WiadomościWiadomości

Chiny: Ulgi podatkowe, wzmacnianie RMB, obniżanie wkładów własnych

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (44/2023/296)

Dodatkowe ulgi podatkowe

Rada Państwa ChRL (chin. 国务院) zatwierdziła kolejny w tym roku pakiet ulg podatkowych dla osób fizycznych. Tym razem dotyczy on dzieci do lat 3 oraz osób starszych w wieku powyżej 60 lat. Nowe regulacje to głównie podwyższone kwoty wolne od podatku.

  • w przypadku odliczeń na wydatki związane z opieką nad niemowlętami i dziećmi poniżej 3 roku życia zwiększa się kwotę z 1000 RMB (ok. 570 PLN) do 2000 RMB (ok. 1140 PLN) miesięcznie na dziecko.
  • w przypadku wydatków związanych z edukacją dziecka kwota wolna od podatku zostaje zwiększona z 1000 RMB (ok. 570 PLN) do 2000 RMB (ok. 1140 PLN) miesięcznie na dziecko. Przy czym ulga ta obowiązuje przez cały czas pobierania edukacji (aż do ukończenia szkoły wyższej).

Pakiet przewiduje również zwiększenie specjalnej kwoty związanej z opieką nad starszymi rodzicami z 2000 RMB (ok. 1140 PLN) do 3000 RMB (ok. 1710 PLN) miesięcznie. Dotyczy to rodziców po 60 roku życia.

Z tych odliczeń może korzystać każde z małżonków lub jedno z nich. Poza tym wciąż obowiązują dodatkowe zwolnienia od podatku z tytułu kosztów opieki zdrowotnej w przypadku poważnej choroby, odsetek od kredytu mieszkaniowego oraz czynszu za wynajęcie mieszkanie.

Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów (chin. 财政部) i Państwowej Administracji Podatkowej (国家税务总局) podniesienie kwot wolnych od podatku ze specjalnych tytułów ma sprzyjać dalszemu zmniejszaniu obciążeń związanych z utrzymaniem rodziny. Ma być wsparciem dla rodziny, służyć lepszemu jej zabezpieczeniu, poprawie warunków życia oraz zachęcać do konsumpcji.

W wyniku kolejno wprowadzanych ulg osoby o rocznych dochodach poniżej 100 000 RMB (ok. 58 800 PLN) w zasadzie nie zapłacą podatku dochodowego od osób fizycznych lub zapłacą go w niewielkiej wysokości. Beneficjentami wprowadzanych ulg są przede wszystkim osoby o średnich dochodach, czyli ponad 400 milionów mieszkańców Chin.

Źródło:

gov.cn/zhengce/content/202308/content_6901206.htm; chinanews.com.cn/cj/2023/09-01/10070371.shtml;

finance.ifeng.com/c/8StVxB7gS0G

Kolejna próba umocnienia RMB

Ludowy Bank Chin (chin. 中国人民银行, bank centralny ChRL) postanowił obniżyć stopę procentową rezerw walutowych banków z 6% na 4%. Regulacja ta obowiązuje od 15 września i ma zwiększyć dostępność walut zagranicznych na tutejszym  rynku oraz przyczynić się do stymulacji wzrostu gospodarczego. W sierpniu br. wartość RMB wobec dolara spadła najniżej od 2007 roku. Od początku roku RMB osłabł o ok. 5 %.

Źródło:

pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5050309/index.html

Obniżenie wysokości wkładu własnego

Ludowy Bank Chin postanowił obniżyć wysokość wkładu własnego dla uzyskania kredytu mieszkaniowego. Zgodnie z zaleceniami banku centralnego ów wkład własny powinien wynosić od 20% do nie więcej niż 30%.

Tymczasem już prawie we wszystkich prowincjach chińskich przyjęto 20% jako minimalną stawkę wkładu własnego dla kredytu mieszkaniowego. Prowincje od dłuższego czasu aktywnie działają na rzecz ożywiania lokalnych rynków nieruchomości odgrywających kluczową rolę w budżetach prowincjonalnych.

Ludowy Bank Chin postanowił również, iż osoby ubiegające się o kolejny kredyt mieszkaniowy, a mające wciąż nie spłacony inny kredyt hipoteczny, nie będą podlegać zaostrzanym zasadom przyznawania kredytu, ale traktowane preferencyjnie, jakby ubiegały się o pierwszy kredyt, na pierwsze mieszkanie.

Źródło:

finance.ifeng.com

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button