwszego stopnia (zupełna ślepota).

Z początkiem lipca oficjalną przeszkodą dla podjęcia pracy jest intelektualna i mentalna niezdolność do pracy.

 • Jednoceśnie sprecyzowano pojęcie „braku środków do życia”. Uznano, że to stan, kiedy dochody danej osoby osiągają poziom niższy niż lokalne (prowincjonalne, powiatowe, gminne) minimum socjalne i kiedy ta osoba mieszka w warunkach jakie lokalne regulacje określają jako „szczególnie ubogie” (czyt.: nędzne). Rozszerzono wiek osób mających prawo do opieki socjalnej. Wedle nowych regulacji w gronie osób, którym przysługuje opieka socjalna znalazły się te w wieku poniżej 18 lat. Jednocześnie jeśli określona osoba zostanie sklasyfikowana wedle prowincjonalnych standardów jako uboga, a ma więcej niż 18 lat i kontynuuje naukę, to takiej osobie przysługuje pomoc socjalna do zakończenia edukacji i podjęcia pracy.
 • Dalszemu uproszczeniu ulegnie procedura wydawania zaświadczeń podatkowych. Jednocześnie zostanie zmniejszona ilość tych zaświadczeń (sytuacji, kiedy takowe będą wymagane). Organy podatkowe różnych szczebli i lokalizacji mają koordynować wzajemnie swoje działania tak, aby nie mnożyć takowych zaświadczeń o powtarzającej się treści i przeznaczeniu.
 • Wchodzi w życie blok zmian formalnych w branży motoryzacyjnej. Do tej pory producenci samochodów mieli obowiązek dokonywania poprawek w przypadku usterek związanych z bezpieczeństwem jazdy. Od lipca br. zostają zobligowani do wporwadzania takich poprawek/ przyjmowania reklamacji kiedy auto nie spełnia norm emisji spalin. Z początkiem tego miesiąca wszystkie pojazdy ciężkie napędzane paliwem diesel będą musiały spełniać normę emisji VI. Norma obowiązywać będzie w Całych Chinach. Dotyczy to również ciężarówek z importu. Samochody nie spełniające tej normu nie mogą być importowane do Chin. Wprowadzona zostaje jednolita faktura dotycząca zakupu pojazdu mechanicznego, bez względu na to, czy potwierdza zakup samochodu osobowego, ciężarowego czy motocykla. Do tej pory obowiązywały różne faktury. Rzecz zunifikowano na terenie całych Chin.
 • Wszelkie opłaty za wywóz śmieci w danej jednostce administracyjnej nie będą już trafiały do wydziału budownictwa mieszkaniowego, ale do urzędu podatkowego.

 • Określono trzy rodzaje licencji, które będą wydawane instytucjom finansowym i bankowym w zależności od działalności jaką mogą prowadzić. A są to działalności:
   • Finansowa
   • Ubezpiecznieniowa
   • Agencyjna (przedstawicielstwo powyższych).

Regulacja to efekt najnowszych doświadczeń: firmy wychodziły poza zakres deklarownych kompetencji i aktywności biznesowych, co skutkowało niemal natychmiatowymi problemami w relacjach usługodawca – usługobiorca. Banki i instytucje bankowe nie mają prawa wychodzić poza swoje kompetecje.

 • Wprowadzono nowe regulacje w zakresie procedur nakładania kar administracyjnych. Najważniejsze zmiany to:
   • osoba prowadząca administracyjne dochodzenie, lub kontrolę powinna najpierw okazać swoje upoważnienie i legtymacje służbową;
   • wszelkie dowody zebrane drogą elektroniczną, na nośnikach cyfrowych, audio czy video, powinny być poddane weryfikacji, iż nie zostały spreparowane (stworzone), sfabrykowane;
   • dowody mają być udostępnione stronie/stronom, przeciwko którym toczy się postepowanie administracyjne;
   • nałożona kara administracyjna powinna zostać ogłoszona publicznie.
 • Rozpoczyna się pilotażowy program dla wsi. Nosi o nazwę „trzy w jednym”, a dotyczy spółdzielni i zorganizowanych grup rolników. Takie organizacje rolników będą mogły otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe na prowadzenie nie tylko działalności produkcyjnej, ale również hurtowych dostaw, sprzedaży i marketingu. Pomoc ta będzie przeznaczana również na unowocześnienie metod produkcji rolniczej, nawozy czy zakup maszyn.

