Wiadomości

Chiny wydają wojnę fałszywym fakturom

PEKIN – Chiny ogłosiły poprawki w regulacjach dotyczących kontroli faktur wystawianych przez chińskich przedsiębiorców. Zgonie z nowymi zapisami zostaną znacznie zaostrzone kary za produkcję (!!!), sprzedaż oraz używanie fałszywych faktur.Nowe przepisy stanowią jasno, że żadna firma ani osoba nie ma prawa wystawić faktury, która nie odzwierciedla faktycznie wykonanej usługi lub rzeczywiście dokonanej sprzedaży towaru. Złamanie tej reguły uznane będzie za przestępstwo. Przestępstwem będzie również posiadanie fałszywej faktury w dokumentach księgowych. Inaczej rzecz ujmując – chińscy przedsiębiorcy będą odpowiadać za znajdujące się w ich dokumentach księgowych fałszywe faktury kosztowe.

Osoby świadome tego, że dana faktura jest fałszywa nie powinny jej przyjąć, wystawić, przechowywać ani nikomu dostarczać.

Naruszenie tego przepisu będzie karane grzywnami w wysokości do 500 000 yuanów (250 000 złotych). To 10 razy więcej niż stanowiły dotychczas obowiązujące w tym względzie regulacje.

Faktury nie mogą być zastępowane żadnymi innymi dokumentami, czy gwarancjami, natomiast urzędy skarbowe zobligowane zostaną do umożliwienia petentom stwierdzenia autentyczności przedstawianych faktur.

W zeszłym miesiącu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało, że policja wykryła w ostatnich 12 miesiącach 12900 spraw związanych z fałszowaniem faktur, a skonfiskowała 780 milionów (!!!) fałszywych faktur w ramach działań operacyjnych przeciwko przestępstwom o charakterze gospodarczym.

Liczba przestępstw związanych z fałszowaniem faktur w Chinach rośnie z każdym rokiem o 20%, naruszając  efektywność funkcjonowania chińskiego systemu podatkowego, jak również naruszając bezpieczeństwo państwa. W wolnym tłumaczeniu oznacza to, że tego rodzaju przestępstwa będą karane najwyższym w Chinach wymiarem kary, czyli śmiercią.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dnie 1 lutego 2011 roku.

Dla importerów oznaczać będzie to kolejne podwyżki cen chińskich towarów.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button