Koronawirus (冠状病毒疾病)

Nowe ogniska epidemii

W 27 tygodniu br. pojawiło się nowe ognisko epidemiczne koronawirusa. Tym razem w Ruili 瑞丽, w prowincji YunNan 云南 na granicy z Mjanmą (Birmą). Zgodnie z wypracowanymi procedurami zamknięto cale miasto i przeprowadzono testy wszystkich mieszkańców (210.5 tys.). Według oficjalnych informacji źródłem pierwotnym, pacjentem „zero” była osoba, która przybyła do miasta z Birmy. W związku z powyższym zamknięto również przejścia graniczne z tym państwem.

Epidemia w Guangdong zduszona

Zakończyła się natomiast walka z epidemią SARS-CoV-2 w prownicji  GuangDong 广东, gdzie wykryto trzy ogniska. Dlawienie epidemii zajęło tu w sumie ponad miesiąc. Tu także jako źródło zakażeń wskazano osoby przybyłe z zagranicy. Zagrożone miejscowości objęto lockdownem i powszechnymi testami. Przy czym unikano zamykania sklepów, biur, zakładów pracy. Dzięki temu dzałaniu życie wróciło szybko do normy.

Obostrzenia dla obcokrajowców do połowy 2022

W związku z tym, że większość nowych przypadków zarażeń pochodzi spoza Chin, nadal obowiązują ostre reguły sanitarne dotyczące wszystkich osób przybywających do Chin z innych krajów. A są to głównie Chińczycy wracający do siebie. Restrykcje sanitarne mają duży wpływ na funkcjonowanie firm zagranicznych w Chinach. Toczą się rozmowy w sprawie poluźnienia tych zasad (np. zniesienia obowiązku kwarantanny) dla osób przybywających z państw, w których liczba zakażeń jest już niewielka. Ale za wcześnie na konkluzje. Mówi się o tym, iż aktualne przepisy sanitarne obowiązujące przybywających z zagranicy będą utrzymywane co najmniej do połowy 2022 roku.

Liczba zaszczepionych

Na dzień 10.07. br. co najmniej jedną dawką zaszczepionych było w Chinach 1.374 mld osób, czyli niemal cała populacja.

Skuteczność metod

Od ponad roku nie odnotowano ani jednego zgonu w wyniku zarażenia koronawirusem Covid-19. Doświadczenia wskazują wyraźnie, że jedyną skuteczną metodą walki z wirusem są ściśle przestrzegane obostrzenia, lockdown, powszechne testowanie, monitorowanie osób zarażonych i tych, które z zarażoną osobą miały kontakt i szczepienia. Ostatnie przypadki pokazują, że Chińczycy wypracowali metody, które pozwalają szybko dławić ogniska epidemiczne, a zarazem utrzymywać normalne funkcjonowanie gospodarki i życia społecznego.

 

Ekonomia / Biznes (经济/生意)

Inflacja

Podobnie jak w maju, tak i w czerwcu br. inflacja nie przekracza założonego w zeszłym roku poziomu 3%., jest wciąż od tej granicy daleka. W minionym miesiącu inflacja osiągnęła poziom 1.1% (w maju 1.3%), a jej niski poziom jest efektem spadających sukcesywnie cen żywności. Wieprzowina na przykład potaniała o 13.6% w stosuku misiąc do miesiąca (m/m), warzywa o 2.3%, a owoce 4.5%. O 2.4% wzrosły ceny świeżych ryb (na wielu rzekach i akwenach jest okresowy zakaz połowów).

Benzyna podrożała o 2.1%, a olej napędowy o 2.3%. To efekt wzrostu cen paliw na rynkach międzynarodowych. O 3.2% wzrosły ceny towarów przemysłowych i materiałów dekoracyjnych.

Wskaźnik cen konsumenckich CPI- Consumer Price Index 消费者物价指数 – 2021

Dane: Krajowe Biuro Statystyczne 国家统计局; m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku

W obszarze cen producentów wciąż obserwane jest duże napięcie. Ceny tu wciąż rosną, aczkolwiek zdecydowanie wolniej niż w poprzednim miesiącu. Popyt i podaż na surowce stabilizuje się, co wpływa na ceny. Uruchomienie przez Pekin strategicznych rezerw surowcowych ma swój wpływ na spadek PPI (0.2% r/r i 1.3% m/m). Wciąż rosną ceny takich surowców jak ropa i gaz naturalny (o 53.6% r/r, ale spadek o 45.5% m/m), wyroby hutnicze (o 34.4% r/r i spadek o 3.7% m/m), surowców chemicznych i ich produktów (o 20.3% r/r, spadek o 0.6% m/m). Jeśli trend zostanie utrzymany, to ceny producentów powinny się ustabilizować w przyszłym kwartale.

Wskaźnik cen producentów PPI – Producer Price Index 工业生产者出厂价格指数 – 2021

Dane: Krakjowe Biuro Statystyczne 国家统计局 m/m – miesiąc do miesiąca; r/r – rok do roku

Liczba pojazdów w Chinach

W pierwszej połowie tego roku zarejestrowano ogółem w całym kraju 18.71 mln pojazdów, w tym 1.103 mln elektrycznych i hybrydowych Obecnie na chińskich drogach jeździ łącznie 761 mln poazdów, w tym 292 mln to samochody, a 469 mln to motocykle.

Oszczędzający kupują mieszkania

Według ankiety przeprowadzonej przez centralny Ludowy Bank Chin (中国人民银行) wśród klientów chińskich banków, którzy posiadają depozyty wynika, że 19.7% z nich w ciągu kolejnych trzech miesięcy planuje zakup mieszkania. To więcej o 0.4% niż deklarowano w pierwszym kwartale br.

25.5% ankietowanych uważa, że ceny mieszkań wzrosną w kolejnym kwartale. To więcej o 0.3% niż w poprzednim kwartale. Ale 52.3% zapytanych twierdzi, że ceny pozostaną mniej więcej na tym samym poziomie.

Zakaz budowy drapaczy chmur

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) wydała zakaz budowy nowych wieżowców o wysokości wyższej niż 500 metrów. Wszystkie nowo budowane budynki, które mają mierzyć powyżej 100 metrów muszą zostać zaprojektowane i wzniesione z uwzględnieniem systemów zabzpieczenie antysejsmicznego, w budynkach też muszą istnieć specjalne systemy ewakuacyjne zgodne z nowymi wytycznymi..

Komisja uważa, że należy ograniczyć wznoszenie budynków wyższych niż 250 metrów, chyba że jest to niezbędne (na przykład przez wzgląd na uwarunkowania terenowe, gęstość zabudowy, etc.). Pozwolenia na budowę wysokościowców będą analizowane ze szczególną skrupulatnością.

COSCO liczy zyski

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (中远海运控股股份有限公司) – największa spółka żeglugowa w kraju – ogłosiła, że według wstępnych danych jej zyski netto w pierwszej połowie roku osiągnęły kwotę 37.09 mld RMB (~ 22.02 mld PLN). To oznacza wzrost o… 3162% r/r. To efekt niezwykłego ożywienia w branży przewozu kontenerów na całym świecie. Średnia wartość China Export Container Freight Index (CCFI-中国 出口集装箱运价综合指数) w tym okresie wyniosla 2,06.64 punktów. To więcej o 133.86% r/r.

China Containerized Freight Index

中国出口集装箱运价指数

Informacja o zyskach COSCO to znakomita okoliczność, by wprowadzić do przeglądu indeksy zwane China Containerized Freight Index, które odzwierciedlaja tygodniowe zmiany kierunków eksportu chińskich towarów. A mogą też pomóc przewidywać ruchy cenowe dotyczące kosztów transportu kontenerów na określonych kierunkach. Jak wynika z poniższej tabeli skonteneryzowany eksport na Europę rośnie nieznacznie, natomiast bardzo silnie zwiększył się na kierunkach Afryka i zachodnie stany USA. Tam z pewnościa ceny za fracht nie bedą spadać.

Chiny No.1 w eksporcie maszyn i urządzeń

Według oceny Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau (VDMA) – Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów Przemysłu Maszynowego, w ubiegłym roku Chiny po raz pierwszy stały się największym na świecie eksporterem maszyn i urządzeń. Wyprzedziły w tym Niemcy, które spadły na drugie miejsce.

Na trzecim miejscu są Stany Zjednoczone, a dalej Japonia i Włochy. Niewątpliwie do zmiany przyczyniła się epidemia koronawirusa. Czy w tym roku Chiny utrzymają pozycję lidera? Mają szansę, ale pewności nie ma.

Technologie (技术)

Przejęcie brytyjskiego producenta chipów

Media zagraniczne zelektryzowała informacja, że Nexperia (holenderska firma w 100% należąca do Wingtech Technology Co., Ltd. 泰科技股份有限公司) wykupi największego brytyjskiego producenta chipów i półprzewodników, na które aktualnie jest tak wielkie zapotrzebowanie. Według nieoficjalnych informacji wartość transakcji to 63 mln GBP (~ 334 mln PLN).

Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia przejęcia. Nie ma też sygnałów sprzeciwu ze strony rządu Wielkiej Brytanii. Wszystko wskazuje na to, że transakcja dojdzie do skutku. (Update: Stany blokują tę transakcję. Czy skutecznie, o tym przekonamy się niebawem).

Chińskie jednorożce

W ciągu ostatnich 100 dni 20 tutejszych firm dołączyło do grupy tzw. „jednorożców”. To spółki, których wartość rynkowa wynosi 1 mld US$ (~3.833 mld PLN) i więcej. Aktualnie jest ich w Chinach blisko 150. (USA – 290)

Nauka/Edukacja (教育/科学)

Język chiński na świecie

Pod koniec 2020 roku prowadzono nauczanie języka chińskiego w ponad 180 krajach świata. Natomiast w 70 krajach język ten jest włączony do oficjalnego sytemu edukacji jako język obcy. Ponad 20 mln osób studiuje język chiński poza granicami Chin. Ocenia się, że blisko 200 mln ludzi posługuje się tym językiem zagranicą.

18 rakiet w 6 miesięcy

W ciągu 6 miesięcy tego roku Chiny wysłały w kosmos 18 rakiet, w tym te w ramach misji na Marsa i w związku z realizacją pierwszego etapu budowy stacji orbitalnej.

 

Finanse – Banki – Kapitał (财政银行资本)

Giełdy

27 tydzień br. nie był tygodniem chińskich giełd. Najbardziej nerwowo było w Hong Kongu. Komisja Papierów Wartościowych kontynuuje kontrolę spółek technologicznych. W wyniku dotychczasowych kontroli ukarano 22 spółki technologiczno-internetowe za praktyki monopolistyczne. Komisja ogłosiła projekt przepisów określających kary za nielegalne praktyki cenowe, w tym silne dotowanie sprzedaży i zmian cen w zależności od zachowań konsumenckich. Rozpoczęła też akcje kontroli transakcji giełdowych. Zapowiedziała zdecydowaną walkę z wszelkimi manipulacjami cenami akcji. Każdy kto działa na rynku kapitałowym z naruszeniem prawa, aby się nieuczciwie wzbogacić, będzie surowo ukarany.

Dotyczy to nie tylko spółek czy funduszy, ale i osób indywidualnych. Ilość naruszeń reguł i zasad na rynku giełdowym wzrosla o 39% r/r.

Każda chińska spółka, która zamierza wejść na giełdę zagraniczną musi obecnie najpierw uzyskać zgodę Komisji Papierów Wartościowych. Wszystkie te działania szczególnie negatywnie zostały odebrane przez inwestorów w Hong Kongu.

Dobrze radziły sobie akcje spółek metali nieżelaznych, ziem rzadkich oraz producentów baterii i komponentów do ich produkcji. Ciężki tydzień miały spółki technologiczno-internetowe oraz producenci alkoholi, którzy do tej pory radzili sobie najlepiej.

Nadal nie widać wzrostów indeksów nieruchomości, spółek deweloperskich, czy instytucji finansowych.  Optymistyczne jest to, że obroty na giełdach są bardzo wysokie. Byłoby lepiej, gdyby na giełdy napływało więcej kapitału, niż z nich odpływa.

Zaryzykuje być może kontrowersyjne stwierdzenie: obserwując uważnie giełdę w Hong Kongu, jej kursy akcji, indeksy, obroty, można dojść do wniosku, który się w zasadzie sam narzuca – rynek ten służy dziś głównie jako ogniwo pośrednie, poprzez które kapitał zagraniczny dociera do giełd w Shenzhen i Szanghaju. Samodzielnie, w oderwaniu od kontekstu giełda ta miałaby znaczenie marginalne.

Od półtora misiąca znakomicie daje sobie radę giełda na Tajwanie. Ma najlepsze wyniki w Azji w okresie ostatnich 6 tygodni.

 

 

 

 

 

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RenMinBi/RMB/Yuan (09.07.2021 godz.18:00)

 

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 09.07.2021}

Średnie oprocentowanie kredytów

Opracowane przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) należące do centralnego Banku Ludowego Chin (中国人民银行) na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów.

1 rok       3.85%

5 lat +     4.65%

Obligacje skarbowe

RMB piątą walutą rezerwową

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł znacznie udział juana (RMB) w zagranicznych rezerwach walutowych. Na koniec I kw. br. wyniósł on 2.45%. Jest to wzrost o 2.27% w porównaniu do IV kw. 2020 roku. To piąty z rzędu kwartał, kiedy udział RMB w zagranicznych rezerwach walutowych sukcesywnie rośnie. Rośnie też zaufanie do tej waluty. W skali globalnej RMB jest piątą walutą, w której gromadzone są rezerwy walutowe. Na pierwszym miejscu jest wciąż US$ – 59.54% wszystkich rezerw, na drugim EUR – 20.57%, na trzecim japoński yen – 5.89%, a na czwartym brytyjski funt – 4.7%. Znaczenie RMB niewątpliwie rośnie, ale do ścisłej czołówki droga jeszcze daleka.

Społeczeństwo (社会)

Wielomilionowe miasta i gminy

W Chinach jest już 91 gmin wiejskich, których ludność przekroczyla 1 mln mieszkańców. Na pierwszym miejscu jest KunShan 昆山 w prowincji JiangSu 江苏 (2.092 mln), a nastepnie

 • JinJiang 晋江 (2.061 mln)
 • PuNing 普宁
 • YiWu 义乌
 • CiXi 慈溪
 • JiangYin 江阴
 • ChangShu 常熟
 • MuYang 沐阳
 • LinqQan 临泉
 • TengZhou 滕州.

We wszystkich nich mieszka od 1.5 mln do 2 mln osób.

Najwięcej gmin, gdzie mieszka ponad 1 mln osób znajduje się w prowincjach JiangSu 江苏, ZheJiang 浙江, GuangDong 广东, ShanDong 山东 i HeNan 河南, na wschodnim wybrzeżu Chin.

Według danych uzyskanych podczas najnowszego powszechnego spisu ludności z grudnia 2020 roku w Chinach jest obecnie 20 miast powiatowych zamieszkałych przez ponad 7.5 mln ludzi. Pierwsze trzy zamieszkuje ponad 10 mln stałych mieszkańców (z lokalnym hukou), a są to:

 • SuZhou 苏州 (12.748 mln),
 • LinYi 临沂(11.018 mln),
 • DongGuan 东莞 (10.466 mln).

Pozostałe z pierwszej dziesiątki zamieszkuje od 9 do 10 milionów ludzi:

 • NanYang 南阳,
 • WenZhou 温州,
 • FoShan 佛山,
 • HanDan 邯郸,
 • WeiFang 潍坊,
 • BaoDing 保定i
 • XuZhou 徐州,

W ostatnim na liście, na miejscu 20 znalazło się WuXi 无锡. Tu mieszka „tylko” 7.5 mln osób. Wszystkie te miasta zlokalizowane są w pobliżu chińskigo wybrzeża i w regionach centralnych Chin, w prowincjach JiangSu 江苏, ShanDong 山东,  ZheJiang 浙江, FuJian 福建 i JiangXi 江西. Urbanizacja Chin postępuje w zgodzie z ogólnymi założeniami. Cel: w chińskich miastach mieszkać ma ponad 80% całej populacji.

11 Panchen Lama przekazuje dary

Nieco przebrzmiały echa obchodów 100 rocznicy zalozenia Koministycznje Partii Chin i pewnie dzięki temu przebiła się informacja, iż 11-ty Panchen Lama Erdeni Chokitjeb uroczyście przekazał prezenty dla KPCh z okazji setnej rocznicy powstania partii z najserdecznijeszymi życzeniami w imieniu tybetańskich buddystów. Prezenty przekazano pod haslami: „Światło Partii świeci na ośnieżonym płaskowyżu Tybetu” (党的光辉照耀雪域高原) i „Gromadząc się w jedności narodu chińskiego” (汇聚中华民族团结力量).

Panchen Lama podkreślił, że buddyści tybetańscy bezwarunkowo, niezachwianie uznają przewodnictwo KPCh z sekratrzem generalnym Xi JinPingiem na czele i jej kierowniczą rolę w państwie. KPCh stoi na straży harmonii, jedności narodu oraz rozwoju ojczyzny.

Atrakcje turystyczne – statystyka

Ministerstwo Kultury i Turystyki (文化旅游部) poinformowalo, iż na koniec 2020 roku w kraju było 13,332 atrakcji turystycznych klasy A. Wśród nich zarejestrowano 302 obiekty najwyższej klasy 5A. Ministerstwo poinformowało, że na terenie Państwa Środka znajduje się 3,068 miejsc (wsi, miast, regionów) występowania niematerialnego dziectwa kulturowego uznanych (certyfikowanych) przez ten organ. W Chinach znajdują się 42 miejsca światowego dzedzictwa kulturowego wpisane na listę UNESCO. Na skutek epidemii ilość turystów odwiedzających te miejsca spadła w zeszłym roku o 52.1% w relacji rok do roku. W efekcie dochody z turystyki krajowej zmalały o 61.1% r/r. W czasach epidemii nieźle trzymały się biblioteki. W ub.r. było ich w Chinach 3,212, co oznacza wzrost o 6.1%.

Wydatki z budżetu na kulturę i turystykę w 2020 roku wyniosły 77.08 RMB (~ 45.70 PLN) na każdego z 1 miliarda 400 milionów mieszkańców ChRL.

Muzeum Astronomii w Szanghaju

W Szanghaju otwarto największe w Chinach muzeum astronomii i astronautyki, w którym znalazło się również planetarium. Muzeum to ma powierzchnię 58,600 m2. Zostało wyposażone w najnowsze technologie, dzięki którym zwiedzający poznają tajemnice kosmosu, ale także mają możliwość przeżywania kosmicznych przygód.

Dzięki systemom VR spacerują po powierzchni Księżyca, są świadkami budowania stacji orbitalnej TianHe (天和). Jest tu w sumie ponad 300 eksponatow, ekspozycji, modeli i prezentacji interaktywnych. Zgromadzono tu także eksponaty związane z wybitnymi naukowcami takimi jak Newton, Kepler, czy Galileusz.

Muzeum sklada się z trzech sekscji / części:

 • „Dom” – o układzie słonecznym,
 • „Wszechświat” – o całym kosmosie oraz
 • „Podróż” – historia eksploracji kosmosu przez człowieka.

Zgodnie z nową polityką centralną dotyczącą muzeów w Chinach, wstęp do nowego muzeum jest bezpłatny.

KPCh, czyli Komunistyczna Partia Chin (中国共产党)

KPCh i partie polityczne świata

W dniu 6 lipca br. Komitet Centralny Komunistycznje Partii Chin z okazji 100 rocznicy utworzenia partii zorganizowal w formie zdalnej szczyt KPCh i liderow partii politycznych z całego świata. Wydarzenie to zorganizowano pod hasłem „Dążenie do szczęścia ludzi: odpowiedzialność partii politycznych”.

W konferencji wzięło udział ponad 500 szefów partii ze 160 krajów. Uczestniczyło w niej również 10 000 przedstawicieli KPCh.

Sekretarz Generalny Xi JinPing 习近平 wyglosił przemówienie programowe.

Zwrocil w nim uwagę m.in. na to, że:

 • Żadne państwo nie jest dziś w stanie samodzielnie, w pojedynkę stawić czoła wyzwaniom współczesności. Partie polityczne, które są siłą postępu, muszą zachować właściwy kierunek. Muszą one wspierać działania mające na celu dążenie do wzmocnienia współpracy między państwami na rzecz rozwoju i dzielić się z obywatelami swych państw owocami tego rozwoju;
 • Wszyscy ludzie powinni dążyć do wspólnych wartości, którymi są: pokój, rozwój, uczciwość, sprawiedliwość, demokracja i wolność. Partie polityczne powinny wzajemnie szanować różne drogi, które prowadzą do realizacji tych wartości w innych państwach, same zaś winny odzwierciedlać te wartości w praktyce, podczas realizacji interesów obywateli własnego kraju;
 • Na partiach politycznych ciąży odpowiedzialność za zacieśnianie współpracy i prowadzenie jej w kierunku rozwiązywania globalnych zagrożeń, wyzwań;
 • Partie powinny stale zwiększać swoją zdolność do poszukiwania szczęścia dla obywateli swoich krajów. Tu nie ma jednej drogi. Każde państwo na świecie, każdy naród ma prawo wybrać własną ścieżkę rozwoju i własny model instytucjonalny;
 • Wszystkie partie powinny wzmocnić wymianę doświadczeń celem lepszego wzajemnego poznania się, by wspierać budowę demokratycznej polityki, która odpowiada ich własnym uwarunkowaniom narodowym;
 • Komunistyczna Partia Chin jednoczy i prowadzi obywateli do głębokiej modernizacji Chin w chińskim stylu. KPCh będąc dużą partią funkcjonującą w dużym państwie pragnie wnieść nowy wkład w zwiększenie dobrobytu ludzkości;

Na zakończenie Xi podkreślił, że KPCh i Chiny będą zawsze działac zgodnie z zapisami i pryncypiami karty Narodów Zjednoczonych, wspierając multilateralizm, stawiając opór unilateralizmowi. Międzynarodowe zasady powinny być uznawane przez wszystkie kraje świata, a nie narzucane przez nieliczne większości. Kooperacja między państwami ma slużyć wszystkim ludziom, a nie małej grupce pragnącej światowej hegemonii.

Xi zaznaczył, że wszyscy powinnismy sprzeciwać się unilateralizmowi, hegemonii i polityce z pozycji siły.

XiangGang (HongKong) 香港 – AoMen (Makau) 澳门– TaiWan (Tajwan) 台湾

Specjalny Region Administracyjny XiangGang (HongKong) 中国香港特别行政区

Święta wolne od pracy

Rada Legislacyjna XiangGang (HongKong) 香港 postanowila zwiększyć stopniowo liczbę świąt, które zarazem są dniami wolnymi od pracy. Obecnie w Hong Kongu obchodzi się 17 formalnych świąt, ale tylko w przypadku 12 pracodawcy są zobligowani do traktowania ich jako wolnych od pracy. Zgodnie z nową regulacją, w latach 2022-2030, co dwa lata, liczba świąt wolnych od pracy zwiększana będzie o 1. Ostatecznie wolnymi dniami będą wszystkie te, w których obchodzone jest 17 urzędowo uznanych świąt.

Chiny – Świat (中国世界)

Konferencja Xi – Merkel – Macron

W dniu 05.07. br. odbyła się niespodziewana wideokonferencja zorganizowana przez prezydenta Xi JinPinga, a podczas której rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Prezydent Xi zwrócił uwagę, że obecna globalna sytuacja epidemiczna jest nadal trudna, a perspektywy ożywienia gospodarczego niepewne. Świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje wzajemnego szacunku, szczerej współpracy, a nie podejrzeń i gry o sumie zerowej. Xi wyrazil nadzieję, że Chiny i UE poszerzą konsensus, a co za tym idzie obszary współpracy, dzięki czemu odegrają ważną rolę we właściwym reagowaniu na globalne wyzwania. Dlatego obie strony powinny dążyć do prawidłowego, wzajemnego zrozumienia i rozszerzać wzajemnie korzystną dla wszystkich współpracę. Chiny i państwa Unii powinny utrzymywać prawdziwy multilateralizm, przy czym nie będą ustawać w budowie ogólnie stabilnych i zrównoważonych relacji między głównymi mocarstwami.

Prezydent Macron powiedział, że Francja jest zawsze gotowa do dalszego wzmacniania pragmatycznej współpracy z Chinami, popiera zawarcie umowy inwestycyjnej UE-Chiny, wzmacnia wymianę kulturalną pomiędzy stronami, zachęca chińskie firmy do inwestowania we Francji. Francja docenia ważną rolę Chin w sprawiedliwym dostępie do szczepionek krajów rozwijających się i jest gotowa zacieśnić współpracę z Chinami również w tym zakresie.

Kanclerz Merkel powiedziała, że stosunki UE-Chiny są bardzo ważne i powinny odbywać się na zasadzie wzajemnego poszanowania i dialogu. Niemcy popierają jak najszybsze zwołanie 23. Spotkania Przywódców UE–Chiny i mają nadzieję, że umowa inwestycyjna UE–Chiny zostanie ratyfikowana tak szybko, jak to możliwe. Niemcy liczą na zacieśnienie współpracy z Chinami w sprawach międzynarodowych.

Podczas konferencji poruszono kwestie udziału Francji i Niemiec w globalnym programie „One Belt One Road”, wspólnych inwestycji w Afryce, wymieniono poglądy na temat negocjacji nuklearnych z Iranem, jak też sytuacji w Afganistanie i Myanmar (Birmie).

Liderzy Francji i Niemiec zaapelowali do prezydenta Xi o zwiększenie liczby lotów pasażerskich między tymi krajami a Chinami, których ilość gwałtownie zmalała przez wzgląd na zagrożenie epidemiologiczne. Tymczasem połączenia lotnicze to jeden z kluczowych czynników rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych.

Charlie Munger o Chinach

Niewielu spodziewałoby się pochawały Chin i Koministycznej Partii Chin ze strony takich osób jak Warren Buffett (91 lat), czy Charlie Munger (97 lat). Tymczasem prezes i wiceprezes Berkshire Hathaway Corporation, przyjaciele i partnerzy biznesowi od ponad 60 lat, w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CNBC wyrazili swój podziw dla rządu chińskiego za sposób rozwiązania „problemu” z jednym z najbogatszych Chińczykow, czyli Jackiem Ma (Ma Yun 马云), założycielem, byłym prezesem, a wciąż głównym udziałowcem korporacji Alibaba Group Holdings Co., Ltd.  (阿里巴巴集团控股有限公司).

Ma – o czym pisaliśmy wielokrotnie – w październiku ubieglego roku ostro skrytykował chińskich regulatorów finansowych. Nazwał ich wówczas klubem starych, nieprzygotowanych do sprawowania nadzoru ludzi, blokujących rozwój chińskiego sektora innowacji technologicznych. Na reakcję organów regulacji rynku finasowego i banku centralnego nie trzeba było czekać długo. W listopadzie wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko Alibabie, całej korporacji należącej do Ma. Następnie zablokowano wart 37 mld dolarów debiut giełdowy należącej do Alibaby spółki Ant Technology Group Co., Ltd.  (蚂蚁科技集团股份有限公司). Według Charlie Mungera „komuniści postąpili słusznie”. Władze przywołały Ma do porządku (Jack Ma nie wypowiada się publicznie od tego czasu, poza nielicznymi wyjątkami), uniemożliwiając mu zdestabilizowanie systemu bankowego. Mungerowi wprawdzie nie podoba się „chiński system” jako całość, ale jego „finansową część” z chęcią przeniósłby do Stanów Zjednoczonych. Chciałby, aby amerykańskie organy nadzoru finansowego były równie skuteczne, jak te w Chinach. Stwierdził, że podczas, gdy amerykańska „wspaniała ekonomia wolnej przedsiębiorczości pozwala wszystkim tym szalonym ludziom” narażać system, Chińczycy „działają zapobiegawczo, by powstrzymać spekulacje”. Równie  pozytywnie Munger wypowiedział się o podejściu rządu chińskiego do  zwalczania kryzysu związanego z wirusem Cobvid-19. Stwierdził, że Chiny „jako państwo totalitarne” mogły sobie pozwolić na luksus „zamknięcia kraju na sześć tygodni”. „Okazało się, że to była słuszna decyzja. I nie pozwolili na żadne kontakty” (…) „A kiedy było po wszystkim, wszyscy wrócili szybko do pracy.” To nie pierwszy raz kiedy Charlie Munger przywołuje Chiny jako przykład właściwego – według niego – rozwiązywania problemów, z którymi borykają się Stany Zjednoczone. Na początku maja br., podczas dorocznego spotkania akcjonariuszy Berkshire Hathaway Corporation powiedział, że „chiński rząd pozwolił przedsiębiorstwom na rozkwit”, dzięki czemu „(Chiny) szybko wydobyły 800 milionów ludzi z ubóstwa. I nigdy w historii świata nic takiego się jeszcze nie wydarzyło. Więc chylę mój kapelusz przed Chińczykami”. „Myślę, że nadal będą pozwalać ludziom zarabiać pieniądze. Nauczyli się, że to działa”.

Warren Buffett założył Berkshire Hathaway Corporation w 1956 roku. Z Charlie Mungerem są przyjaciółmi i partnerami w biznesie od 1978 roku. Razem stworzyli jedną z największych firm inwestycyjnych na świecie. Berkshire Hathaway Corporation  wyceniana jest na 630 mld US$.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 27/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button